TAMAMLAYICI SAĞLIK Sigortası

  • ✓ 20 Sigorta Şirketi
  • ✓ 3 dakikada Kolayca Teklif
  • ✓ En İyi Fiyat Garantisi
  • ✓ Sizin İhtiyacınıza Özel Teminatlar

Özel Hastanelerde Fark Ücreti Ödemeyin!

Size uygun teklifleri görebilmeniz için bilgilerinizi doğru giriniz.

Çalıştığımız Sigorta Şirketleri
Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak sağlık güvencesi olan ancak özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanırken yüksek prim ödemek istemeyenler için sununa bir sigortadır. Sigortalılar, SGK tarafından kapsama alınmayan ya da kapsam altında olmasına rağmen kısmen karşılanan sağlık harcamaları söz konusu olduğunda tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilirler. Aynı şekilde kişiler daha farklı standartlarda sağlık hizmeti almak istediklerinde de tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu hizmetlerden faydalanabilmektedirler. Özel sağlık sigortası yaptıran kişiler tedavi masraflarını sigorta şirketine veya SGK’ya fatura ettiriyorlardı ve özel sağlık kuruluşları da sağlık giderlerinin tamamını özel sağlık sigortalarından alıyordu. Yeni düzenleme ile SGK’nın kapsamında olmayan sağlık giderleri tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak tamamen kişinin isteğine bağlıdır. İsteğe bağlı olan bir sigorta olmasına rağmen hastaların fark tutarlarının daha düşük olması için gerekli olan tedavi ve kontroller yerine farklı alternatiflere yönelmesinin önüne geçmesi nedeni ile tercih edilmelidir.

