Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

tarım sigortası
Genç Sigorta
tarım sigortası

Geniş teminat seçeneklerine sahip poliçeler ile dilediğiniz alanda güvenceye sahip olabilirsiniz.

Tarım Sigortaları; aşağıdaki sigorta türleri ile ihtiyaçlara özel teminatlar sunmaktadır:

 • Bitkisel Ürün Sigortası; hasat ürünlerine gelebilecek sel, fırtına, yangın ve deprem gibi doğal afet zararlarını, dolu yağışıyla ürünlerde kalite; hava sıcaklığının düşmesiyle oluşan don sebebiyle miktar kayıplarını güvence altına almaktadır. 
 • Sera Sigortası; sera içerisinde yetiştirilen ürünleri kara ve hava taşıtları çarpması, yangın, heyelan, fırtına, sel, su baskını, dolu ağırlığı ve kar gibi risklere karşı koruma altına almaktadır.
 • Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası; yetiştirilen hayvanları doğal afetler, kaza, böcek ve yılan sokması, hayvan hastalıkları, zehirlenme, yavru atma, güneş çarpması ve hırsızlık gibi pek çok riske karşı teminatlarıyla korumaktadır.
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası; kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan sigortalılara her türlü kaza, kanatlı hayvan hastalıkları, zehirlenme, doğal afetler, yangın ve infilak nedeniyle gerçekleşen ölümlere karşı poliçe kapsamında teminatlar sunmaktadır.
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası; su ürünleri yetiştiriciliği yapan sigortalılara kontrol dışı zehirlenme ve su kirliliği, istisnalar dışında kalan hastalıklar, doğal afetler, Alg patlaması nedeniyle gerçekleşen ölümler ve kazalar gibi risklere karşı teminat sağlamaktadır.
 • Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası; içerisinde aktif arı bulunan kovanları hayvan saldırısı, taşıt çarpması, fırtına, deprem, sel ve hortum gibi doğal afetler, yangın ve nakliye sırasında zarar görmesi gibi risklere karşı garanti altına almaktadır.
 • İlçe Bazlı Kuraklık Sigortası; aşırı nem, fazla yağış nedeniyle ürünlerde verim düşmesi, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgasının sebep olacağı kayıpları teminat limitleri kapsamında tazmin etmektedir.

Tarım Sigortaları, uzun zaman verilen emeklerin, riskler karşısında kayba uğramaması; çiftçi ve üreticiyi maddi açıdan güvenceye alması sebebiyle tercih edilmektedir. Geniş teminat seçeneklerinin yanı sıra, uygun prim ödemeleri ile büyük maddi zararların da önüne geçmektedir.

Sizde gözünüz gibi baktığınız ürün ve hayvanlarınıza gelecek risklere endişelenmeden tarım ile ilgilenmek istiyor, gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam hediye etmek için emek veriyorsanız; “Ailenizin Sigortacısı” Genç Sigorta, emeklerinizin de yanında! Tarım Sigortaları hakkında, uzman sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak isterseniz 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Tarım Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tarım sigortası; çiftçilerin tarımsal ürünlerinin üretim sürecinde oluşabilecek doğal afet, hastalık, don, dolu, fırtına, yangın gibi risklerin sebep olacağı zararlara karşı sigorta yaptırarak korunmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Çiftçilerin ürünlerinin büyük bir kısmının zarar görmesi veya tamamen kaybolması durumunda zararlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu sayede çiftçilerin gelir kaybına uğramalarının önüne geçilmesi ve üretimlerinin devamını sağlamaları hedeflenmektedir.

Çiftçi sigortası, tarla sigortası ya da çiftçilik sigortası olarak da bilinen tarım sigortasından çiftçi kayıt sistemi olan ÇKS sistemine üye olanlar ve hayvancılık bilgi kayıt sistemi olan HAYBİS’e kayıtlı olan çiftçiler yararlanabilir. Yalnızca çiftçiler değil firma ve kişiler de tarım sigortasından yararlanabilir.

