Hayat Sigortası Nedir?

Hayatın insana ne getireceğini kestirmek asla mümkün olmamaktadır. Sürprizlerle dolu olan insan hayatında zaman zaman meydana gelen gelişmeler, yüz güldürmekten oldukça uzak olabilir. Bireylerin kendileri ve sevdikleri için her zaman hazır olmaları hayatın sürprizleri karşısında atılacak en doğru adımlar arasında yer almaktadır. Hayat sigortası yaptırmak hiç beklenmeyen bir zamanda başınıza gelecek üzücü olaylar karşısında bir nebze daha hazırlıklı olmanızı sağlamaktadır. Hayat sigortası, belirli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen şartlar içerisinde yaşam kaybına uğraması, kaza geçirmesi veya tehlikeli bir hastalığa yakalanması durumunda sigortalıya ya da sigortalı vasilerine sigorta bedelinin ödenmesini kapsamaktadır. Hayat sigortaları beklenmedik kaza veya vefat durumlarında kişilerin veya ailelerinin hayat standartlarını koruma amacını gütmektedir. Hayat sigortaları kişiler olumsuz olayların meydana gelmesini hatırlatıyor olsa da bu durum bir ön yargıdan ibarettir. Belirlenen sigorta süresinin sonunca kişiler sigorta bedellerini ödeme olarak almaktadır. Hayat sigortaları farklı iki amaç için kişilere sunulmaktadır. Bu iki farklı amaç hem sevdikleriniz hem de kendiniz için hayat güvencesi hem de tasarruf aracı olarak kullanılabilir.

Hayat Sigortası Kapsamı Nedir?

Hayat sigortalarının kapsamında maluliyet hali, vefat hali ve tehlikeli hastalık halleri bulunmaktadır. Hayat sigortası; sigortalının vefatı, hastalanması veya kaza geçirmesi durumlarında sigortalıya ve yakınlarına sigorta bedelinde ödeme yapmaktadır. Hayat sigortalarının ana teminatı vefat teminatıdır. Vefat teminatı kapsamında, sigortalı kişinin başına istenmeyen bir olay gelmesi ile birlikte vefatının gerçekleşmesi durumunda sigorta bedelinin ödenmesi bulunmaktadır. Bu şekilde devreye giren sigortalarda teminat, sigortalının hayattayken seçmiş olduğu vasilerine ödenmektedir. Sözleşmede belirtilen zamandan daha uzun süre vefat, kaza geçirme veya tehlikeli hastalığa yakalanma durumlarının gerçekleşmemesi halinde, sigortalı ya da sigortalı tarafından belirlenen kişilere sigorta bedeli ödenmektedir. Kaza veya tehlikeli hastalık durumlarında ise hayat sigortası tedavi masraflarını karşılamaktadır. Hayat sigortaları vefat durumunda sigortalının sevdiklerinin aynı hayat standartlarını devam ettirebilmesi için imkân sunmaktadır. Herhangi bir sakatlık, tehlikeli hastalık nedeni ile ortaya çıkan maddi sorunlarda ise sigortalı kişinin hayatını aynı standartlarda sürdürebilmesini sağlamanın yanı sıra yüksek tedavi masraflarını karşılayarak sigortalının sağlığına en kısa sürede kavuşmasına imkân sağlamaktadır.

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyız?

