BES

  • ✓ %25 Devlet Katkısından Faydalanın!
  • ✓ Mevcut Bireysel Emekliliğinizin fonları ve birikimi hakkında size profesyonel finansal danışmanlık hizmeti verelim. Eğer BES’iniz yok ise size uygun planı bulmanızda yardımcı olalım. Bizi arayın veya formu doldurun.

Bireysel Emekliliğiniz Hakkında Profesyonel Yardım Alın!

Size uygun teklifleri görebilmeniz için bilgilerinizi doğru giriniz. Bilgileriniz paylaşılmayacaktır.

Çalıştığımız Sigorta Şirketleri
Bireysel Emeklilik Sistemi, kısaltılmış hali ile BES, Ekim 2003’ten beri katılımcıların tasarruf ve emeklilik planları arasında yer alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi 10 yıllık sürenin sonunda ilk emeklileri ile buluşmuştur. 2013 yılında ilk emeklilerini çıkaran sistem günümüzde oldukça rağbet gören ödeme koşulları ve Devlet Katkısını ile de yatırımcıları gülümseterek emekli etmeye devam etmektedir. BES, katılımcıları için emeklilik dönemlerinde de hayat standartlarını korumalarını hatta yükseltmelerini sağlamaktadır. Sistem, ev hanımları ya da çalışma hayatında olmayan bireyler için de özel prim tutarları ve ödeme planları sunmaktadır. Böylece gelir düzeyine uygun prim ödeme seçenekleri doğrultusunda her kesime yönelik BES sözleşmesi hazırlanabilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi ile geleceğe yatırım yapmak oldukça kolaydır. Aylık prim ödemeleri gerçekleştirerek, minimum 10 yıllık ödeme ve 56 yaş sınırı ile biriken primleri sistemden emekli olarak peyderpey alma seçeneği olduğu gibi, toplu ödeme imkânından da yararlanmak mümkündür. İsteyen her birey BES ile geleceğini güvence altına alabilir.

Bireysel Emeklilik Birikimi Güvencesi ve Denetimi Hakkında

Bireysel Emeklilik Sisteminden, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan sigortalılar faydalanabilir. Sosyal güvencesi olmayan katılımcılar için bireysel emeklilik bir gelir kaynağı olarak da düşünülebilir. Bireysel Emeklilik Sistemine sigorta şirketleri ya da bankalar aracılığı ile dâhil olunmaktadır. Şirketlerin poliçe ve uygulamaları T.C. Hazine Müsteşarlığının denetimi altındadır. Bireysel emeklilik yatırımları katılımcının tercih ettiği fonlar ile değerlendirilmektedir. Katılımcıların emeklilik fon hesapları Takasbank güvencesi altındadır. Katılımcıların fon bazında değerlenen bakiyeleri rehin, teminat gösterme, haczedilme işlemlerinden muaftır. Bireysel Emeklilik Sistemine dâhil olan tüm katılımcıların ilgili kurumda bir danışmanı bulunmaktadır. Bireysel Emeklilik Danışmanları uzman kadroları ifade etmektedir. Danışmanlar, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara tabi tutulmuş ve uzmanlık unvanına sahip, profesyonel kişilerdir. Sisteme dâhil olan katılımcılar yatırımlarının fon ağırlığında değişiklik yapmak, bakiye kontrol talebinde bulunmak ve bilgi almak haklarına sahiptir. Tüm bu konularda, emeklilik danışmanlarından destek alınabilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi uzman kadrolar aracılığı ile geleceğe dair atılan kontrollü ve devlet teşvikli bir adımdır.

Bireysel Emeklilik Sigortası Nedir?

Bireysel Emeklilik Sigortası, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak hayata geçirilmiştir. Katılımcıların tasarruf alışkanlığı geliştirmesi ve birikimleri ile aktif çalışma hayatında olmadıkları dönemlerde hayat standartlarını korumaları adına yapılmaktadır. Bireysel Emeklilik Sigortası, ilk olarak çalışan bireylerin tasarruflarını baz almış olsa da, ev hanımı ya da çalışmayan bireyler için de geleceğe dair güvence sağlamaktadır. Bireysel Emeklilik Sigortası zorunlu katılımı olmayan, bireylerin kendi talepleri doğrultusunda banka ya da sigorta şirketlerindeki BES uzmanları aracılığı ile başlatılan bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Sigortası herkesin katılım sağlayabileceği özel bir emeklilik planıdır. BES fon portföyleri Takasbank güvencesi altındadır. Diğer bir deyişle BES sözleşmesi hangi şirketten yaptırılmış olursa olsun, birikimler güvence altında tutulmaktadır.

