Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

İster işveren olun, ister çalışan; Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının sunduğu pek çok teminatı ve avantajıyla sağlığınızı güvence altına alın.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; bir işletme içindeki tüm çalışanların sağlık sorunlarına karşı korunmasını hedefleyen bir sigorta türüdür. İşletme ve kobilerin yaptırabileceği bu sigorta; çalışanlarının sağlık problemlerinde özel hastanelerde alacağı ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerine ait masrafları karşılayarak, mevcut sağlık sigortasının (SGK) eksik kalan noktalarını tamamlamakta ve hem işletmelere hem de çalışanlara pek çok avantaj sunmaktadır.

Sigorta poliçesi başladığı andan itibaren, SGK anlaşmalı özel hastanelerde alınacak ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri teminatlar kapsamında %100 karşılanmakta ve sigortalı bireyler yalnızca katılım payını ödeyerek sağlık hizmeti alabilmektedir. (AYAKTA TEDAVİLİ her bir işlemde 15/20 TL katılım payı uygulanmaktadır)

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özel hastanede oluşan tedavi masraflarını, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan tutarlarının üstünde kalan harcamaları karşıladığından; sigortalanacak bireylerin SGK güvencesine sahip olması gerekmektedir. Bu sigorta teminatları, Özel ve Sağlık Sigortası Genel Şartları dahilinde güvence sunmaktadır.

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Teminatları Sunmaktadır?

Bireysel sigortada olduğu gibi kurumsal sigortada da yatarak ve ayakta tedavi teminatı olmak üzere iki ana teminat bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ek prim ücretleriyle ekleyebileceğiniz veya sigorta şirketlerinin ücretsiz olarak sunduğu ek teminatlardan da faydalanabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Teminatı: Kaza, acil hastalık veya cerrahi operasyonlara bağlı olarak hastanede yatış gerektiren durumlar bu teminat kapsamında karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı: Bu teminat kapsamında, poliçe başlangıç tarihinden itibaren oluşacak doktor muayene, tahlil ve röntgen gibi laboratuvar hizmetleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi masrafları karşılanmaktadır.

Ek teminatlar: Bu teminatlardan bazıları, sigorta şirketleri tarafından yüksek standartta hizmet alınması için yılda 1 kez ücretsiz olan; bazıları ise ek prim ücretleri ile poliçeye dahil edilebilen teminatlardır:

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
7/24 ücretsiz sağlık danışma
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
Ücretsiz kara ambulansı
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
Göz muayene
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
Diş bakım paketi
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
Evde bakım
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
Psikolojik destek
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta
Diyetisyen hizmeti
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Sunduğu Avantajlar Nedir?

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, hem işletmelere hem de çalışanlara ayrı ayrı pek çok avantaj sağlamaktadır.

İşletmeler için

 • Çalışanların daha hızlı sağlık hizmeti alması nedeniyle, zaman kayıplarının önüne geçer.
 • İhtiyaçlara yönelik teminat seçenekleriyle, diğer sağlık sigortalarına göre düşük maliyetli güvenceler sunar.
 • Çalışanlar için güvenilir ve tercih edilir bir iş ortamı sunar; bu sayede personelin iş yerine olan bağlılığı ve verimi artar.
 • Firma çalışanları arasında sağladığı eşitlik ile huzurlu bir iş ortamı ve yüksek prestij sunar.
 • Vergi indirimi ile firma bütçesine katkıda bulunur.