Hayat sigortası, sigorta yaptıran kişinin vefatı, maluliyeti veya tehlikeli hastalık geçirmesi durumunda kendisinin veya vasilerinin hayat standartlarının olduğu gibi kalmasını sağlamaktadır. Hayat sigortalarının ana teminatı vefat teminatı olarak belirlenmiştir. Sigortalının istenmeyen bir olaya maruz kalması ve sonucunda vefat etmesi durumunda işleme alınmaktadır. Sigorta yaptıran kişinin vasilerine sigorta poliçesi tutarında ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme sigortalının ailesinin veya yakınlarının hayatlarına devam edebilmeleri ve mali güçlükler yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Gelecek kaygılarından bir nebze olsun kurtulmak için hayat sigortası yaptırmak gerekmektedir. Hayat sigortaları hayatta kalma, vefat etme, tam veya kısmi sakatlık, tehlikeli hastalık geçirme gibi farklı teminatlar ile kişilere güvence sunmaktadır. Sigortaların sunduğu teminatlar ürünlere ve sözleşme detaylarına göre değişmektedir. Hayatın kötü sürprizleri karşısında savunmasız kalmamayı sağlayan hayat sigortaları aynı zamanda bir tasarruf aracı olarak da kullanılmaktadır. İsteyen herkesin yararlanabildiği hayat sigortalarının farklı teminat modelleri bulunmaktadır. Kişi, kendi beklentileri özelinde veya hayat şartları doğrultusunda çeşitli sigorta tiplerinden yararlanabilir.

Hayat Sigortası Yaptırmanın Faydaları?

Hayat sigortası kişilerin elinde olmayan olaylardan ötürü hayat standartlarının düşmesini engellemektedir. Sigortalı kişilerin bir kaza durumunda ortaya çıkan tedavi masraflarının ödenmesi ve sigortalının hayatını aynı şekilde devam ettirmesinin sağlanması sigortaların sağladığı faydalar arasında yer almaktadır. Poliçe kapsamına giren kazalarda veya tehlikeli hastalıklarda kişilere finansal destek sağlanmaktadır. Yüksek tedavi masraflarının karşılanması da kişilerin hayatlarına devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Vefat durumunda ise sigortalının seçmiş olduğu vasilere bırakacağı parasal bir varlık olması, sigortalının ailesinin maddi zorluklar çekmeden hayatlarına devam edebilmesini sağlamaktadır. Hayat sigortaları, ailenin güç zamanlar geçirmesi, çocuklarının eğitim hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve yaşanan talihsiz olayların en azında maddi anlamda hasarsız atlatılmasını sağlamaktadır. Hayat sigortaları için ödenen primlerin belirli bir miktarı yürürlükte olan vergi kanunlarına göre gelir vergi matrahından düşülmektedir. Kişiler hem kendileri hem de sevdikleri için hayat sigortası yaptırabilmektedir. Herkes sevdikleriniz için de yaşam kaybı, kaza ve tehlikeli hastalıklar gibi farklı ihtimalleri içeren sigortalar yaptırabilmektedir.

Kimler Hayat Sigortası Yaptırabilir?

Hayat sigortası ana teminatı, vefat teminatı olan ve ek teminatlar ile kişilerin, hayatın olumsuzlukları karşısında maddi sıkıntılar çekmesinin önüne geçmeyi amaçlayan bir sigorta çeşididir. Vefat dışında kaza ve hastalık sonucu kalıcı veya geçici maluliyet durumlarında, kaza ve hastalık sonucu günlük maddi kayıplarda, tehlikeli hastalık durumlarında tedavi masraflarında hayat sigortaları poliçede belirtilen şartlar ve teminatlar doğrultusunda ödeme yapmaktadır. Kişiler kendileri ya da sevdikleri, yakınları için vefat durumu veya hayat kalma ihtimallerine karşı bir veya birden fazla hayat sigortalarından yaptırabilmektedir. Hayat sigortaları riskler için önlem niteliği taşımaktan çok daha fazlasını sağlamaktadır. Bir tasarruf aracı olarak kullanılabilen hayat sigortaları da bulunmaktadır. Bu tip bir sigorta ile sigortalı kişinin hayatta kalma veya risk gruplarında bulunan bir olayı yaşamaması durumunda geri ödeme alması söz konusu olmaktadır. Kişilerin ve sevdiklerinin her ne olursa olsun maddi anlamda zor duruma düşmesini önlemek hayat sigortalarının temel amacı olmaktadır. Bu nedenle tasarruf yapmak isteyenler veya hayatın sürprizler karşısında teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortalarının sunduğu imkanlardan yararlanabilmektedir.

