Gizlilik Politikası

Türkçe yayın yapan “www.gencsigorta.com” internet sitesi ve dahilindeki tüm servisler (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.), Genç Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'ye ait olup, Genç Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından işletilmektedir. Site’nin ziyaret edilmesi ile ve/veya Site aracılıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma talebi ile site ziyaretçileri ve site müşterileri işbu “Gizlilik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

Site’de girilen bilgilerin (özlük bilgileri, kredi kartı bilgileri ve kullancıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Site’de, sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca Site kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Site personeli ve ilgili sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda Site kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site’nin hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Site kullanıcısının yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermesi nedeniyle Site’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Site kullanıcısına aittir. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Site herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Site, kullanıcılarını sigorta ürünleri hakkında bilgilendirmeyi, kişi ya da kurum/kuruluşların sigorta ürünleri ile ilgili teklif ve sigorta poliçesi alabilecekleri bir interaktif ortam sunmayı hedeflemektedir. Site’de yer alan her türlü görsel ve yazılı materyal ile servisler tamamen ya da kısmen, Site ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’nde yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Site ve ilgili kuruluşlarına ve/veya sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittir. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Site adına saklıdır.

Site’de yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran Site ve ilgili kuruluşlarına aittir. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.

Site, içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. Site’de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’deki servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Site, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Site’ye vermeleri gerekmektedir. Site, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Site veya Site’nin işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

Site tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Site ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Site, site dâhilinde başka sitelere link verebilir. Site, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Site’da neşr olunan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Site’nin Tanımlama Bilgilerinin kullanılmasını kapsar, bunlar dışındaki herhangi bir reklam verenin Tanımlama Bilgilerinin kullanılmasını kapsamaz.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Site, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Site’nin işbirliği içinde olduğu ve bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda Site, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  2. Site’nin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Site, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Site, kullanıcılar ve kullanıcıların site kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Site, tarafından site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Site ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Site’nin, bu Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Site’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site, işbu gizlilik politikası hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın sitede yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Site’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Site, kullanıcılarını ekonomik gelişmeler, gündem ve kendi alanları hakkında bilgilendirmek amaçlı haftalık e-bülten gönderimi yapar. Gerekli gördüğü hallerde ya da 3. parti ortaklarıyla anlaşması halinde tanıtım ve bilgilendirme içerikli Kampanya / Teklif / Paket duyuruları gönderebilir. Kullanıcılar bu e-postaların kendilerine ulaşmasını e-postanın alt kısmında açıklandığı üzere, belirtilen linke tıklayarak engelleyebilirler.

Herhangi bir zamanda günlük email gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz emaillerin alt kısmında bulunan "E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız" linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla kolayca çıkabilirsiniz.

İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanım Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanım Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.
'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Site tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Site ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Site’ye karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. 

Genç Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş.
Adres: Bağdat caddesi No:296/10 Caddebostan Kadıköy İstanbul
Telefon: 0216 411 95 17
E-posta: info@gencsigorta.com
Çalışma Saatleri: Hafta içi saat 09:00 – 18:00
Hertürlü soru, görüş ve önerileriniz için;
0216 411 95 17 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayarak veya info@gencsigorta.com adresine e-posta göndererek günün her saati bize ulaşabilirsiniz.

Neden Sigorta Yaptırmalısınız?

Sigorta hizmetinin geçmişi, M.Ö. 1800’lü yıllara dek uzanmaktadır. Babil hükümdarı Hammurabi, kayıtlara geçmiş ilk sigorta çeşidini düzenlemiş, antik Yunan medeniyetleri de bunların sayısını ve kapsamlarını artırmıştır. Bu durum, tarihin her döneminde insanoğlunun hayatını, sağlığını, malvarlığını ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına alma ihtiyacından kaynaklanır. Hayatın bizler için hazırladığı sürprizleri önceden tahmin etmek mümkün değildir, ancak sonuçlarını ve etkilerini kontrol altına almak mümkündür. Sigorta, işte bunu sağlar. Olası zararları tazmin etmek için kullanılan bu mali yöntem, aslına kolektif bir ortaklıktır. Aynı riskleri taşıyan insanlar bir araya gelerek maddi güçlerini birleştirmekte ve yardımlaşmaktadır.

