Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Her insan hayatı boyunca mutlaka ciddi ya da hafif bir hastalık geçirmektedir. Salgınlar, kronik rahatsızlıklar ya da hiç beklenmeyen sürpriz hastalıklar karşısında kişilerin en iyi tedavi hizmetini alması ve sağlığına kavuşması, en doğal hakları arasında bulunmaktadır. Kişiler devlet tarafından sigortalı yapılmamışsa veya mevcut devlet güvencelerinin yetersiz geldiğini düşünüyorlarsa, özel sağlık sigortası yaptırmayı tercih etmektedir. Devlet sigortasından farklı olarak kapsamı daha geniş olan özel sağlık sigortaları, sigorta yaptıran kişinin özel sağlık kurumlarında dilediği doktordan sağlık hizmeti sağlamasına imkân tanımaktadır. Özel sağlık sigortaları, kişilerin yaşadığı hastalık ve kaza gibi durumlar sonucunda ortaya çıkan sağlık masrafların karşılanmasını sağlamaktadır. Özel sağlık sigortalarında yatarak ve ayakta tedavi olmak üzere iki genel teminat bulunmaktadır. İki teminat kapsamının birleştirilmesi, her türlü sağlık giderlerinde sigortanın sigortalıyı maddi anlamda desteklemesini sağlamaktadır. Özel sağlık sigortası kapsamı genişletilebilir bir sigorta tipidir. Kişilerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre ek teminatlar sigortaya dâhil edilebilir.

Özel Sağlık Sigortası Özel Şartları Nelerdir?

Özel sağlık sigortası yaptırırken sigortanın genel ve özel şartları iyice okunmalı ve netleştirilmelidir. Kişilerin ek taleplerine göre genişletilebilen özel sağlık sigortalarında sigorta yapan tarafın şartlarının da incelenmesi olası bir durumda sigortalının sigortanın teminatı dışında kalma ihtimalini ortadan kaldırır. Özel sağlık sigortalarının genel şartlar kısmı sigorta şirketine göre büyük farklılıklar göstermemektedir. Sigortaların farkını belirleyen detaylar ve ayrıntılar, özel şartlar bölümünde yer almaktadır. Özel şartlar kısmı her poliçeye göre farklılık göstermektedir. Kişiler sigorta yaptırmadan önce özel şartları mutlaka incelemelidir. Gerekli durumlarda ek teminatlar ile kapsamı genişletilen özel sigortalar, duruma göre sadece sağlık masraflarını değil çalışılmayan günlerde meydana gelen gelir kayıplarını da karşılamaktadır. Sigorta poliçesi yurt içinde ve yurt dışında geçerli olabilmektedir. (Poliçenin geçerli olduğu yerler özel şartlarda belirtilmektedir.) Kapsamı genişletilen özel sağlık sigortaları ile kişiler dünyanın neresinde olursa olsun istediklerini sağlık hizmetini alabilmektedir. Özel sağlık sigortaları kişilerin modern tedavi yöntemleri ile istedikleri sağlık kurumlarından hizmet alırken, maddi olarak zor durumlar yaşamalarının önüne geçmektedir.

Kimler Özel Sağlık Sigortası Alabilir?

Özel sağlık sigortası yaptırmak bir zorunluluk değildir. Özel sağlık kurumlarından sağlık hizmeti almak isteyenler kişiler, hem kendileri hem de yakınları için özel sağlık sigortası yaptırabilir. Yeni doğan bebeklerden 65 yaş sınırına kadar herkes özel sağlık sigortalarından yararlanabilir. Sağlık sigortalarında genel olarak bilinen 65 yaş sınırı, ortalama olarak 56 – 65 yaş aralığında değişmektedir. Yaş sınırları sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Özel sağlık sigortaları genel teminatları, kişinin sigorta yapılma tarihinden önce geçirmiş olduğu tanısı konulan ya da tedavisi gerçekleştirilen hastalıklarını kapsamamaktadır. Özel sağlık sigortalarına eklenen teminatlar ile bu durum ortadan kaldırılabilir. Kişilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik teminatlar eklenirken de yaş, meslek risk grubu, cinsiyet gibi faktörler göz önünde bulundurularak yeni prim hesaplamaları yapılmaktadır. Ek teminatlarla genişletilen özel sağlık sigortaları, ömür boyun yenileme garantisi ile sigortalının geçirdiğin hastalıkların tekrarında da ödeme yaparak uzun vadeli bir hizmet sunmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Ne zaman Yapılmalı?

