Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; SGK’ya bağlı bir devlet sigortası bulunmayan veya devlet sigortasının yetersiz olduğunu düşünen bireylerin, hastalık veya kaza gibi nedenlerden oluşabilecek problemlerde, özel hastanelerde yapılacak tedavi masraflarını güvence altına alan bir sağlık sigortası ürünüdür. Yeni doğan bebeklerden, ortalama 60 yaşına kadar herkes özel sağlık sigortasından faydalanabilir.

özel sağlık sigortası kapsamı
Genç Sigorta
özel sağlık sigortası

Özel Sağlık Sigortasının karşılayacağı riskler, bireylerin sağlık ihtiyaçlarına göre tercih edilebilir: 

 • Yoğun bakım, kemoterapi, ameliyat veya dahili yatışlar, ambulans ve evde bakım hizmetleri gibi masrafları güvence altına almak için yatarak tedavi teminatlı bir poliçe tercih edilebilir. 
 • Doktor muayenesi, aşı, ilaç, röntgen ve laboratuvar hizmetleri gibi masrafları da karşılayan bir poliçe ihtiyacında; yatarak tedavi teminatına, ayakta tedavi teminatı eklenebilir. 
 • Tedavi teminatlarının yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da geçerli olmasının istenmesi halinde; yurt dışı tedavi teminatı eklenerek, teminat limitleri kapsamında poliçe genişletilebilir. 
 • Sezaryen veya normal doğum, hamilelik ve doğum sürecinde oluşabilecek tüm komplikasyonlara ait; yatarak tedavi veya rutin kontrol masraflarının karşılaması için doğum teminatlı poliçe seçilebilir. 

Tüm bu teminatlara ek diş muayenesi/tedavisi, gözlük, lens masrafları veya check-up gibi hizmetler; ekstra prim karşılığında, poliçenize teminat limitleri kapsamında dahil edilebilir. Sağlık hizmetleri dışında; vefat veya kaza sonucu maluliyet teminatları ile sizin ve ailenizin geleceğini garanti altına alabilirsiniz. 

Özel Sağlık Sigortası; özel hastane ağı ve geniş teminat kapsamı, ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap veren poliçeleri ile doğum planlayan kadınların, ileri yaşa sahip olan kişilerin, mevcut sigortası olmayan bireylerin ve ailelerinin en iyi şekilde hizmet alırken, tedavi masraflarını ortadan kaldırarak kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarına destek olur. Her bütçeye uygun paketlerinin yanı sıra; yıllık prim toplamının %15’i kadar vergi indirimi, ailece yaptırılan sigortalarda da ekstra %10 indirim imkânı sunmaktadır. 

Siz de aileniz ve kendiniz için en uygun poliçeyi arıyorsanız; “Ailenizin Sigortacısı” ile sağlıklı bir geleceğe en güzel yatırımı yapabilirsiniz. Mesleğinde uzman sigorta danışmanlarımızın sizin için hazırlayacağı, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan teklifler için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Beklenmedik bir kaza ya da hastalık gibi olumsuz durumlarda ortaya çıkan sağlık giderlerinin, büyük oranda karşılanmasını sağlayan sigorta türüne özel sağlık sigortası adı verilir.

Sigorta şirketi ile anlaşmalı olan özel sağlık kurumlarında gerekli tanı ve tedavi işlemlerinin bütçeye uygun bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Genel olarak 1 senelik yapılan bu sigorta türü için SGK’lı olma zorunluluğu yoktur. Özel sağlık sigortası, poliçenizde bulunan teminatlar ve limitler dahilinde çok daha iyi şartlar altında tedavi almanızı sağlar.

Özel sağlık sigortası genel şartları, sigorta şirketlerinin çoğunda benzer şekildedir. Özel şartlar kısmında sunulanlar ise her sigorta şirketine göre farklılık gösterecektir. Bu nedenle her iki bölümün de detaylı incelenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda teminatların dahil edilmesi en doğrusu olacaktır. Özel sağlık sigortası ile istediğiniz hekimi seçmeniz ve ihtiyaç duyduğunuz tedavi sürecini ücretsiz veya minimum ücret düzeyinde ödeyerek almanız mümkündür. 

İsteğe bağlı bir sigorta türü olmakla beraber, genel olarak 0-65 yaş arası olan vatandaşlar faydalanabilmektedir. İlk defa sigorta yaptıracaklar için kimi şirketler üst yaşı 55 belirler iken kimileri 64 yaş şeklinde bir özel sağlık sigortası yaş sınırı koymuştur. Bu bağlamda 65 yaş üstü özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketi bulunmamaktadır.

