Trafik Sigortası Nedir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası veya daha bilinen adıyla trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereği yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası araç sahibini ve kazazedeleri koruyacak şekilde düzenlenmektedir. 2918 sayılı trafik kanununa göre olası bir trafik kazası sonucunda yaralanan, tedavi ihtiyacı duyan kazazedelerin hastaneye götürülmesi ve gerekli tedavilerin yapılması gerekmektedir. Kaza sonucunda oluşan hastane masrafları Sağlık Bakanlığı Karayolları Trafik Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanmaktadır. Sorumluluk sigortası temeline dayanan trafik sigortasının içeriği; karayollarında seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedensel zararlarını karşılamaya dayanmaktadır. Sigorta maddi zararları karşılıyorken manevi zararları ve tazminatları karşılamamaktadır. Trafik sigortasının sıklıkla kasko ile karıştırılması da genellikle bu bakımdan gerçekleşmektedir. Kasko, trafik sigortasından farklı olarak, manevi zararları ve kişinin kendi aracında oluşan hasarların tamamını veya bir kısmını karşılamaktadır.

Trafik Sigortası Primi Nedir?

Trafik sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmakla birlikte zorunlu tarifeye tabi bir sigortadır. Her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından tarife primleri belirlenmektedir. Ödenmesi gereken primlerle ilgili 2009 yılında sigorta şirketlerine yetki verilmiştir. Her sigorta şirketi prim tarifelerini belirleme konusunda serbestlik kazanmıştır. Sigorta şirketleri primleri belirlerken aracın türünden ticari niteliğine, kayıtlı olduğu ilin trafik kazası yaşanma istatistiklerine kadar detaylı bir inceleme yapmaktadır. Aracın türü (motor, otomobil, otobüs), modeli, daha önce kaza yapıp yapmadığı, aracın seyrettiği şehir trafiğindeki yoğunluk, araç sahibinin düzenli olarak trafik sigortası yaptırıp yaptırmadığı gibi kriterler sigorta primlerini etkilemektedir. Aracın daha önce hasar alıp almaması sonraki yıllarda %20 oranlarına kadar “hasarsızlık indirimi” almasını sağlayabilmektedir. Hasar bilgileri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin TRAMER adlı bilgi bankasında arşivlenmektedir. Trafik poliçesi alınırken sistem üzerinden hasar bilgi kontrolü yapılmaktadır. Farklı yıllarda farklı sigorta şirketlerinden poliçe alınması, hasar bilgi kaydını değiştirmemektedir. Trafik sigortası plakaya değil ruhsat sahibine bağlıdır. Bu nedenle ruhsat sahibi değişirse, aracın önceki kazaları trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde etkili olmamaktadır.

Kimler Trafik Sigortası Satın Almalı?

Trafik sigortası 2007 yılından beri Karayolları Kanunu ile zorunlu hale getirilmiştir. Önceden isteğe bağlı olan bu sigorta türü; ülkede yaşanılan trafik kazalarının çoğalması, maddi hasarların artması ve can kaybının ivme kazanması sebebiyle devletin müdahale etmesine neden olmuş ve trafik sigortasının zorunlu hale getirilmesine sebep olmuştur. Yasalarla korunan bir sigorta türü olan trafik sigortası, kullanılabilir durumdaki her araca ve araç sahibine yasal sorumluluklar yüklemiştir. Bu sebeple araç sahipleri aracın modeline yaşına bakmaksızın sigorta yaptırmak zorundadır. Trafik kontrollerinde görevli memurlar ehliyet ve ruhsat ile birlikte trafik sigortasının olup olmadığına bakar. Trafik polislerinin büyük önem gösterdiği sigorta kontrolü sonucunda aracın sigortasını olmaması halinde, araç trafikten men edilir. Karayollarında aktif bir şekilde motorlu taşıt kullanan herkes istisnasız trafik sigortası satın almalıdır. Birçok sigorta şirketi Hazine Müsteşarlığının koyduğu kurallar çerçevesinde kendi prim ücretlerini belirleyebilmektedir. Her şirketin prim ve teminat çerçevesi farklı olmaktadır. Bu sebeple kişiler sigorta satın alırken sözleşme içeriklerine ve kriterlerine dikkat etmelidir.

Hangi Araçlar Trafik Sigortası Satın Almalı?