Özel sağlık sigortası doğumdan itibaren yaptırılabilir. Zaman kısıtlaması bulunmayan özel sağlık sigortasını kişiler istedikleri zaman yaptırabilmektedir. Kişilerin özel sağlık sigortalarına evlenmeleri durumunda eşlerini, hatta evlat edindikleri çocukları dahi ekletmesi mümkündür. Aile paketleri halinde sunulan özel sağlık sigortalarında her yeni aile ferdi için istenen zaman ekleme yapılabilir. Her aile bireyi için ayrı düzenlenen poliçeler, farklı teminat kapsamları ile bireysel çözümler sunmaktadır. Sağlık veya aile durumunda değişiklikler olduğunda, sigorta kapsamında da değişikliklere gidilmektedir. Yıllık yapılan sağlık sigortalarında, her yenileme döneminde ekleme veya çıkartma yapmak mümkündür. Kadınlar bebek sahibi olmaya karar verdikleri zaman özel sağlık sigortalarının sunduğu doğum öncesi ve sonrası hizmetlerden yararlanabilirler. Sağlık sigortası yaptırmaya karar verirken bir uzman görüşü almak, hem prim hesaplamalarının yapılmasında hem de sigorta kapsamının belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Uygun prim ödemeleri ile kapsamlı bir özel sağlık sigortasına sahip olmak kişiler, yaşayacakları her türlü sağlık problemi karşısında güvence altına girerler.

Neden Özel Sağlık Sigortası Yaptırmalıyız?

Hayat, her an gerçekleşebilecek riskler ile doludur. Görünmez kazaların veya beklenmeyen hastalıkların ortaya çıkması, kişileri maddi ve manevi anlamda sıkıntıya sokabilir. Sağlık ile ilgili ortaya çıkan masraflar ertelenebilir ya da tasarruf edilebilir nitelikte değildir. Sağlık sorunları ile en kaliteli hizmeti alarak baş etmenin yolu, özel sağlık sigortalarından geçer. Özel sağlık sigortaları kişileri ekonomik anlamda desteklemektedir. Sigortalının ayakta, yatarak veya ikisi bir arada tedavi masraflarını belirli kapsamlar dâhilinde ödeyen ve kişilerin kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlayan güvence, özel sağlık sigortası olarak bilinmektedir. İnsanın başına ne zaman ne geleceğinin belli olmadığı bir dünyada, kendisinin ve sevdiklerinin sağlığını sigorta altına alması atılacak en doğru adımlar arasında yer almaktadır. Özel sağlık sigortalarının kapsamları farklılık gösterse de, sigorta yaptıracak kişinin talepleri ve sağlık geçmişi doğrultusunda düzenlenmekte ve her hâlükârda bir güvence sağlamaktadır.

Özel Sağlık Sigortasının Avantajları

Özel sağlık sigortası kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tüm masrafları poliçe kapsamında olduğu sürece karşılamaktadır. Sigortalıların yaptırdıkları özel sağlık sigortası ile sigorta teminatlarından bir yıl boyunca yararlanma hakkı bulunur. Hastalık durumunda tedavi hatta doktor tercih etme şansı sunan özel sağlık sigortaları, aynı zamanda yatarak tedavilerde tek kişilik özel odalarda yapılan konaklamaları da karşılamaktadır. Sağlıkla ilgili her türlü giderde sigortalının masraflarını ortadan kaldırmak için yapılan özel sağlık sigortalarının farklı avantajları da bulunmaktadır. Örneğin, özel sağlık sigortaları teşvik amacı ile vergi avantajı da sağlamaktadır. Ücretli çalışanlar, iş yerlerine prim ödemelerini söz konusu ay içerisinde beyan ettiklerinde gelir vergisinde %15 vergi avantajı elde etmektedir. Özel sağlık sigortasına yönelik talebin artması ile birlikte destek puanı yükseltilen vergi indirimleri sayesinde, sigorta yaptıran kişiler için ekonomik olarak bir avantaj da sağlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinde seçme özgürlüğü sunan özel sağlık sigortası ile kişiler, kendilerinin ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına alabilir ve her türlü olumsuzluk karşısında en kaliteli sağlık hizmetlerini alabilirler.