Çocuğa özel sağlık sigortasında 18 yaş altı kişiler için ileri sürülen sigortalanma koşulu ise sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir. Bazı şirketler 18 yaşını doldurmamış bireylere, ebeveynleri olmadan poliçe düzenlememektedir. Bu bağlamda SGK’ya bağlı bir devlet sigortası olmayan ya da devlet sigortasının ötesinde bir sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler, bu sigorta sayesinde özel hastanelerdeki giderlerini güvence altına alırlar. Özel sağlık sigortası kapsamında yeni doğan bebekler de bebek özel sağlık sigortası kategorisine dahil edilmekte ve yetişkin üst sınır yaşı da değişebilmektedir. 

Sigorta şirketlerinin göz önünde bulundurduğu en önemli detaylardan biri ise bireyin sağlık durumunu değerlendirme aşamasıdır. Eğer bireyin sağlık durumu, belirlenen kriterlere uyuyorsa özel sağlık sigortasından faydalanması mümkündür. 

ÖSS, hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek sağlık masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür. Tam kapsamlı özel sağlık sigortası ile olası her riske karşı maddi anlamda önlem alınmış olunur. Özel sigorta poliçesinde belirtilen şartlar kapsamında tedavi giderleri ücretsiz ya da minimum ücret ödenmek suretiyle sigorta tarafından karşılanır. Diğer bir deyişle sağlık sigortası yaptırma, kişiyi olası sağlık giderleri karşısında koruma altına alan bir önlemdir.

Özel sağlık sigortasının sunduğu avantajlar şu şekildedir:

 • Özel sağlık sigortası poliçesinin kapsamı ihtiyaçlara göre belirlenebilir.
 • Özel sağlık sigortasında sunulan limit ve ödeme yüzdesi seçenekleri sayesinde bütçeye uygun poliçe düzenlenebilir.
 • Anlaşmalı sağlık kurumu listesinde yer alan yüzlerce hastane, tıp merkezi, doktor ve diğer sağlık kurumlarından hizmet alınabilir.
 • Özel sağlık sigortası; yatarak tedavi teminatı, ayakta tedavi teminatı, doğum teminatı ve ek teminatlarla standardı yüksek sağlık hizmeti alınmasını sağlar.
 • Bir kaza veya sağlık problemi olması durumunda hiç vakit kaybetmeden tedavi olma imkanı sağlar.
 • Sadece yurt içinde değil, poliçe kapsamına yurt dışı teminatı eklendiğinde dünyanın neresinde olursa olsun maddi kaygılar yaşamadan tedavi olma imkanı sunar.

SGK’lı olsun veya olmasın, sigorta şirketinin belirlediği yaş sınırı içinde olan herkes özel sağlık sigortasının geniş kapsamlı sağlık hizmetinden faydalanabilir. Sigorta şirketleri, kişiyi özel sağlık sigortası kapsamına almak için yalnızca sağlık durumunu değerlendirir. Kişinin sağlık durumu sigorta şirketinin belirlediği kriterlere uygunsa, özel sağlık sigortası poliçesinden yararlanabilir.

Özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketlerinin, ilk defa sigorta kapsamına girenler için üst yaş kriteri farklılık gösterir. Kimi sigorta şirketi 55 yaşına kadar poliçe düzenlerken kimi sigorta şirketi de 64 yaşına kadar ilk defa sigorta yaptıranlar için poliçe düzenlemektedir. 

18 yaş altı kişiler için de sigortalanma şartı sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Bazı sigorta şirketleri 18 yaş altı kişileri ebeveynleri olmadan özel sağlık sigortası kapsamına alırken, bazı sigorta şirketleri de 18 yaş altı kişileri ebeveynleri ile birlikte sigorta kapsamına alır.  

Yatarak tedavi teminatı; ameliyat, ameliyatsız tedavi, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, trafik kazası sonrası diş tedavi, küçük cerrahi, ameliyat sonrası fizik tedavi, evde bakım ve ambulans giderlerini kapsar. Eğer poliçe kapsamına yurt dışı tedavi teminatı da eklendiyse, aynı teminatlar yurt dışı tedavi teminatı limiti ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir. 