Hayat Sigortası Yaptırırken Aranan Şartlar

Hayat sigortası yaptırırken ana teminat dışında eklenen teminatlarda farklı koşullar aranabilir. Ek teminatlara göre sağlık taraması ve benzer istekler sigorta eden tarafından talep edilmektedir. Hayat sigortası yaptırırken kişinin yaşı, cinsiyeti, mesleği, alışkanlıkları göz önünde bulundurulur. Bu değişkenlere göre farklı hayat sigortaları ve teminatlar bulunmaktadır. Riskli meslek gruplarında çalışan kişiler veya bu kişilerin eşleri için riske yönelik ürünler çalışmayan kişilere göre daha çok tercih edilmektedir. Tasarruf amacı ile hayat sigortalarından yararlanmak isteyenler içinse birikim ürünü olarak ön plana çıkan hayat sigortaları tercih edilmelidir. Sigortalı olacak kişinin tercih ettiği poliçe tipi ne olursa olsun hayat sigortalarının tekliflerinde bulunan soruların doğru bir şekilde yanıtlanması sigortanın devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Aksi kanıtlanan durumlarda kişiler ne yazık ki teminatlardan yararlanamamakta ve sadece sigorta başlatma bedelini geri ödeme almaktadır. Hayat sigortalarında sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartı ile yapılan hayat sigortalarında menfaattar da aynı kişi olabilmektedir.

Hayat Sigortası Hangi Riskleri Kapsam Altına Alır?

Hayat sigortaları, hayatın beklenmedik sürprizleri ile karşılaşan kişilerin hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Hayat sigortası ile sunulan ana teminat vefat teminatıdır. Sigorta kapsamında gerçekleşen vefat durumunda sigortalının belirlemiş olduğu vasiye yani lehtara poliçede belirtilmiş olan tazminat ödenmektedir. Ana teminatın yanı sıra kaza geçirilmesi ve tehlikeli hastalığa yakalanılması durumunda oluşan tedavi masraflarını ya da iş gücü kaybını kapsayan sigortalar bulunmaktadır. Teminatlar sigortaların sunduğu ürünlere ve sözleşme detaylarına göre farklılıklar göstermektedir. Kişiler de kendi beklentilerine ve sigorta yaptırma amaçlarına göre farklı sigorta tiplerinden yararlanabilmektedirler. Mevcut hayat sigortasının teminatlarını genişleterek ya da kapsamı daha geniş bir hayat sigortası yaptırarak farklı olumsuzluklar karşısında da güvence sağlamak mümkündür. Maluliyet durumu vefat teminatından sonra en çok verilen hayat sigortası teminatı olarak bilinmektedir. Maluliyet teminatı kapsamına ek olarak kaza veya tehlikeli hastalık sonucu maluliyet bulunmaktadır. Kaza veya ciddi hastalık sonucu ortaya çıkan tedavi masrafları da hayat sigortalarında bulunan ek teminatlar arasında yer almaktadır.

Hayat Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar Nasıl Geçerli Olur?