Sigorta Kapsamındaki Hizmetler Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigorta yaptıran kişinin sigortasının başlangıç tarihi itibariyle ortaya çıkan hastalıkları ile ilgili muayene, tetkik ve tedavi masrafları karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tamamı karşılanmayan tedavi masraflarının karşılanmayan kısımları ve kapsam dahilindeki sağlık hizmetlerinden doğan SGK fark ücretleri destekleyici sağlık sigortası olarak da bilinen tamamlayıcı sağlık sigortasının karşıladığı hizmetlerdir. Tamamlayıcı sigorta kapsamında iki türlü teminat bulunmaktadır. Yatarak tedavi ile hem yatarak hem de ayakta tedavi kapsamı kişilerin ihtiyaçlarına göre poliçede düzenlenmektedir. Yatarak tedavi kapsamında cerrahi ve dahili hasta yatışları, yoğun bakım, kemoterapi, diyaliz veya radyoterapi gibi tedaviler, ambulans, küçük tıbbi müdahaleler, belirlenen bir limite kadar özellikli tıbbi malzemeler ve belirli bir limite kadar protez, tek kişilik özel oda gibi masraflar tamamlayıcı sağlık sigortasının karşılayabildiği hizmetler arasında yer almaktadır. Ayakta tedavi kapsamında ise muayene, tetkikler, tanı amaçlı yapılan araştırmalar, tahlil ve röntgen ve fizik tedavi gibi hizmetlerden fark alınmamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatları poliçeye göre farklılık göstermektedir. Diş, doğum gibi farklı alanlarda da kapsamı olan poliçeler bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sosyal güvencesi yani sigortası olan kişiler özel sağlık hizmetlerinden yararlandıklarında katılım payı ve fark ücreti ödemektedir. Bu ödemelerden fark ücreti ilgili sağlık kurumuna tedavi veya muayene anında ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan giderler özel sağlık kurumlarında oldukça yüksek meblağlara ulaşabilir. Uzun yıllardır gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılan tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması ile kişilerin sosyal güvencesinin dışında kalan sağlık giderleri sigorta tarafından karşılanmaktadır. Sosyal güvencesi olan ve yanında maddi sıkıntı çekmek istemeyen herkes tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu avantajlardan yararlanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sigortalı olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmektedir. İlk kez bu sigortayı yaptırmak isteyenler için üst yaş sınırı 60 olarak belirlenmiştir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmaya başlayanlar ömür boyu yenileme garantisi ile poliçelerini yaptırırlarsa bu destekleyici sigortadan 60 yaşından sonra da faydalanmaya devam edebilirler. Yabancı uyruklu olan ancak Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı sigortası bulunan kişiler de tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajlarından yararlanmaktadır. Sigortanın kapsamının sadece Türkiye sınırlarında geçerli olması neden ile yabancı uyruklu SGK’lılar kendi ülkelerinde bu sigortanın sağladığı avantajlardan yararlanamamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı güvencesi olan ve 60 yaşını aşmamış olmanın dışında sigortadan yararlanma koşulları bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin çocuklarının da tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu fırsatlardan yararlanma şansı, sigortayı yaptırmaları halinde mümkün olmaktadır. SGK’lı kişilerin erkek çocukları 18 yaşına kadar, lise eğitimine devam etmesi durumunda 20 yaşına kadar, üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar ebeveynleri üzerinden SGK’lı oldukları için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler. Benzer şekilde kız çocukları da yaş veya evlilik gibi sınırlamalar ile SGK’dan yararlanabildikleri için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir. SGK’lı kişiler çocuklarına 14 günlük olduktan sonra tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler. 18 ile 44 yaş arasında bulunan ve tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak isteyen kadınlar için hamilelik ve doğum teminatının başlaması için poliçe başlangıcından sonra 3 ay geçmiş olması gerekmektedir. Hamilelik kontrollerinin ve bebek harcamaları haricindeki doğum ve hastane giderlerinin limitsiz olarak kapsam dahilinde olduğu tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından yararlanmak isteyen kadınlar, sigortalarını yaptırırken 3 aylık süreyi göz önüne almalıdır.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile sigortalılar istedikleri hastanelerde istedikleri tanı ve tedavi yöntemlerini tercih ederek sağlıkları ile ilgili kararları maddi nedenleri düşünmeden alabilmektedirler. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun fark aldığı ya da karşılamadığı sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlayan ve destekleyici sağlık sigortası olarak da bilinen tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde hastane ve doktor tercihi dış etmenlerden bağımsız olarak yapılabilmektedir. Sosyal güvenlik sigortasının tamamlayıcısı olma özelliğine sahip olan bu sigorta ile fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmak SGK’lılar için mümkün olmaktadır. Bu sigortanın amacı özel hastane kullanım alışkanlığının yaygınlaşması ile birlikte hastaların ödedikleri fark ücretlerinin giderek artmasından doğan maddi sıkıntıların önüne geçmektir. Gelirlerde meydana gelen artışın hastanelere ve sağlık hizmetlerine ödenen fark ücretlerinde meydana gelen artışla dengeli olmaması ve fark ücretlerinin her geçen gün daha da artması ile kişilerin sağlık hizmetlerinde tercih hakkının azalmasını engellemek için bu sigorta yaygınlaşmaktadır. Hastane ve doktor seçiminin ücret endeksli olmasından ziyade fayda ve kişisel tercihlere yönelik olması tedavi süreçlerine etki edeceği için bu sigortadan faydalanmak kişilere büyük avantaj sağlamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

