Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; çarpma, çarpışma, yangın ve çalınma gibi kişilerin iradesi dışında oluşabilecek risklere karşı aracı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının zorunlu olmasının aksine, kasko sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Fakat her gün trafikte veya park halinde oluşabilecek onlarca riske karşı koruma sağlaması nedeniyle birçok araç sahibi kasko sigortasını satın almaktadır.

kasko sigortası kapsamı
Genç Sigorta
kasko sigortası

Kasko sigortasının teminatları istek ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilir;

 • Araç sahibi; kaza, üçüncü şahıs mali sorumluluk, hırsızlık veya doğal afetler gibi temel risklere karşı standart teminatları güvence altına alan bir poliçe tercih edebilir. 
 • Araç sahibi; standart kasko poliçesinden bir veya birkaç teminat çıkartılarak, uygun fiyat seçeneği sunan dar kapsamlı kasko tercih edebilir.  
 • Araç sahibi standart kasko poliçesinin teminatlarına ek olarak; çekici hizmeti, anahtar kaybı veya hukuksal koruma gibi diğer teminatları da poliçesine eklettirerek geniş kapsamlı kasko ile yüksek standartta hizmet alabilir. 

Trafik sigortası kaza durumlarında yalnızca karşı tarafa ilişkin masrafları karşılarken; kasko sigortası, sigortalı araca gelecek hasarlara karşı garanti sunmaktadır. Özellikle en fazla maddi yük getiren, aracın veya parçalarının çalınması durumlarında, sigortalıların zarar görme olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Prim ödemelerinde taksitlendirme; hasarsızlık, alarm veya araç yaşı gibi indirim imkanları ile bütçenizi de güvence altına almaktadır. Bu imkanlar, sigorta şirketleri ve sunduğu poliçeler kapsamında değişkenlik göstermektedir.

“Ailenizin Sigortacısı” Genç Sigorta’da; mesleğinde uzman, işini tutkuyla yapan sigorta danışmanlarımız ile iletişime geçebilir, aracınız için ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun fiyatla, en geniş kapsamlı teminat seçenekleri sunan sigorta şirketlerinden teklif hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

Kasko Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sürücülerin, oluşabilecek kazalarda yaşanan can ve mal hasarlarına yönelik aldıkları güvence türüne kasko sigortası adı verilmektedir. Üstelik bu sayede önlemini alan bireyler sadece trafikte meydana gelen kazalarda değil, doğal afetler ve hırsızlık gibi olumsuz durumlarda oluşan giderler için de bu sigortadan faydalanmış olur. Dolayısıyla kasko trafik sigortası, araçtaki hasar masraflarına karşı bütçenizi koruma altına önemli bir sigorta türüdür. Kasko yaptıran kişi hem kendisinin hem de aracının karşılaşabileceği zararları tazmin etmiş olur. 

Kasko sigortasının araç sahipleri için sağladığı pek çok yarar bulunmaktadır. İçeriğinde geniş bir teminat yelpazesi barındırmaktadır ve oluşabilecek bir hasar halinde onarım giderlerini karşılayarak bütçe konusunda destek sunar. Kasko sigortasının faydaları aşağıdaki gibidir.

 • Aracın kaza esnasında veya park halindeyken zarar görmesi sonucunda tamir masrafları kısmen ya da tamamen kasko sigortası tarafından karşılanır. Böylece kişi, yüksek maliyeti olan hasar giderlerini kendi cebinden karşılamak zorunda kalmaz.
 • Kaza neticesinde karşı tarafa verilen hasar, kasko sigortası dahilinde seçilecek olan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatı sayesinde ödenebilmektedir. Çünkü tek başına trafik sigortası, oluşan hasarları karşılasa da belli limitlerle sınırlı olabilmektedir. Üstelik trafik kazalarının sonucunda oluşan zararlar oldukça yüksek meblağları bulabilmektedir. Bu nedenle trafik sigortası bu yüksek maliyetleri karşılamakta biraz yetersiz kalacağı için İMM teminatlı bir kasko tercihinde bulunmak bütçenizi maliyet risklerine karşı daha fazla koruma altına alır. Trafikte bir kaza yaşamanız halinde karşı tarafın aracında hasar maliyeti istediğiniz kadar yüksek olsun, limitsiz olan İMM teminatlı kasko sigortası ile size herhangi bir maliyet yansımayacaktır.
 • Zarar veya arıza durumlarında sigorta şirketi ile anlaşmalı olan servislere aracınızı götürmeniz mümkündür. Bu sayede onarım hizmetleri için servis aramakla uğraşmazsınız. Kasko sigortası dahilinde geniş anlaşmalı servis ağından faydalanan araç sahipleri hızlıca işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Tek yapmanız gereken hasar beyanında bulunmaktır. Bazen anlaşma türüne göre serbest seçimli olabilmekle beraber, istediğiniz serviste kasko poliçenizi kullanmanız mümkündür. 
 • Trafikte yaşanan bir arıza veya kaza neticesinde yolda kalma durumu gerçekleşebilir. Böyle bir durumda çekici çağırmak gerekecektir ve bu hizmetin de belli masrafları olacaktır. Kaskonuz olması halinde çekici hizmetleri, yol yardım teminatı içerisine dahil edilmiştir. Bu sayede ücretsiz bir şekilde faydalanmanız mümkündür.
 • Aracı, araç sahibinin bir yakınının sürmesi durumunda meydana gelen hasarlarda poliçeniz teminat kapsamına uygunsa yine oluşan hasar maliyetleri kasko sigortası tarafından ödenecektir.