Neden BES (Bireysel Emeklilik Sigortası) Yaptırmalıyız?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile tasarruf yapmak kaçınılmazdır. Aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık ödemeler gerçekleştirilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi ödemeleri banka hesabından ya da katılımcının talep etmesi halinde kredi kartından çekilmektedir. Böylece seçilen prim ödeme çizelgesine göre sabit bir birikim için adım atılmaktadır. Katılımcılar dilerse primlerinin değerlendirilme şeklini temsilcileri ile iletişime geçerek değiştirebilmektedir. Bireysel Emeklilik Sisteminin en belirgin faydası bireyleri birikim yapmaya yönlendirmesidir. Bireysel Emeklilik Sistemi ile birikim yapılmasına ek olarak katılımcıların tercihi doğrultusunda primler fon olarak değerlendirilmektedir. Tercih edilen fonun değer kazanması halinde birikim hacminde artış gözlenmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının birikimlerine, sistemde bulundukları süre baz alınarak kademeli devlet teşviki sağlanmaktadır. Böylece tasarruf devlet tarafından ödenen katkı payı ile de desteklenmektedir. Tasarrufunu Bireysel Emeklilik ile değerlendiren katılımcılar, özel emeklilik uzmanlarından fon tavsiyeleri alabilir, diledikleri zaman fon ağırlıklarında değişiklik yapabilir ve birikimlerini daha değerli kılacak hamlelerde bulunabilir. Emeklilik primlerinin değerlendirildiği fonlar vergiden muaftır ve Takasbank güvencesi altındadır. Minimum 10 yıllık prim ödemesi ve 56 yaşın doldurulması ile sistemden emekli olunabilmektedir. Aylık geri ödemeler yapılabildiği gibi, katılımcının tercihine göre birikimin tamamı tek seferde ödenebilmektedir. Bireysel Emeklilik yaptıran bireyler aktif çalışma hayatından ayrılsalar bile, birikimleri ile yaşam standartlarını koruma imkânı elde etmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi, tasarruf ve geleceğe yatırım yapmak isteyen bireyler tarafından emeklilik, sigorta şirketleri ya da bankalardaki emeklilik uzmanları tarafından sunulan katılım belgesinin doldurulması koşuluyla gerçekleştirilmektedir. Bireysel emeklilik, katılımcıların aktif çalışma hayatında olmadıkları dönemlerde aylık geri ödemeler almasını ya da tek seferde birikimlerini geri alarak yaşam standartlarını korumasını, diğer bir deyişle yatırımları doğrultusunda ek bir gelir elde etmesini mümkün kılmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi prim ödemeleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. Prim ödeme periyodu katılımcının talebi ile belirlenmektedir. Prim tutarları sabit olmakla beraber katılımcının talebi ile değişebilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığı ile yapılan birikimler fonlarda değerlenmektedir. BES kapsamında elde edilen fon portföyünün standart fon alım satım işlemlerinden bağımsız olacak şekilde vergi muafiyeti bulunmaktadır. Birikimin değerlendirileceği fon, katılımcı tarafından seçilmekte ve talep etmesi halinde de emeklilik uzmanı tarafından değiştirilebilmektedir. Fonlar Takasbank bünyesinde açılan hesapta katılımcı adına saklanmaktadır. Böylelikle emeklilik, sigorta şirketi ya da poliçeyi oluşturan bankanın kapanması ya da faaliyete son verilmesi durumunda dahi katılımcının bakiyesi güvence altında muhafaza edilmektedir. Katılımcı dilediği zaman birikimine ilişkin emeklilik uzmanından bilgi alabilmektedir. Emeklilik uzmanları, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin eğitimlerine tabi tutulmuş ve çeşitli sınavlar sonrasında uzmanlık yetkinliğine sahip olmuş profesyonel kişilerdir.