Kişiler sağlık giderlerinde kurum desteğinden fazlasını almak istediklerinde ya da ihtiyaç duyduklarında tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajlarından yararlanabilirler. Yıllardır gelişmiş dünya ülkelerinin kullandığı ve kişilerin daha yüksek sağlık hizmeti almasına imkân tanıyan sigorta yatarak veya ayakta tedavilerde kişilerin maddi güçlükler çekmesinin önüne geçmektedir. İlave ücretler, konaklama ücreti gibi doğrudan hastadan tahsil edilen ücretlerin sigorta kapsamında ödenmesi ile kişiler farklı sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Standart özel sağlık sigortası primlerinden daha ucuz olan tamamlayıcı sağlık sigortası primleri ile özel hastane standartlarında hizmet almak kuruma bağlı sigortalılar için daha ekonomik olmaktadır. Bu sigortanın özel sağlık sigortasından farkı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesine sahip olanlar içindir ve bu Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında kısmen karşılanan sağlık hizmetlerinin kişilerden tahsil edilen bölümlerini kapsamaktadır. SGK’nın kısmen karşıladığı hizmetlerin kalanını ödemek için kişilerin başvuracağı en ekonomik ve geniş kapsamlı çözüm, tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu avantajlardan yararlanmak olacaktır.
2000’li yılların başından beri Türkiye'de uygulanmaya başlayan tamamlayıcı sağlık sigortası uzun yıllardan beri gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan bir sigorta uygulamasıdır. Devletin sağlamış olduğu sigorta kapsamının dışında kalan durumların sigorta tarafından karşılanmasını sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası hem yatarak hem yatarak ve ayakta olmak üzere iki farklı kapsam sunmaktadır. Tamamlayıcı ya da destekleyici sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler ister yatarak ister hem yatarak hem ayakta teminatları bir arada sunan seçeneklerden yararlanabilirler. İki teminat ayrı ayrı satın alınabilmektedir. Sigortanın başlangıç tarihinden itibaren kişide meydana gelen hastalıkları kapsayan tanımlayıcı sağlık sigortalarında doğum, mamogrofi, check up, diş taşı temizliği, yıllık olağan diş kontrolü gibi ek teminatlar da bulunabilmektedir. Sigorta poliçesine göre değişebilen teminatları kişiler kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirleyebilmektedir. Teminat kapsamı değişen poliçelerin prim miktarları da değişiklik göstermektedir. Ancak özel sağlık sigortası ile karşılaştırıldığında tamamlayıcı sağlık sigortasının primleri özel sağlık sigortası primlerinin üçte biri kadar olmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yatarak ve Ayakta Teminat Kapsamı

Tamamlayıcı sağlık sigortasının başlangıcı itibari ile gerçekleşen tıbbi olaylar sonucunda gerekli olan ve doktor raporu ile onaylanan dahili veya cerrahi yatış, sigortalı olan kişinin hayati bir tehlikeye neden olan acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler yatarak tedavi teminatları içinde bulunmaktadır. Ambulans temini, otelcilik masrafı olarak belirtilen hastanede kalma durumunda tek kişilik özel oda ve refakatçi masrafı gibi ek teminatlarda poliçeye göre kapsama girmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası başlangıcından itibaren meydana gelen muayene, tahlil, modern teşhis yöntemleri ve fizik tedavi hizmetleri ayakta tedavi kapsamında bulunmaktadır. Ayakta tedavi kapsamından yararlanmak poliçe kullanımı boyunca 6 defa ile sınırlandırılmaktadır. Muayene işlemi ve bu muayene ile ilişkili olan tanı işlemleri 1 defa olarak değerlendirilmektedir. Ancak tüm işlemlerin 1 defa olarak sayılabilmesi için işlemlerin hepsinin aynı kurumda yapılması şartı SGK tarafından belirtilmiştir. Ayrıca sigortalarda ayakta veya yatarak fark etmeksizin doğum teminatı bulunmaktadır. Doğum teminatı poliçede ayrı hesaplanmakta ve sigorta firmalarına göre değişiklik göstermektedir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında alınan hizmetler, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sigortalı olanların fark ücreti ödememesini sağlamaktadır. SGK’lı kişiler özel sağlık hizmetlerinden faydalandıklarında katkı payı ve fark ücreti olarak iki ödeme yapmaktadır. Katkı payı kişilerin devlete yaptıkları ödeme olduğu için tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsama alanına girmemektedir. SGK kapsamında olan ancak sadece kısmi olarak karşılanan sağlık hizmetlerinde ödenen fark ücretleri tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamında bulunmaktadır. Tamamlayıcı ya da destekleyici sağlık sigortası kapsamında SGK tarafından kapsama alınan tamamen ya da kısmen karşılanan sağlık giderlerinin fark ücretleri bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının başlangıç tarihinden önce şikayetleri başlayan, teşhisi konulan ya da tedavisi devam eden veya tekrar eden rahatsızlıklar sigorta kapsamı dışında kalmaktadır. SGK tarafından kapsama altında olsa bile bu hastalıkların teminata dahil olması için eklemeler yapılması gerekmektedir. Bu tür durumlara rağmen meydana gelme olasılığı olan tüm sağlık sorunları için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabilmektedir. Farklı ek teminat seçenekleri ile tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını genişletmek mümkündür. Ancak genişletilen kapsamlar poliçede prim farklılıklarına neden olmaktadır.