Trafikte yol alabilen her araç trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bu kural sadece binek araçlar için geçerli değildir. Trafik sigortası zorunluluğu, trafikteki tüm araçları kapsamaktadır. Şöyle bir liste vermek mümkündür:

 • İnsan taşımak amacıyla kullanılan otobüs, minibüs, otomobil ve benzeri tüm motorlu taşıt araçları,
 • Eşya taşıma amacıyla kullanılan tır, kamyonet, kamyon ve benzeri tüm motorlu taşıtları,
 • İnşaat alanlarında ve şantiyelerinde kullanılan motorlu iş makinaları,
 • İki tekerlekli motorlu ulaşım araçları,
 • Ve özel bir amacı olan itfaiye, ambulans, cenaze araçları, karavanlar, zırhlı araçlar, araç çeken çekici motorlu taşıtlar, canlı yayın araçları, cankurtaran araçları, kamuya ait araçlar kurallara uygun olarak sigorta yaptırmak zorundadır.

Trafik sigortası, düzenli prim ödeyen, her yıl sigortasını yenileyen araç sahipleri için olası kazalara karşı bir koruma kalkanı desteğidir. Can ve mal kaybı için maddi destek sağlayan sigortayı yaptırmak, trafikte daha güvenli yol alınmasını sağlamaktadır.

Neden Trafik Sigortası Yaptırmalıyız?

Trafikte seyrederken oluşabilecek kazalar sonucunda maddi hasarların karşılanması için trafik sigortası yaptırılmalıdır. Mali sorumluluk türü kabul edilen sigorta, yaşanılan kazalarda, araç sahibini maddi yükten kurtaran ve destekleyen bir sigorta türüdür. Sigorta kapsamında karşı tarafın maddi hasarları ve sağlık ile tedavi giderleri ödenmektedir. Kazada yaralanan kişilerin en yakın hastaneye götürülmesi ve sağlık güvencesinin olup olmamasına bakılmaksızın tedavi altına alınması gerekmektedir. Kazazedenin tüm hastane masrafları, devlet tarafından Sağlık Bakanlığı Karayolları Döner Sermayesi aracılığıyla karşılanmaktadır.

Sigorta yaptırmanın önemi ve gerekliliği kanunlarla desteklenmektedir. Türkiye, 14 Haziran 2007 yılında Sigortacılık Kanunu ile ilk kez sigorta türlerini zorunlu ve isteğe bağlı olarak düzenlemiştir. İşbu sebeple 2918 sayılı Karayolları Kanunu, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan her araç sahibini zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yükümlü kılmıştır. Sigorta yaptırmayan araç sahipleri için maddi yaptırımlar bulunmaktadır. Aracın trafikten men edilmesi ve para cezası sigorta yaptırmayan araç sahiplerini bekleyen yaptırımlar arasındadır. Aracın trafikten çekilmesi durumunda araç sahipleri için masraflı ve zahmetli bir süreç başlamaktadır. Aracın bağlı bulunduğu otopark ücreti, aracın poliçe ibrazı, sigortasız araç kullanma cezası gibi yaptırımlar, trafik sigortası prim ücretlerinden daha fazlaya denk gelmektedir.

Trafik Sigortası Yaptırmanın Avantajları

Trafik sigortası olası kazalarda muhatap olunan karşı tarafın ve üçüncü şahısların hasarlarını güvence altına almaktadır. Yaşanılan talihsiz kazalarda suçlu veya suçsuz olma durumuna bakılmaksızın hasarlar sigorta tarafından karşılanır ve tüm maddi giderler ödenir. Önceden kestirilemeyen olumsuz haller için adeta bir koruma kalkanı olan sigorta, kişiyi ve üçüncü şahısları ekstra masraflardan korumaktadır. Trafik sigortası araç hasarlarını karşıladığı gibi aynı şekilde kaza sonucu tedavi gören kişilerin sağlık giderlerini de karşılamaktadır. Kişi ve kaza başına vefat – tedavi teminatı, araç başına maddi hasar teminatı gibi gider kalemleri, sigorta teminatları kapsamında yer almaktadır. Trafikte gönül rahatlığıyla ilerlemek, araç ve beden sağlığı hakkında endişe etmemek için sigorta yaptırılmalıdır. Sorumluluk sigortası şeklinde hazırlanan ve kişilere güvenlik sağlayan trafik sigortası, devlet gücüyle de desteklenmiştir. 
Her araç sahibinin trafik sigortasını yaptırması ve her yıl yenilemesi gerekmektedir.

