Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; kurumsal işletmelerin, mesleğini icra ederken veya hizmet sunarken kazaen üçüncü şahıslara maddi ve bedeni verdiği zararlarda istenilen tazminat talepleri; bu taleplere bağlı olarak açılacak dava, mahkeme ve avukatlık masraflarını tazmin eden bir sigorta ürünüdür.

mesleki sorumluluk sigortası
Genç Sigorta
mesleki sorumluluk sigortası

Her sektörün kendi içerisinde birçok risk barındırdığı göz önüne alındığında, Mesleki Sorumluluk Sigortaları, meslek geleceğini maddi ve manevi olarak koruma altına almaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; birçok sektöre özel hazırlanabileceği gibi, faaliyetlerinde en çok risk barından başlıca mesleklere zorunlu veya ihtiyari sigortalar ile teminatlar sunmaktadır:

 • Zorunlu Özel Güvenlik Sigortası; özel güvenlik görevlilerinin, mesleğini yerine getirdiği sırada üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları ve haksız taleplere karşı kendini savunma masraflarını teminat kapsamında karşılayan, yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür.
 • Asansör Yetkili Servisleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası; sürekli bakıma tabi olan ve poliçede marka, kullanım amacı, kapasitesi belirtilen asansör/asansörlerde, üçüncü şahısların kazaen maddi ve bedeni uğradığı zararlar; bu zararlara bağlı olarak savunma masrafları teminatlar dahilinde tazmin edilmekte; ilgili meslek mensupları için, yapılması zorunlu bir sigorta türüdür.
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; mesleki faaliyet sebebiyle bünyesinde tehlikeli madde bulunduran işletmelerde, oluşabilecek bir kazada kusurlu olsun veya olmasın, üçüncü şahıslara gelebilecek bedeni ve maddi zararları, poliçe limitleri kapsamında temin etmektedir. Bu zararlara bağlı olarak dava açılması halinde, yine limitler kapsamında mahkeme ve avukatlık masrafları karşılanmakta; ilgili meslek grupları için, yapılması zorunlu bir sigortadır.
 • Doğalgaz Paket Sigortası; işletmelerde doğalgaz tesisat projesi veya yenileme hizmetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklere, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlara karşı teminatlar sunmaktadır.
 • Oto Servisleri Sorumluluk Sigortası; verilen hizmet sonrasında, üçüncü şahıslara ait araçların bedeni ve maddi gördüğü zararları ve bu zararlara bağlı olarak karşı karşıya kalınabilecek tazminat taleplerini, teminatlar dahilinde koruma altına almaktadır.
 • Drone (İHA-İnsansız Hava Araçları) Sorumluluk Sigortası; işletmenin kanunen sorumlu olduğu, işlettiği hava aracının veya araçtan cisim düşmesi gibi nedenlerin üçüncü şahıslara verebileceği zararları teminatlar kapsamında tazmin etmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; beklenmeyen pek çok riske karşı sunduğu geniş kapsamlı teminatlar ve uygun prim ödemeleri ile ileride karşılaşılabilecek büyük masrafları engellemekte; bu sayede işletmelerin ticari duruşunu da güvence altına almaktadır.

Siz de yüksek risk barındıran ticari işletme sahibiyseniz; ihtiyacınız olan tüm sigortalar Genç Sigorta’da! Gelin geniş kapsamlı, uygun prim ödemelerine sahip o poliçeyi sizin için bulalım. Mesleğinde uzman sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. “Ailenizin Sigortacısı” işinizin de yanında!

Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mesleki sorumluluk sigortası bir meslek icra eden kişilerin işlerini yaparken müşterilerine, üçüncü şahıslara veya iş ortaklarına karşı olası hataları veya ihmalleri nedeniyle doğabilecek maddi zararlara karşı korunmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. 

Mesleki sorumluluk sigortası; avukatlar, doktorlar, muhasebeciler, mimarlar, mühendisler, danışmanlar, brokerler ve diğer birçok meslek grubu için gerekli bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, iş ortakları veya müşteriler tarafından yapılan hatalar veya ihmaller sonucu oluşabilecek maddi zararları karşılamayı amaçlar. Böylelikle mesleki riskleri minimize etmeye yardımcı olur ve profesyonellerin müşterilerine ve iş ortaklarına karşı daha iyi hizmet sunmalarını sağlar. Ek olarak müşterilerin, iş ortaklarının ve üçüncü şahısların haklarının korunmasına da yardımcı olur.