Özel Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Özel sağlık sigortasının amacı, hastalık veya kaza gibi durumlarda ortaya çıkan sağlık giderlerini karşılamaktır. Özel sağlık sigortasının kapsamında varsa hastalık ve kazadan doğan iş göremezlik durumları içinde ödeme yapmaktadır. İş göremezlikten doğan maddi kayıplar özel sağlık sigortaları tarafından karşılanabilmektedir. Özel sağlık sigortalarının iki belirleyicisi vardır. Bu belirleyicilerden ilki her sigorta poliçesinde yaklaşık olarak aynı olan genel şartlar ve her poliçenin kapsamını kişiye özel kılan özel şartlardır. Özel şartlar sonucunda ortaya çıkan sağlık sigortası poliçeleri kişilerin sağlık giderlerini belirli teminatlara ve limitlere göre karşılamaktadır. Özel sağlık sigortası teminatları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Teminatlardan ilki ayakta tedavi teminatıdır. Ayakta tedavi teminatı kapsamında; doktor muayenesi, röntgen ve tahlil gibi tanı araçları, ilaç reçetesi, fizik tedavi bulunmaktadır. Bir diğer kapsam olan yatarak tedavi teminatında ise sigortalının hastanede kalmasına neden olacak tedaviler ve müdahaleler ile kemoterapi gibi belirli süreli hastane yatışı gerektiren tedaviler bulunmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Teminatları Neleri Kapsar?

Yatarak tedavi teminatı kapsamlı olarak incelendiğinde çok farklı alanları kapsadığı görülmektedir. Sigorta poliçesinde belirlenen durumlara göre hastanede yatmayı veya acil sağlık hizmetleri kapsamında bulunan tedavi harcamalarını kapsamaktadır. Sigorta poliçesinde bulunan konaklama şartlarına göre sigortalının kaldığı oda ve yemek masrafları yatarak tedavi kapsamında karşılanır. Cerrahi müdahaleler, yoğun bakım ünitesinde karşılanan tedaviler, tıbbi donanımlar özel sağlık sigortası tarafından ödenen sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır. Tedavisi hastanede yapılan ve sigorta poliçesi kapsamında olan kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi gibi tedaviler, doğum ve doğum sonrası bakım masrafları özel sağlık sigortaları tarafından karşılanabilir. Yatarak tedavi kapsamında poliçe kapsamındaysa refakatçi olarak kalan kişinin konaklama ve yemek masrafları da teminata dâhil olabilir. Ayakta tedavi teminatının kapsamında ise doktor muayenesi, hastalığa teşhis koymak amacıyla yapılan incelemeler, teşhis sonrası tedavi amacı ile verilen ilaçlar, fizik tedavi gibi hastanede kalmayı gerektirmeyen türde sağlık giderleri bulunmaktadır. Yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarının birlikte alınması oldukça geniş kapsamlı bir özel sağlık sigortası yaptırılması anlamına gelmektedir.