Kimler Bireysel Emeklilik Yaptırabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, ayırt etme gücüne sahip, reşit olmuş, mahcur olmayan, bir diğer deyişle fiil ehliyetine sahip herkesin katılımına açıktır. BES, çalışan bireye uygulanabildiği gibi ev hanımları ya da çalışma hayatında olmayan katılımcılara da açıktır. Kişilerin talepleri ve olanakları göz önünde bulundurularak kişiye özel prim seçenekleri sunmaktadır. BES, 10 yıllık katılım süresi ve 56 yaşının doldurulması ile kişilere emeklilik imkânı sunmaktadır. Ancak katılım için bir üst yaş sınırlaması da söz konusu değildir. 56 yaşın üzerindeki bireyler de talep etmeleri halinde BES’e dâhil olabilmektedir. Katılımcılara birikim yapma ve emeklilik dönemlerinde geri ödeme yapılan özel bir sistemdir. Katılımcılar sisteme dahil oldukları tarihler baz alınarak devlet teşvikinden de yararlanmaktadır.
Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin tercih etmesi halinde sosyal güvencelerine ek bir gelir sağlamak için dahil oldukları özel bir programdır. Prim ödeme tutarları, ödeme şekilleri, yatırımın değerleneceği fon tipi gibi hususlar bireyin tercihi ile belirlenmektedir. Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık gibi seçenekler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ödemeler katılımcının banka hesabından ya da talep etmesi halinde kredi kartından tahsil edilmektedir. Prim ödemeleri bireyin gelir düzeyine uygun olacak şekilde Bireysel emeklilik uzmanı tarafından hazırlanıp sunulmakta, katılımcı tarafından da onayı alınarak hayata geçirilmektedir. Prim ödemeleri yatırımcının talep etmesi halinde farklı skalalara taşınabilmekte, böylece yatırım hacminin büyümesi sağlanmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığı ile gerçekleşen birikimler katılımcının belirlediği fonda değerlenmektedir. Kişinin fonları emeklilik şirketi ya da bankasında muhafaza edilmemektedir. Katılımcı fonları işletmenin finansal zarar görme, kapanma olasılıklarına karşın Takasbank bünyesi ve güvencesi altında tutulmaktadır. Diğer çalışmalardaki fon yatırımlarında olduğu gibi vergi kesintisi Bireysel Emeklilik Sisteminde bulunmamaktadır. Katılımcılar fon vergi muafiyetinden yararlanmaktadır.

Fon Dağılımı ve Devlet Katkısı Hakkında

Bireysel Emeklilik Sistemi hesabı, aylık ya da yatırımcı tarafından belirlenen periyotlarda yapılan ödemelerin bulunduğu birikimden oluşturmaktadır. Birikimin fon bazında güvence altında olması, fonun değer kazanması halinde birikimin de değer kazanması ile neticelenmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi ile birikim yapan bireyler devlet teşvikinden de yararlanmaktadır. Devlet katkısında kademeli hak ediş uygulaması bulunmaktadır. %25 oranına kadar tüm katılımcılar devlet teşviki alabilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde en az 3 yıl kalınması halinde %15, en az 6 yıl sistemde kalınması halinde %35, en az 10 yıl sistemde kalınması halinde ise %60 oranında devlet katkısı alma hakkına sahip olunmaktadır. BES kapsamında emeklilik hakkını elde edenler, vefat ve maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar ise devlet katkısı ve birikimlerinin tamamını almaya hak kazanmaktadır. BES ile geleceği güvence altına almak ve hayat standartlarını koruyabilecek bir yatırım yapılarak, minimum 10 yıllık bir birikim planı hazırlanabilmektedir. Fon protföyünün geçmiş yıllardaki getirisi baz alınarak değerli MTA, kamu borçlanması ya da riski düşük fonlar da tercih edilebilmektedir. Böylece düzenli ödemeler yapan ve minimum 10 yıl sistemde kalan katılımcılar için önemli düzeyde birikim oluşturacak ciddi bir adım atılmaktadır.
Bireysel Emeklilik Sistemi için aylık prim ödemesi katılımcının gelir düzeyine göre belirlenmektedir. Bireysel emeklilik uzmanlarınca katılımcıların uzun vadede ödeme yapacakları göz önünde bulundurularak prim ödemelerinin aylık gelir düzeyinin %30’unu aşmayacak; tatminkâr bir birikim oluşması adına da %10’un altında kalmayacak şekilde tercih edilmesine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır. Ancak katılımcı dilerse aylık gelirinin tamamını, dilerse de %10’luk diliminden daha azı oranında emeklilik prim ödemesi yapabilmektedir. Emeklilik sistemi aylık prim ödemeleri, katılımcı talebi ile 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık olacak şekilde gerçekleşmektedir. BES katılımcısının aylık birikimi günden güne değişiklik göstermektedir. BES ile yapılan yatırım fon bazında değerlenmektedir. Dolayısıyla fon değerinin artması halinde katılımcının bakiyesi de değer kazanmaktadır. Katılımcı dilediği zaman emeklilik uzmanı ile iletişime geçerek fon tipini, prim tutarlarını değiştirebilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi ödemeleri seçilen periyotlarda yapıldığı gibi, katılımcının ara dönemlerde de talep etmesi halinde ek yatırım yapması da mümkün kılınmaktadır.