Hayat sigortasının bilinen ana teminatının vefat olmasının yanı sıra farklı olumsuz durumlarda da sigortalıları veya sigortalı vasilerini güvenceye alacak teminatları bulunmaktadır. Kaza sonucu vefat teminatı; sigortalı kişinin bir kaza sonucunda vefat etmesi durumunu kapsamaktadır. Bu teminatın hayat sigortasına ekletilmesi ile birlikte sigortalının vasisine ödeme yapılmaktadır. Kaza sonucunda sakatlık; bu teminat kapsamında sigortalı kişinin sakatlığının kaza sonucu oluşması gerekmektedir. Hastalık sonucunda oluşan sakatlık yine kaza sonucunda oluşan sakatlık gibi ayrı bir değerlendirme ile kapsama alınmaktadır. Hastalık sonucu gündelik tazminat; sigortalı kişinin hastalık sonucunda ortaya çıkan günlük maddi kayıplarını kapsayan teminattır, bu teminatın ödeme miktarı poliçede limit ve süre ile belirtilmektedir. Hastane gündelik tazminat kaza sonucunda günlük maddi kayıpların karşılandığı teminattır. Ciddi veya tehlikeli hastalıklar teminatı ise sigorta poliçesinde özel şartlar alanında belirtilen yüksek riskli hastalıklara yakalanma riski sonucunda kişinin tedavi masraflarının ödenmesini sağlayan teminattır. Hayat sigortaları, kişilerin ve sevdiklerinin hayatını güvenceye almak ve beklenmedik olaylar karşısında ortaya çıkacak maddi sorunlarla daha kolay bir şekilde baş etmenizi sağlamaktadır.

Hayat Sigortasında Kapsam Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Hayat sigortasının ana teminatı vefat teminatı olmakla birlikte, kaza ve tehlikeli hastalıklar ile ilgili teminat maddeleri de sigorta poliçelerinde bulunmaktadır. Teminat durumlarının açıkça belirtildiği sözleşmelere ek teminat eklemek ve poliçeyi kişisel ihtiyaçlara göre düzenlemek mümkündür. Hayat sigortalarında da diğer tüm sigortalarda olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan durumlar şartlar ile belirtilmektedir. Hayat sigortasının genel şartları aynıdır. Hayat sigortası dünyanın her yerinde geçerlidir. Sigorta başlama ve sona erme tarihi olarak belirlenen günlerde, özel olarak gün ve saat belirtilmediği sürece Türkiye saatine göre öğlen 12.00’da rizikonun gerçekleşmesi ile sigorta sona erer gibi maddeler hayat sigortalarının genel şartlarında bulunmaktadır. Hayat sigortalarının genel şartları aynı olsa da ek maddeler ile kişilere göre düzenlemeler yapılabilmektedir. Hayat sigortası kapsamı dışında kalan durumlar üç ana başlık altında toplanmaktadır. Hayat sigortasında bulunan hastalık sonucunda kalıcı ve geçici maluliyet teminatı kapsamında dışında kalan durumlar, işsizlik teminatı kapsamı dışında kalan durumlar ve günlük hastane teminatı kapsamı dışında kalan durumlar içerisine giren haller ortaya çıktığında hayat sigortası tarafından herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Hayatın sürekliliğinde meydana gelen olumsuzluklar karşısında kişilerin ve sevdiklerinin en azından maddi olarak zor durumda kalmamaları için yapılan hayat sigortalarının teminat kapsamına girmeyen olaylar üç ana madde altında detaylı olarak belirtilmektedir. Savaş, harekât, ihtilal, isyan veya ayaklanma gibi durumlarda ortaya çıkan kalıcı ve geçici maluliyet durumları, suç işlerken ya da suça teşebbüs ederken ortaya çıkan durumlar, doğal afetler nedeni ile oluşan maluliyet durumları, uyuşturucu madde kullanımı sonucu ile meydana gelen olaylar, intihar teşebbüsü, AIDS veya HIV gibi enfeksiyonlardan doğan hastalık durumları hastalık sonucu kalıcı veya geçici maluliyet teminatı kapsamı dışında kalmaktadır. İşsizlik teminatı kapsamı dışında kalan durumlarda sigortalının işsiz kalacağının farkında olması, istifa etmesi veya bilinçli olarak işsiz kalması halleri teminat kapsamı dışındadır. Günlük hastane teminatı kapsamı dışında kalan haller arasında doğum, düşük veya hamilelik durumları, AIDS ve HIV virüsü ile bağlantılı durumlar, alkol ve uyuşturucu kullanımı sonucunda ortaya çıkan durumlar, sigortalının aklı başında değilken gerçekleşen olaylar bulunmaktadır.