Kasko sigortası, yaptırılması önemli bir gereklilik olarak görülen ve pek çok avantajı olan bir sigorta tipidir. Burada kasko konusu, sigorta sahibi ile aracı olmaktadır. Zorunlu trafik sigortaları sadece karşı tarafın hasarı için harekete geçer iken kasko sigortası sizin hasarınıza dair giderlerinizi de karşılayabilmektedir. Bu anlamda sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Bir kaza sonucu aracınız onarım sürecinde ise bazı sigorta şirketleri tarafından bu süreç sona erene kadar kullanmanız için yedek bir araç tahsis edilmektedir. Böylece günlük hayatınızdaki işlerinizi aksatmadan devam ettirir ve potansiyel olumsuzluklardan kaçınırsınız.
 • Yaşadığınız kaza veya arıza sebebiyle aracın hareketsiz kalması mümkündür. Bu durumda kasko sigortanız dahilinde yer alan çekici hizmeti ile yol yardım desteğine başvurabilirsiniz. Çünkü sigorta hizmetinden yararlanırken sorun yaşamamak adına aracın hareket ettirilmemesi şartı aranabilmektedir.
 • Zorunlu trafik sigortası ile sadece karşı taraftan kaynaklı kazalar için hasar karşılaması yapılır. Ancak kasko sayesinde sizin sebep olduğunuz kazalarda da ortaya çıkan zarar için kısmen ya da tamamen ödeme sağlanmaktadır.
 • Hırsızlık gibi trafik dışı bir durumda da sigorta şirketleri meydana gelen zararları kasko poliçesi kapsamında karşılamaktadır. Eğer araç çalınırsa yenisi tahsis edilmektedir. Çalınmamış, fakat bir hırsızlık girişimi gerçekleşmişse bunun sonucunda ortaya çıkan zarar da sigorta şirketi tarafından teminat altına alınacaktır.
 • Yangın, toprak kayması, deprem ve dolu gibi doğal afet hallerinde aracınız hasar alır ise tüm bu giderler kasko sigortası kapsamındadır.
 • Dilerseniz sigorta teminatlarınıza sağlık hizmetlerini eklemeniz mümkündür. Böylelikle kaza sonucu oluşan ölüm ve yaralanma gibi olumsuz hallerde poliçeniz devreye girer.
 • Kasko sigortasında ek teminatlardan faydalanma olanağınız vardır. Bu bağlamda poliçenizde bulunan teminatları kendiniz belirleyebilir ve ihtiyaçlarınıza yönelik düzenleme yapabilirsiniz.

Kara araçları kasko sigortası genel şartlarına göre aracınız için belli bir yaş sınırı bulunmaktadır. Bu bağlamda belirlenen sınır 15 yaştır. Eğer aracınız 15 yaşından büyükse risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla kasko firmaları bu sınırı aşan araçlara kasko sigortası poliçesi düzenlememektedir. Sigortalının karayolunda kullanma izni olan motorlu ya da motorsuz kara araçlarında bazı risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen maddi zarar kasko sayesinde güvence altına alınmaktadır. Bu riskler aşağıdaki gibidir.