Mesleki Sorumluluk Sigortası bir işletmenin veya bir profesyonelin müşterisi veya üçüncü bir taraf tarafından maddi zararlarla suçlanması durumunda tazminat ödemelerini ve mahkeme masraflarını karşılar. Genellikle bir meslektaşın, müşterinin veya başka bir üçüncü tarafın yaralanması, hastalanması veya ölmesi gibi ciddi olaylarla ilgili olabilir.  Çeşitli meslekler dahilinde gerçekleştirilen bir hata veya verilen yanlış bir tavsiye, müşterilerin veya ilgili tarafların maddi kayıplarına veya zararlarına neden olabilir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası, bu durumların maddi sonuçlarına karşı koruma sağlayarak işletme sahiplerinin ve serbest meslek sahiplerinin işlerini sürdürmelerine yardımcı olur. Bu poliçeler ayrıca işletmelerin veya serbest meslek sahiplerinin, iş hukuku veya ticari uyuşmazlıklarla ilgili davalar için hukuki temsil ve savunma maliyetlerini de kapsayabilir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası genel şartları, sigorta şirketleri tarafından belirlenen koşullar ve şartlar bütünüdür. Sigorta poliçesi kapsamında hangi zararların tazmin edileceği ve ne kadar tazminat ödeneceği gibi konuları düzenler. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası genel şartlarına göre sigorta firması, poliçede yer alan sigorta miktarını ödemek zorundadır. Ancak bu durum, sigorta süresi boyunca ya da vade bitimi itibariyle 2 yıl içerisinde meydana gelen zararlar için geçerli olmaktadır. Bu bağlamda oluşan hata ya da kazanın, poliçede sınırları belli olan faaliyetler dahilinde ve belli bir süre içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Ek olarak kaza sonucu tazminat talep edilmiş olmalıdır. Eğer poliçede aksi belirtilmemişse iş yerinde çalıştırılan personellerin sorumluluğu da sigorta dahilindedir. Tüm bunlarla beraber, uygun görülmesi halinde farklı giderler de poliçe kapsamına alınabilmektedir.

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası genellikle mesleki faaliyetler sırasında müşterilere, üçüncü şahıslara ya da diğer işletmelere zarar vermeniz durumunda ortaya çıkan zararları kapsar. Sigortanın kapsamı, poliçenin şartlarına ve teminat tutarına göre değişebilir.

Genellikle mesleki sorumluluk sigortası şunları kapsar:

 • Maddi zararlar: Sigortalıya karşı olan tazminat talepleri, zarar görenin maddi kayıplarının telafisi için ödenir.
 • Bedeni zararlar: Meslek icrası sırasında üçüncü şahısların ölümüne, yaralanmasına ya da hastalanmasına sebep olan durumlarda, tazminat taleplerini kapsar.
 • Hukuki savunma masrafları: Meslek icrası sırasında üçüncü şahıslar tarafından açılan davaların savunulması için gereken hukuki masrafları kapsar.
 • Sözleşme ihlali: Mesleki faaliyetler sırasında sözleşmelerde yer alan taahhütlerinizi yerine getiremezseniz, sözleşme ihlali teminatı devreye girer ve olası maddi kayıplarınız için güvence oluşturur. 
 • İşveren sorumluluğu: İşveren olarak çalışanlarınızın mesleki hatalarından dolayı oluşabilecek tazminat taleplerini karşılamak zorunda kalabilirsiniz. Bu tür durumlar da mesleki sorumluluk sigortası kapsamında zararlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kişiler için farklılık gösterir. Sigorta şirketleri, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre poliçeler oluşturur ve herhangi bir kaza veya sorumluluk durumunda teminat kapsamı dahilinde güvence oluşturur.

Mesleki sorumluluk sigortası, sigorta poliçesi kapsamında belirtilen riskler ve durumlar dışında kalan zararları karşılamaz. Bu doğrultuda kapsam dışı haller şunlardır:

 • Kasıt ve ihmal durumları: Kasıtlı veya ihmalkâr davranışlar nedeniyle ortaya çıkan zararları karşılamaz. Meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken böyle bir davranışta bulunduklarında sigorta kapsamı dışında kalırlar.
 • Ceza davaları: Ceza davalarından kaynaklanan zararlar poliçe kapsamında değildir.
 • Alkol veya uyuşturucu: Çalışma esnasında iş yeri sahibinin ya da meslek sahiplerinin alkol ya da uyuşturucu etkisi altında ortaya çıkan zararlar teminat dışıdır.
 • Sözleşme uyuşmazlıkları: İşverenlerle ya da müşterilerle olan sözleşme uyuşmazlıklarından kaynaklanan zararlar karşılanmaz. Bu tür uyuşmazlıklar, poliçe kapsamı dışındadır.
 • Öngörülemeyen durumlar: Sigorta şirketleri, poliçede belirtilen riskler ve durumlar dışında kalan zararlar için ödeme yapmayacaktır.

