Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'lıların özel hastaneye gittiklerinde muayene, tahlil veya tedavi gibi işlemler için ödedikleri fark ücretini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran 0-65 yaş arasındaki herkes, özel hastanedeki tedavi masrafları için sadece devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL SGK katılım payını öder, diğer tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Genç Sigorta Tamamlayıcı Sağlık ile Teklif Al
tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı nedir
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı sağlık ihtiyaçlarına göre belirlenebilir:

 • Ameliyat, yoğun bakım, kemoterapi, diyaliz, dahili ve cerrahi yatışlara ait masraflar güvence altında olsun istenirse, yatarak tedavi teminatlı bir poliçe yaptırılabilir. 
 • Yatarak tedavi masraflarına ek olarak; doktor muayenesi, fizik tedavi, laboratuvar ve görüntüleme işlemlerine ait masraflarda teminat altında olsun denirse, poliçe kapsamına ayakta tedavi teminatı eklenmelidir. 
 • Yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine doğum teminatı da eklenebilir. Böylelikle gebelik rutin kontrolleri, komplikasyonlar ve doğum masrafları için de bir güvence oluşturulabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası; uygun primleri, seçkin anlaşmalı hastane listesi ve geniş teminat kapsamı ile bireylerin, ailelerin, ileri yaştaki kişilerin ve hamilelik planlayan kadınların standardı yüksek sağlık hizmeti almasını sağlar. Özel sağlık sigortasına göre daha uygun fiyatlı olan tamamlayıcı sağlık sigortası, uygulanan aile indirimi ve vergi indirimi ile birlikte aile bütçesine önemli katkılarda bulunur.

Birçok sigorta şirketi arasında ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun teklifi ararken karmaşa yaşıyor, “Bu işi bir bilene soralım” diye düşünüyorsanız; gelin en uygun sağlık sigortası teklifini sizin için biz bulalım. Detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmında bulunan bize ulaşın kutucuğuna bilgilerinizi bırakarak sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Devlet destekli bir sağlık sigortası olarak tabir edilen tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’nın karşıladığı tedavi masraflarından doğan fark ücretini özel hastaneye sizin yerinize ödeyen oldukça ekonomik bir güvencedir.  

SGK’lı olan kişilerin özel hastaneye gitmeleri durumunda muayene, tahlil ya da tedavi sürecinde ödeme yaptıkları fark ücreti için güvence sağlayan sigorta türüne tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) denmektedir. Bu hizmetten faydalanan kişiler, tedavi masraflarında sadece devlete ödenmesi zorunlu olan 15 TL SGK katılım payını ödemektedir. Geriye kalan bütün maliyetler sigorta şirketine ait olmaktadır. Bu sayede 0-65 yaş arasındaki SGK’lılar çok uygun fiyatlarla özel hastanelerden faydalanabilmektedir. 

Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanan ve yaşı 0-65 aralığında olan her birey, bu sigorta türünden yararlanabilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırı bazen sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir. 18 yaş altındaki çocukların bu sigorta türünden faydalanabilmesi için ise birtakım koşullar getirilmiştir. 

Sigorta şirketleri genel olarak çocukları ebeveynleri ile beraber poliçe kapsamına dahil etmektedir. Bazı sigorta şirketleri ise istisnai durumlara sahip olabilir ve 18 yaş altındaki çocukları ebeveyn olmadan sigortalayabilmekledir. Ayrıca 18-25 arasında bulunan bekâr kişiler de aile poliçesinde yer alabilir. Fakat 25 yaşın üzerinde olanlar, evli ya da bekâr olması fark etmeksizin aile poliçesi kapsamında yer alamazlar. Bu kişilere, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmalıdır. Ek olarak SGK’ya bağlı çalışan Bağ-Kur’luların, işçilerin ve devlet memurlarının da bu sigortadan faydalandığı söylenebilir. 