Hayat Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hayat sigortası yaptırmak hem sigortalı hem de yakınları için oldukça önemlidir. Ana teminatı vefat olan hayat sigortalarında kaza, hastalık ve iş göremezlikten doğan günlük maddi kayıpları kapsayan farklı poliçeler bulunmaktadır. Hayat sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sigortalının teklifnamede bulunan sorulara doğru cevap vermesidir. Eksik veya yanlış beyanlarda sigorta şirketi sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Doğru beyan verdikten sonra sigorta poliçesinin detaylı bir şekilde okunması gerekmektedir. Hayat sigortasının poliçesi, sigortalı ve sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olduğu için her iki tarafa yönelik hükümler bulundurmaktadır. Tarafların hak ve yükümlülüklerinin bilmesi için poliçenin ve tüm ek belgelerin incelenmesi gerekmektedir. Sigorta genel şartları, hayat sigortaları için her sigorta şirketinde aynı olan şartlardır, bu şartların da şirkete özel şartlar gibi bilinmesi gerekmektedir. Genel şartlar, şirkete ve kişiye göre düzenlenen ek teminatlar ve durumlar dışında kalan ve sigortalıya ile sigorta şirketine düşen temel yükümlülükleri açıklamaktadır.

Hayat Sigortası Yaptırırken Neler Yapılmalı?

Hayat sigortası yaptırırken sigortanın teminat kapsamı mutlaka öğrenilmelidir. Ana teminatı vefat olan hayat sigortalarında farklı ek teminatlar da bulunmaktadır. Birikim ya da güvence amacı ile farklı içerikte sigortalar bulunması nedeni ile yaptırılan sigortanın teminat kapsamı oldukça önemlidir. Sigortanın genel şartları her şirket için aynı olsa da özel şartların incelenmesi gerekmektedir. Özel şartların sigortalının aleyhine olmadığından ve genel şartların kapsamını azaltmadığından emin olmak ve eğer varsa sigortalının yükümlülüklerini bilmek sigortanın geçerliliği için büyük önem taşımaktadır. Tüm şartları ve ek yükümlülükler incelendikten sonra sigorta yaptırmaya karar verilmelidir. Sigortalıyı bağlayıcı ya da sigortalının zor durumda kalmasına zemin hazırlayan şartların gerekirse yeniden düzenlenmesi açısından içeriğin anlaşılması önemlidir. Sigorta teminatının başlaması şartında sigorta ücretinin tamamının ya da taksitle ödenecekse ilk taksit ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir. Poliçe teslim edilmiş ama prim ödenmemişse sigorta şirketinin sorumluluğu başlamamaktadır. Sigorta primini zamanında yatırmak ve bu işlemin makbuzunu saklamak ilerleyen dönemlerde bir hak talebi durumunda gerekli olmaktadır.

Hayat Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Hayat sigortası teminatı, sigortalı kişinin vefatı durumunda vasi olarak seçtiği kişilerin maddi anlamda korunması esasına dayanmaktadır. Hayat sigortalarında bulunan mevcut risklerden birisi ortaya çıktığında sigortalının ailesi ve yakınlarının maddi bakımdan zorluk yaşamaması ve mevcut hayat standartlarını devam ettirmesi göz önünde bulundurulmaktadır. Hayat sigortalarının hem mevcut hem de ek teminatlarından yararlanmak isteyen herkes yararlanabilir. 18 – 65 yaş aralığında bulunan herkesin yararlanabildiği hayat sigortalarını kişiler hem kendileri hem de yakınları için yaptırabilmektedir. Hayat sigortalarında vefatın yanı sıra kaza nedeni ile vefat, kaza nedeni ile kalıcı veya geçici maluliyet, hastalık nedeni ile kalıcı veya geçici maluliyet, kaza sonucu tedavi veya gündelik teminat gibi farklı teminat seçenekleri de bulunmaktadır. Farklı teminat talepleri sonucunda hayat sigortasında fiyatları da farklılık göstermektedir. Sigorta yaptırmak isteyen kişilerin özel talepleri ve tercihleri doğrultusunda, sigortalayan tarafın da onayı ile prim değişiklikleri yapılması mümkündür.