Emeklilik Birikimi Neye Göre Belirlenir?

Bireysel Emeklilik Sistemi aylık düzenli ve en az 10 yıl prim ödenmesi durumunda emeklilik hakkı sağlamaktadır. Ancak emekliliğe hak kazanılan dönemde elde edilecek net birikim için öngörüler; bakiyenin fonda değerlenmesi, düzenli ödeme gerekliliği, devlet katkısına hak kazanış şartları gereğince baz senaryolar üzerinden yapılmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir birikim olması sebebi ile hesaplamalarda çeşitli sapmalar söz konusu olabilmektedir. Seçilen fon tipinin geçmiş yıllara oranla daha yüksek bir getiri sağlaması halinde yatırım tutarının da değerinde değişiklik söz konusu olmaktadır. Katılımcılar BES kapsamında belirli dönemlerde yatırım araçlarını değiştirebilmektedir. Bu durum da sabit getiri hesaplamasını engelleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Devlet katkı payı ise yıllık brüt asgari ücretin %25’i kadar olabilmektedir. Asgari ücretin artması halinde katkı payında doğabilecek olası artış da emeklilik döneminde elde edilecek bakiyeye etki eden unsurlarından biridir. Bireysel emeklilik kapsamında emeklilik uzmanı ile iletişime geçilerek birikimin değeri takip edilebilmekte ve tüm sorulara dair profesyonel yardım alınabilmektedir. BES birikiminin yapıldığı kuruluşta, katılımcılara destek verecek uzman personeller bulunmaktadır.
Bireysel Emeklilik Sistemi ile yatırım yapan katılımcılar devlet teşvikinden yararlanmaktadır. Katılımcıların emeklilik hesaplarına yaptıkları prim ödemesinin %25’i kadar devlet tarafından katkı payı ödenmektedir. Katılımcıların emeklilik hesaplarına aktarılacak yıllık devlet katkı payı, brüt asgari ücretin en fazla %25’I kadar olabilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi çıkış işlemlerinde devlet katkı payının kademeli hak ediş uygulaması bulunmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi ile emeklilik hakkı 10 yıllık prim ödemeleri ve 56 yaş sınırının aşılması ile mümkün olabilmektedir. Emeklilik hakkı kazanan, vefat veya maluliyet nedeniyle sistemden ayrılan katılımcılar devlet katkı payının tamamını almayı hak etmektedir. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik öncesi ayrılma kararı alan katılımcılar için devlet katkı payı ödemesi kademelendirilerek yapılmaktadır. Kademelendirme, sistemde kalınan sürede emeklilik hakkını henüz elde edememiş bireyler için gerçekleştirilmektedir. 3, 6 ve 10 yıllık prim ödemesi gerçekleştiren katılımcılar, devlet katkı payını kısmi olarak temin edebilmektedir.

Devlet Katkı Payı Oranları Nelerdir?