Esasında bireysel bir poliçe olan tamamlayıcı sağlık sigortasında aile poliçesi de mümkündür. Böylece aile poliçesi içerisinde yer alan herkes için sigorta şirketine prim ödenmektedir. Aile fertleriyle birlikte yapılan tamamlayıcı sağlık sigortaları için sigorta şirketleri %5 ile %10 arasında değişen indirimler de uygulamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası tavsiyelerinde ön plana çıkan konu bu sigorta türünün sunduğu avantajlardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel hastanelerde sadece 15 TL ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz. Yapılan özel sağlık sigortalarının özel hastanelerdeki ayakta tedavi masraflarını karşılama oranı genelde %80’dir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası ile tedavi giderlerinin hepsi %100 karşılanmaktadır.
 • Sigorta başlangıç tarihi itibariyle meydana gelen hastalıklardaki muayene, tetkik ve tedavi masrafları tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından güvence altına alınır. Böylece SGK’nın üstlendiği sağlık hizmeti masrafının dışında kalan kısım, sigorta şirketi sayesinde ödenmektedir. Üstelik arada kalan ücret, sigortalılara yansıtılmamaktadır. Bu durumda yalnızca 15 TL katılım payı ödenmekte olup özel hastanelerden yararlanılabilmektedir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası genel olarak 8-10 kere ayakta muayene hakkı tanımaktadır. Ek olarak her muayene için yapılan tahlil ve tetkikler tek muayene hakkı içerisinde yer almaktadır. Böylelikle sene içerisinde birden fazla sağlık branşından hizmet alınabilmektedir.
 • Özel sağlık sigortasına kıyasla çok daha makul fiyatlı olan tamamlayıcı sağlık sigortası, bu anlamda uygun primlere sahiptir.
 • Bu sigorta türü ile tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi uygulamasından faydalanmak mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından; SGK tarafından kapsama alınmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) aktif olan 0-65 yaş arasındaki herkes yararlanabilir. 

0-18 yaş arası çocukların tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmesi için bazı kurallar vardır:

 

 • Sigorta şirketleri 18 yaşından küçük çocukları genellikle ebeveynleri ile birlikte poliçe kapsamına alır. Bazı sigorta şirketleri ise bu kuralın dışına çıkar ve 18 yaşından küçük çocukları ebeveynsiz sigorta kapsamına alır. 
 • 18-25 yaş arası bekar çocuklar aile poliçesinde yer alabilirken 25 yaşından büyük çocuklar evli veya bekar olmasına bakılmaksızın aile poliçesi içinde yer alamazlar. 25 yaşından büyük kişilere bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenir. 

Bu sigorta türü, özellikle uygun primleri ve anlaşmalı hastane merkezleri ile kişinin kendisi ve ailesi ya da hamilelik planı olan kadınlar için standardı yüksek sağlık hizmeti sağlar. Sizin için en uygun tamamlayıcı sağlık sigortasını seçerken ihtiyacınızın kapsamına göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Bu noktada ileride hamilelik düşünüp düşünmediğiniz bile etkili olabilir. Üstelik aile üyelerinden sadece birinin SGK’lı olması, tüm ailenin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırması için yeterli bir kıstastır.

Yatarak tedavi teminatlı poliçede yoğun bakım, diyaliz, refakatçi, oda, ameliyat, dahili ve cerrahi yatışlar gibi durumlara yönelik ortaya çıkan masraflar için bir güvence sağlanmaktadır. Ayrıca bu teminat türüne ayakta tedavi teminatı da eklenebilir ve fizik tedavi, doktor muayenesi, küçük cerrahi müdahaleler, görüntüleme işlemleri ve laboratuvara ait giderler için de sigorta yapılabilmektedir. Tüm bunlarla beraber tamamlayıcı sağlık sigortasına doğum teminatı da dahil edilebilmektedir. Bu sayede doğum masrafları, oluşabilecek komplikasyonlar ve hamileliğin rutin kontrolleri gibi olası hallerde de güvence sağlanmış olur. Eğer bunlar dışında faydalanmak istediğiniz sağlık hizmetleri varsa daha yüksek prim ödeme yoluyla da ek teminatlar talep edebilmeniz mümkündür.

Ancak dikkatli olmanız gerekir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken mevcut hastalıklarınızı saklar ve poliçeyi başlattıktan sonra sakladığınız hastalıkla alakalı olarak tedavi talep ederseniz olumsuz bir yanıtla karşılaşırsınız. Üstelik sağlık durumunuz hakkında doğru bilgi vermediğiniz için sigortanızın tamamen iptal edilmesi de mümkündür. Eğer geçmişten beri var olan bir hastalığınız için güvence sahibi olmak istiyorsanız bu durumu sigorta danışmanına açıklamanız en doğrusu olacaktır. Yetkili kişi bu durumdan haberdar olursa böylece sizi gerekli sigorta türüne daha sağlıklı bir şekilde yönlendirebilecektir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; yatarak tedavi teminatı, ayakta tedavi teminatı ve ek teminatlar bulunur. 