Tarım sigortası; doğal afetler, hastalık ve zararlıların yanı sıra, çiftçilerin karşılaşabileceği diğer riskleri de kapsayabilir. Örneğin, belirli bir çiftlikteki hayvanların hastalanması veya ölmesi durumunda oluşacak kayıplar da tarım sigortası kapsamında olabilmektedir. Tarım sigortası, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişebilen farklı koşullar ve kurallar ile sunulabilir. Bazı ülkelerde hükümetler, çiftçilere tarım sigortasına yönlendirmek amacıyla farklı teşvikler sağlamaktadır. Tarım sigortası, çiftçilerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için önemli bir araçtır.

Tarım sigortası, çiftçilerin tarımsal ürünlerinin üretim sürecinde oluşabilecek farklı risklere karşı korunmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Çeşitleri ise aşağıdaki gibidir.

 • Bölgesel tarım sigortası: Bu tarım sigortası türü deprem, yangın ve sel gibi durumlara dair güvence sağlar. Belirli bir bölgedeki tüm çiftçilere yöneliktir. Genellikle aynı bölgede bulunan çiftlikler benzer doğal afetlere veya risklere maruz kalabileceğinden, bölgesel tarım sigortası daha fazla çiftçinin risklerine karşı sigorta yapmasını sağlar.
 • Su ürünleri sigortası: Su ürünleri yetiştiriciliği yapan çiftlikler için özel olarak tasarlanan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, su ürünleri yetiştiriciliği yaparken karşılaşılabilecek zehirlenme ve kirlilik gibi risklere karşı koruma sağlar.
 • Sera sigortası: Çiftçilerin sera içinde yetiştirdiği bitkilerin doğal afetler, hastalıklar, zararlılar ve diğer risklerden kaynaklanan zararlarına karşı koruma sağlayan bir tarım sigortası türüdür. Sera sigortası, çiftçilerin büyük yatırımlar yaptığı seralarındaki riskleri en aza indirerek üretimlerini güvence altına alır. Genellikle fırtına, dolu, yangın, deprem, sel, yıldırım, don, kar ve buzlanma gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararları kapsar. Ayrıca kimyasal atıklar ve diğer faktörlerden kaynaklanan zararları da içerebilir. Tüm bunlarla beraber sigortalının sera içindeki bitkilerin hasarını da karşılamaktadır. Ancak bazı sigorta poliçeleri belirli koşulların yerine getirilmesini gerektirir. Örneğin, sigortalının belirli bir sulama veya gübreleme programını uygulaması gerekebilir. Bu koşullar poliçeden poliçeye değişebilir, bu nedenle sigortalının poliçesini iyi okuması ve anlaması önemlidir.
 • Büyük ve küçükbaş hayvan hayat sigortası: Çiftçilerin hayvanlarının doğal afetler, hastalıklar, kaza, çalınma veya kaybolma gibi nedenlerle kaybedilmesi durumunda finansal kayıplarını en aza indirmelerini sağlayan bir tarım sigortası türüdür. Bu anlamda aynı zamanda işlerinin devamlılığını da sağlar. Bu sigorta türü, özellikle hayvancılık işletmeleri için önemlidir. Çünkü hayvanların kaybı işletmenin uzun vadeli başarısını olumsuz etkileyebilir.
 • Kümes hayvanları hayat sigortası: Çiftçilerin kümes hayvanlarının doğal afetler, salgın hastalıklar, kazalar, hastalık veya diğer nedenlerle kaybedilmesi durumunda finansal kayıplarını en aza indirmelerine yardımcı olan bir tarım sigortası türüdür. Tavuk, ördek, hindi, kaz, tavşan gibi kümes hayvanlarının ölümüne neden olan belirli riskleri kapsar. Sigorta poliçesi, hayvanların ölümü halinde belirli bir tazminat ödemeyi taahhüt eder.
 • Arıcılık (arılı kovan) sigortası: Çiftçilerin arı kovanlarının doğal afetler, hastalıklar, çalınma, yangın veya diğer nedenlerle kaybedilmesi durumunda finansal kayıplarını en aza indirmelerine yardımcı olan bir tarım sigortası türüdür. Arı kovanlarının ölümüne neden olan belirli riskleri kapsar. Sigorta poliçesi, arı kovanlarının kaybı durumunda belirli bir tazminat ödemeyi taahhüt eder. Arı kovanlarının sayısı, konumu, türü, sağlık durumu ve diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir. Poliçelerin kapsamı, prim ücretleri ve diğer koşullar, sigorta şirketleri arasında da değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle çiftçilerin sigorta poliçelerini dikkatle incelemeleri, şartları ve koşulları anlamaları ve doğru bir şekilde seçmeleri önemlidir.
 • İlçe bazlı kuraklık sigortası: Tarım sektöründeki üreticilerin kuraklık nedeniyle kaybettikleri ürünlerin finansal kayıplarını en aza indirmelerine yardımcı olan bir tarım sigortası türüdür. Bu sigorta türü, bölgesel kuraklık nedeniyle belirli ilçelerdeki ürün hasadının kaybı durumunda tazminat sağlamayı amaçlar. İlçelerdeki yağış seviyelerine, tarım ürünlerine ve tarım sektörüne bağlı olarak değişen riskleri kapsar. 