Trafik Sigortası Teminatları Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası poliçe içeriklerinde yer alması gereken sigorta teminatları, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketleri, Hazine Müsteşarlığının belirlediği teminat kriterlerine uygun poliçeler hazırlamakla yükümlüdür. Sigorta şirketleri belirlenen kriterlere göre içerik hazırlar fakat ödeme koşullarını ve fiyatı kendisi belirlemektedir. Sigorta teminatları ve limitleri araç ve araç sahibinin mesleğine göre değişkenlik göstermektedir. Teminatların belirlenmesine etkili olan araç kriterleri şöyledir:

 • İnsan taşımak için kullanılan motorlu taşıtlar; otomobil, otobüs, minibüs.
 • Eşya taşımak için kullanılan motorlu taşıtlar; tır, kamyon, kamyonet vb.
 • Özel amaçlı motorlu taşıtlar; ambulans, itfaiye, cenaze araçları, canlı yayın araçları, radyo istasyonu araçları.
 • İki tekerlekli motorlu araçlar; motosiklet, scooter.

Teminatlar aracın cinsine, kullanma amacına, iş faaliyetine, yaşına göre çeşitlilik gösterir. Teminat belirlenirken göz önünde bulundurulan bir diğer kriter ise sağlık – ölüm – sakatlanma gibi kişiye özel ve araçta bulunan hasar gibi maddi kriterlerdir. Trafik sigortası kapsamında değerlendirilen maddi ve manevi teminat kıstasları şöyledir:

 • Kişi vefat ve tedavisi: Yaşanılan kaza sonrasında her kişi için ödenecek olan tedavi ve vefat masraflarını içerir.
 • Kaza vefat ve tedavisi: Kazadaki her bir kişi için ayrı ayrı ödenen vefat ve tedavi masrafını içerir.
 • Araç kazası maddi hasar teminatı: Kaza sonrasında karşı tarafın maddi zararını karşılayan teminattır.

Trafik Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası poliçelerinde, “sigorta dâhilinde olan haller ve olmayan haller” şeklinde genel hüküm maddeleri bulunmaktadır. Her sigorta şirketi için aynı olan bu hükümler, Hazine müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Trafik Sigortası, yaşanılan kazada karşı tarafın maddi zararının bedelini öderken, aynı zamanda trafik sigortası sahibinin cebinden mağdur olmasını engellemeyi hedeflemektedir. Bu sebeple zorunlu hale getirilmiş ve mali sorumluluk kapsamında değerlendirilmiştir. Sigortanın karşılamadığı haller standart olmasına karşın, ödeme ve fiyat içerikleri sigorta şirketlerine göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Sigortanın karşılamadığı durumlar şöyle sıralanmıştır:

 • Pasif durumda olan, işletilmeyen araçların aldığı/alacağı veya sebep olacağı zararlar,
 • İşletilen araca istenen tazminat istekleri,
 • Tamirat – bakım için teslim edilen aracın sebep olduğu hasarlar,
 • Aracın katıldığı hız ve benzeri yarışlarda aldığı hasarlar,
 • Manevi tazminat istekleri,
 • Çalınan veya izinsiz alınan araçların, sebep olacağı zararlar ve araç sahibinin sorumlu olmadığı tazminat talepleri,
 • Patlayıcı ve yanıcı maddelerin nakliyesi sebebiyle ortaya çıkan zararlar ve bu zararlara yönelik tazminat istekleri,
 • Aracı işleten kişinin ailesi ve yakınlarının yaşayacağı maddi zararlardan ötürü talep ettikleri tazminatlar,
 • Aracın terör eylemlerinde kullanılmasından dolayı doğacak olan zarar tazminatları

Sigorta Poliçesini Taşımak Zorunlu mu? İkinci El Araç Satın aldıktan Sonra Trafik Poliçesini Yaptırmayı Unutmayın!

Trafik sigortası poliçelerini araçta taşıma zorunluluğu, 2013 yılı itibariyle kaldırılmıştır. Yeni güncelleme sayesinde trafik polisleri yapılan denetimlerde, bilgisayar destekli elektronik cihazları ile plaka sorgulaması yaparak zorunlu trafik sigortası kontrolü yapabilmektedir. 2013 yılından beri aktif bir şekilde uygulanan bu düzenleme, cihazların arıza vermesi gibi olası durumlarda kontrollerin yapılmasını engellediği için, kişilerin poliçeyi yanında taşımaları önerilmektedir. Aracın trafikteki varlığını sürdürebilmesi için, önlem amaçlı olarak poliçenin araç içinde taşınması fayda sağlamaktadır.