Ayakta tedavi teminatı; doktor muayene, ilaç, aşı, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderleri kapsar.  Eğer poliçe kapsamına yurt dışı tedavi teminatı da eklendiyse, poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Doğum teminatı; normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedaviler ve gebelik rutin kontrollerine ait giderleri güvence altına alır. 

Özel sağlık sigortası kapsamına sağlık dışı teminatlarda eklenebilir. Sağlık dışı teminatlar;  kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık teminatı ve hayat teminatıdır. Özel sağlık sigortasının geniş kapsamlı teminatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için, sigorta şirketlerinin özel şartları incelenmelidir.

 • Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar sonucu oluşan sağlık giderleri
 • Suç işlemek veya suça teşebbüs sonucu oluşan sağlık giderleri
 • Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı 
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri 
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıklar ile ilgili her türlü sağlık harcamaları
 • Sigortalılık dönemi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları
 • Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri başlığı altında yer alan tüm konjenital ( doğumsal) hastalıklar 
 • Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar 
 • Kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kanı bankasına ilişkin giderler
 • Kemik iliği nakillerinde donöre ve alıcıya ait materyalin saklanmasına ilişkin giderler 
 • Kök hücre nakli ve tedavi amaçlı kök hücre çalışmaları, embriyo klonlanması, bu klonlama sonrasında elde edilen hücreler ile yapılan her türlü tedavi ve nakil işlemleri
 • Alerjik hastalıklara yönelik aşı tedavileri (immünoterapi)
 • AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile HIV virüsünün neden olduğu tüm hastalık ve sendromlar
 •  Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, estetik amaçlı her türlü girişim
 •  Kısırlık tanı ve tedavisi, yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler
 • Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik her branşta muayene, tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler
 • Konuşma ve ses terapisi, gözdeki kırılma kusuru (miyopi vb.) cerrahisi ile şaşılık ve görme tembelliği ile ilgili giderler, multifokal lens gibi kırma kusurunu düzeltici etkisi bulunan lensler

 

Özel sağlık sigortasında teminat dışı kalan diğer durumların listesine sigorta şirketlerinin özel şartlarından ulaşılabilir.

Özel şartlar doğrultusunda genişletilebilen özel sağlık sigortası kapsamı, ilgili teminatın eklenmesi halinde Türkiye dışında olsanız dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmanıza olanak tanır. Sağlık Sigortası Genel Sözleşmesi ile birlikte verilmektedir. Bireyde var olmayan ve ileride oluşma ihtimali bulunan bütün hastalıklar bu sigorta kapsamında yer alır. Oluşturulan sözleşmeler dahilinde teminat kapsamında düzenleme yapılabilmekte veya ek maddeler ilave edilebilmektedir. Doğum için özel sağlık sigortası yapılabilmekte ve aynı zamanda ayakta ve yatarak tedavi teminatları eklenebilmektedir. 

 • Yatarak tedavi: Yoğun bakım, küçük cerrahi, fizik tedavi, ameliyat, ameliyatsız tedavi, kemoterapi, trafik kazası sonrası diş tedavisi, evde bakım, ambulans, radyoterapi masraflarını kapsamaktadır. 
 • Ayakta tedavi: İlaç, röntgen, ileri tanı yöntemleri, aşı, doktor muayenesi ve laboratuvar tetkiklerine ait masrafları içermektedir.
 • Doğum teminatı: Normal doğum, hamilelik komplikasyonları, rutin kontroller ve sezaryen ile ilgili olarak yapılan bütün tedavilere ait giderler güvence altına alınmaktadır.

Bütün bu teminatlara ek olarak diş tedavisi, lens ve check-up gibi hizmetlerin masrafları da ekstra prim karşılığında dahil edilebilmektedir. Ayrıca sadece yurt içi değil, yurt dışı kapsamında da geçerli olması için yurt dışı tedavi limiti ilave edilebilmektedir. Elbette özel sağlık sigortasına dair geniş kapsamlı bir teminat bilgisi edinmek için anlaşmalı olacağınız sigorta şirketinin poliçe şartları incelenmelidir. Bu doğrultuda bireyin ihtiyaçlarına en uygun sağlık paketi seçilebilecektir.

Evet, özel sağlık sigortası ailecek yaptırılabilir. Bunun için yapmanız gereken sağlık poliçenizi yapan sigorta acentesiyle iletişime geçmek ve özel sağlık sigortası poliçenize aile üyelerinizi dahil etmektir. Bu sayede kapsamlı sağlık sigortası ile aile üyeleri de sigorta güvencesi altına girecektir.

