Zeyilname Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kişinin mevcut sigorta güvencesi, poliçede belirtilen kapsama bağlıdır; teminatlar, teminat dışı haller, limitler, oranlar ve benzeri gibi tüm detaylardan doğacak haklar, poliçede belirtildiği şekildedir ve aksi bir işlem yapılamaz. Ancak bazı durumlarda poliçelerde birtakım düzenlemelerin yapılmasına gereksinim duyulabilir.

Mevcut poliçede yapılacak değişiklikler ya da talepler için yeniden bir düzenleme gerekir. İşte bu sigorta sözleşmesinde yapılan değişiklikler, zeyilnamede yer alır. Bu yazımızda sigortada zeyil hakkında merak edilenleri mercek altına alıyoruz.

Zeyilname Nedir?

Zeyilname, köken olarak Arapça bir kelimedir ve “eklemek” anlamına gelir. Sigorta poliçesinde yanlış ya da hatalı bir bilgi varsa ya da mevcut bilginin yeniden düzenlenmesi gerekiyorsa o zaman zeyilname belgesi oluşturulur ve bilgiler eksiksiz olarak girilir.
Sigorta poliçelerinde bir değişiklik olması durumunda zeyilname evrağı düzenlenir; zeyilname yalnızca “değişimleri” kapsar.

Zeyilname Nasıl Yapılır?

Sigorta zeyilnamesi düzenlemek için pek çok neden oluşabilir. Örneğin poliçede belirtilen bilgilerden biri yanlış olabilir ve düzeltilmesi gereksinimi doğabilir. İşte bu noktada devreye zeyilname girer ve poliçenin yeniden, doğru bilgilerle güncellenmesine olanak sağlar.

Zeyilname düzenleme işlemi, sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilir. Bunun için ilk şart, tarafların değişim konusunda mutabık kalmasıdır. Karşılıklı olarak mutabık kalınmasının ardından sigortalı taraf zeyilname talep eder ve sigorta şirketi tarafından zeyilname taslağı hazırlanarak tarafa sunulur. Her iki taraf da zeyilname konusunda uygunluk gösterirse imza işlemine geçilir ve zeyilname imzalanarak iş resmiyete dönüştürülür. Elbette bu durumda çift taraflı onay gereği şartı aranır. Peki zeyilname çift taraflı onay gereği nedir?

Zeyilname Çift Taraflı Onay Gereği

Sigorta zeyilnamesinin düzenlenebilmesi için tek bir tarafın talep ya da isteği yeterli değildir. Yapılacak olan değişiklikler için sigortacı da sigortalı da işleme onay vermelidir. Karşılıklı mutabık kalınmaz ise zeyilname evrağı oluşturulamaz. İki tarafın da verdiği onaya zeyilname çift taraflı onay adı verilir.

Zeyilname Düzenlenme Şartları

Her bir belge ve evrakta olduğu gibi zeyilnamede de birtakım düzenlenme şartları mevcuttur. Öncelikli şart, her iki tarafında düzenlemeyi onaylamasıdır zira sigorta poliçelerinde tek taraflı değişim söz konusu değildir.

Poliçenin yeniden düzenlenmesinde öne sürülen ve verilen tüm taahhütlerin yerine getirilme şartı aranır. Sigortalı olan kişi, poliçede yer alan her bir koşula uymak zorundadır. Yapılan değişimlerin ya da güncellemelerin gerçeği yansıtması koşulunu da belirtmeden geçmeyelim; poliçede beyan edilen her bir madde eksiksiz ve doğru bilgilerden oluşmalıdır.

Zeyilname Ne Zaman Düzenlenir? (Zeyilname Süresi)

Sigorta zeyilnamesi ya da sigortada zeyil için bir süre sınırlaması bulunmaz; sigorta poliçeleri için istenildiği zaman zeyilname düzenlenebilir ancak elbette poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki değişim söz konusudur. Diğer bir deyişle zeyilnamenin düzenlenebilmesi için poliçenin başlamış olması gerekir; poliçenin bitiş tarihine kadar zeyilname geçerlidir.

Sigorta zeyilnamesi yalnızca sigorta için değil başka prosedürler için de kullanılabilir. Eğer sigorta haricinde bir düzenleme için kullanılacaksa birtakım süre sınırlamaları söz konusu olabilir. Bu noktada belirlenen sürelerin zeyilname türüne bağlı olarak değiştiği bilgisini vermekte yarar olacaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası Zeyilname Nedir?