İkinci el araç satın alan kişilerin genellikle unuttuğu bir detay da, aracın yeni bir kişiye devredildiğinde mevcut poliçenin hükümsüz hale gelmesidir. Ruhsat sahibi, aracın yeni sahibi olarak yeniden sigorta yaptırmak zorundayken, aracı satan kişi poliçeden kalan zamanın prim iadesini sigorta şirketinden alabilmektedir. Trafik sigortası plakaya değil, ruhsata bağlıdır. Bu nedenle aracın eski sahibinin karıştığı kazalar, yeni maliki etkilememektedir.

Trafik Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası araç sahiplerinin Mali Sorumluluk kapsamı altında yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türüdür. Trafik sigortası yaptırırken birtakım hususlara dikkat edilmelidir. Eksiksiz sigorta desteği alabilmek için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle belirlemek mümkündür:

Poliçe İçeriği: Araç sahibi ve sigorta şirketi arasında düzenlenen, kişilerin ve kurumların yükümlülüklerini belirleyen, haklarını koruyan, bağlayıcı hükümleri olan sözleşme sayılan poliçe maddeleri dikkatle okunmalıdır.

Sigorta Teminat Kapsamı: Teminat kapsamı, araç sahibine sağlanacak olan hizmetleri, güvenceleri kapsamaktadır. Teminat içerikleri mutlaka incelenmelidir.

Özel Şartlar: Sigorta şirketleri tarafından hazırlanan özel şartlar, şirket veya araç sahibinin aleyhine olmamak şartıyla düzenlenmektedir. Sonradan olumsuz bir durumla karşılaşmamak için özel şartlar maddesi ve eklerine dikkat edilmesi gereklidir.

Poliçe Ücreti: Sigorta hizmeti, sigorta ücretinin tümünün ödenmesi veya taksitlere bölünmüş ise ilk taksitin ödendiği anda başlar. Ödenilen taksitlerin, primlerin makbuzları ileride oluşabilecek olumsuz haller için saklanmalıdır.

Trafik sigortası ile ilgili bilinmesi gereken diğer bir husus da, manevi zararları karşılamıyor oluşudur. Trafik sigortası, sadece maddi zararları karşılar. Maddi zararlar kapsamına, araç hasarları ve üçüncü kişilerin tedavi giderleri dahildir. Ancak kişinin kendi aracı veya kendi tedavisinin giderleri, trafik sigortası kapsamında tazmin edilmez. BU gibi riskleri güvence altına almak için kasko yaptırmak gerekir. Nitekim uygulamada, trafik sigortası ile kasko çoğunlukla birlikte yapılmaktadır

Trafik Sigortası Ne Zaman Yenilenmeli?

Trafik sigortası bir yıllık bir süreci kapsar. Her yıl sigorta, araç sahipleri tarafından yenilenmek zorundadır. Poliçe sona erdiği gün yenilenmelidir, aksi halde trafiğe çıkmak suç teşkil edecektir. Genç Sigorta, bu yüzden poliçe bitiş gününü unutan kişiler için hatırlatma hizmeti sunmakta ve poliçenin bitmesine yakın hatırlatma yapmaktadır. Poliçenin yenilenmemesi halinde aracın trafikten men edilmesi ve para cezası alması haricinde, her 30 gün için prim ücretlerinin (maksimum %50 olmak kaydıyla) %5 cezalı şekilde hesaplanması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle herkes poliçe bitim tarihini bilmeli ve zamanı geldiğinde mutlak suretle yenilemelidir.