Aynı tamamlayıcı sağlık sigortasında olduğu gibi özel sağlık sigortası da genel olarak geçmiş hastalıkları kapsamamaktadır. Bu nedenle kişi, poliçe teminatlarını kendi ihtiyaçlarına yönelik oluşturmalıdır. Kapsam dışı bırakılan durumlar aşağıdaki gibidir.

 • Check-up
 • Sünnet
 • Diş tedavisi
 • Uyuşturucu kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar
 • AIDS
 • İntihara teşebbüsten yaralanma
 • Tüp bebek
 • Obezite
 • Suç sonucu oluşan giderler
 • Savaş halleri
 • Doğumsal hastalıklar
 • Kemik iliği ya da kök hücre nakli
 • Alerjik hastalıklar
 • Plastik cerrahi

Tüm bunlarla beraber prostat, tiroit, fıtık ve rahim hastalıkları gibi pek çok problem özel sağlık sigortası dahilinde görülse de poliçe başlangıç tarihi itibariyle ilk 3 ay içerisinde bu sorunlardan biri meydana geldiğinde sigortanız devre dışı kalabilmektedir. Dolayısıyla burada sigorta şirketiniz tarafından hazırlanan poliçe teminat şartlarını okumanız önem kazanmaktadır. Her sigorta şirketine göre teminat dışı kalan haller değişebilmektedir.

Özel sağlık sigortasına dahil edilen doğum teminatı ile sezaryen, normal doğum ve hamilelik komplikasyonları nedeniyle gerçekleştirilen yatarak tedavilerde güvence sağlanmaktadır. Bununla beraber hamilelikteki rutin kontroller de bu kapsam altında değerlendirilir. Tek yapmanız gereken özel sağlık sigortası doğum paketi teminatının da poliçenize eklenmesi olacaktır. Bu doğrultuda hamileyken özel sağlık sigortası yapılmasında sakınca görmeyen şirketler de bulunmaktadır.

Bireysel sağlık sigortası kapsamında ayakta tedavi teminatı ertesi gün kullanılabilir. Ancak yatarak tedavi teminatı kapsamında yer alan sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 1 yıllık bekleme süresi vardır. 

Sigorta şirketleri belirli hastalıklar ve durumlar için yatarak tedavi teminatının belli bir süre kullanılmasına izin vermez. Sigorta şirketlerinin özel şartlarında belirlenmiş hastalık ve komplikasyonlar ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 ay süre ile kapsam dışındadır.

Kişisel sigorta ya da full sağlık sigortası gibi ürünler, olası hastalık durumunda büyük bir maddi güvence sağlar. Özel hastanelerde yapılan tedaviler dahil olmak üzere pek çok tedavi ücretsiz ya da minimum ücret ödeyerek gerçekleştirilir.

Poliçede belirtilen limit, oran ve şartlar dahilinde beklenmedik sağlık sorunlarına karşı alınabilecek en etkili tedbirlerdendir. Özetle özel sağlık sigortası yaptırarak, normal koşullarda özel sağlık kuruluşlarında ödeyeceğiniz miktarın çok daha altında fiyatlara 1 sene boyunca sağlık hizmeti alabilirsiniz ki bu günümüz ekonomisinde büyük bir kazanç manasına gelir.

Özel sağlık sigortası, sağlık masraflarınızı belli limitler ve teminatlar kapsamında karşılar. Bu sayede istenilen kalitede sağlık hizmeti alınmasını sağlar. ÖSS nasıl yaptırılır sorusunun yanıtını birkaç madde ile açıklayalım.