Tarım sigortası, çiftçilerin gelirlerini koruma altına almak, üretim faaliyetlerini sürdürmek ve finansal destek sağlamak için önemli bir araçtır. Tarım sigortasının avantajları şunlardır:

 • Gelir güvencesi: Tarım sigortası, çiftçilerin ürünlerinin hasar görmesi veya kaybolması durumunda kaybettikleri gelirlerini karşılar. Bu sayede çiftçilerin gelir kaybına uğraması önlenir ve üretim faaliyetlerinin devamı sağlanır.
 • Risk azaltma: Doğal afetler, hastalıklar, zararlılar gibi risklere karşı koruma sunar. Bu sayede, çiftçilerin riskini azaltır ve üretim faaliyetlerini güvence altına alır.
 • Finansal destek: Tarım sigortası, çiftçilerin finansal destek almasını sağlar. Çiftçiler, ürünlerinin hasar görmesi veya kaybolması durumunda sigorta şirketinden finansal destek alabilirler.
 • Teşvikler: Bazı ülkeler, çiftçilerin tarım sigortası yaptırmaları için farklı teşvikler sunar. Örneğin, tarım sigortası yaptıran çiftçilere vergi indirimi veya devlet desteği gibi teşvikler sağlanabilir.
 • Daha iyi planlama: Tarım sigortası, çiftçilerin risklerini azalttığından daha iyi planlama yapmalarına olanak tanır. Çiftçiler, ürünlerinin olası kayıplarını hesaba katarak daha doğru planlama yapabilirler.

Tarım sigortası şartları, ürünlerin türüne, yetiştirildiği bölgeye ve risk faktörlerine göre değişiklik gösterir. Ancak, çiftçilerin bu şartları doğru bir şekilde anlamaları ve sigorta şirketi ile işbirliği yapmaları, sigortadan tam anlamıyla yararlanmalarını sağlayacaktır. Tarım sigortası, tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm çiftçilerin yararlanabileceği bir sigorta türüdür. Tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, tarım sigortası yaptırarak maddi kayıplarını önlemeleri önerilir. Tarım üreticileri, tarımsal faaliyetlerle uğraşan ve ürünlerini satan kişilerdir. Bu kişiler, tarım sigortası yaptırarak ürünlerinin hasar görmesi durumunda maddi kayıplarını önleyebilirler. Ek olarak sigortalama işlemi için o yıla ait arazi ve ürün bilgilerinizi Çiftçi Kayıt Sistemi’nden güncellemiş olmanız gerekmektedir.

Tarım sigortası çeşitli olumsuz durumlara karşı koruma sağlamakla beraber sunduğu kategorilerle de belirli teminatlar sağlanmaktadır. Bu teminatlar hakkında yukarıda detaylı bilgi verilmiş olup bölgesel tarım sigortası, su ürünleri sigortası, sera sigortası, büyük ve küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, arıcılık (arılı kovan) sigortası ve ilçe bazlı kuraklık sigortası şeklinde düzenlenmiştir.

Tarım sigortası, tarımsal faaliyetler sırasında meydana gelebilecek çeşitli riskleri kapsar. Bu risklerin başında doğal afetler (sel, su baskını, deprem, fırtına, yangın vb.), hastalık ve zararlılar (böcek, mantar vb.), hasat dışı kalan ürünler ve yetersiz yağış gelir. Tarım sigortası genellikle aşağıdaki tarım ürünlerini kapsar:

 • Tahıllar: Buğday, arpa, mısır, pirinç, yulaf vb.
 • Meyveler: Elma, armut, şeftali, erik, vişne, kiraz, çilek vb.
 • Sebzeler: Patates, soğan, domates, biber, kabak, patlıcan vb.
 • Endüstri Bitkileri: Pamuk, tütün, ayçiçeği, soya fasulyesi, yerfıstığı vb.
 • Bağ ve Bahçeler: Üzüm bağları, meyve bahçeleri vb.