Hayat Sigortası Fiyat Belirleme Kriterleri

Kişilerin yaşı, cinsiyeti ve mevcut sağlık durumları göz önüne alınarak yapılan hayat sigortası fiyat hesaplaması poliçelere göre farklılık göstermektedir. Sigorta yaptırmak isteyen kişiler kendileri ya da sevdikleri için istedikleri takdirde birden fazla hayat sigortası yaptırabilme hakkına sahiptirler. Hayat sigortasında primler yaşa, mesleğe, tıbbi kimliğe göre değişiklikler göstermektedir. Yapılan hayat sigortasında hesaplamalarında farklılıklar oluşmasının nedeni hesaplamanın çok değişkenli yapılmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca poliçeye eklenen ek teminatlar da tarafların isteği ve onayı ile primlerde farklılık oluşmasına neden olmaktadır. Sigorta uzmanları tarafından yapılan hayat sigortaları fiyat belirleme işlemlerinde ana vefat teminatının yanı sıra ek teminatların prim ödemeleri de hesaplanmaktadır. Sigorta yaptırmak isteyen kişinin talepleri doğrultusunda eklenen ek teminatlar ile meydana gelen prim artışı, sigortalanacak kişinin mesleğine ve yaşamsal alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Yaş ve cinsiyet değişkenlerinin yanına gelen meslek ve alışkanlıklara bağlı değişkenler ile birlikte prim ödemelerinin artması veya azalması hayat sigortasının kişiye özel ödeme tablosu olduğu anlamına gelmektedir. Hayat sigortasında prim hesaplaması yapılırken sigortalının talep ettiği teminat tutarı da hesaplamaya dâhil edilir. Sigorta yaptıran kişiler sigorta primlerini Türk Lirası ya da döviz olarak ödeyebilir.

En Ucuz Hayat Sigortası Nereden Alınır?

Hayatın karşımıza çıkardığı güzel sürprizlerin yanı sıra beklenmeyen ve üzücü sürprizleri de bulunmaktadır. Bu tür durumlarda kişilerin ve ailelerinin zor durumda kalmaması, maddi açıdan kötü bir dönem geçirmemesi için hayat sigortaları riske karşı önlem sunmaktadır. Hayat sigortası yaptırmanın ana teminatı vefat durumudur. Sigortalının vefatı durumunda önceden belirlemiş olduğu kişi veya kurumlara poliçe bedeli kadar teminat ödenmektedir. Hayat sigortalarının vefat teminatı dışında kaza ve hastalık durumlarını da kapsayan teminatları bulunmaktadır. Kaza sonucu kalıcı veya geçici maluliyet durumu, hastalık sonucu kalıcı veya geçici maluliyet durumu, kaza veya hastalık sonucu günlük maddi kayıplar, tedavi masrafları, işsizlik, doğum gibi farklı durumlar için hayat sigortalarında farklı primler ve ödeme seçenekleri ile teminatlar sunulmaktadır. Kişilerin ihtiyaçları için en doğru sigorta türünün ne olduğu konusunda yardım olması ve en ucuz hayat sigortası prim seçenekleri ile karar vermesi için çalışan Genç Sigorta, sigorta konusunda profesyonel yardım sunmaktadır. Sigorta brokerlığı, Türkiye’de yeni yaygınlaşan bir hizmet olmasına rağmen çok sayıda sigorta şirketinin bulunması neden ile sigorta yaptırmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen bir hizmet olmaktadır.

En Avantajlı Hayat Sigortası Teklifini Nasıl Alırım?