Çalışanlar İçin

 • Mevcut sigortanın (SGK) özel hastanelerde yetersiz kaldığı masrafları karşılar.
 • Kaliteli ve kapsamlı bir sağlık hizmeti alınmasını sağlar.
 • Alınan hızlı tedavi ile zamandan tasarruf sağlanırken çalışanın sağlığı da güvence altına alınmış olunur.
 • Aile fertlerini de poliçeye dahil ederek, ailece yüksek standartta hizmet alınmasına destek olur.
 • Ana teminatların yanı sıra fizik tedavi, diş bakım ve 7/24 online sağlık danışmanlığı gibi ek teminat fırsatları sunar.
İşletmeler İçin Çalışanlar İçin
Çalışanların daha hızlı sağlık hizmeti alması nedeniyle, zaman kayıplarının önüne geçer. Mevcut sigortanın (SGK) özel hastanelerde yetersiz kaldığı masrafları karşılar.
İhtiyaçlara yönelik teminat seçenekleriyle, diğer sağlık sigortalarına göre düşük maliyetli güvenceler sunar. Kaliteli ve kapsamlı bir sağlık hizmeti alınmasını sağlar.
Çalışanlar için güvenilir ve tercih edilir bir iş ortamı sunar; bu sayede personelin iş yerine olan bağlılığı ve verimi artar. Alınan hızlı tedavi ile zamandan tasarruf sağlanırken çalışanın sağlığı da güvence altına alınmış olunur.
Firma çalışanları arasında sağladığı eşitlik ile huzurlu bir iş ortamı oluşturur ve yüksek prestij sunar. Aile fertlerini de poliçeye dahil ederek, ailece yüksek standartta hizmet alınmasına destek olur.
Vergi indirimi ile firma bütçesine katkıda bulunur. Ana teminatların yanı sıra fizik tedavi, diş bakım ve 7/24 online sağlık danışmanlığı gibi ek teminat fırsatları sunar.

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan Kimler Yararlanabilir?

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta

Ülke vatandaşı veya Genel Sağlık Sigortası haklarına sahip yabancı uyruklu

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK güvencesine sahip 0-64 yaş arası herkes

Grup Sağlık Sigortaları işletme, kobi veya sendika gibi topluluklarda çalışan kişilerin ayrıcalıklı hizmet almasını sağlar. İşletmenin bu poliçeye sahip olmaları için sigortalanacak kişi sayısı en az 10 kişi olmalıdır. Yalnızca çalışanlar değil; talep edilmesi durumunda personellerin eş, çocuk gibi aile fertleri de poliçeye dahil edilerek Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası imkanlarından faydalanabilmektedir. Üstelik kişi sayısı arttığında grup indirimi de elde edilebilmektedir.
Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nerelerde Geçerlidir?

 • SGK ile anlaşmalı özel hastane
 • SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşu
 • SGK ile anlaşmalı özel doktor kliniği

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli olup; teminat kapsamı içinde bulunan hastalıklarda, katılım payı dışında ücret ödemeden hizmet alınabilmektedir. Anlaşmasız hastaneler ve anlaşması bulunsa da SGK’dan provizyon alınmadan yapılan sağlık harcamaları, sigorta şirketi tarafından karşılanmamaktadır.

Sigortalı bireyler hastaneye gitmeden önce;

 • SGK anlaşmasını kontrol etmeli
 • Hizmet almadan önce hem SGK Medula'dan hem de sigorta şirketinden provizyon onayı almalıdır.

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Haller Nedir?

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamı dışında kalan hallere ait masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Kapsam dışı halleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Gerekli sürücü belgesi olmadan yaşanan trafik kazaları
 • Eskiye dayalı teşhisi konmuş veya kronik devam eden hastalıklar
 • SGK anlaşması bulunmayan hastanelerde veya provizyon onayı olmadan alınan sağlık hizmetleri
 • Göz hastalıklarına bağlı gözlük, cam, çerçeve veya lens gibi gereçler
 • Teminat kapsamında sayılmayan hastalıklar
 • Esrar ya da eroin gibi uyuşturucu maddelerin kullanımı ve kullanımlardan doğan sağlık sorunları
 • Sigortalının intihara teşebbüs etmesi sebebiyle oluşabilecek hastalık ya da yaralanma halleri

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında
bilgi edinmek ve detaylı incelemek için sunuma göz atın.

Sunumu Görüntüleyin
Hemen Teklif Al