Yatarak tedavi teminatı; 24 saatten uzun süren ve hastanede yatış gerektiren hastalıkların tedavisi için güvence sağlayan teminattır. Yatarak tedavi teminatı kapsamında; ameliyat, cerrahi yatış, dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, suni uzuv, tıbbi malzeme, oda, yemek ve refakatçiye ait masraflar güvence altındadır.

Ayakta tedavi teminatı; 24 saatten kısa süren ve hastanede yatış gerektirmeyen hastalıkların tedavisi için güvence sağlayan teminattır. Ayakta tedavi teminatı kapsamında; doktor muayenesi, fizik tedavi, laboratuvar ve görüntüleme işlemlerine ait masraflar güvence altındadır.

Ek teminatlar; sigorta şirketi tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine ücretsiz eklenen ve sigortalının standardı yüksek sağlık hizmeti almasını amaçlayan bir teminattır. Ek teminatların kapsamı sigorta şirketine göre farklılık gösterse de genellikle; diş bakım paketi, check-up, diyetisyen, psikolojik danışmanlık ve online doktor gibi sağlık hizmetlerini içerir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası; ayakta tedavi teminatı, yatarak tedavi teminatı ve ek teminatları kapsamaktadır.

 • Yatarak tedavi teminatı: Hastanede yatılması gereken ve 24 saatten fazla süren hastalıklar için geçerli olan bir teminat türüdür. Yoğun bakım, radyoterapi, suni uzuv, dahili ya da cerrahi yatış, ameliyat, kemoterapi, diyaliz, yemek, tıbbi araç-gereç, refakatçi ve yemek gibi masraflar bu kapsamda değerlendirilir.
 • Ayakta tedavi teminatı: Hastanede yatışa gerek duyulmayan ve 24 saatten daha kısa süren hastalıkları güvence altına alan teminattır. Bu teminata; fizik tedavi, görüntüleme işlemleri, doktor muayenesi ve laboratuvar işlemleriyle ilgili giderler dahil edilmiştir. 
 • Ek teminatlar: Talebinize göre tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine eklenen ve standartları daha da yükselten teminat türüdür. Bu teminatın kapsama alanı sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak check-up, online hekim, psikolojik danışmanlık, diş bakım paketi ve diyetisyen gibi sağlık hizmetleri için güvence sağlamaktadır.

Yatarak tedavi teminatı, tamamlayıcı sağlık sigortalarında limitsiz bir şekilde yer almaktadır. Üstelik hangi sigorta şirketi olursa olsun bu değişmez. Fakat ayakta tedavi teminatı için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu teminatta sigorta şirketlerine göre farklı şartlar bulunabilmektedir. Tüm bunlarla beraber “Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçerli mi” sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Cevap ise evet olacaktır. TSS dahilinde acil servislerden hizmet almak mümkündür.

SGK’nın tedavi masraflarına destek olmadığı ve poliçe başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış hastalıklar tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer almaz. Aynı zamanda estetik, obezite, kısırlık tedavisi, iş kazaları, diş tedavisi, diyetisyen, meslek hastalıkları, psikolog, gözlük veya lens, tüp bebek tedavisi, ambulans hizmetleri ve her türlü omurga hastalıkları da bu sigorta tarafından karşılanmayacaktır. Teminat dışı kalan tüm özel durumları öğrenmek istiyorsanız sigorta şirketi özelinde oluşturulan tamamlayıcı sağlık sigortası tekliflerindeki şartları da incelemeniz gerekmektedir. 

Genel olarak bakıldığında SGK’lı vatandaşların fark ücreti ödemeden özel hastanelerde sağlık hizmeti almasını sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası pek çok teminata sahiptir.  Böylelikle sigorta şirketi ile anlaşması olmayan sağlık kurumlarında da poliçenizde belirtilen limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda sağlık hizmeti almanız mümkündür.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğum masraflarının ödenebilmesi için aşağıdaki şartların yerine gelmiş olması gerekir:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası satın alınırken ek prim ödeyerek doğum teminatı poliçeye eklenmelidir.
 • Sigortalı, poliçe başlangıç tarihinden itibaren en az 1 ay sonraya kadar hamile olmamalıdır.
 • Poliçe başlangıç tarihinde hamile olan veya doğum teminatının aktifleşmesi için belirlenmiş bekleme süresi dolmadan hamileliği başlayan sigortalılar bu teminattan yararlanamazlar.