Bireysel emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalanlar %15, en az 6 yıl kalanlar %35, en az 10 yıl kalanlar ise devlet katkı payının %60’ını almaya hak kazanmaktadır. Kademeli hak ediş uygulaması, yalnızca sistemden emekli olma hakkı kazanılmadan önce ayrılanlar için geçerlidir. Aksi durumlar için devlet katkı payı katılımcının sözleşmesi bazında ödenmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi ile birikim yapan yatırımcılar düzenli prim ödemeleri ile bakiyelerini artırdıkları gibi, tercih ettikleri fon tipinin değer kazanması halinde birikimler de değer kazanmaktadır. Emeklilik planı fon hesapları Takasbank güvencesi altındadır. Katılımcılara özel fonlar vergiden muaftır. Emeklilik sistemine dâhil olmak bireyler için hem tasarruf yapma hem de uzun vadeli bir planla geleceği güvence altına almak anlamına gelmektedir. Emeklilik sisteminin ilk katılımcıları, 2013 yılında emekli olma hakkını kazanmıştır. Emeklilik döneminde kişisel beklentilere uygun bir yaşam sürebilmek adına bireysel emeklilik planı ile birikim yapmak ve hak edilen tutarı peyderpey veya toplu olarak temin etmek mümkündür. Primlerin düzenli ödenmesi ile devlet teşvikinden de yararlanarak birikim hacmini büyütmek, katılımcıların geleceğe umutla bakmasını sağlamaktadır.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, belirli prim ödemeleri ile yaşam kaybı, tam veya kısmi sakatlık durumlarında poliçede yer alan teminatlar dahilinde poliçe sahibine ya da lehtara ödeme yapan özel bir sigorta türüdür. Hayat sigortası beklenmedik olaylar neticesinde vefat ve sakatlıkları kapsam altına almaktadır. Hayat sigortası primleri sigortalı dışında bir birey tarafından ödenebilmekte ve sigortalı böylece hayati risklere karşı teminatlar dahilinde güvence altına alınmaktadır. Sigortalının sözleşme koşulları kapsamında vefatı söz konusu olması halinde lehtarlarına ödeme gerçekleştirilmektedir. Teminat türüne göre vefat ya da kısmi sakatlıklarda ödeme alınabildiği gibi hayatta kalma koşulu ile de birey güvencesinden yararlanabilmektedir. Hayat sigortası poliçelerinde talebe göre birikim unsuru içeren teminatlar da bulunabilmektedir. Birikimli hayat sigortalarında yatırım yapılan fonlar sigorta şirketi kapsamındadır. Sigorta şirketi kapsamındaki fonlarda sabit getiri uygulaması bulunmaktadır.

BES ile Hayat Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 18 yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip tüm bireylerin katılabileceği özel bir emeklilik programıdır. Bireysel Emeklilik Sistemi belirlenen periyotlar doğrultusunda prim ödemeleri gerçekleştirerek, bireylerin emeklilik dönemlerinde devlet güvencesinin yanı sıra yararlanabilecekleri ek bir gelir sağlamaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları en az 10 yıllık katılım süresi ve 56 yaşı doldurmaları halinde sistemden emekli olma hakkını kazanmaktadır. Sistemden emekli olma hakkını kazanan bireyler birikimleri ve devlet katkı payını aylık geri ödemeler ya da toplu olarak temin edebilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde vefat teminatı bulunmamaktadır. Ancak katılımcının emeklilik hakkı kazanmadan önce şartname gereğince vefat etmesi halinde, birikim ve devlet katkı payı ödemesi sözleşmede belirtilen lehtara gerçekleşmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılara uzun vadede birikim imkânı sunmaktadır. BES katılımcısının emeklilik hakkı kazanmadan önce sistemden ayrılmak istemesi halinde, birikimine ilişkin kısmi ve kademeli geri ödeme yapılmaktadır. Emeklilik öncesi sistemden ayrılma taleplerinde devlet katkı payı için de kısmi ve kademeli bir geri ödeme uygulaması mevcuttur. BES, çalışma hayatının son bulduğu dönemlerde birikimi bazında katılımcıya gelir kaynağı olurken hayat sigortalarının teminatı hayati risklere karşıdır. İki uygulama temel mantığı açısından birbirinden bağımsızdır.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile katılımcılara uzun vadede birikim yapma olanağı sunulmaktadır. Yatırımın fon ve devlet katkısı ile büyüme imkânı da bulunmaktadır. Mevcut sosyal güvencenin tamamlayıcısı olarak görülen BES katılımı esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar, emeklilik danışmanları tarafından yatırımcılarla paylaşılmaktadır. BES katılımcı aidatı tüm katılımcıların ödemekle yükümlü olduğu bir tutardır. Aidat (prim) ödemesi katılımcının tercihine göre tek kalemde alınabildiği gibi, prim ödemelerine eklenerek taksitlendirme opsiyonu da sunulmaktadır. BES birikimlerinden yönetim gideri ve fon işletim gideri kesintisi yapılmaktadır. Sigorta şirketleri tarafından yönetim giderleri masrafları için katılımcının prim tutarının %8’ini aşmayacak şekilde kesinti gerçekleştirilmektedir. Bireysel emeklilik katılımcısı olunan süre ve prim ödemelerinin artması halinde, yönetim gideri kesintileri azalmaktadır. Birikimi artan yatırımcılardan yapılan kesintiler de oldukça düşük meblağları ifade etmekte ve sigorta şirketi bazında değişkenlik göstermektedir. Fon işletim gideri kesintisi emeklilik şirketi bazında farklılaşsa da günlük kesintileri 1/10.000 oranını aşmayacak şekilde gerçekleşmektedir.