Bu nedenle meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken dikkatli ve özenli davranmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası, poliçe kapsamında belirtilen riskler ve durumlarda oluşan zararları karşılar ve meslek mensuplarını finansal olarak korur.

Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak isteyen kişiler, sigorta şirketleri veya sigorta acenteleri ile iletişime geçerek sigorta poliçesi satın alabilirler. Sigorta şirketleri ve acenteleri, müşterilerin talepleri doğrultusunda poliçe seçenekleri ve fiyatları hakkında bilgi vereceklerdir.

Sigorta şirketleri mesleki sorumluluk sigortası taleplerini değerlendirirken müşterilerinin mesleki faaliyetlerinin niteliğini, iş hacmini, geçmişteki sigorta taleplerini ve sigorta geçmişini dikkate alırlar. Bu faktörlerin değerlendirilmesi mesleki sorumluluk sigortası primininin belirlenmesi için önemlidir. Dolayısıyla poliçe sahibinin; sigorta kapsamı, prim tutarı ve sigorta şirketinin şartları hakkında tam bir bilgi sahibi olması önemlidir.

Genç Sigorta ve Reasürans Brokerliği, mesleki sorumluluk sigortası kapsamındaki riskleri değerlendirerek siz müşterilerine çeşitli teklif ve prim ödeme seçenekleri sunacaktır. Üstelik sigorta yaptırmadan önce farklı sigorta şirketlerinin sunduğu kapsam, prim tutarları ve şartlar gibi detayları karşılaştırmanıza da yardımcı olacaktır. Bu hizmetten yararlanmak için 0216 411 95 17 numaralı danışma hattımızdan ya da sayfamızda yer alan başvuru formu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Mesleki sorumluluk sigortası yapan birçok sigorta şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler arasında Türkiye’de faaliyet gösteren büyük sigorta şirketleri yer almaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası yapan sigorta şirketleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Mapfre Genel Sigorta
 • Neova Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Zurich Sigorta

Mesleki sorumluluk sigortası her meslek için olmasa da bazı meslek grupları için yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Örneğin, hekimlik yapan veya tıp alanında uzmanlık kazanmış kişiler mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bununla birlikte mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak herkes için zorunlu olmasa da meslek mensupları, kendi sorumluluklarını yerine getirirken oluşabilecek maddi zararları karşılayamayabilir. Dolayısıyla mutlaka mesleki sorumluluk sigortası kapsamından faydalanmaları tavsiye edilmektedir.

Mesleki sorumluluk sigortası klozları; özel şartlara ek olarak eklenen maddelerdir. Bu ek maddeler, sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki sözleşmeye istinaden belirlenir ve özel şartlara eklenir.

 • Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu: MSS kapsamında yer alan teminatlar, sigortalı hekimin mesleki faaliyetleri sırasında üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda ortaya çıkan hukuki sorumluluklarını temin etmektedir. Bu sigorta türü, hekimlerin mesleklerini icra ederken maruz kalabilecekleri maddi ve manevi zararları karşılamak için tasarlanmıştır.
 • Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu: Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin yanı sıra mesleki faaliyetler sırasında müvekkile karşı kusurlu davranışlar nedeniyle ortaya çıkan zararlar veya tazminat talepleri de mesleki sorumluluk sigortası kapsamındadır. Poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde sigorta şirketi, müşterilerin zararlarını veya tazminat taleplerini karşılar. Ayrıca mesleki faaliyetlerin ifası sırasında sigortalı tarafından yapılan hatalardan kaynaklanan iş kaybı veya gelir kaybı gibi ekonomik kayıplar da teminat altındadır.
 • Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu: Sigorta acenteleri, sigorta ürünlerinin pazarlaması ve satışı konusunda müşterilerine danışmanlık yaparak, sigorta şirketleri ve müşteriler arasında bir köprü vazifesi görürler. Mesleki Sorumluluk Sigortası (MSS) da, sigorta acentelerinin bu hizmetleri sırasında müşterilerine karşı sorumluluklarına karşı finansal koruma sağlayan bir sigorta türüdür.
 • Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu: Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası (MSS), bu meslekleri icra eden kişilerin müşterilerine karşı hukuki sorumluluklarına karşı finansal koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Geçerliliği ise 5 yıl olmakla beraber tarafların talebine göre uzatılabilir.