Bir araya gelen kişi sayısı arttıkça, sigortanın faydaları da artacaktır. Zira bu sayede teminat için gerekli ödemelerin miktarı düşecek ve en büyük riskler dahi tazmin edilebilir hale gelecektir. Bu nedenle, her sigorta firması daha fazla sayıda kişiyi kendi bünyesinde toplamaya çalışmakta ve aynı şekilde birbirinden farklı teklifler sunmaktadır. Ancak sigorta yapmak isteyen bir kişinin, tüm bu teklifleri takip edebilmesi ve en iyisini seçmesi, çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, özellikle ülkemizde, bir sigorta firmasını seçmek genellikle tanıdık ve akraba tavsiyesiyle gerçekleşmektedir. Bu durum da, ne yazık ki çoğunlukla olumsuz sonuçlanmaktadır.

Sigorta Şirketi Nasıl Seçilir?

Genç Sigorta işte bu noktada devreye girmekte ve gerek sigorta türünüzü, gerekse de sigorta şirketinizi tercih ederken profesyonel yardım almanızı sağlamaktadır. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan sigorta brokerlığı hizmeti, sigorta müşterileri ile sigorta şirketleri arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Sigorta aracıları, müşterilerini riskler ve bunlara en uygun çözümler hakkında bilgilendirir. Prim ödemelerini, hasar ödemelerini ve poliçe yenilenmelerini takip eder, gerektiğinde hatırlatmada bulunur. Aynı şekilde, tüm sigorta firmalarının tekliflerini bir araya getirerek size özel en uygun tekliflere kolayca ulaşmanızı sağlar.

Genç Sigorta, bu görevi on yıllardan bu yana layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye’deki en seçkin ve en profesyonel sigorta aracılığı hizmetini sunan firmamız, dünyanın en büyük sigorta brokerı olan April Group ile ortaklık kurarak, global düzeyde ve 37 farklı ülkede hizmet almanızı sağlamaktadır. 200 kişiyi aşkın uzman ve profesyonel kadromuz, 40.000 kişiden fazla kurumsal ve bireysel müşteriye hizmet sunmaktadır. Hayat sigortası, bireysel emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve trafik sigortası gibi bireysel sigorta türleri kadar, nakliyat sigortası, mesleki sorumluluk sigortası ve işyeri sigortası gibi kurumsal sigorta türleri de portföyümüzde yer almaktadır. Sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip eden Genç Sigorta, daima en hızlı, en kaliteli hizmeti almanızı sağlamakta ve sizin çıkarlarınızı, yine sizin adınıza gözetmektedir.

Hızlı, Profesyonel ve Kişisel Hizmet

Uzman müşteri temsilcilerimiz, tercih ettiğiniz sigorta türüne göre sadece üç dakika içinde yirmi farklı sigorta şirketinden sizin için teklif toplamaktadır. Bu sayede, tek seferde onlarca teklifi görebilmeniz ve %45’e varan fiyat avantajı elde etmeniz mümkün olmaktadır. Bazı özel sigorta çeşitlerimizin tüm işlemlerini online şekilde ve saniyeler içinde tamamlayıp, poliçenizi çıktı olarak almanız mümkündür. Bu sayede, kulaktan dolma bilgilerle seçim yapmanız ve poliçe işlemleri için saatlerinizi harcamanız engellenmektedir. Uzman kadromuz, sigorta işlemleriniz tamamlandıktan sonra da size hizmet etmeye devam etmekte ve gerek poliçe yenileme zamanlarınızı hatırlatmakta, gerekse de hasar zamanı yardım sunmaktadır. Taksit ile ödeme seçeneğimiz, hangi sigorta türünü seçerseniz seçin bütçenizin üzerine çıkmanızı engellemekte ve ulaşılabilir fiyatlara sigorta sahibi olmanızı sağlamaktadır. Sağlığınızı, hayatınızı, malvarlığınızı ve sevdiklerinizin geleceğini gelin birlikte koruyalım – Genç Sigorta, hayatın tüm sürprizlerine karşı hazırdır.