 • Aracın çarpışması, devrilmesi, düşmesi ve yuvarlanması
 • Hareket veya durma halinde iken sigortalının iradesi dışında araca bir cismin çarpması
 • Üçüncü kişiler tarafından yapılan kötü niyetli hareketler
 • Fiili ehliyeti olmayan bireylerin getireceği hasarlar
 • Aracın yanması
 • Aracın ya da araç parçalarının çalınması veya teşebbüs edilmesi

Kasko çeşitleri; dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko şeklindedir. Dar kasko, yukarıdaki teminatların bir kısmını kapsamaktadır. Standart kasko, bu teminatların tamamı için yapılan sigorta türüdür. Genişletilmiş kasko, listedeki teminatların tamamını ve bu genel şartlara ek teminatları kapsamakta; tam kasko ise dahil edilebilecek tüm teminat türlerini barındırmaktadır. Bu doğrultuda kasko sigortası genel şartları; poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi, coğrafi sınırlar, muafiyetler, ek prim ile teminat kapsamına alınacak zararlar çerçevesindeki konuları içermektedir.

Kasko sigortasının kapsamı sigorta şirketine ve kasko türüne göre farklılık gösterir. Genellikle geniş kapsamlı kasko sigortası kapsamında; çarpma, çarpışma, çalınma, hırsızlık, doğal afetler, yangın, terör saldırısı, cam kırılması, ikame araç, çekici hizmeti, anahtar kaybı, hukuksal koruma ve yol yardım gibi hasarlar teminat altındadır.

Kasko Sigortası Genel Şartlar gereği aşağıdaki hallerde araçta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır) 
 3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar 
 4. Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar
 5. Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar
 6. Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar
 7. Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar 
 8. Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar
 9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar
 10. Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 4 ve 5 nolu bentlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması

*Kasko poliçesinde teminat dışı kalan diğer durumların listesine sigorta şirketlerinin özel şartlarından ulaşılabilir.

Sigorta şirketine ve kasko türüne göre değişkenlik gösteren kasko sigortası, çeşitli teminatlara sahiptir. Geniş kapsamlı olan türünde; çarpışma, doğal afetler, cam kırılması, çekici hizmeti, çarpma, hırsızlık, terör saldırısı, anahtar kaybı, yangın ve yol yardımı gibi hasarlar yer almaktadır. İsteğe bağlı bir sigorta olduğu için standart teminatlar dışında kalan durumlar için ek teminatlar ilave edilerek genişletilebilmektedir. Bu durumda kapsamını belirlemek araç sahibinin işidir. Poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sigortasının geçerli olduğu yer Türkiye sınırları olacaktır. Kasko sigortası ana teminatları şu şekilde sıralanmıştır:

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Terör
 • Kullanım gelir kaybı
 • Ferdi kaza
 • Çekme/çekilme
 • Kilit sistemi
 • Yanlış akaryakıt dolumu
 • Sel baskını
 • Eskime
 • Asıl anahtar ile aracın çalınması
 • Kemirgen ve diğer hayvanların vereceği zarar

Genişletilmiş veya temel kasko olması fark etmeksizin bazı durumlar mevcuttur ki asla kasko sigortası kapsamında yer almaz. Buna göre aşağıdaki koşullar altında gerçekleşen kaza ve hasarlarda kasko geçerli olmayacaktır. 

 • Aracın, ehliyeti olmayan kişiler tarafından kullanılması 
 • Periyodik olarak araca yapılması gereken bakımın aksatılması
 • Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin etkisi altında olunması
 • Aracın orijinal formunu bozacak değişimlerin gerçekleştirilmesi
 • Savaş ve nükleer tehlike gibi olağandışı durumların yaşanması
 • Belli bir tarifeye bağlı olarak sefer yapan tren ve gemi gibi taşıtlar dışında araçlarla gerçekleştirilen nakil işlemleri esnası

Tüm bunlara ek olarak kasko sigortası için kapsam dışı olan haller, genel ve özel koşullar dahilinde belirlenmiştir. Sunulan genel teminatlar çoğu sigorta şirketi için aynı iken özel koşullarda ise sigorta şirketleri arasında farklılık olabilir.

Standart kasko paketine sahip olduğunuzda karşı tarafın hasarı karşılanmamaktadır. Ancak poliçenize kasko sigortası dahilinde İMM teminat ekletmeniz halinde zorunlu trafik sigortasının limitlerini aşan bir hasar bedeli oluşsa bile bu durum kasko tarafından karşılanacaktır. Kasko ve trafik sigortası farkı tam olarak burada kendini belli etmektedir.