Zorunlu Trafik Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Karayolları Kanunu ile desteklenen ve zorunlu olan trafik sigortası, hem araç sahibini hem de karşı tarafı maddi yükten kurtarmaktadır. Zorunlu olması sebebiyle trafik denetimlerinde güvenlik ekipleri tarafından itinayla kontrol edilmektedir. Aracın sigortasının olmaması, maddi yaptırımlara ve aracın trafikten men edilmesine sebep olmaktadır. Trafik sigortası araç sahiplerini ve üçüncü şahısları korurken, bazı genel hükümler dâhilinde hareket edilmesini sağlar. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından her yıl için yeniden düzenlenip yayınlanan trafik sigortası, teminatların standart olmasını sağlamaktadır. Sigorta şirketleri prim ücretleri konusunda serbest olduğundan, poliçe ücretleri ve ödeme koşulları her sigorta şirketi için farklılıklar göstermektedir. Sigorta şirketleri aracın modeline, markasına, kaza geçmişine ve hatta kayıtlı olduğu şehirdeki kaza oranlarına göre farklı fiyat seçenekleri sunmaktadır. Bu noktada, ödül ve ceza sistemi de uygulanmaktadır. Hiç kazası olmayan biri, hasarsızlık indirimi alırken, kazan yapan sürücüler daha yüksek prim ücretleri ile karşılaşabilmektedir. Trafik sigortası prim ücretleri, aracın değil sürücünün geçmişine bağlıdır.

Online Trafik Sigortası Nedir? Nasıl Yapılır?

Trafik sigortasının zorunluluk şartını barındırması ve araç sahiplerinin özel olarak vakit ayırıp sigorta satın almak zorunda olması, bu konuda değişik çözümler geliştirilmesini sağlamıştır. Genç Sigorta, daha hızlı ve teknolojiye uygun modern hizmet prensibini temel alarak, online trafik sigortası hizmeti sunmaktadır. Online trafik sigortası ile kısa bir süre içinde ve internet üzerinden sigorta satın alınabilmektedir. Genç Sigorta’nın sunduğu bu yenilikçi ve modern sistem sayesinde, kişiler sigorta şirketlerine gitmeden en uygun sigorta tekliflerini alıp, dilediği ödeme koşulları ile poliçelerini elde edebilmektedir. İnternete bağlanabilen her türlü cihaz üzerinden gerçekleştirilebilen online trafik sigortası ile poliçe içeriklerini düzenlemek, teklifleri değerlendirmek, ödeme koşullarını belirlemek ve ödeme yapmak sadece birkaç dakika sürmektedir. Anında sigorta hesaplamasını yapmak, teklifleri karşılaştırmak, online sistem üzerinden prim sorgulaması ve prim hesaplaması yapmak, kişiler için büyük kolaylık sağlamaktadır. Genç Sigorta, yaptırdığınız sigortanın poliçesini ücretsiz olarak adresinize göndermekte ve poliçe yenilemelerinizi de hatırlatmaktadır. Bu sayede daima trafik sigortasının koruması altında kalmanız mümkün olmakta ve tüm işlemleriniz en kısa sürede halledilmektedir.

Trafik Sigortası İndirimleri Nelerdir?

Araç sahibi kişilerin çoğalması sonucunda trafiğin her geçen gün daha da artması, kazaları da beraberinde getirmektedir. Acemi sürücüler, kalabalık trafiğe alışkın olmayan şoförler, bir anlık dalgınlıklar veya doğa şartları, istenmeyen durumların oluşmasına sebep olmaktadır. Usta bir şoför dahi başkasının yaptığı hatalı sollama sonucunda kazaya dahil olabilmektedir. Park halinde olan bir araç bile kazaya karışabiliyorken, araç ve araç içerisindeki kişiler için çeşitli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Zorunlu trafik sigortası bu amaç doğrultusunda Karayolları Kanunu ile düzenlenmiş olup, yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Trafik sigortası yaptıran kişiler için sigorta yaptırmaya yönelik teşvik amaçlı hasarsızlık indirimleri uygulanmaktadır. Hasarsızlık indirimi 7 adımdan oluşmaktadır. Her basamak, hasarlı ve hasarsız geçirilen yıllara oranlanmış indirimleri ve artışları gösterir.

Basamak Uygulamasının amacı ve Basamakların Anlamları

7 adımdan oluşan basamaklar şöyledir:
1.Basamak: Trafik poliçesinin üçüncü yılının hasarlı geçirilmesi – %60 prim artışı uygulanır.
2. Basamak: Trafik poliçesinin ikinci yılının hasarlı geçirilmesi – % 40 prim artışı uygulanır.
3. Basamak: Trafik poliçesinin birinci yılının hasarlı geçirilmesi – %20 prim artışı uygulanır.
4. Basamak: İlk kez trafiğe çıkanlar için uygulanır. Herhangi bir indirim ve artış yoktur.
5. Basamak: Poliçenin ilk yılının hasarsız geçirilmesi halinde % 10 indirim uygulanır.
6. Basamak: Poliçenin ikinci yılının hasarsız geçirilmesi halinde %15 indirim uygulanır.
7. Basamak: Poliçenin üçüncü yılının hasarsız geçirilmesi halinde %20 indirim uygulanır.