Bireysel Emeklilik Uzmanı Tarafından Katılımcıya Aktarılacak Zorunlu Bilgiler

Bireysel emeklilik sisteminde aylık ya da yıllık ödemeler yapılabildiği gibi katılımcının eline yüklü bakiye geçmesi halinde ara ödeme de gerçekleştirilebilir. Emeklilik hesabına girişi olacak bakiyenin üst sınırı katılımcının sözleşmedeki prim ödeme seçeneği ile sınırlı kalmamaktadır. Emeklilik planı hazırlık aşamasında emeklilik uzmanı tarafından risk getiri profili analizi gerçekleştirmek amaçlı sorular sorulmaktadır. Bu sorular ile katılımcının yatırım profili belirlenmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi için en önemli unsurlardan biri katılımcının fon dağılımıdır. Fon dağılımı ile yatırımcının birikimini büyütmek hedeflenmektedir. Katılımcının fon dağılımından memnun olmaması halinde işlemleri ile ilgilenen emeklilik uzmanı ile iletişim kurarak yılda 6 kez fon dağılımında değişiklik yapması mümkün kılınmaktadır. Böylece yatırımcı karlılığı yüksek fonları takip edebilmekte ve birikimini fon getirisi ile artırabilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payı ödemesi katılımcının gelir düzeyine göre belirlenmektedir. Katılımcı dilerse aylık, 3-6 aylık ya da yıllık prim ödemeleri gerçekleştirebilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım planı olması sebebi ile katılımcıların düzenli ödeme alışkanlığı sağlayabilmesi adına prim ödemelerinin gelirin %30’unu hatta bazı durumlarda %15’ini aşmayacak şekilde ve birikimin emeklilik döneminde katılımcıyı memnun edecek seviyeye ulaşması için gelirin %10’unun altında kalmayacak şekilde tercih edilmesi önerilmektedir. Emeklilik planı yaptıran tüm katılımcılar ihtiyaç duydukları bilgilere emeklilik uzmanları aracılığı ile ulaşabilmektedir.
Bireysel emeklilik sistemi en az 10 yıl prim ödemesi ve katılımcının 56 yaşını doldurması koşuluyla emeklilik hakkı kazanılan bir plandır. Uzun vadeli bu yatırımdan, katılımcılar çeşitli sebeplerle ayrılma talebinde bulunabilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi katılım aşamasında emeklilik uzmanları tarafından, birikimin fonda değerleneceği, devlet teşviki ismi ile ek ödeme yapılacağı, en az 10 yıl plana devam edilmesi halinde kişisel yaşam koşullarının devamlılığına yönelik birikim sağlanabileceği belirtilmektedir. Ancak katılımcıların emeklilik hakkı kazanmadan BES’ten ayrılmayı talep etmeleri halinde sözleşmelerinde yer alan kesintiler uygulanarak çıkış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kısa vadede ödeme güçlüğü yaşayan katılımcılar için sistemden ayrılmak yerine prim tutarlarında düzenlemeler yapılabilmektedir. Bireysel emeklilik hesabı için iş kaybı gibi maddi gelirin sekteye uğradığı durumlarda ödeme yapamayacağını beyan eden katılımcılar 1 yıla kadar hesabı dondurma opsiyonunu değerlendirmektedir. Böylelikle aktif çalışma hayatı ve düzenli gelir elde edilmesi ile beraber birikime devam etme olanağı sunulmaktadır.

