Trafik Sigortası Manevi Tazminat

Trafik kazalarından doğan hasarlar, kanunlar ve yükümlülükler nezdinde maddi anlamda koruma altına alınabiliyor ancak işin bir de manevi boyutundan doğan zararları da söz konusu. Manevi zarar; hukuka aykırı bir eylem ya da işlem sonucu kişinin üzüntü ve elem yaşamasından doğan zararları kapsar diğer bir deyişle somut değil soyut kavramlar gündemde olur ve kişinin yaşadığı travmanın zararları söz konusudur.

Manevi zararlarla kişinin biraz olsun mevcut üzüntüsünün hafifletilmesi hedeflenir. Peki trafik kazası manevi tazminatlarında sistem nasıl işler? Gelin önce trafik kazasında manevi tazminat nedir bir göz atalım ve ardından detaylara inelim.

Trafik Kazasında Manevi Tazminat

Trafik kazaları, yalnızca maddi hasarlardan ibaret değildir; kişinin yaşadığı travma, korku ve üzüntü neticesinde manevi tazminatlar da söz konusu olabilir. İşte tüm bunlar kısaca trafik kazası yaralanma manevi tazminatı ya da trafik kazası manevi tazminat çatısı altında değerlendirilir.

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder mi?

Çoğunlukla trafik sigortalarından manevi tazminat talepleri karşılanmaz ancak kusurlu taraf poliçesine “manevi zararın tazmini” ek teminatını eklediyse, sigorta şirketi bu manevi tazminattan da zorunlu hale gelir. Diğer bir deyişle trafik sigortasının, manevi tazminatı kapsayabilmesi için bu ek teminatın poliçeye eklenmiş olması şartı aranır.

Kaskoda Manevi Tazminat Nedir?

Zorunlu trafik sigortasının ana teminatlarından manevi tazminat bulunmaz ancak kasko poliçesine manevi tazminat teminatını eklemek mümkündür. Bu teminat ile olası risklere karşı güvence sağlanmış olunur. Teminatın kapsamı ve ne kadar ödeme yapılacağı bilgisi, poliçede belirtilen hususlar, limitler ve oranlarla çerçevelenmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Trafikte hukuka aykırı yaşanan durumlardan dolayı, kişi hayatını kaybederse yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenir.
Kişinin sağken, maddi ve manevi destek olduğu kişiler olabilir ve yaşanan kaza neticesinde kişi hayatını kaybedince bu destek kesilir. İşte bu desteğin devam edebilmesi için destekten yoksun kalma tazminatı devreye girer ve ölen kişinin destek olduğu kişilere tazminat ödemesi yapılır. Bu tazminatın alınabilmesi için en önemli şart “ölenin destekçisi konumunda olmak”tır. Diğer bir deyişle herkes, destekten yoksun kalma tazminatı talep edemez; tazminat talep eden kişi, ölen kişinin destekçisi olduğunu ispatlamakla mükelleftir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstenen Durumlar

Destekten yoksun kalma tazminatının istendiği durumlardan birkaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Kazanın ölümle sonuçlanması
  • Ölümün hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş olması
  • Tazminat istenecek kişinin kusurlu olması

Kimler Manevi Tazminat Talebinde Bulunabilir?

Trafik kazalarında manevi tazminat hakkına sadece yaralanan kişi değil kazazedenin yakınları da sahiptir. Eğer ağır bir yaralanma söz konusu ise, kazazedenin yakınlarının da manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır. Örneğin kazadan sebep kişinin anne-baba, eş ve çocuklarının da manevi tazminat açabilmek hakkı vardır.

Ölümlü kazalarda da benzer durum geçerlidir. Ölenin herhangi bir desteği olmamasına karşın, ölümden üzüntü duyan 1.derece yakınlar da manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Manevi Tazminat Hakkı Elde Etmek Mümkün mü?

Zorunlu trafik sigortasının ana teminatında manevi tazminat yer almaz ancak ihtiyari mali mesuliyet sigortası ile manevi tazminat teminatı sigorta poliçesine eklenebilir ve bu sayede manevi tazminat hakkı doğabilir. İhtiyari mali mesuliyet sigortası hakkında detaylı bilgiyi kaleme aldığımız yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Trafik sigortası manevi tazminat miktarı ya da zorunlu trafik sigortası ölüm tazminatı gibi detaylar da merak edilenler arasındadır ancak bu konuda net bir rakam vermek doğru olmayacaktır zira tutarlar kazanın şekline ve neticesine bağlı olarak değişebilir.

Trafik Sigortası Şirketinden Manevi Tazminat İstenebilir mi?

Trafik sigortası poliçelerinde yer alan ana teminatlar, tüm sigorta şirketleri için ortaktır ve değişiklik göstermez. Bu nedenle trafik sigortası yapan şirketlerin manevi anlamda bir yükümlülüğü olamaz; sigorta şirketine manevi zarar tazminatı için talepte bulunmak söz konusu değildir.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.