Kara taşımacılığında motorlu taşıtlar için oldukça önemli olan kasko sigortası, kaza ve yangın durumlarında yarar sağlamakla beraber hırsızlık gibi üçüncü kişilerin de dahil olduğu zararların karşılanmasına önemli bir yere sahiptir. Kasko sigortası yaptırılırken araçla ilgili olarak tüm olumsuz ihtimaller hesaplanarak bir poliçe düzenlemesi yapılabilmektedir.

Dilerseniz araç sahibi olarak taleplerinizin türüne göre de bir seçimde bulunabilirsiniz. Burada önemli olan nokta, ihtiyaçlarınızı karşılayacak teminatların dahil edilmesidir. Kasko sigortası yaptırmak istiyorsanız Genç Sigorta’dan teklif alabilir ve araç sigorta fiyatınızı öğrenebilirsiniz. Bunun için araç markası, plakası, motor numarası, şasi numarası, doğum tarihi ve iletişim bilgilerinin sunulması gerekmektedir.

Kasko sigortası geniş kapsamlı bir araç sigortası türüdür. Kasko sigortası sadece kaza esnasında oluşan hasarları karşılamaz. Kaza kaynaklı hasarlara ek olarak; hırsızlık veya hırsızın araca verdiği zararlar ve doğal afetten kaynaklanan hasarları da güvence altına alır. Bu sebeple kasko poliçesi yaptırmadan önce teminat limitleri ve teminat kapsamları dikkatlice incelenmelidir.

Öncelikle kasko poliçesi yapılacak sigorta şirketinin güvenilir olduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • Poliçede yer alan teminatların kapsamı hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Hasar durumunda poliçede belirtilmiş teminat limitlerinin yeterli olup olmayacağı hesap edilmelidir.
 • Grev, toplumsal hareketler gibi özel durumlarda ve doğal afetlerde kasko poliçesinin geçerli olup olmadığı ve muafiyet bilgisi sorgulanmalıdır.
 • Kasko sigortasının 4 türü vardır ve her bir tür güvence altına aldığı risklere göre isimlendirilir. Poliçenin dar kapsamlı kasko, genişletilmiş kasko, kasko veya tam kasko türlerinden hangisi olduğu mutlaka öğrenilmelidir.
 • Kasko poliçesinin muafiyetli olup olmadığı sorgulanmalıdır. Hasar durumunda tüm masrafları sigorta şirketi üstlensin isteniliyor ise muafiyetsiz kasko poliçesi tercih edilmelidir.
 • Sigorta şirketinin anlaşmalı oto servisleri incelenmelidir.
 • Kasko sigortasının genel şartları ve poliçe düzenlenen sigorta şirketinin kasko ürününe özel özel şartları mutlaka okunmalıdır.

Sigorta şirketlerinden kasko teklifi almak için; aracın plakası, markası, modeli, şasi numarası, motor numarası, iletişim bilgileri ve doğum tarihi bilgileri gereklidir.

Kasko sigortası yaptırırken işlemlerinizi ister internet üzerinden online, ister sigorta şubesine giderek bizzat gerçekleştirebilirsiniz. Kasko hizmeti almak istenen sigorta şirketinin kurumsal web adresini ziyaret ederek oldukça hızlı bir şekilde aracınızla ilgili teklif almanız mümkündür. Bu sayede araç bilgilerini girerek şubeye gitmeye gerek kalmadan online ödeme yapabilir ve kasko hizmeti almaya başlayabilirsiniz.

Poliçe detayları, verilen e-mail adresi üzerinden sigortalıya iletilmektedir. Tüm bunlara ek olarak sigorta satış ofisini ziyaret etmek de bir diğer kasko yaptırma yöntemi olacaktır. Sadece ofislerde yapılan poliçe anlaşmaları, potansiyel müşteriler için daha detaylı bilgilendirme içerebilmektedir. Bu anlamda iletişim adresleri üzerinden son derece ilgili bir danışmanlık hizmeti veren Genç Sigorta, yıllardır tüm müşterileri için bilinçli bir satın alma süreci oluşturmaktadır. Dilerseniz siz de deneyimli sigorta uzmanlarımızdan kaskoya dair bilgi alabilir ve aracınızı güvence altına alabilirsiniz.