SGK ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalanlar

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğrudan bir sağlık sigortası olmadığı için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapsamı ile şekillenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık kurumlarından hizmet almak isteyen ancak ortaya çıkan fark ücretlerinden dolayı bu hizmetlerden vazgeçen SGK’lılar ve sosyal güvencelerini üstlendikleri aile fertleri için geçerli olmakla birlikte, SGK kapsamı dışında kalan durumlarda geçerli olmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı olduğu özel hastanelerde diş bakımı, diş tedavisi, güzelleşmeye yönelik cerrahi işlemler, özel sağlık kurumları tarafından sunulan kozmetik işlemleri, diyetisyen ve beslenme uzmanı ile görüşmeler, psikiyatri görüşmeleri kurum tarafından karşılanmamaktadır. SGK kapsamına girmeyen durumlarda en genel tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapsama almadığı bazı tedaviler örneğin akupunktur tedavisi, ozon tedavisi veya mezoterapi gibi hizmetler eklemeler ile tamamlayıcı sağlık sigortalarının kapsamına dahil edilebilmektedir. Eklemeler için ayrıca başvurarak talepte bulunmak ve eklemelerden doğan prim farkını da ödemek gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında kısmen veya tamamen karşılanan sağlık giderlerini karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortası, kişilerin tedavi ve hastane seçebilmesine imkan tanımaktadır. SGK kapsam alanı dışında kalan teminatlar içinde tamamlayıcı sağlık sigortasına eklemeler yapılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının fark ücretini ortadan kaldırması ile sağlanan hastane, doktor ve tedavi seçiminde ekonomik faktörlerin ortadan kalkması ile kişiler arzu ettikleri sağlık hizmetini alabilmektedirler. Daha yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti almak için sigorta şirketlerinin şartlarını yerine getirmeli ve tam olarak ne tür bir sigorta teminatı aldığınızdan emin olmalısınız. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken sigorta poliçesinin her detayını okumanız gerekmektedir. Poliçe sigortalı ile sigorta eden arasında yapılan bir sözleşme olduğu için her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Sigortalının yükümlüklerini bilmesi poliçe iptaline neden olabilecek durumların ortadan kalkması adına önem taşımaktadır. Sigorta genel şartlarının da poliçe gibi detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Genel şartlar mevcut sigortalı haklarını kısıtlayıcı nitelik taşımamalıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Geçerli Olur?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için başvurduğunuzda tüm belgeleri teslim ettikten sonra poliçe süreci başlamamaktadır. Eksiksiz beyan ve belge tesliminden sonra elinize geçen poliçe, ödeme yapılmadığı sürece geçerli olmamaktadır. Poliçeyi aldıktan sonra sigorta teminatının başlaması için prim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Sigorta teminatı prim bedelinin tamamı ya da taksitli ise ilk taksitin ödenmesi ile birlikte başlamaktadır. Sigorta yaptırırken tüm mevzuata hakim olmak sigorta yaptırmak isteyen kişiler için mümkün değildir. Bu nedenle kişiler sigortacılarına merak ettikleri her şeyi sormalı, birden fazla teklifi değerlendirmeli ve yaptığı araştırmalar sonucunda karar vermelidir. Sigorta poliçesinde bulunan özel şartlar kişilere hayal kırıklığı yaşatabilmektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir sigorta yaptırmak isterken eklenen özel şartlar ile teminatların kapsamının daraltılması mümkündür. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için kişiler sigorta yaptırmadan önce bilgi almalı hatta mümkünse profesyonel destek alma yoluna gitmelidir. Kişiler beklentilerine ve sağlık ihtiyaçlarına göre en geniş kapsamlı ve ekonomik sigortayı yaptırarak hayat standartlarını yükseltebilir.