Mesleki sorumluluk sigortası fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Sigorta şirketleri fiyatları belirlerken mesleki riskler, sigortalının işiyle ilgili faaliyet alanı, sigorta kapsamı, sigortalının tecrübesi ve geçmişi gibi birçok faktörü dikkate almaktadır. Mesleki risklerin yüksek olduğu işler, sigorta fiyatlarının daha yüksek olmasına neden olabilir. Örneğin, inşaat mühendisleri veya avukatlar gibi mesleki faaliyetleri nedeniyle yüksek bir riske sahip olan kişiler, daha yüksek prim ödemeleri yapabilirler.

Sigorta kapsamının genişliği ve sigortalının tecrübesi de fiyatları etkileyen faktörler arasındadır. Geniş kapsamlı sigortalar, daha yüksek fiyatlara neden olabilir iken daha tecrübeli kişilerin prim ödemeleri daha düşük olabilir. Bununla birlikte genel olarak mesleki sorumluluk sigortası ücretleri, yıllık olarak belirli bir tutarda ödenir. Fiyatlar, sigorta şirketleri arasında çeşitlilik gösterdiğinden farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak karşılaştırma yapmak faydalı olabilir.

Mesleki sorumluluk sigortası sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız, poliçe yaptırdığınız sigorta şirketinin resmi web sitesinden poliçe numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca E-Devlet web sitesinde yer alan “Poliçe Sorgulama” bölümün de kullanabilirsiniz. Sigorta poliçenizde yer alan bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra sorgulama işleminiz gerçekleşir ve poliçenizin geçerli olup olmadığı, prim ödemenizin tamamlandığı veya kalan borç tutarını, sigorta kapsamı gibi bilgilere erişebilirsiniz. Eğer e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak istiyorsanız platforma giriş yapmanız ve arama kısmına “Mesleki Sorumluluk Poliçe Sorgulama (Gerçek Kişi)” yazmanız yeterli olacaktır.

Aşağıdaki sigorta türleri, mesleki sorumluluk sigortası gibi ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ve meslek mensupları için önemli bir koruma sağlamaktadır.

 

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

mesleki sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; kurumsal işletmelerin, mesleğini icra ederken veya hizmet sunarken kazaen üçüncü şahıslara maddi ve bedeni verdiği zararlarda istenilen tazminat talepleri; bu taleplere bağlı olarak açılacak dava, mahkeme ve avukatlık masraflarını tazmin eden bir sigorta ürünüdür.

yangın ve ek teminat sigortası

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları; bir iş yeri ve işverenin yangın başta olmak üzere karşılaşabileceği deprem, sel, su baskını ve hırsızlıktan; mali sorumluluk ve iş durmasına kadar pek çok risk nedeniyle oluşabilecek masraflarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

tarım sigortası

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

ortak alan sigortası

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası; toplu faydalanma ve kullanım mekanlarına sahip site, apartman, sanayi bölgeleri veya Avm’ler gibi ortak yaşam alanlarını ve bu alanların yönetici sorumluluklarını teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

üçüncü şahış sorumluluk sigortası

3. Şahıs Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; işletmelerin ürettiği veya sattığı ürünlerin hatalı olması sebebiyle üçüncü şahıslara ve firmaya verebileceği zarar masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.

kefalet sigortası

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.

mali teminat sigortası

Mali Teminat Sigortaları

Mali Teminat Sigortaları; işletme ve işletme sahiplerinin mali kayıplara uğramaması adına pek çok riske karşı garanti sunan bir sigorta ürünüdür.

grup sağlık sigortası

Grup Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları; işletmelerin, personellerinin sağlık ihtiyaçlarında ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılaması adına yaptırdığı; firmalara ve çalışanlara uygun prim ödemeleri ile birçok avantaj sağlayan bir tür sağlık sigortasıdır.

siber güvence sigortası

Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

vicdani sorumluluk sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

filo kasko sigortası

Filo Kasko Sigortası

Filo Kasko Sigortası; işletmelerin sahip olduğu araç filolarına, günlük kullanımlarda oluşabilecek risklere karşı, toplu olarak sigortalama imkânı ile teminatlar sunan bir sigorta ürünüdür.