Özel Sağlık Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Özel sağlık sigortası kapsamı poliçeye göre farklılık göstermektedir. Özel sağlık sigortalarının genel şartları şirkete göre büyük farklılıklar içermez. Ancak sigortanın özelleşmesini sağlayan şartlar her şirkete göre hatta poliçeye göre farklılık göstermektedir. Sigorta yapacak olan şirket özel sağlık sigortasının kapsamlarını belirlemeden önce sigortalı olacak kişiden yaş, meslek, cinsiyet gibi kişiler bilgilerin yanı sıra tıbbi geçmişi ile alakalı bilgiler de istemektedir. Yaş, cinsiyet ve meslek kişinin bulunduğu risk grubunu belirlemek kullanılan esas bilgilerdir. Sigorta yaptıracak kişilerin tıbbi geçmişleri özel sağlık sigortalarının kapsamını belirlemektedir. Aileden kalıtımsal rahatsızlığı olan kişiler içinde özel sağlık sigortası yaptırırken risk grubuna ve hastalık durumuna göre sigorta teminatına alınmamaktadır. Özel sağlık sigortalarına ekleme yapılmadığı sürece büyük bir çoğunun diş, doğum gibi sağlık kapsamları bulunmamaktadır. Eğer sigorta yaptıracak kişi ek kapsamlara ihtiyaç duyuyorsa poliçe düzenlenirken istediği eklemeleri yaptırmalıdır. Özel sağlık sigortası poliçesine eklenecek her ek kapsam sigorta priminin artmasına neden olacaktır.

Özel Sağlık Sigortası Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel sağlık sigortasının teminatları sigorta şirketi tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden sigorta yaptıracak kişiler, poliçelerinin özel şartlarını mutlaka okumalıdır. Sigorta yaptırmadan önce kişilerin özel sağlık sigortasından beklentilerini açıkça belirlemeleri ve sigorta şirketine ifade etmeleri arzu ettikleri poliçeye sahip olmalarını sağlayacaktır. Sigorta başlangıç tarihinden önce belirtileri başlayan, tanısı konulan veya tedavisi görülen rahatsızlıklar özel sağlık sigortasının kapsamına alınmamaktadır. Ömür boyu yenileme garantisi bulunmayan poliçelerin yenilenmelerinde bir önceki poliçe döneminde geçirilen hastalıklar ya kapsam dışına çıkarılmakta ya da poliçe primi yükselmektedir. Tek bir poliçe üzerinden aile boyu sigorta yaptırılmak istendiğinde kişiye özel teminat belirlenmesi gerekmektedir. Her aile bireyinin özel sigortasının kapsamı faklı olacağı için primleri de ayrıca hesaplanmaktadır. Özel sağlık sigortası kapsamında yurt için sağlık masrafları karşılanmaktadır. Sigortalı olacak kişi eğer çok fazla seyahat ediyorsa sigortasının kapsamını yurt dışına özel olarak genişletmek durumundadır. Özel sağlık sigortasının amacının kişinin istediği kalitede sağlık hizmeti almasını sağlamak olduğu için kapsamlar konusunda sigorta yaptıracak kişilerin oldukça dikkatli davranması gerekmektedir. Sigorta yapan kuruma yanlış beyan verme durumunda özel sağlık sigortasının işlevselliğini yitireceği unutulmamalıdır.

Özel Sağlık Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Özel sağlık sigortası yaptırma kararından sonra gelen süreçte en önemli adım, sigorta yaptıracak kişinin beklentilerini doğru bir şekilde belirlemesidir. Kişilerin yaptıracakları sigortanın ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayacağını bilmeleri için, sigortanın genel ve özel şartlarını dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekmektedir. Yaptırılacak olan sigorta poliçesinin içeriğinde standart olarak doğum masrafları, diş tedavileri gibi teminatlar bulunmayabilir. Bu nedenle ihtiyaç varsa ek teminatların mutlaka eklenmesi talep edilmelidir. Özel sağlık sigortasında bulunan anlaşmalı kurumları incelemek de poliçe seçiminde büyük önem taşımaktadır. Mevcut kurumların sigortalı için yeterli olmaması durumunda farklı poliçe arayışına gidilebilir. Söz konusu özel sağlık sigortasında bulunan anlaşmalı sağlık kurumlarının verdiği hizmetler ve resmi kaynaklardaki bilgileri de sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır. Özel sağlık sigortalarında poliçenin kapsamı sigorta şirketi tarafından sigortalanacak kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda belirlenir. Sigorta poliçesi hem sigorta yaptıran hem de sigorta yapan kişiyi bağlayıcı nitelikte olduğu için tarafların doğru bilgi vermeleri sözleşmenin geçerliliği açısından önem taşımaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Detayları