 • ÖSS yaptırmak için sayfamızın üst tarafında yer alan başvuru formunu doldurun.
 • Başvuru formunu doldururken iletişim bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun.
 • Bize iletmiş olduğunuz telefon numarasından sigorta danışmanınız sizi aradığında özel sağlık sigortası tekliflerinizi çalışmak için sizden birkaç bilgi isteyeceklerdir.
 • Sigorta danışmanınıza sağlık ihtiyaçlarınızdan ve gitmeyi tercih ettiğiniz hastanelerden bahsettikten sonra size özel teklifler hazırlanacaktır.
 • Aklınıza takılan tüm soruları sigorta danışmanınıza sorduktan sonra özel sağlık sigortası poliçenizi hemen yaptırabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası için direkt sigorta şirketi ile iletişime geçebilir ve en yakın acenteyi ziyaret ederek poliçe sahibi olabilirsiniz. İsterseniz sigorta işlemlerini internet üzerinden online gerçekleştirmeniz de mümkündür. Eğer siz ve aileniz için ihtiyaçlarınıza yönelik en doğru poliçeyi arıyorsanız Genç Sigorta danışmanlık hizmetleri ile sağlıklı bir geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Bu bağlamda profesyonel destek sağlayan sigorta uzmanlarımız, özel sağlık sigortası fiyatlarına dair avantajlı tekliflerden faydalanmanıza yardımcı olacaktır. Bunun için 0216 411 95 17 numaralı telefon adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın üst kısmında yer alan butona tıklayarak size dönüş yapmamız adına açılan forma bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 • Allianz Özel Sağlık Sigortası
 • Türkiye Sigorta 
 • Aksigorta Özel Sağlık Sigortası
 • Türk Nippon Sigorta
 • Anadolu Hayat Özel Sağlık Sigortası 
 • Eureko Sigorta 
 • Bupa Acıbadem Özel Sağlık Sigortası
 • Groupama Sigorta
 • Mapfre Özel Sağlık Sigortası
 • Axa Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası anlaşmalı sağlık kurumları; sigorta şirketinin sözleşme yapmış olduğu sağlık kurumları ile kurum bünyesinde kadrolu olarak çalışan ve sigorta şirketinin sözleşme şartlarını kabul eden doktorları ifade eder.

Özel sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı hastanelere ek olarak SGK ile anlaşmalı olmayan özel hastaneler, tıp merkezleri ve doktorlarda da geçerlidir. Özel sağlık sigortasının geçerli olduğu en bilinen hastaneler; Amerikan, Acıbadem, Memorial ve Florence Nightingale Hastane Gruplarıdır.

Özel sağlık sigortasını kesintisiz olarak 3 yıl boyunca devam ettirmiş (bazı sigorta şirketlerinde 4 yıl), bu tarihte sigorta şirketinin belirlediği yaş sınırını aşmamış ve yapılan sağlık değerlendirmesine göre riskli hastalığı bulunmayan kişilere ömür boyu yenileme garantisi verilir. 

 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanan sigortalılar;

 • Poliçe dönemi içinde ortaya çıkan riskleri, sigorta şirketi  yenileme döneminde kapsam dışı bırakamaz.
 • Sigorta şirketi yenileme döneminde ek prim, üst limit ve katılım protokolü uygulayamaz.
 • Ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanan sigortalılara, poliçe dönemi içindeki hasarlarından sigorta şirketi ek prim uygulayamaz.

Özel sağlık sigortasının fiyatları; yaş, cinsiyet, ikamet edilen il, sağlık durumu, teminat kapsamı, teminat limitleri, ödeme yüzdesi, muafiyet ve anlaşmalı kurum ağı tercihine göre hesaplanır. Her bir kriter özel sağlık sigortası primini düşüren veya yükselten faktörlerdendir.

Özel sağlık sigortası ücretleri değişkenlik gösterir. Kişinin poliçe detaylarına, hizmetin alındığı sigorta şirketinin fiyat politikasına bağlı olarak değişecektir. Sağlık sigortası ücretleri kişiye özel olarak tanımlanır. 

Özel sağlık sigortası fiyatları hakkında detaylı bilgi için Genç Sigorta ile iletişime geçebilir ve özel sağlık sigortası teklifi alabilirsiniz.

Gerekli şartları sağlayan herkesin edinebileceği özel sağlık sigortası tamamen isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu bağlamda satın almayı tercih eden bireyler için büyük avantaj sağlayan bir sistem olmakla birlikte çok büyük bir gelir düzeyine sahip olmayı gerektirmez. Ek olarak Genel Sağlık Sigortası sahibi olan kişilerin de özel sağlık sigortasından faydalanması mümkündür.

Özel sağlık sigortası sorgulaması yapmak için e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak işlem başlatmanız yeterli olacaktır. Sistemde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası ile poliçe detaylarınıza hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun dışında anlaşmalı olduğunuz sigorta şirketine bağlı şubeyle iletişim bilgileri üzerinden kontak kurabilir veya bizzat acenteyi ziyaret ederek sigorta dökümünüz hakkında bilgi alabilirsiniz. Böylece poliçenizin bitiş tarihi ve kalan aktif günlerinize yönelik detayları öğrenebilirsiniz.