Tarım sigortası, ürün kayıplarını önleyerek çiftçilerin gelirlerini korumaya yardımcı olur. Ancak her tarım sigortası poliçesi farklı olabilir, dolayısıyla çiftçilerin sigorta poliçesi koşullarını ve teminatlarını dikkatle okumaları ve anlamaları önemlidir.

Tarım sigortası yaptırmak için öncelikle yetkili bir sigorta şirketi ile iletişime geçmek gerekmektedir. Bu hizmeti sunan birçok sigorta şirketi mevcuttur, çiftçilerin farklı şirketleri araştırması ve fiyatları karşılaştırması faydalı olacaktır. Tarım sigortası yaptırmak için gereken belgeler ve süreçler, ülke ve bölgeye göre değişebilir. İlk etapta T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemine girerek kayıt yaptırmanız gerekir. Böylece üretim yaptığınız alana göre ilgili kategoriyi seçmiş olursunuz. Sonrası için genellikle aşağıdaki adımlar takip edilir:

 • Tarım sigortası yaptırmak isteyen çiftçiler, bir sigorta şirketi ile iletişime geçerek tarım sigortası hakkında bilgi alabilir ve sigorta poliçesi koşulları hakkında detaylı bilgi edinebilir.
 • Tarım sigortası yaptırmak için gereken belgeler tamamlanır ve başvuru yapılır. Başvuru işlemi genellikle sigorta şirketinin internet sitesi, telefon veya şubesi üzerinden yapılabiliyor.
 • Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sigorta şirketi yetkilisi, ürünün değerini belirlemek üzere tarlaya gelerek bir keşif yapabilir.
 • Sigorta primi ödenir ve poliçe düzenlenir.
 • Çiftçilerin, tarım sigortası başvuru formu poliçe koşullarını ve teminatlarını dikkatli bir şekilde okuması ve anlaması önemlidir.

Tarım sigortası yaptırmak için en uygun zaman, tarım ürünlerinin ekilmesinden önce başlamaktır. Böylece hasat dönemindeki riskler sigorta poliçesi kapsamında olur.

Tarım sigortası yaptırmak için yetkili bir sigorta şirketi ile iletişime geçmek gerekir. Bu sigorta hizmetini sunan birçok sigorta şirketi mevcuttur ve bu şirketler genellikle ülke genelinde yaygın olarak bulunabilirler. Ancak alanında Genç Sigorta gibi alanında donanımlı bir şirketle çalışmak sizin büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu anlamda profesyonel hizmet veren Genç Sigorta, sigorta uzmanlarıyla müşterilerine efektif bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Tarım sigortası yaptırmak isteyen çiftçiler, internet sayfamız üzerinden bilgi alabilirler veya telefon, e-posta aracılığıyla iletişime geçebilirler. Dilerseniz sayfanın üst kısmındaki başvuru formunu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilir veya 0216 411 95 17 telefon hattından kontak kurabilir, tarım sigortası ödeme ya da isteğe bağlı tarım sigortası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’de tarım sigortası yapan sigorta şirketleri şunlardır:

 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Sompo Japan Sigorta
 • Mapfre Genel Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Zurich Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Unico Sigorta

Bu sigorta şirketleri, tarım ürünlerinin yanı sıra hayvancılık sigortası ve diğer çiftçilik faaliyetleri için de sigorta poliçeleri sunabilmektedir.