Özel sağlık sigortası yaptırırken genel alışkanlık primlerin düşük fiyatlı olmasına bakmaktır ancak poliçenin kısıtlamalarının neler olduğu daha önemlidir. Düşük fiyatlı olması için kapsamı daraltılan ya da anlaşmalı kurumları değiştirilen sigorta poliçelerini yaptıran kişilerin ne tür bir hizmet alacağını başından bilmesi daha iyi olacaktır. Yıllık olarak yenilenen özel sağlık sigortalarında ömür boyu yenilenme garantisi, ilerleyen yıllarda sigorta primlerinin çok fazla yükselmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle ömür boyu yenileme almak için sigorta şirketinin devamlılığından ve hizmetlerinin kalitesinden emin olmak gerekmektedir. Özel sağlık sigortası yaptırılırken atlanan detaylardan birisi de, kişilerin sigortanın geçerli olduğu coğrafi sınırları belirlememesidir. Standart olarak yurt içinde geçerli olan sağlık sigortaları, sık seyahat eden kişiler için yurt dışı kapsamlı hale getirilebilir. Mevcut poliçede teminatların limitli mi limitsiz mi olduğuna bakılması da önemlidir. Özel sağlık sigortalarının kapsamında sigorta başlangıcı itibari ile ortaya çıkan hastalıklar bulunmaktadır. Kalıtımsal ya da önceden tanısı konmuş rahatsızlıklar özel sağlık sigortaları kapsamında olmadığından bu rahatsızlıklar ihtiyaç halinde ek teminatlar ile eklenmelidir.

Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Hayat Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, kişilerin mevcut sosyal güvencelerini arttırmak istediklerinde ya da devlete bağlı bir sosyal güvencelerinin olmadığı durumlarda yaptırdıkları bir sigorta çeşididir. Kapsamı kişiye göre özelleştirilebilen özel sağlık sigortalarında, sigortanın kapsamı kişilerin fiziksel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Özel sağlık sigortası ücretlerindeki en belirleyici faktör sigortanın kapsamının ne kadar geniş olduğudur. Yatarak tedavi teminatları ve ayakta tedavi teminatları ile farklı kapsamları bulunan sigortaların primleri de farklılık göstermektedir. Özel sağlık sigortalarında primleri kapsamlar ve riskler arttıkça artış göstermektedir. Riske bağlı olmayan kapsam artışları da primlere etki eden faktörler arasında yer almaktadır. Kadınların yaptırdığı özel sağlık sigortalarında ek olarak doğum öncesi muayene ve tetikler, doğum ve doğrum sonrası bakım gibi kapsamlar bulunmaktadır. Ek teminatların hepsi özel sağlık sigortası ücretlerinin yeniden hesaplanmasını gerektirmektedir. Sağlık sigortalarına sonradan eklenen aile bireyleri için ya yeniden poliçe düzenlenir ya da aile poliçeleri kapsamından belirli bir indirim ile primler hesaplanır.

Özel Sağlık Sigortası Yapılırken Neler İncelenir?

Sigorta şirketleri özel sağlık sigortalarını yaparken, sigortalı olacak kişi hakkında oldukça detaylı bilgiler istemektedir. Sigortalının sigorta şirketine sağlık durumu ile ilgili vereceği bilgiler büyük önem taşımaktadır. Yanlış veya eksik beyan söz konusu olduğunda, sigorta şirketi gerekli ödemeleri yapmamak ve ödenen primleri iade etmek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Sağlık sigortası yaptırılırken kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni hali ve mesleği gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra mevcut sağlık durumu hakkında da bilgi istenmektedir. Sigortalanacak kişinin kalp, şeker gibi bir rahatsızlığının olup olmadığı ve sağlık geçmişi ile ilgili bilgiler sigorta şirketi tarafından sorgulanmaktadır. Sigorta yaptırmak isteyen kişinin aile geçmişinde bulunan kalıtımsal hastalıklar da sigortacı tarafından bilinmesi gereken bilgiler arasında yer almaktadır. Sigorta yaptıracak kişinin beyan etmiş olduğu bilgiler doğrultusunda özel sağlık sigortalarının primleri hesaplanmaktadır. Kişinin vermiş olduğu bilgiler ile riskler hesaplanır ve bu riskler sigorta poliçesinin fiyatını belirlemede kullanılır. Sağlık geçmişinde hastalıklar bulunan, kronik ve kalıtımsal hastalıkları olan kişilerin teminatları ile birlikte primleri de yükselmektedir. Hastalıklara karşı yüksek risk grubu olarak tanımlanan gruplarda bulunan kişilerin sigorta primleri daha yüksek olmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası İndirimleri Nelerdir?