Uzun yıllardan beri gelişmiş Avrupa ülkelerinde uygulanan tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu sağlık hizmetlerinin kapsamını hastane, doktor ve tedavi seçimi bazında arttırmaktadır. Bu sigorta sayesinde sigortalı olanlar ödeyecekleri fark ücretini düşünmeden istedikleri sağlık kurumunda tedavi görebilmektedir. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yıllık yenilenen bir sigortadır. Prim hesabı her yıl yeniden yapılır ve bir önceki yılda sigortalının geçirdiği hastalıklar neticesinde teminat kapsamı da yeniden düzenlenmektedir. Ek kapsamların sigortaya dahil edilmesi de tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarına etki etmektedir. Tamamlayıcı ya da destekleyici sağlık sigortası kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bulunsa da yer almayan bazı rahatsızlıklar olabilmektedir. Önceden geçirilmiş hastalıklar, tanısı konmuş hastalıklar ve tedavi sürecinde olan hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olsa bile genel tanımlayıcı sağlık sigortası kapsamına girmemektedir. Bu rahatsızlıkların veya tedavilerin sigorta kapsamına alınması için de ayrı bir fiyat hesaplanması yapılması ihtiyacı doğmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primi Nelere Bağlıdır?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının primleri kişinin istediği teminatlara bağlıdır. Sigortanın iki ana teminatı bulunmaktadır. Sigortadan yararlanmak isteyen kişiler, yatarak tedavi teminatı ve hem yatarak hem ayakta tedavi teminatı seçeneklerinden istediklerinden yararlanabilirler. Ama teminatlar değiştikçe tamamlayıcı sağlık sigortasını primi de değişiklik göstermektedir. Prim hesaplamaları yapılırken kişinin mesleği, yaşı, cinsiyeti ve tıbbi geçmişi göz önünde bulundurulmaktadır. Risk grubu yüksek işlerde çalışanlar için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmanın önemi her geçen artmaktadır. Hem yaygınlaşan özel hastaneler hem de modern tedavi tekniklerinde seçeneklerin getirilmesi tamamlayıcı sağlık sigortasının önemini arttırmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sağlık güvencesi olan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler içinde ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti alınmaktadır. Eş ve çocuklar için alınan tamamlayıcı sağlık sigortasında ayrı bir poliçe düzenlenmesi ve prim hesaplanması gerekmektedir. Kadınlar için düzenlenen tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası poliçesine eklenen doğum, yeni doğan bakımı, mamografi gibi teminatlar için de ayrı bir prim hesaplamasına gerek duyulmaktadır. Kişilerin ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına göre değişen tamamlayıcı sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortalarına göre oldukça avantajlı olmaları nedeni ile SGK’lılar tarafından tercih edilmektedir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası uzun yıllardır gelişmiş Avrupa ülkelerinde uygulanan bir sigorta yöntemidir. Türkiye’de yeni yeni kullanılmaya başlayan bu sigortanın yaygınlaşması için çeşitli ödeme kolaylıkları ve vergi avantajları bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı sağlık güvencelerinden yararlananlar için fark ücreti ödemelerinde destek sağladığı için oldukça avantajlı bir sigorta çeşididir. Özel sağlık sigortalarına bakıldığında hemen hemen aynı teminatları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortasının prim ödemeleri neredeyse özel sağlık sigortalarının üçte biri kadar olduğu için zaten bu sigorta indirimsiz haliyle bile oldukça avantajlı olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tamamen veya kısmen ödediği tüm sağlık hizmetlerinin teminatını veren tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ek teminatlar ile özel sağlık sigortalarından da iyi hale gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği özel hastanelerde yapılan diş muayenesi, diş tedavisi, estetik cerrahi operasyonlar, akupunktur tedavisi, ozon tedavisi gibi uygulamalar da tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girebilmektedir. Kapsamı genişledikçe sunduğu hizmet kalitesi artan bu sigortanın özel sağlık sigortasından daha avantajlı olması da yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Avantajlar