Her sigorta şirketi, müşterileri için farklı özellikte paketler sunmaktadır. Kasko sigortası yapan şirketler ise şu şekilde listelenmiştir:

 • Ak Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Zurich Sigorta

Tamamen isteğe bağlı bir şekilde gerçekleştirilen kasko sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Ancak trafikte başınıza ne geleceği belli olamayacağı için araç sahiplerinin bir kasko sigortası alması oldukça kritik bir konudur. Çünkü bu sayede potansiyel kazaların getirdiği maddi riskler ortadan kalkar ve giderlerinizin karşılığını alabilirsiniz. Bu bağlamda pek çok riske karşı sizi ve aracınızı koruma altına alır.

Ülkemizde genel olarak araç sahipleri sadece zorunlu trafik sigortasını önemseyip kasko sigortasının olup olmaması konusunda dikkatli değildir. Fakat sadece karşı tarafa verilen zararı önemseyen trafik sigortasına ek olarak satın alınacak kasko ile hem size hem de aracınıza gelen hasar karşılanmaktadır.

Araç kasko ve trafik sigortası sorgulaması için e-Devlet kanalı kullanılabilmektedir. T.C. numarası ve plaka bilgisi ile kasko poliçe sorgulama kısmına girerek istediğiniz bilgilere erişebilirsiniz. Ek olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi – Poliçe Sorgulamaları sayfasından da aynı sorgulamayı yapmak mümkündür.

Bu iki yolun denenmesiyle kaskonun ait olduğu şirket bilgisi, poliçe başlangıç ve bitiş tarihi gibi detaylara ulaşılabilir. Aynı zamanda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Kurumu olarak bilinen Tramer kasko sigortası poliçe sorgulama sistemi sayesinde aracın sigorta bilgilerini ve kaza geçmişini de kontrol edebilirsiniz. Yaşanan herhangi bir trafik kazası durumunda ise poliçenin yanınızda olup olmaması mühim değildir.

Birleşik kasko sigortası araç için ihtiyaç duyulan bütün sigorta türlerinin tek bir paket halinde bir arada bulunduğu poliçe türüdür. Bunlar; deprem, grev, terör, sel, lokavt ve halk hareketleri hasarı gibi durumlara karşı aracınızı güvence altına alır. Bu anlamda geniş bir sigorta türü olan birleşik kasko ile aracınızı ve bütçenizi korumuş olursunuz. Aynı zamanda farklı indirimlere de sahip olmanızı sağlar. Bir diğer adı ise genişletilmiş kaskodur. 

Kasko genel şartlarında yer alan teminatlara ek olarak başka teminatların ilave edilmesiyle oluşan genişletilmiş kasko, pek çok potansiyel tehlikenin sonucu için güvence sağlamaktadır. Ana teminatlarla birlikte doğal afetler, yurt dışında aracın hasar alması, kemirgen gibi hayvanların vereceği zarar ve hatalı akaryakıt dolumu sebebiyle oluşan problemlerin çözümünü garanti altına alan ek teminatları içermektedir.

İhtiyaç dahilinde poliçeye eklenebilmektedir. Poliçenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu anlamda genel kasko teminatlarının kendisi için tam anlamıyla yeterli olmadığını düşünenler, poliçelerini bu şekilde genişletebilmektedir. Sonuç olarak kaskonun kapsamı genişledikçe olası risklere karşı alınan önlemler de artacaktır.

Genişletilmiş kasko, temel kasko poliçesine farklı teminatların eklenmesinin içerir iken tam kasko ise tüm güvenceleri kapsamaktadır. Bu noktada olası zararların sonuçlarına karşı detaylı bir koruma isteyip istemediğiniz etkili olacaktır.

Bulunduğunuz bölgedeki olası riskleri göz önünde bulundurarak ek teminatlar veya tam kasko konusunda karar vermeniz gerekecektir. Fakat hiçbir koşulda aracınızın hasarına yönelik bütçenizi olumsuz etkilemek istemiyorsanız tam kasko satın almanız daha mantıklı olacaktır. Elbette bu sebepten dolayı tam kaskonun prim ödemesi de diğerinden daha yüksektir.