Genç Sigorta profesyonel ekibi ile sigorta yaptırmak isteyen müşterileri ile sigorta şirketleri arasında bir iletişim kurmaktadır. Sigorta aracılığı olarak da bilinen bu hizmet sigorta yaptırmak isteyenlerin en ekonomik ve geniş kapsamlı sigorta seçeneklerine rahatlıkla erişmesini sağlamaktadır. Genç Sigorta müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik en uygun teklifleri almakla kalmayıp mevcut tekliflerin riskleri, ödemeleri hakkında da bilgilendirme yapmaktadır. Sigorta aracılığı yapan şirketler, hayat sigortası özelinde ek teminat seçeneklerine bağlı olarak değişen prim miktarları, kapsam dışı durumları değerlendirilmesi ve gerekli görülen hallerde kapsam dışı durumları poliçeye ekletilmesi gibi işlemleri müşterileri için yaptırmaktadır. Genç sigorta bu hizmetlerin yanı sıra sigortalının prim ödemeleri veya poliçe yenilemelerinin de takibini yapmaktadır. Türkiye’nin en seçkin sigorta aracılığı hizmetlerini sunan Genç Sigorta, 30.000’den fazla müşteriye 37 farklı ülkede hizmet sunmaktadır. Sigortacılık mevzuatını yakından takip eden Genç Sigorta ve ekibi tüm sigorta ihtiyaçlarınızda en güncel bilgiler ile size hizmet vermektedir.

Hayat Sigortasında Vergi Avantajı Nasıl Sağlanır?

Hayat sigortası yaptırmayı teşvik etmek amacı ile sunulan vergi avantajları ile hem ücretli çalışanlar hem de yıllık beyanname veren mükellefler için vergi indirimleri söz konusu olmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1 maddesi yıllık beyanname veren mükellefler için vergi avantajı hakkı sağlarken aynı kanunun 63/3 maddesi de ücretli çalışanlar için vergi avantajı sağlamaktadır. Sigorta yaptıran ya da yaptırılan kişilerin vergi avantajı yaptırmak için bizzat belge sunmaları gerekmektedir. Ücretli çalışanlar poliçe belgelerini çalıştıkların şirketin ilgili departmanına ödemenin yapıldığı ayda ileterek hayat sigortasında vergi avantajı hakkından yararlanabilmektedir. Yıllık beyana tabi olan mükellefler ise poliçe ödeme belgelerini muhasebecilerine ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtip vergi avantajından yararlanabilir.

Hayat Sigortası Vergi Avantajı Nasıl Hesaplanır?

Ücrete tabi çalışanlar; kendileri, eş ve çocukları için hayat sigortalarının birikimli veya riskli modellerinden yararlanabilmektedir. Birikim amaçlı hayat sigortalarında poliçe için ödenen primlerin %50’si, vefat teminatının yanında kaza veya hastalık sonucunda geçici ya da kalıcı maluliyet, işsizlik, tehlikeli hastalıklar veya kazalar ile günlük maddi kayıp teminatı, doğum, eğitim gibi farklı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı vergi indiriminde kullanılmaktadır. Vergi indiriminde aranan şart ise birikim veya risk amaçlı sigorta için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin toplamını aşmama şartı ile vergi avantajında kullanılabilir. Yıllık beyanname veren mükellefler de kendileri, eş ve çocukları için hayat sigortasından yararlanabilir ve aynı şekilde hayat sigortası için ödenen primlerin %50’lik kısmı ve kaza, hastalık, sakatlık, doğum, eğitim gibi farklı teminatlar içeren poliçelerinde tamamı için vergi avantajından yararlanabilirler. Serbest meslek sahibinin yıllık beyan ettiği gelirin %15’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmaması şartı ile hayat sigortası prim ödemeleri vergi indiriminde kullanılabilmektedir. Yıllık beyanname veren mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri durumunda ise onlar adına ödenen prim ve katkı payları için vergi avantajında öncelik bu kişilerin kendi gelirlerinden indirilmesi şeklinde olacaktır.