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası primleri hem özel sağlık sigortalarından daha ekonomik olmaları hem de vergi avantajı ile desteklenmeleri nedeni ile daha ekonomik olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaşması ve kullanım oranının artması amacı ile %15 oranında bir vergi avantajı sağlanmaktadır. Bordrolu özel sektöre çalışanları ve bordrolu kamu çalışanları; kendileri ve bakmakta yükümlü oldukları eş ve çocukları için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler. Kişiler hem kendileri hem de bakma yükümlü oldukları kişiler için ödedikleri tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinden %15 oranında vergi avantajı elde edebilirler. Vergi avantajından yararlanmak isteyenler prim ödeme makbuzlarını söz konusu ay içerisinde çalıştıkları kurumun ilgili departmanına vererek vergi avantajından faydalanabilirler. Tamamlayıcı sağlık sigortasının sunmuş olduğu avantajlar, sigortanın yaygınlaşmasına yönelik sigorta şirketlerinin yaptığı kampanyalar ile müşterilere sunulmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları sadece SGK’lı kişi için değil kişinin ailesi içinde geçerli olduğundan dolayı bazı sigorta şirketleri aile indirimi uygulamaktadır. 2 veya daha fazla kişinin tamamlayıcı sağlık sigortasından aynı şirket üzerinden yararlanması durumunda aile indiriminden yararlanılabilmektedir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’lı kişilerin sağlık harcamaları söz konusu olduğunda sadece kaliteyi göz önünde bulundurarak seçim yapmasını sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan ama kısmi olarak karşılanan sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanmayan miktarlarının karşılanmasını sağlayan tamamlayıcı ya da destekleyici sağlık sigortası ile özel sağlık kurumlarından faydalanmak daha kolay hale gelmektedir. Genel olarak iki teminatı olan tamamlayıcı sağlık sigortasının yatarak, yatarak ve ayakta olmak üzere iki genel teminatı bulunmaktadır. Genel teminatlara ek olarak yıllık olağan diş muayenesi, diş bakımı ve temizliği, check up, mamografi gibi ek teminatlar da poliçeye göre kapsama girmektedir. Özel sağlık sigortasından daha ekonomik olan ve kişilerin yüksek kalite standartlarında tedavi hakkını maddi zorluklara düşmeden elde etmesini sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası için çok sayıda sigorta şirketinin farklı teklifleri ve teminatlarını bulmak mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Almak