Yeni bir araç alınması durumunda zorunlu trafik sigortası yaptırmak kanuni bir yükümlülüktür. Aracın satın alma işlemlerinin ardından, araç üzerinde yapılan değişimler zeyilname aracılığı ile gerçekleştirilir. Örneğin araç plakası değişimi bunlardan biridir. Böyle bir durum söz konusu ise zorunlu trafik sigortası zeyilnamesi düzenlenir ve gereken değişiklikler usule uygun olarak yapılır.

Plaka Zeyili Nedir?

Araç satın aldıktan sonra yapılan plaka değişimlerinde plaka zeyili uygulanır. Trafik sigortası kapsamında yapılan plaka değişimlerinde mutlaka zeyilname düzenlenmesi gereklidir. Bu durumda ödenecek primlerde de farklılık çıkabilir. Örneğin aracın plakası 06 ise ve siz 34 yapmak istiyorsanız bu değişiklik için bir zeyilname gereksinimi doğar ve bu değişim prim ödemesi yapılmasına da neden olabilir.

DASK Zeyilname Nedir?

Yazımızın genelinde de sıkça bahsini geçirdiğimiz gibi zeyilname pek çok türde yapılabilir. Kimi zaman zorunlu trafik sigortası zeyilnamesi, kimi zaman plaka zeyili kimi zaman da DASK zeyilnamesi düzenlenebilir.

Deprem sigortası için yapılan zeyilnamelere en iyi örneği adres değişimi için verebiliriz. Adres değişikliğinde zeyilname talep edilir ve yapılan değişiklik poliçeye zeyilname ile eklenir. Bu sayede adres güncelleme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu ve bunun gibi değişimler DASK zeyilnamesi olarak kategorilendirilir.

Zeyilname Örneği

Zeyilname için pek çok örnekten söz etmek mümkündür. Bunların birkaçını maddeler halinde tarif edelim.

  • Kasko poliçesi olan bir sigortalı, yeni bir araç satın alırsa yeni aracın bilgilerini zeyilname ile poliçesine ekletir. Diğer bir deyişle kaskoya “yeni araç bilgisi” girilir ve belgede gereken değişimler yapılır.
  • DASK poliçesi olan bir sigortalı, adres değişimi için zeyilname düzenletebilir. Güncel adres bilgileri yeniden girilir ve poliçeye zeyilnameyle ekleme yapılır.
  • Bir başka örneği de TSS üzerinden verelim. Aile tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan çiftler, evlendikten bir süre sonra bebek sahibi olabilir. Bebeği, mevcut sağlık poliçenize eklemek istediğinizde zeyilname düzenlenir. Yani diğer bir deyişle poliçe yeniden revize edilir ve aile tamamlayıcı sağlık sigortanıza yeni doğan bebeğiniz de dahil olmuş olur. Poliçeyle alakalı tüm bu yeniden düzenlenme işlemleri için zeyilname düzenlenmektedir.

Zeyilname hukuka uygun bir dille oluşturulmalıdır. Bu nedenle gerek sigorta esaslarına hâkim gerekse hukuk dilini bilen uzman danışmanlar tarafından hazırlanmalıdır. Olası en ufak bir hata, poliçenin geçerliliğine dokunabilir ve ufak gibi görünen farklar bile sigortalıyı ciddi sorunlarla karşı karşıya getirebilir. Bu nedenle zeyilname, alanında uzman kişiler tarafından oluşturulmalıdır.

Sigorta poliçenizde değişikliğe gitmek istiyor ancak bunun uzman kişiler tarafından yapılmasını talep ediyorsanız Genç Sigorta ile iletişime geçebilir ve uzman sigorta danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 0216 411 95 17 numaraları çağrı merkezimizi aramak ya da sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak sizi aramamızı talep etmek.

Zeyilname Raporu Ne Demek?

Sigorta sözleşmelerinde yapılan değişimlere zeyil; yapılan tüm değişimleri içeren rapora da zeyilname raporu adı verilir. Sözleşmede yapılan her bir değişim, raporlanır ve tarafların mutabık kalmasının ardından resmiyete dökülerek poliçede gerekli düzenlemeler yapılır. Zeyilname raporu olmadan, poliçe üzerinde herhangi bir değişim yapılması söz konusu olmayacaktır.

 

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.