Stopaj Kesintisi Hangi Koşullarda Gerçekleşir?

Bireysel emeklilik sistemi ile emekli olma hakkı kazanılması ya da emekli olmadan ayrılma talebinde bulunan katılımcıların hesaplarından kademeli stopaj kesintisi gerçekleştirilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olma hakkı kazanan katılımcılarda getiri üzerinde %5 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır. Emeklilik hakkını kazanmadan sistemden ayrılmak isteyen katılımcıların birikimlerinden 10 yıllık süre baz alınarak kademeli kesinti uygulanmaktadır. 10 yıl boyunca prim ödemesini gerçekleştirip yaşı sebebi ile emeklilik hakkını kazanamamışken sistemden ayrılmak isteyen katılımcılardan %10 oranında stopaj kesintisi gerçekleştirilmektedir. 10 yıllık süre dolmadan sistemden ayrılmak isteyen katılımcıların hesaplarına %15 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır. Katılımcılara emeklilik danışmanları tarafından emekli olarak sistemden çıkış ve olmadan ayrılış süreçlerinde uygulanacak stopaj kesintileri hakkında bilgi verilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi ile birikimin uzun vadede sürmesi ve emeklilik hakkı kazanılarak geleceğe dair önemli bir adım atılabilmesi için planın kişisel gelir düzeyi ve ödeme alışkanlıkları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde emeklilik sözleşmesi imzası atılırken katılımcının geleceğe ilişkin beklentilerine ulaşma olanağı azalmaktadır. Katılımcılar emeklilik uzmanları aracılığı ile prim tutarlarını değiştirerek yatırımlarını zorlanmadan gerçekleştirebilmektedir.
  • Her ay 50.000 Kişi
    Bizden Sigorta Karşılaştırıyor

Neden April Genç Sigorta?

BES Nedir?

BES, “Bireysel Emeklilik Sistemi” sözcüğünün kısaltılmış halidir. Bireysel sigorta kavramı içerisinde yer alır ve sanılanın aksine devlet tarafından sağlanan sosyal güvenlik sistemlerinin bir alternatifi değildir. Onların yerine de geçmez. Amacı, bireylere emeklilik dönemleri geldiğinde ek ve düzenli bir gelir sağlamaktır. Bu açıdan BES, bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Bireylerin çalışma hayatları boyunca tasarruf yapmasını, uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirmesini ve küçük birikimlerle düzenli gelir elde etmelerini sağlar. Eğer birikim yapmakta zorlanıyorsanız, BES sizin için en uygun çözümdür.

Bireysel emeklilik sistemi, hâlihazırda özel sigorta şirketleri tarafından sürdürülmektedir. Bu şirketler, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi denetimi ve güvencesindedir. Nitekim yaptığınız ödemeler de sigorta şirketlerinde değil, Takasbank’ta açılan hesaplarda tutulur. Bireysel emeklilik katkı payları, kişinin mali durumuna göre serbestçe seçilebilir. (Ancak elbette seçilen sigorta şirketi tarafından teklif edilen minimum tutardan az olamaz.) Bu katkı payları, diğer bir deyişle ödemeler, aylık, üç aylık, altı aylık ve hatta yıllık olarak yapılabilir. Tavsiye edilen katkı payı, şu anki gelirinizin %5’i ile %15’i arasında olan bir rakamdır. Böylelikle emekli olduğunuzda dahi şu anki yaşam tarzınızı devam ettirmeniz sağlanabilecektir. BES, gönüllü katılım esasına dayalı bir hizmettir ve 18 yaşını doldurmuş, temyiz kudretine sahip herkes katılabilir.