Sigorta yaptırmak isteyenler için çok sayıda sigorta şirketinin ve poliçenin bulunması bir dezavantajdır. Her poliçenin ayrı ayrı incelenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlara yönelik doğru seçimin yapılabilmesi için öncelikle ilgili sigortanın mevzuatına hakim olmak gerekmektedir. Genç Sigorta uzun yıllar boyunca sürdürdüğü profesyonel hizmet anlayışı ile sigorta brokerlığı hizmeti vermektedir. Sigorta aracıları, müşteriler ile sigorta şirketleri arasında bağlantı kurarak iki tarafın birbirini daha iyi anlamasını sağlamakla görevlidir. Sigorta yaptırmak isteyen müşterileri mevcut riskler ve risklere yönelik çözümler hakkında bilgilendirerek en uygun olan tercihi yapmalarını sağlamaktadır. Aracı kurumlar çok sayıda sigorta şirketinden teklif alarak müşterileri için en uygun teklifleri bir araya getirmektedir. Dünya genelinde hizmet veren Genç Sigorta, 37 farklı ülkede 30.000’den fazla bireysel veya kurumsal müşterisine sigorta aracılığı hizmeti sunmaktadır. Genç Sigorta, sigortalar ve mevzuatlar konusunda deneyimli olan ekibi ile vermiş olduğu sigorta aracılığı hizmeti ile teminat kapsamı sigortalıya en uygun teklifleri bir araya getirmektedir. Kişinin ihtiyaçlarına göre en geniş teminat kapsamına ve en ucuz prime sahip olan tamamlayıcı sigortayı istediği teklifler sonucunda müşterilerine sunmaktadır.
Sağlık sigortaları yıllık olarak düzenlenmektedir. SGK’lılara yönelik sunulan tamamlayıcı sağlık sigortası, kişilerin var olan sosyal güvencelerinin maddi gücünü arttırmaktadır. SGK tarafından tamamı ya da bir kısmı karşılanan sağlık giderlerinin kapsamı, tamamlayıcı sağlık sigortasıyla artırılmaktadır. Özel sağlık kurumlarında ve farklı tedavi yöntemlerinde SGK’lı kişiler bilindiği üzere fark ücreti ödemek zorunda kalmaktadır. Fark ücretlerini ortadan kaldıran ve kişilerin istedikleri kurumlarda sağlık hizmeti alırken ekstra ücret ödememesini sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortasının ömür boyu yenileme garantisi, sigorta yaptıranlara ekstra avantaj sağlamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen bütün sağlık giderlerini her sağlık kurumunda ve doktorda kapsıyor olsa da kapsam dışında kalan bazı durumlar bulunmaktadır. Kişilerin sigortaya başvurmadan önce belirtileri gözlemlenen, tanısı konulan, tedavisini gördüğü rahatsızlıklar sigorta kapsamından çıkartılmaktadır. Yıllık yenilenen tamamlayıcı sağlık sigortasında bu durumun önüne geçmek için poliçelere eklenen ömür boyu yenileme garantisi seçeneği bulunmaktadır. Ömür boyu yenileme garantisi tamamlayıcı sağlık sigortası sözleşmesinin aynı planda ömür boyu yenilenmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda yıllık yenilemede ortaya çıkan kapsam dışı durumlar tamamen ortadan kalkmaktadır.

Ömür Boyu Yenileme Nasıl Olur?

Ömür boyu yenileme, tamamlayıcı sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile devamlılığını sağlar ve sigortalıların ilerleyen yıllarla birlikte doğru orantılı olarak artan sağlık sorunları karşısında daha yüksek güvenceye sahip olmalarına imkân tanır. Sigorta sözleşmesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklar ömür boyu yenileme sayesinde teminatın daraltılmasına neden olmazlar. Teminat kapsamı ile birlikte teminat limiti düşürülmez, sigortalının katılım payı arttırılmaz ve sigortalının aleyhine olabilecek herhangi bir değişiklik yapılmaz. Ömür boyu yenileme garantili sigorta sözleşmesi imzalandıktan sonra hastalık ek primi gibi uygulamalarda söz konusu olamaz. Sözleşmede bulunan prim oranına bağlı olarak ek prim uygulanamaz. Ömür boyu yenileme garantisi yapılmadan önce, sigortalıya sigortalılık dönemine uygunluk durumu hakkında her yıl bilgilendirme yapılmaktadır ancak ömür boyu yenileme garantisi yapıldıktan sonra sigortalı şartları karşılamaya devam ettiği sürece bilgilendirme yapılmamaktadır.
  • Her ay 50.000 Kişi
    Bizden Sigorta Karşılaştırıyor

Neden April Genç Sigorta?

-->

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olan kişiler özel hastanelerde tedavi olmak istediklerinde, karşılarına iki farklı ücret çıkmaktadır: katılım payı ve ilave ücret (fark ücreti). Bunlardan katılım payı, miktar olarak oldukça düşüktür ve doğrudan devlete, hastanın kendisi tarafından ödenir. (Ödeme, ya eczaneden ilaç alırken fiyata eklenerek yapılmakta ya da ilgili kişinin aylığından kesilmektedir.) İlave ücret ise, özel hastaneler tarafından sunulan hizmetin veya tedavinin türüne göre tahsil edilen ayrı bir giderdir. Eğer bu hizmet veya tedavi, normal şartlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyorsa, oldukça yüksek rakamlara çıkabilir. Bunun en basit örneği, yatarak tedavi olunması gereken durumlarda sunulan oda ve yatak hizmetleridir. “Otelcilik ücreti” olarak bilinen bu ek gider, özel hastane tarafından belirlenmekte ve hem hastanenin özelliklerine, hem de sunulan hizmetin kapsamına göre oldukça yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