Tarım sigortası poliçeleri, her yıl yenilenir ve bir yıl geçerlidir. Poliçe yenileme süresi, hasat zamanına göre değişiklik gösterir. Örneğin, bir çiftçi bu yıl ekim yapacaksa tarım sigortası poliçesi genellikle ekim ayından önce satın alınır ve sonraki hasat dönemine kadar geçerlidir. Tarım sigortası poliçesi, poliçenin alındığı yılda hasat edilen mahsulleri kapsar ve poliçede belirtilen risklere karşı koruma sağlar. Yeni bir hasat dönemi için tarım sigortası poliçesi ayrıca yenilenmelidir. Ancak bazı sigorta şirketleri, çiftçilerin sürekli olarak tarım sigortası poliçesi satın almakla uğraşmamaları için birkaç yıllık tarım sigortası poliçeleri de sunabilmektedirler. Bu tür poliçelerin süresi, sigorta şirketinin politikalarına ve çiftçinin ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Tarım sigortası primleri birçok faktöre bağlı olarak hesaplanır ve bu faktörler arasında çiftçinin üretim kapasitesi, ekim alanı, hasat verimi, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki kayıpları gibi unsurlar yer alır. Bu primler, çiftçinin riskini belirleyen ve sigorta şirketinin maliyetlerini kapsayan birçok farklı etkene dayanır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Ekim alanı ve hasat verimi: Tarım sigortası primleri, çiftçinin ekim alanı ve hasat verimi ile doğrudan ilişkilidir. Daha büyük bir ekim alanı veya daha yüksek bir hasat verimi, sigorta primlerini artırabilir.
 • Üretim kapasitesi: Çiftçinin üretim kapasitesi ile de ilgilidir. Daha büyük bir üretim kapasitesi, sigorta primlerini artırabilir.
 • İklim koşulları: İklim koşulları, tarım sigortası primlerini etkileyen önemli bir faktördür. Daha yüksek riskli alanlarda sigorta primleri daha yüksek olabilir.
 • Geçmiş yıllardaki kayıplar: Tarım sigortası primi, geçmiş yıllarda yaşanan kayıplara da dayanır. Daha fazla kayıp yaşayan çiftçiler, daha yüksek sigorta primleri ödeyebilirler.

Tarla sigortası fiyatları ya da tarım sigortası fiyatları, sigorta şirketi tarafından belirlenir ve çiftçilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Tarım ürünlerinin türüne, bölgesel koşullara ve diğer faktörlere göre değişebilir. Ancak aklınıza “tarım sigortası ne kadar” sorusu takıldıysa genel olarak tarım sigortası primleri, çiftçinin elde edeceği hasat miktarı ve değeri, ekim alanı büyüklüğü ve hasat verimliliği gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Tarım sigortası yaptıran çiftçiler, sigortanın kapsamı ve koşulları hakkında bilgi almak veya sigorta poliçelerini sorgulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler.

 • Sigorta şirketi iletişim hattı: Tarım sigortası yaptırdığınız sigorta şirketinin müşteri hizmetleri veya çağrı merkezini arayarak sigortanızın durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri genellikle haftanın her günü ve 24 saat hizmet vermektedir.
 • Sigorta şirketi online hizmetleri: Bazı sigorta şirketleri, çiftçilerin sigorta poliçelerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilecekleri veya sorgulayabilecekleri online hizmetler sunar. Bu hizmetleri kullanmak için genellikle bir kullanıcı adı ve şifre gereklidir.
 • e-Devlet: İnternet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tarım sigortası sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Bu hizmetler; sigorta poliçelerinin durumu, prim ödeme tarihleri ve sigorta kapsamı hakkında bilgi sağlar.
 • TARSİM: Tarım Sigortaları Havuzu, çiftçilere sigorta poliçelerinin durumu hakkında bilgi veren bir platformdur. Çiftçiler, Tarım Sigortaları Havuzu web sitesine giderek sigorta poliçelerinin durumunu sorgulayabilirler.

Tarım sigortası iptal işlemi, sigorta poliçesinin satın alındığı sigorta şirketi veya acentesi tarafından gerçekleştirilir. İptal işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Sigorta şirketi iletişim hattını arayın: Tarım sigortası poliçenizi iptal etmek istediğinizi belirten bir talepte bulunmak için sigorta şirketinin müşteri hizmetleri veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.
 • Sigorta şirketi iptal talep formunu doldurun: Bazı sigorta şirketleri, iptal işlemleri için özel talep formu veya yazılı belge talep ederler. Bu formu doldurarak iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • İptal işleminin tamamlanması: Sigorta şirketi, iptal işleminizi aldıktan sonra poliçenizi iptal edecek ve prim iadesi yapacaklardır. İptal işleminin tamamlanması genellikle birkaç iş günü sürebilir.