Basamak uygulamasının amacı, trafik sigortası yaptıracak olan kişilerin prim ücretlerinin belirlenmesinde ödül ve ceza yönteminin uygulanmasıdır. Araç sahibinin sürüş performansının kayıt altına alınması, sonraki dönemlerde sigortasını yeniletirken ödüllendirerek indirim veya cezalandırarak prim artışı uygulanmasına sebep olmaktadır. Sigorta şirketleri için performans değerlendirme anlamı taşıyan basamaklar, kişilerin poliçe kriterlerini belirlemektedir. Sürücüleri daha dikkatli olmaya teşvik eden bu uygulama, aynı zamanda kaza istatistiklerinin düşmesini amaçlamaktadır. Sürücüler kaçıncı basamakta olduğunu TRAMER sistemlerinden sorgulayarak öğrenebilmektedir. Poliçe sicil numarası, sigorta şirketi ve araç bilgileriyle tramer.gov.tr adresinden sorgulama yapılması mümkündür.

En Ucuz Trafik Sigortası Nereden Alınır?

Trafik sigortası zorunlu bir sigorta türü olup, Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası altında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabii olan ve Türkiye sınırları içerisinde araç sahibi olan herkesi kapsayan zorunluluk esasına dayanan sigorta ürünlerinden biridir. 2007 yılında gönüllülük ve zorunluluk esasına dayalı sigorta türleri yayınlamış ve trafik sigortası zorunlu hale getirilmiştir. Trafikte yaşanan kazalar, maddi zararlar, aracın aldığı hasarlar ve kişilerin maruz kaldığı bedensel zararlar, sorumluluk sigortası kapsamına alınarak araçların sigorta yaptırmak zorunda kalması sağlanmıştır. Sigortalı bir araç, araç sahibini ve araç sahibinin üçüncü kişilere karşı olan maddi sorumluluğunu üstlenmektedir. Devlet ve kamu gücüyle desteklenen sigorta, özel şirketler aracılığıyla uygulanmaktadır. Her yıl Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı sigorta limitleri ve teminatlarını belirleyip resmi gazetede yayımlamaktadır. Tüm sigorta şirketleri bu limit ve teminatlara uyum sağlayarak fiyat ve ödeme koşullarını belirlemektedir. Her sigorta şirketinin teklif içeriği ve ücretleri farklı olmaktadır. En uygun sigortayı bulmak için sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu teklifleri değerlendirmek, karşılaştırma yapmak gerekmektedir.

Genç Sigorta Sizler İçin Çalışıyor

En ucuz trafik sigortası bulmak için Genç Sigorta Şirketi elemanları çok kısa sürede onlarca şirket teklifini karşılaştırarak en uygun fiyat seçeneklerini bir araya getirmektedir. Sadece birkaç dakikalık bir işlem sonucunda liste halinde tüm sigorta tekliflerini görmek mümkün olmaktadır. Teklif karşılaştırması yapmak için öncelikle TC kimlik numarası, ruhsat bilgileri, aracın plakası ve kullanım amacı bilgilerinin sağlanması gereklidir. 3-4 dakikalık sistem taraması sonucunda Genç Sigorta elemanları, teklif değerlendirmesini yapıp en avantajlı teklifleri müşteriye sunmaktadır. Verilen bilgiler sadece o an için kullanılmakta ve saklanılmamakta veya üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Tüm şirketlerin sigorta tekliflerini tek seferde görmek, en uygun fiyatları seçmek ve seçilen teklifin ödemesini taksitle yapabilmek seçenekleri sunulmaktadır. Yapılan poliçe sözleşmesi, işlem tamamlandıktan sonra verilen ev ve ya iş adresine postalanmaktadır. Genç Sigorta, poliçe bittikten sonra da yenilenme işlemlerinizi hatırlatmakta ve yine en uygun teklifleri sağlamaktadır. Hasarsız geçirilen poliçe takvimine göre ekstra indirimler elde etmeniz de mümkündür.