Bu iki ek ücretten katılım payını herhangi bir sigortanın kapsamına alabilmek mümkün değildir. Zira bu ücretin devlete ait olduğu ve sigorta edilemeyeceği, kanun ile belirlenmiştir. Ancak ilave ücreti, halk arasındaki tanımıyla fark ücretini, bir sigortaya konu edebilmek mümkündür. Bu özel sigorta türüne tamamlayıcı sağlık sigortası denmektedir. Sağlık sigortasından farklı bir uygulama olup, çok daha düşük prim ücretleri ödeyerek özel hastanelerde sizin ve ailenizin fark ücreti ödemeden tedavi olabilmesini sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı

Tamamlayıcı sağlık sigortası, ülkemiz için nispeten yeni bir uygulama olup, yurt dışında ve özellikle de Avrupa’da uzun yıllardan bu yana uygulanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile, normalde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınmayan veya alınmasına rağmen ilave ücret ödenmesini gerektiren sağlık hizmetlerini güvence altına almak mümkündür. Burada özellikle vurgulanması gereken husus, bu sigorta türünün sadece sigorta yaptıran kişiyi değil, onun ailesini de kapsamı içerisine almasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili olarak halen ayrı bir kanun çıkartılmadığından, bu husus genel mevzuat hükümlerine ve özel sigorta firmalarının düzenlemelerine göre şekillenip gelişmektedir. Diğer bir deyişle, bu sigorta türü için önceden araştırma yapmak çok büyük bir önem taşımaktadır. Zira hemen her şirket, farklı bir uygulamaya sahiptir ve yine farklı teminatlar ile primler belirlemektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı içine, yatarak tedavi ile yatarak ve ayakta tedavi teminatları girmektedir. Aralarındaki fark, teminatların kapsamı bakımındandır. Yatarak tedavi teminatında, cerrahi müdahalelerdeki ilave ücretler sigorta kapsamı içine girmektedir. Yatarak ve ayakta tedavi teminatında ise, buna ek olarak muayene, tahlil ve temel tedaviler için istenen ilave ücretler de güvence altına alınır. Tahmin edilebileceği üzere, yatarak ve ayakta tedavi teminatının primleri biraz daha yüksek olmaktadır. Ancak her hâlükârda, geleneksel sağlık sigortasından daha avantajlı ve uygundur. Tamamlayıcı sağlık sigortası; sık sık hastaneye gitmeyen, gittiği zaman ise ilave ücretlerin yüksekliği bakımından endişe yaşamak istemeyen kişiler ve aileleri için uygun bir sigorta türüdür. Ancak bir kez daha belirtelim ki, tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olsanız dahi, devlete katılım payı ödeme yükümlülüğünüz –kanun gereği- devam etmektedir.

En Uygun Teklife Dakikalar İçinde Ulaşın

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tamamlayıcı sağlık sigortası yeni, özel bir sigorta türüdür ve çoğunlukla sigorta şirketlerinin uygulamalarına göre şekillenmektedir. Bu nedenle, gerek teminat kapsamları ve gerekse de prim ücretleri bakımından şirketler arasında kayda değer farklar oluşabilmektedir. Genç Sigorta, yirmi farklı sigorta şirketini sizler için inceleyerek, dakikalar içerisinde en uygun teklifi elde etmenizi sağlamaktadır. Tek seferde onlarca teklifi inceleyebilmenizi sağlayan sistemimiz, sizlere %45’e varan fiyat avantajları sunmaktadır. Konusunda uzman müşteri temsilcilerimiz, hem size yardımcı olmak ve hem de sorularınızı cevaplamak için hizmetinizdedir.