Tarım sigortası iptal işlemleri, poliçenin satın alındığı sigorta şirketi veya acentesi tarafından gerçekleştirilir. İptal işlemi için sigorta şirketi ile iletişime geçmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca iptal işlemi gerçekleştiğinde prim iadesi yapılıp yapılmayacağı ve iade tutarının nasıl hesaplandığı konusunda da sigorta şirketi ile görüşebilirsiniz.

Tarsim (Tarım Sigortaları Havuzu) Türkiye’de tarım sigortalarının yürütülmesi için oluşturulan bir kuruluştur. Devlet tarafından desteklenen Tarsim, üreticilerin belirli sebeplerden kaynaklanan zararlarını karşılamak amacıyla tarım sigortası sunar. Doğal afetler, hastalıklar, zararlılar ve çeşitli tarım riskleri gibi nedenlerle üreticilerin kayıplarını azaltmak için bu hizmeti sağlamaktadır. 

Bu sigorta, çiftçilerin ürünlerinin zarar görmesi durumunda maddi kayıplarını azaltır ve bu nedenle tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini destekler. Sigorta poliçelerinin yönetimini yaparak sigorta primlerini toplar, poliçeleri ve  hasarların ödenmesini yönetir. Tarım sigortası; üreticilere doğal afetlerden, hastalıklardan ve zararlılardan kaynaklanan risklere karşı koruma sağladığı için Türkiye’deki tarım sektörünün sürdürülebilirliğini destekler.

Ek-5 tarım sigortası, gündelik işçileri kapsayan bir alandır. Diğer bir ifadeyle devamlılığı olmayan yani mevsimlik işçilerin sigortalı olabilmesi için devreye giren bir sigorta türüdür. Bu bağlamda tarım ve orman işçilerinin tamamen isteğe bağlı bir şekilde prim ödeyerek emekli olmaları sağlamaktadır. 2011 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na eklenmiştir. Üstelik ek-5 tarım sigortası geriye dönük borçlanma imkânı da bulunmaktadır. 

Eğer “ek 5 tarım sigortası kaç ay ödenmezse iptal olur” diye merak ediyorsanız bu durumda gecikme zammı ile faiz yaptırımı ortaya çıkmaktadır. Prim ödemediğiniz için hizmet iptal olmaz fakat 2 aydan fazla borcunuzun olması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmanız mümkün değildir. Hatta tarım sigortası iptal dilekçesi vererek başvuruda bulunmazsanız bu süre boyunca borcunuz da işlemeye devam edecektir.

Tarım sigortası emeklilikten faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 • Aktif bir vergi kaydının var olmaması
 • Bireyin SGK’daki 4A ve 4B bendine tabi olmaması
 • Sigortalı kişinin başka bir işte çalışmaması

Tarsim sigortası emeklilik maaşı; sigorta başlangıç tarihi, emeklilik tarihi, primin ödendiği yıllar ve ödenen primli gün sayısı gibi etkenlerde devreye girmektedir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak bir hesaplama yapılmaktadır. Bu bağlamda ek-5 tarım sigortası dahilinde 2000 senesinden önceki hizmetlerde aylık %80, 2008 senesinden sonraki hizmetler için ise %40 oranında bir maaş yatırılmaktadır.

Tarım sigortası için gerekli olan belgelerden birkaçı;

 • İlgili muhtarlık, kuruluş, il ya da ilçe tarım müdürlükleri tarafından onaylanan, çalışanlara ait giriş bildirgesi
 • Kimlik fotokopisi

Bu belgelerle birlikte ikamet yerinde bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Açılımı Tarım Sigortaları Havuzu olan TARSİM’in kapsamında aşağıda sıraladığımız risklerin gerçekleşmesinden doğan maddi zararlar güvence altına alınır;

 • Tarım ürünleri, hayvanlar ve seralar, tarımsal yapılar, arı kovanları
 • Tarım aletleri ve tarım makineleri
 • Deprem, sel, dolu, fırtına, su baskını gibi doğal afetler
 • Yangın sonucu meydana gelen hasarlar
 • Hayvanlarda zehirlenme sonucu oluşan hasarlar
 • Aynı şekilde salgın hastalık neticesi gelişen zararlar

TARSİM Sigorta ürünlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Bitkisel Ürün Sigortası (Mahsül Sigortası, Ekin Sigortası, Fındık Sigortası vs.)
 • Sera Sigortası
 • Küçükbaş Sigortası
 • Su Ürünleri Sigortası
 • Büyükbaş Sigortası
 • Kümes Hayvanları Sigortası
 • Arıcılık Sigortası
 • Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

 

TARSİM sigortasının pek çok avantajı bulunur. Bunlardan birkaçını maddeler halinde verelim.