Trafik Sigortası ile Kasko Sigortası arasındaki farklar şu şekildedir:

 • Trafik sigortası zorunlu, kasko sigortası ise isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür.
 • Trafik sigortası karşı tarafın aracını güvence altına alırken, kasko sigortası hem karşı tarafa verdiğiniz hasarı hem size ait olan aracı güvence altına alır.
 • Trafik sigortasının teminatları sabittir, kasko sigortasının teminatları kişinin ihtiyaçlarına ve bütçesine göre belirlenir.
 • Trafik sigortasının kapsam ve limitleri devlet tarafından belirlenir ve sabittir. Kasko kapsamı ve limitleri ise kişi tarafından belirlendiği için trafik sigortasına göre daha pahalıdır. 
 • Trafik sigortası isteğe bağlı iptal edilemez, kasko sigortası isteğe bağlı iptal edilebilir.

Standart kasko poliçesinde yer alan teminatlardan sadece birinin poliçe kapsamı dışında bırakılması durumunda “Dar Kapsamlı Kasko” poliçesi oluşur. Dar kapsamlı kaskonun teminatları sınırlıdır ve fiyat avantajı sağlar.

Genişletilmiş kasko, temel risklere karşı güvence oluştururken diğer ihtiyaç duyulabilecek teminatları da kapsar. Temel risklere ek olarak genişletilmiş kasko poliçesi kapsamında;  üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararlar, yol yardım hizmetleri, mini onarım, doğal afetler, terör ve anahtar kaybı gibi günlük yaşamda aniden oluşabilecek risklere karşı güvence sağlar. 

Kasko poliçeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Bazı sigorta şirketleri kasko poliçesi kapsamına yurt dışı teminatı ekleyerek; poliçede belirtilen süre boyunca yurt dışında oluşabilecek risklere karşı güvence sağlamaktadır.

Kasko sigortasının fiyatı; aracın markası, modeli, yaşı, yaşanılan il, kişinin hasar geçmişi ve poliçedeki teminat kapsamı ve limitlerine göre hesaplanır.

Kasko sigortasının devam ettiği süre boyunca; sigortalının kusurlu olduğu bir kazanın gerçekleşmesi ve bu durumda sigorta şirketinin hasarı üstlenmesi ile kasko bozulur. Kasko bozulması, bir sonraki sene kasko poliçesi yenilenirken hasarsızlık indiriminden yararlanılamayacağını ifade eder.

Kasko sigortasına uygulanan indirimler şu şekildedir;

 • Öğretmenler, öğretim üyeleri, emniyet mensupları, yargı mensupları kasko poliçesi yaptırırken meslek indiriminden faydalanabilir.
 • 1 yıllık poliçe süresi boyunca, sigortalı kendisinin kusurlu olduğu bir kazaya karışmaz ise hasarsızlık indirimi uygulanır.
 • Ruhsat sahibinin 30 yaşın üzerinde olması ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olması durumunda sürücü indirimi uygulanır.

Çarpma veya çarpışma hasarlarında; kaza tespit tutanağı doldurularak zabıt tutulmalı, sigorta şirketini arayarak çekici çağrılmalıdır. Eğer poliçede çekici teminatı yoksa sigorta şirketi ile anlaşmalı en yakın servise araç götürülmelidir.

Araç servise teslim edildikten sonra 5 gün içinde gerekli belgeler sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Gerekli belgeler sigorta şirketine teslim edildikten sonra hasar dosyası takip edilmelidir. Sigorta şirketi hasarı karşılayacağını bildirdikten sonra genellikle 8 iş günü içinde ödeme yapar.

Kasko hasar dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıdaki gibidir: 

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneği 
 • Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği
 • Zabıt yok ise, karşı tarafın kusurunu kabul ettiğine dair beyanı
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Aracın hasar fotoğrafları
 • Olay yeri kaza fotoğrafları
 • Ruhsat sahibine ait IBAN

Anlaşmalı oto servisi; aracın markasının üreticisi veya temsilcisi tarafından onarım yetkisi verilen ve sigorta şirketi ile anlaşması bulunan yetkili servislerdir. Anlaşmalı oto servisi tarafından yapılan onarım ve bakım işlemlerinin masrafını sigorta şirketi doğrudan işletmeye öder. Ancak anlaşmasız oto servisinde yapılan onarım ve bakım işlemlerinin masrafını önce sigortalı işletmeye öder. Sigortalı gerekli evrakları sigorta şirketine ulaştırdıktan sonra, sigorta şirketinin anlaşmasız kurum için belirlediği limit ve ödeme yüzdesi oranında sigorta şirketinden geri ödeme alır.