Neden BES?

BES ödemeleriniz, uzman portföy yöneticileri tarafından uzun vadeli yatırım fonlarında değerlendirilir. BES yatırımları, çoğu vergiden muaftır. Bu nedenle, aynı yatırımı bireysel olarak yapsaydınız ödemek zorunda olduğunuz vergilerden kurtulursunuz. Ayrıca, fon yönetim şirketleri sizlere sayısız kurumsal avantaj da sunar. Emeklilik dönemi, gelirin birdenbire azaldığı ve aynı nedenle alışılan hayat standardında değişiklik yapılmasını gerektiren bir dönemdir. Bireysel emeklilik sistemi, doğru katkı payları seçilirse bu değişikliği yapmanızı gerekli kılmaz. Kişileri tasarrufa sevk eden, şeffaf ve güvenli bir sistemdir. Ödeme periyotlarınızı kendiniz belirler, plan ve fon dağılımını o anki durumunuza göre değiştirebilirsiniz. (Yasal olarak emeklilik planınızı yılda dört kez, fon dağılımını ise yine yolda altı kez değiştirme hakkınız vardır.) Yine, o anki durumunuza göre BES ödemelerine ara verme hakkınız da mevcuttur. (Üç ay boyunca ödeme yapmazsanız, ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir. Bir yıldan fazla ödeme yapmazsanız, sigorta şirketi hesabınızda biriken paradan yönetim giderleri kesintisi yapma hakkına sahiptir.)

Bireysel emeklilik, sadece size değil eşinize ve 18 yaşın altındaki çocuklarınıza da fayda sağlar. 2013 yılından bu yana, bireysel emeklilik devlet katkısı sayesinde, %25 devlet teşviki uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle, yaptığınız her ödemenin %25’i, devlet katkısı olarak ayrıca hesabınıza yatırılmaktadır. (Örneğin 250 TL ödeme yapıyorsanız, devlet de hesabınıza ayrıca bir 62,50 TL yatıracaktır.) Böylelikle, gerektiğinde birikimlerinizi çocuklarınızın eğitimi, iş kurması vs. gibi alanlarda da değerlendirmeniz mümkün olmaktadır. Günümüzde, devlet kurumsal emeklilik planları bakımından da çeşitli teşvikler düzenlemekte ve örneğin bireysel emeklilik teşvik sınırı bakımından %5 bir artış planlamaktadır. (Kurumsal emekliliklerde teşvik sınırı şu anda %10 olup, bunun %15’e çıkartılması planlanmaktadır.)

Size Özel, Şeffaf Bir BES

BES, hizmet kalitesinin en üst seviyede olması gereken bir sigorta türüdür. Her ay düzenli ödeme yapan herkes, birikimlerinin nasıl kullanıldığını sorgulama, fonlarının nasıl yönetildiğini denetleme ve parasının ne kadar değer kazandığını bilme hakkına sahiptir. Diğer bir deyişle, bu sisteme dâhil olan herkesin bireysel bir finans danışmanı hizmetinden faydalanabiliyor olması gereklidir. Yine, sistemle ilgili aklınıza takılan tüm soruları cevaplayacak, uzman ve profesyonel müşteri temsilcilerine ulaşabilmek önem taşır.

Genç Sigorta, tüm bunları ve çok daha fazlasını sizlere sunmaktadır. BES ile ilgili tüm sorularınızı ücretsiz olarak cevaplayan Genç Sigorta, arzu etmeniz halinde sigorta şirketinizi değiştirerek, sizi tüm alternatifler hakkında da bilgilendirmektedir. Tek yapmanız gereken, web sitemiz üzerinden istediğiniz tarihe bir randevu almaktır. Satış temsilcilerimiz ve finansal danışmanlarımız, adresinize dek gelerek size (ücretsiz olarak) bilgilendirme yapacak, sisteme ilk defa katılacaksınız işlemlerinizi gerçekleştirecek veya arzu ederseniz de mevcut poliçelerinizi değiştirecektir.