 • Çiftçinin mesleki koşullarını iyileştirmeye katkı sağlar.
 • TARSİM, çiftçilerin tarımsal faaliyet sürecinde karşılaşabilecekleri risk ve hasarlara karşı ürünü, hayvanı ve çiftçinin emeğinin maddi anlamda koruma altına alınmasını sağlar.
 • Özellikle beklemedik doğal afetler, çiftçilerin emeklerini bir çırpıda yok edebilecek güçte olabilir. Bu noktada TARSİM doğal afetlerden doğan zararlara karşı da çiftçiyi ve emeğini koruma altına alır. Dolu, fırtına, don, hortum, sel, heyelan, deprem gibi doğal afetler sigorta güvencesi altındadır.
 • TARSİM ile tarım ürünleri başta olmak üzere; hayvanlar, seralar, arı kovanları, tarım makinaları ve aletleri, tarımsal yapılar sigorta güvencesi altına alınır.
 • TARSİM aynı zamanda “kuraklık verim sigortası” imkanı da sunar; arpa, buğday, bakliyat gibi kuru tarım ürünlerinin kuraklık neticesinde verimsiz olmasına karşın koruma sağlar.
 • Üreticinin koşullarına bağlı olarak ek teminatlar ile daha derin ve tam kapsamlı bir koruma sağlar
 • Yaban domuzu, taşıt çarpması ya da benzeri risklere karşı ürün veriminde bir azalma söz konusu olursa bu TARSİM ile güvence altına alınabilir.

Tarım sigortasına benzeyen diğer sigorta türleri aşağıdaki gibidir.

 • Gelir Koruma Sigortası
 • Çiftçi Sigortası

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

mühendislik risk sigortası

Mühendislik All Risk Sigortaları

Mühendislik All Risk Sigortaları, işletmelerinde elektronik cihaz, hareketli veya sabit makinesi bulunan firmaların karşılaşabileceği her türlü doğal afet, yangın, ani kaza, cihaz bozulması veya kırılması gibi riskleri garanti altına alan bir sigorta ürünüdür.

alacak sigortası

Ticari Alacak Sigortası

Alacak Sigortası; işletmelerin yurt içi veya yurt dışına yaptığı vadeli satışlarda, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ticari kayba uğramasını engelleyen bir sigorta türüdür.

grup sağlık sigortası

Grup Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları; işletmelerin, personellerinin sağlık ihtiyaçlarında ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılaması adına yaptırdığı; firmalara ve çalışanlara uygun prim ödemeleri ile birçok avantaj sağlayan bir tür sağlık sigortasıdır.

tarım sigortası

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

nakliyat sigortası

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları; kara, deniz, hava veya demiryoluyla nakil olarak taşınması gereken herhangi bir yükün, taşınma sırasında karşılaşabileceği zarar ve kayıpları garanti altına alan bir sigorta çeşididir.

yangın ve ek teminat sigortası

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları; bir iş yeri ve işverenin yangın başta olmak üzere karşılaşabileceği deprem, sel, su baskını ve hırsızlıktan; mali sorumluluk ve iş durmasına kadar pek çok risk nedeniyle oluşabilecek masraflarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

mesleki sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; kurumsal işletmelerin, mesleğini icra ederken veya hizmet sunarken kazaen üçüncü şahıslara maddi ve bedeni verdiği zararlarda istenilen tazminat talepleri; bu taleplere bağlı olarak açılacak dava, mahkeme ve avukatlık masraflarını tazmin eden bir sigorta ürünüdür.

siber güvence sigortası

Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

vicdani sorumluluk sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

inşaat risk sigortası

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

üçüncü şahış sorumluluk sigortası

3. Şahıs Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; işletmelerin ürettiği veya sattığı ürünlerin hatalı olması sebebiyle üçüncü şahıslara ve firmaya verebileceği zarar masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.

kefalet sigortası

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.