Sigorta şirketleri poliçe başlangıç tarihinden itibaren yatarak tedavi teminatı kapsamına giren belirli hastalıklar ve durumlar için 3 aylık bir bekleme süresi uygular. Hayati risk taşıyan hastalıklar veya kaza durumu hariç olmak üzere, belirtilen 3 aylık bekleme süresi dolmadan önce yatarak tedavi teminatı ve fizik tedavi teminatı poliçe kapsamında kullanılamaz. Ayakta tedavi teminatı için bekleme süresi yoktur, poliçe başlangıç tarihinden itibaren kullanılabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; poliçe başlangıç tarihinden önce var olan hastalıklar, SGK’nın tedavi masraflarını karşılamadığı hastalıklar, diş tedavisi, estetik, diyetisyen, psikolog, obezite, her türlü omurga hastalıkları, kısırlık tedavisi, meslek hastalıkları ve iş kazaları gibi durumlar poliçe kapsamında değildir. Teminat dışı kalan durumlar listesinin tamamına, sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası için oluşturdukları özel şartlardan ulaşılabilir.

Eğer tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak istiyorsanız bunu online başvuru yoluyla yapmanız mümkündür. Ad-soyad, e-mail ve cep telefonu bilgilerinizi girerek sigorta başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ancak girdiğiniz tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmanız gerekir. İster 50 yaşında bir yetişkin olsun ister 2 haftalık bir bebek, bu kuralı titizlikle uygulamanız önemlidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu hakkında detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilir ve kafanızdaki soru işaretlerine çözüm bulabilirsiniz.

Genç Sigorta olarak en iyi tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında profesyonel hizmet vermekteyiz. Hangi sigorta şirketine başvuracağınızı bilemiyor ve tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları hakkında en uygun teklifi arıyorsanız 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir veya sayfanın üst kısmında yer alan kutucuk üzerinden bilgilerinizi bırakarak size dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz. Bu sayede özel hastanelerde karşılaşacağınız yüklü miktardaki faturaların sorumluluğunu üstlenmeden yüksek standartlı bir sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti veren pek çok sigorta şirketi bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birini ihtiyaçlarınıza yönelik seçebilir ve şirketin sunduğu teminatlara göre değerlendirebilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti veren sigorta şirketleri aşağıdaki gibidir.

 • Acıbadem Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Demir Sağlık Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Mapfre Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
 • NN Hayat Sigorta 
 • Axa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Ray Sigorta
 • Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Sompo Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir. Bu sürenin sonuna gelindiğinde ise poliçe dahilindeki hakların devamı için sigortanızı yeniletmeniz gerekmektedir. Genç Sigorta kapsamında sigorta bitiş tarihleriniz takip edilmekte ve bitmeden yeni teklifler tarafınıza sunulmaktadır.

Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası için sözleşme yapmış olduğu SGK ile anlaşmalı hastaneler ve tıp merkezlerinde geçerlidir. SGK ve sigorta şirketi ile anlaşması olmayan hastaneler ve tıp merkezlerinde tamamlayıcı sağlık sigortası geçerli değildir.

Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası özelinde anlaşma yaptığı hastaneleri ve tıp merkezlerini liste halinde görmek için tamamlayicisaglik.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir. Bu sürenin sonuna gelindiğinde ise poliçe dahilindeki hakların devamı için sigortanızı yeniletmeniz gerekmektedir. Genç Sigorta kapsamında sigorta bitiş tarihleriniz takip edilmekte ve bitmeden yeni teklifler tarafınıza sunulmaktadır.

Ömür boyu yenileme garantisi; 3 yıl boyunca (bazı sigorta şirketlerinde 4 yıl) tamamlayıcı sağlık sigortasını devam ettiren  kişilere verilen önemli bir haktır. Sigorta şirketleri istisnalar dışında, 3. yılın sonunda sigortalıların sağlık durumlarını değerlendirdikten sonra sigortalısına aşağıdaki hakları verir:

 • Ömür boyu yenileme garantisi kazandıktan sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılmaz, teminat limitleri düşürülmez, sigortalı katılım payları artırılmaz.  
 • Sigortalının bu hakkı kazanmasından sonraki dönemlerde ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanmaz. 
 • Ömür Boyu Yenileme Garantisi bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında; aile indirimi, hasarsızlık indirimi, vergi indirimi ve il indirimi olmak üzere 5 farklı uygulama vardır. Aile indirimi %5-%10 arası, hasarsızlık indirimi en az %5, vergi indirimi %15 ve il indirimi %30’a kadar indirim avantajı sağlar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları; kişinin yaşı, cinsiyeti, ikamet ettiği şehir ve sağlık durumuna göre hesaplanır. Yaş ilerledikçe tamamlayıcı sağlık sigortası primi artarken, büyük şehirlerin dışında yaşayan kişilerin primleri düşer. Tamamlayıcı sağlık sigortasının net fiyatı ancak sigortalanacak kişilerin TC Kimlik Numarası ile hesaplanabilir.