İkame araç; tarafsız bir eksper tarafından yapılan incelemeye göre sürüş aksamına engel teşkil eden bir durum olduğunda ve aracın serviste olduğu süre boyunca sigorta şirketinin sigortalısına sunduğu yedek araçtır. Yedek aracın kaç gün sigortalıda kalacağı, poliçe başlangıç tarihinde sigortalı tarafından belirlenir. Genellikle ikame araç süresi yıllık 7×2 gün veya 15×2 gün olacak şekilde belirlenir.

İkame araç; bir kaza durumunda araç trafiğe çıkamaz hale geldiğinde ve serviste onarımı yapıldığı esnada verilir. Vuruk, çizik, boya, mini onarım ve tamiri 24 saati geçmeyecek hasarlarda araç serviste olsa dahi sigorta şirketi ikame araç vermeyecektir. 

İkame araç süresi poliçe yaptırmadan önce mutlaka belirlenmelidir. İkame araç süresi, yıllık 7×2 gün veya 15×2 gün olacak şekilde tercih edilebilir. 

Sahip olduğunuz araçta meydana gelebilecek herhangi bir arıza ya da kazada etkili hizmet almak istiyorsanız en uygun kasko sigortasını tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu bağlamda geniş bir servis ağı bulunan, aracın kaza yapması ya da ıssız bir bölgede bozulması durumunda ücretsiz çekici hizmeti veren firmaları seçmek doğru bir hamle olabilir.

Ek olarak aracın çalınması gibi durumlarda da hasarı karşılayan pek çok sigorta şirketi bulunmaktadır. Teminat kapsamına göre farklılık gösteren kasko çeşitlerinde ihtiyaçları en doğru şekilde karşılayacak bir seçimde bulunulmalıdır. Bu anlamda güvenilir ve profesyonel bir sigorta firması ile anlaşma sağladığınızdan emin olmanız gerekir. Özellikle müşteriye alternatif paket imkanı sunan şirketler, rakiplerinden ayrılmakta ve sıklıkla tercih edilmektedir.

Her ne kadar kasko yaptırmak araç sahiplerinin tasarrufunda olsa da muhtemel riskler göz önüne alındığında büyük avantajlar sunmaktadır. Üstelik poliçeye dahil edilebilen ek teminatlar sayesinde özel kasko planları oluşturulabilmekte ve yapılacak tercihlerde esneklik sağlamaktadır. Kasko sigortası ile benzerlik gösteren diğer sigorta türleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

kasko sigortası

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; çarpma, çarpışma, yangın ve çalınma gibi kişilerin iradesi dışında oluşabilecek risklere karşı aracı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının zorunlu olmasının aksine, kasko sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Fakat her gün trafikte veya park halinde oluşabilecek onlarca riske karşı koruma sağlaması nedeniyle birçok araç sahibi kasko sigortasını satın almaktadır.

motosiklet kasko sigortası

Motosiklet Kasko Sigortası

Motosiklet Kasko Sigortası; trafikte seyir veya park halinde oluşabilecek çarpma, çarpışma, kısmen veya tamamen çalınma, yanma veya üçüncü şahısların kötü niyetli davranışları sebebiyle oluşacak zararlara karşı, motosikletinizi ve bütçenizi koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

ihtiyari mali sorumluluk sigortası

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası; Zorunlu Trafik Sigortası bulunan araç sahiplerinin, olası bir kaza durumunda üçüncü şahıslara vereceği hasarın Trafik Sigortası limitlerini aşması durumunda, kalan masrafları karşılayan bir sigorta türüdür.

trafik sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik Sigortası; herhangi bir kaza sonucunda yalnızca karşı tarafta oluşabilecek sağlık ve araç hasarı gibi maddi masrafları karşılayan, Türkiye’de yaptırılması zorunlu olan bir sigorta çeşididir.

motosiklet trafik sigortası

Motosiklet Trafik Sigortası

Motosiklet trafik sigortası; kaza sebebiyle üçüncü şahıslara vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılayan, yaptırılması zorunlu bir sigorta ürünüdür.

yat ve tekne sigortası

Yat ve Tekne Sigortası

Yat ve Tekne Sigortası; denizde, çekek yerlerinde veya marinalarda oluşabilecek pek çok riske karşı yat, tekne ve içerisinde bulunan teçhizatları koruma altına alan bir sigorta türüdür.

yeşil kart sigortası

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası, yurt dışı seyahatlerinizi aracınızla gerçekleştirmek istediğinizde; olası bir kaza sebebiyle, üçüncü şahıslara vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılayan bir sigorta ürünüdür.