Özel sağlık sigortası yaptırmaya yönelik ilginin artması ile birlikte bu sigorta çeşidine verilen destekler de artmıştır. Eskiden özel sağlık sigortası yaptıranlara %5’lik bir vergi indirimi uygulanmaktaydı. 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile, özel sağlık sigortalarında yapılan %5’lik vergi indirimi 10 puan arttırıldı ve %15 olarak güncellendi. Özel sağlık sigortası primi ödeyenler, brüt gelir üzerinden ödedikleri primi vergiden düşebilmektedir. Aylık brüt ücreti 1.000 TL olan bir kişi, bu ücretin %15’lik kısmına tekabül eden 150 TL’yi özel sağlık sigortası primi üzerinden vergi iadesi olarak alabilmektedir. Ancak bu indirimin de belirli bir sınırı bulunmaktadır. Brüt ücreti 10.000 TL olan birinin 1.500 TL’lik bir vergi indirimi alması söz konusu değildir. Kişilerin özel sağlık sigortaları üzerinden alabilecekleri en yüksek vergi indirimi, prim ödemesinin yapıldığı yılın asgari ücreti ile sınırlandırılmıştır. Kişinin aldığı brüt ücret ne olursa olsun, alabileceği vergi indirimi asgari ücreti geçmemektedir. Sigorta yaptıran kişinin brüt maaşı üzerinden hesaplanan %15’lik kısım eğer sigortalının ödediği primden fazla ise, vergi indirimi sigorta primi ile sınırlandırılmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Avantajlarından Nasıl Yararlanılır?

Özel sağlık sigortası vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin ödedikleri primlerin makbuzlarını söz konusu ay içerisinde çalıştıkları kurumun ilgili departmanına vermeleri gerekmektedir. Özel sağlık sigortasının vergi indiriminden yararlananlar, poliçelerinde yer alan eş ve çocukları için de vergi indirimi alabileceklerdir. Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyenler için, sigorta şirketleri de çeşitli avantajlar ve indirimler sunmaktadır. Ancak özel sağlık sigortasının vergi indirimi olmasa bile kişilerin sağlık hizmetlerinden özgürce faydalanmaları uygulamanın en büyük avantajıdır. Sürpriz hastane faturaları ile karşılaşmamak ya da sağlık giderlerini ertelememek için, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun poliçelerle sağlık sigortası yaptırması tavsiye edilmektedir. İnsanın en önemli hazinesi sağlığıdır ve maddi anlamda sıkıntı çekmeden, kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmanın en uygun yolu da kapsamı geniş bir özel sağlık sigortasıdır. Bu sigorta türü, hem sizi ve hem de sevdiklerinizi korumanın en uygun yollarından biridir.

Özel Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi Nedir?

