Hukuksal Koruma Sigortası Nedir?

Diğer 18 Ekim 2023

Hukuksal koruma sigortası ile hukuki boyutta ortaya çıkan masraflar poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde karşılanır. Bu sayede kişi, hukuki mücadelesi sırasında avukat ya da benzeri masraflar için ekstra para ödemek zorunda kalmaz.

Son yıllarda önemi gittikçe ortaya çıkan ve pek çok alanda yaygınlaşan hukuksal koruma sigortasına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Hukuksal Koruma Sigortası Nedir?

Sigortalının, üçüncü kişilerle girdiği hukuk davalarına ilişkin masraflarının karşılandığı bir sigorta ürünüdür. Mahkemeye intikal eden her durum, ciddi maddi yük demektir zira avukat masrafları, dosya harcamaları derken liste uzar gider. Tüm bunlara bir de davaların uzaması ve hatta yıllarca çözüme kavuşamaması eklenince haliyle bu masraflar bütçe için ciddi bir açık yaratacaktır.

İşte bu açığı minimuma indirmek için son yıllarda gittikçe yaygınlaşan bir sigorta ürünü var; hukuksal koruma sigortası. Bu sigortayla avukatlık asgari ücreti, yargılama giderleri, avukat vekalet ücretleri gibi pek çok mahkeme gideri poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde karşılanır bu sayede işin maddi külfeti önemli ölçüde azalmış olur.

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamı Nedir?

Sigortanın kapsama alanı oldukça geniştir. Poliçe dönemi içinde yaşanan sözleşme ve hukuki süreçler sigortanın kapsama alanında yer alır. Gerek iş hayatında gerek özel hayatta pek çok hukuksal sorun ile karşılaşmak olasıdır. Bu olasılıkları maddi anlamda güvence altına almanın en etkili yolu ise sigorta yaptırmaktır.

Taşınmaz Mallara Bağlı (Konut) Hukuksal Koruma Teminatı

Hukuki mücadele yalnızca iş alanında değil özel ve sosyal hayatta da yapılabilir bu nedenle konut hukuksal koruma teminatı ile olası her duruma karşı önlem almış olursunuz. Bu teminat konut sahibi ya da kiracısının üçüncü kişilerle yaşayabileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı alınan bir teminattır.

Konut hukuksal koruma teminatı kapsamı aşağıdaki gibidir;

 • İcra giderleri
 • Hakem ücretleri
 • Dava giderleri
 • Vekalet ücretleri
 • Temyize gitme durumu olursa temyiz masrafları

Kişi-Aile Hukuksal Koruma Teminatı

Yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi hukuksal koruma hayatın her anında geçerlidir, özel hayat da buna dahildir. Bu teminat ile aile fertleri arasında yaşanabilecek uyuşmazlıklar teminat altına alınır.

Yalnızca aile fertleri değil birlikte yaşayan kişiler için de geçerlidir. Yanı sıra bireysel iş ilişkileri, işveren-işçi arasındaki sorunlar ya da SGK ile alakalı uyuşmazlıklar da bu teminatla güvence altına alınabilir.

Kişi-Aile Hukuksal Koruma Teminatı Kapsam Dışı Durumlar

Her sigorta ürününde ve teminatında olduğu gibi kişi-aile hukuksal koruma teminatında da birtakım kapsam dışı haller mevcuttur. Bunlardan birkaçı;

 • Sözleşme süresi dışında yaşanan uyuşmazlıklar
 • Savaş, halk hareketlenmesi vb. gibi olaylardan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Terör eylemleri
 • Sigorta şirketi ile yaşanan anlaşmazlıklar
 • Ticaret hukuku kapsamında yer alan uyuşmazlıklar

Motorlu Araca Bağlı (Kasko) Hukuksal Koruma Teminatı

Aracın kullanımı sırasında meydana gelen bir kazanın sonucundan doğan hukuki anlaşmazlıklar bu teminat ile güvence altına alınır. Kasko hukuksal koruma teminatı poliçeye eklenebilir ve ek prim ödemesi ile kapsamlı bir sigorta ürününe sahip olunabilir. Bu teminatın zorunlu trafik sigortasına eklenebileceği bilgisini de paylaşmış olalım.

Sürücü Hukuksal Koruma Teminatı

Bu teminatı bir örnek ile açıklayalım. Araba kullanırken elim bir kaza yaşanıyor ve ne yazık ki kaza neticesinde bir kişi hayatını kaybediyor. Ölümlü kazalarda dava açılması kaçınılmazdır. İşte bu teminat ile dava neticesinde oluşan mahkeme masrafları güvence altına alınır.

Sürücü Hukuksal Koruma Teminatı Kapsamı

Bu teminat kapsamında 2 ana maddeden söz etmek gerekir. Birincisi; yasal kurallar dahilinde sürücü tarafından yaşanan uyuşmazlıklar, ikincisi; sürücü belgesinin elinden alınması, kısıtlanması ve benzeri süreçler sebebiyle yaşanan uyuşmazlıklar. Her iki durumda da poliçede belirtilen limit, oran ve kurallar çerçevesinde koruma sağlanır.

Sürücü Hukuksal Koruması Kapsam Dışı Durumlar

Kişinin uyuşturucu madde tesirindeyken yaşadığı kazalar, sürücü hukuksal koruması kapsam dışı durumlardandır. Yanı sıra kişinin sürücü belgesi yoksa ve araç kullanma yetkisine sahip değilse yine sigorta geçersiz sayılacaktır. Böyle bir durum tespit edilirse, sigorta sözleşmesinin iptal edilmesi de gündeme gelebilir.

Hukuksal Koruma Sigortası Ek Teminatlar

Hukuksal koruma sigortasına eklenen ek teminatlar ile sigortanın kapsamı genişletilebilir ve çok daha güvenli bir hale getirilebilir. Bu teminatlardan bazıları;

 • İnşaat sözleşmeleri
 • İflas ile alakalı sözleşmeler
 • Aile ve mirasla ilgili konular
 • Gümrük hukuku
 • Uluslararası yargı yolları
 • Yasal temsilciler arasında yaşanan uyuşmazlıklar

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Ticaret hukukuyla ilgili anlaşmazlıklar, hukuksal koruma sigortası kapsamı dışında yer alır. Yanı sıra sigorta şirketiyle oluşan uyuşmazlıklar da sigorta kapsamı dışında değerlendirilir. Hukuksal koruma sigortası kapsamı dışında kalan hallerden bazıları;

 • Terör eylemleri neticesinde oluşan anlaşmazlıklar
 • Sözleşme süresi dışında yaşanan anlaşmazlıklar
 • Poliçede sınırları çizilen katılım payından düşen giderler

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamındaki Ödemeler

Hukuksal koruma sigortası kapsamında yapılan ödemeler; dava masrafları, hakem ücreti, arabuluculuk ücretleri, teminat akçesi, dilekçe yazılması, ihtarname gibi mahkeme giderleridir. Yanı sıra manevi tazminat haklarından doğan ödemeler de poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde karşılanır.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.