SGK kapsamında yer alan tamamlayıcı sağlık sigortası, isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Dolayısıyla yaptırılması zorunlu değildir. Ancak elbette kişiye pek çok avantaj sağlamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde özel hastane imkânlarından yararlanmak mümkündür.

Eğer tamamlayıcı sağlık sigortası için sorgulamada bulunmak istiyorsanız e-Devlet üzerinden giriş yapmanız yeterlidir. Sağlık sigortası poliçe sorgulama kısmına girerek son derece hızlı ve pratik bir şekilde online olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bu hizmet ile sağlık sigortası borcunuzu veya kalan aktif günlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak anlaşmalı olduğunuz sigorta şirketiyle görüşerek de var olan tamamlayıcı sağlık sigortanızı sorgulayabilir ve kalan aktif günlerinizi öğrenebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası iptalinde sözleşmenizin olduğu sigorta şirketine dilekçe yazmanız gerekmektedir. Böylece 2-3 gün içerisinde iptal süreci tamamlanacaktır. Elbette bu iptal süresi ve şartları her sigorta şirketine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple sigorta şirketiniz ve temsilcinizle direkt görüşmenizde fayda vardır. İptal talebinin sonuçlanmasına kadar olan süreçte o ana dek ödenen tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin iade edilmesi için ise sahip olduğunuz süre 30 gündür. Poliçenizi yaptırdığınız günden itibaren ilk 30 gün içerisinde iptal ederseniz primin hepsi geri ödenecektir. Ancak böyle bir durumda da elbette herhangi bir sağlık hizmeti almamış, yani poliçenizden faydalanmamış olmanız gerekir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile benzerlik gösteren diğer sigorta türleri aşağıdaki gibidir.

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

öğrenci seyahat sağlık sigortası

Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışına eğitim için seyahat gerektiren Erasmus, yüksek lisans veya dil öğrenimi gibi süreçlerde, eğitim boyunca risklere karşı teminatlar sunan bir sigorta türüdür.

tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'lıların özel hastaneye gittiklerinde muayene, tahlil veya tedavi gibi işlemler için ödedikleri fark ücretini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran 0-65 yaş arasındaki herkes, özel hastanedeki tedavi masrafları için sadece devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL SGK katılım payını öder, diğer tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.

doğum sigortası

Doğum Sigortası

Doğum Sigortası; özel hastanelerde hamilelik sürecinde yapılacak rutin kontrolleri, doğum ve yeni doğan işlemleri gibi sağlık hizmetlerinde oluşabilecek masrafları, teminat limitleri kapsamında karşılayan bir sigorta ürünüdür.

yabancı sağlık sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası; yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet/oturma izni almak isteyen kişilerin, ülkede bulunduğu süre içerisinde doktor muayenesi, yatarak ve ayakta tedavi işlemleri, ilaç masrafları gibi birçok sağlık ihtiyacında faydalanabileceği sigorta türüdür.

seyahat sağlık sigortası

Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde, acil sağlık sorunları ve diğer risklere karşı bulunduğunuz coğrafi konuma özel teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

özel sağlık sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; SGK’ya bağlı bir devlet sigortası bulunmayan veya devlet sigortasının yetersiz olduğunu düşünen bireylerin, hastalık veya kaza gibi nedenlerden oluşabilecek problemlerde, özel hastanelerde yapılacak tedavi masraflarını güvence altına alan bir sağlık sigortası ürünüdür. Yeni doğan bebeklerden, ortalama 60 yaşına kadar herkes özel sağlık sigortasından faydalanabilir.

evcil hayvan sigortası

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası; evcil hayvanların sağlık sorunlarında tedavi, muayene veya tahlil gibi hizmetlere ait masraflarını güvence altına alan sigorta ürünüdür.