Özel sağlık sigortası yıllık yenilenmektedir. Sigorta yaptırılma tarihinden önce geçirilen hastalıklar, tanısı konulan rahatsızlıklar veya tedavi uygulamaları sigorta kapsamına alınmamaktadır. Sigorta yenileten kişinin tıbbi geçmişinde bulun rahatsızlıkları kapsama aldırması için ek prim ödemesi yapması gerekmektedir. Bu tip durumları ortadan kaldırmak ve sigortalının sağlık hizmetlerine yönelik haklarını arttırmak amacı ile ömür boyu yenileme garantisi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu yenileme ile birlikte özel sağlık sigortası çok sık kullananlar veya sigortalıyken ciddi bir rahatsızlık geçirenler, poliçe yenilemelerinde yüksek prim ödemek durumunda kalmayacaktır. 2013 yılında sigortalıların güvencesini arttıracak şekilde güncellenen ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortalarının daha kapsamlı olmalarını sağlamaktadır. Yeni çıkan yönetmelikle birlikte, sigortalı ömür boyu yenileme garantisi ile elde ettiği hakları ilerleyen dönemlerde limit düşümü ya da teminat kapsamının daraltılması gibi uygulamalarla kaybetmemektedir.

Ömür Boyu Yenileme Hakkında Merak Edilenler

Ömür boyu yenileme ile özel sağlık sigortası yaptırmak diğer poliçelere göre daha yüksek pri ücretlerine neden olabilir. Risk grubunda olanlar ya da sigortasını düzenli olarak yeniletecekler için yenileme garantisi daha ekonomik olmaktadır. Her geçirilen hastalıktan sonra kapsamı daralan ya da primleri yükselen bir özel sağlık sigortası yerine, yenileme garantili bir sigorta daha avantajlı olacaktır. Poliçe kapsamında yapılan değişiklikler olduğunda ömür boyu yenileme hakkı kaybedilmez. Ayakta tedavi teminatı ile yaptırılan bir sağlık sigortasının kapsamı, yatarak tedavi teminatlarına genişletildiğinde ömür boyu yenileme hakkı ile ilgili bir değişiklik olmayacaktır. Bu teminatların kapsamlarında yapılmak istenen diğer genişletme taleplerinde sigorta yapan firma, kişinin risk değerlendirmesini yeniden yapma hakkına sahiptir. Özel sağlık sigortası yaptırmak için ömür boyu yenileme garantisi şart değildir. Yenileme garantisi olmayan planlar da elbette tercih edilebilir. Ancak risk grubunda olduğunu düşünen ya da doktora gitme sıklığı yüksek olan kişiler için ömür boyu yenileme garantili sağlık sigortası yaptırmak daha avantajlı olacaktır. İşveren katkısı olan özel sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisinin yapılıp yapılmayacağı, işveren ve sigorta şirketi arasında yapılan sözleşme tarafından belirlenmektedir. İşverenler çalışanların emekli olduklarında da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ömür boyu yenileme garantili özel sağlık sigortalarını tercih etmektedir.

En Ucuz Sağlık Sigortası Nereden Alınır?

Özel sağlık sigortası yaptırmak kişilerin istedikleri sağlık hizmetini almalarına imkân tanımaktadır. Sağlık kurumu, doktor hatta tedavi yöntemi seçmek kişilerin en doğal hakkı olduğu için, özel sağlık sigortası oldukça rağbet görmektedir. Özel sağlık sigortalarında ücretler, sigorta kapsamına ve kişinin tıbbi geçmişine göre farklılık göstermektedir. En ucuz ve kapsamlı sağlık sigortasını almak oldukça önemlidir. Özel sağlık sigortalarının genel şartları hemen hemen her poliçede aynı olsa da, özel şartlar poliçelerin kapsamını en çok belirleyen maddeleri içermektedir. Sigorta poliçesinin tam teminat kapsamının belirlenmesini sağlayan özel şartlar ne kadar kapsamlı olursa poliçe teminatı ve buna bağlı olarak primi de artış göstermektedir. Özel sağlık sigortalarında prime etki eden bir diğer unsur ise sigortanın hangi teminat kapsamında olacağıdır. Yatarak tedavi kapsamı ve ayakta tedavi kapsamı sağlık sigortalarının fiyatlandırılmasına etki etmektedir. Özel sağlık sigortalarına eklenen her yeni teminatta primin yeniden hesaplanmasına neden olmaktadır. Genel bir özel sağlık sigortasına doğum öncesi muayene ve tetkikler, doğum ve doğum sonrası bakım gibi kapsamla eklendiğinde sigortanın primleri değişmektedir. Kişilerin kapsamlı bir sağlık sigortasına sahip olurken uçuk primler ödememesi için profesyonel destek almaları tavsiye edilmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Seçimi

En kapsamlı ve ekonomik özel sağlık sigortası seçmek için sigorta mevzuatına hâkim olmak ve poliçede yer alabilecek olası açıkları fark edebilmek gereklidir. Bu tür durumlarda sigorta yaptırmak isteyen kişilere aracılık hizmeti veren Genç Sigorta’nın deneyimli ekibi, en kapsamlı ve en uygun fiyatlı sağlık sigortasını bulmak için çalışmaktadır. Global düzeyde hizmet veren Genç Sigorta; 37 ülkede, 30.000’den fazla müşterisine sigorta seçimi konusunda aracılık hizmeti vermektedir. Sigorta brokerlığı olarak bilinen bu hizmet Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başlasa da, kişilerin sigorta yaptırırken haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. En kapsamlı ve ekonomik sigortayı bulmak için çalışan Genç Sigorta’nın mevzuata hâkim ekibi, özel şartlar ve ek maddeler ile poliçelerin kısıtlanmasına ve kapsamlarının daraltılmasına izin vermeden çalışmaktadır. Aracılık yaparken sigorta yaptıracak kişiler ve sigorta şirketleri arasında köprü kuran firmamız, taraflarının çıkarlarının korunması konusunda taviz vermeden çalışmaktadır. Sigorta yaptırmak isteyenlerin taleplerini analiz ettikten sonra teklifler isteyen Genç Sigorta, her müşterisi için en uygun poliçeyi bulmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalanan kişiler ya da sağlık harcamalarını kendileri karşılayanlar için iki farklı sağlık sigortası tipi bulunmaktadır. Bu sigortalardan birisi SGK’lılara yönelik teminatlar sunan tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası sadece SGK üzerinden sağlık güvencesi olan kişiler tarafından yaptırılabilmektedir. Özel sağlık sigortası ise tamamlayıcı sigortanın aksine herhangi bir ön şart gerektirmeden herkes tarafından yaptırılabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı genel şartlarda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık güvencesi kapsamında tamamen ya da kısmi olarak karşıladığı sağlık giderleri ile belirlenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasına SGK kapsamı dışında kalan teminatları ekletmek için ek başvuru ve prim hesaplaması yaptırmak gerekmektedir. Özel sağlık sigortasının kapsamı ise sigorta yaptıracak kişi tarafından belirlenmektedir. Sigortanın teminatları ve teminatların ödeme limitleri sigorta yaptıracak kişinin tercihine göre şekillenmektedir. Özel sağlık sigortasının sağladığı avantajlardan en önemli olanı kişilerin diledikleri sağlık kurumunu ve tedavi yöntemini seçmelerine olanak tanımasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası da SGK tarafından belirlenen kapsamlar dışında kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda yüksek fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Sağlık Sigortası Yerine Geçer mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortası uzun yıllardan beri gelişmiş Avrupa ülkelerinde devlet desteğinin üst seviyeye taşınmasını sağlamak için uygulanan bir sigorta tipidir. Özel sağlık sigortalarının sağladığı kapsamları devlet desteği ile sağlamak hem kişilerin daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlamak hem de devlet desteğinin kapsamını genişletmek tamamlayıcı sağlık sigortasının amaçları arasında yer almaktadır. Yüksek ödemeli özel sağlık sigortalarının yerini alması için uygulama konulan tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden güvencesi olanlar ve onların bakmakla yükümlüğü olduğu eş ve çocukları için özel sigorta kapsamına varan hizmetler sunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının da özel sağlık sigortasının da yatarak ve hem yatarak hem ayakta tedavi teminatları bulunmaktadır. Kapsam olarak çeşitli düzenlemeler ile birbirlerine yakın teminatlar sunan iki sigortadan tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’lı olanlar için büyük avantaj sağlamaktadır. Özel sağlık sigortalarından vergi avantajı %5 olarak belirlenmişken, tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaşması için bu oran %15 olarak belirlenmiştir.