Özel sağlık sigortası iptal ettirilirken anlaşmalı olduğunuz sigorta şirketine dilekçe yoluyla başvuruda bulunmanız gerekir. Bu talebe karşılık dönüş süresi genelde 2-3 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Tabii bu noktada her sigorta şirketinin iptal şartları ve süresinin değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle poliçeyle ilgili olarak direkt şirketle temas kurmak en doğrusu olacaktır. Bunun için dilerseniz ilk etapta sigorta danışmanınızla iletişim kurabilir ve ardından da şubeyi ziyaret edebilirsiniz.

Geniş hastane ağı ve özel teminat kapsamı ile bireylerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren özel sağlık sigortası; ileri yaşa sahip kişilerin, doğum planlaması olan kadınların ve mevcut sigortası bulunmayanların büyük tedavi masraflarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu doğrultuda her bütçeye uygun poliçe paketleri sunmakla beraber, aynı zamanda senelik prim toplamının %15’i kadar özel sağlık sigortası vergi indirimi de sağlar. Tüm ailenin sigortalanması halinde ise ek olarak %10 indirim fırsatı da yer almaktadır. 

Sigorta şirketleri arasından en iyi olanı tercih etmeye çalışırken özel sağlık sigortası primleri, belirleyici olan tek kriteriniz olmamalıdır. Sadece bütçe açısından düşünmeniz halinde en doğru kararı vermeniz mümkün olmayabilir. Çünkü en ucuz özel sağlık sigortası, sağlık kurumlardan beklentinizi en iyi şekilde karşılayacağı anlamına gelmemektedir. Bu anlamda sigorta şirketlerini karşılaştırmak ve bir uzman desteğinden faydalanmak daha doğru bir adım olacaktır. Eğer hangi sigorta şirketi ile anlaşma sağlamak istediğinizden emin değilseniz Genç Sigorta olarak bizimle iletişime geçebilir ve deneyimli sigorta uzmanlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. TSS’nin en önemli farkı, SGK anlaşmalı özel hastaneleri kapsamasıdır. Bu sayede herhangi bir ek ücret ödemesi yapmadan muayene olma imkanı yakalarsınız. Fakat bu sigorta türünden faydalanmak için SGK’lı olma zorunluluğu vardır. Özel sağlık sigortasından ise SGK’lı olmasanız bile yararlanmanız mümkündür. Ek olarak geçerli olduğu sağlık kurumları daha çeşitli olmaktadır.

Özel sağlık sigortasındaki teminatlar dilerseniz genişletilebilir. Böylece yurt dışında dahi kullanımı sağlanabilir. Fakat aynı durum özel tamamlayıcı sağlık sigortası için geçerli olmamaktadır. Tüm bunlarla beraber özel sağlık sigortasında giderlerinizin belli bir bölümü karşılanmaktadır, bu nedenle ek ücret ödeme gibi bir durum söz konusudur. Ancak tamamlayıcı özel sağlık sigortasında böyle bir ek ödeme yer almamaktadır.

Sağlık sorunları aniden ortaya çıkabildiği için geleceğinizi özel sağlık sigortası ile güvence altına almak, üstlenmek zorunda kalacağınız maddi yükü hafifletecektir. Bu anlamda risk almamak adına sağlık alanındaki sigortaların göz önünde bulundurulması gerekir. Özel sağlık sigortası ile benzerlik taşıyan diğer sigorta türleri şu şekilde listelenmiştir:

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

doğum sigortası

Doğum Sigortası

Doğum Sigortası; özel hastanelerde hamilelik sürecinde yapılacak rutin kontrolleri, doğum ve yeni doğan işlemleri gibi sağlık hizmetlerinde oluşabilecek masrafları, teminat limitleri kapsamında karşılayan bir sigorta ürünüdür.

seyahat sağlık sigortası

Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde, acil sağlık sorunları ve diğer risklere karşı bulunduğunuz coğrafi konuma özel teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

evcil hayvan sigortası

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası; evcil hayvanların sağlık sorunlarında tedavi, muayene veya tahlil gibi hizmetlere ait masraflarını güvence altına alan sigorta ürünüdür.

özel sağlık sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; SGK’ya bağlı bir devlet sigortası bulunmayan veya devlet sigortasının yetersiz olduğunu düşünen bireylerin, hastalık veya kaza gibi nedenlerden oluşabilecek problemlerde, özel hastanelerde yapılacak tedavi masraflarını güvence altına alan bir sağlık sigortası ürünüdür. Yeni doğan bebeklerden, ortalama 60 yaşına kadar herkes özel sağlık sigortasından faydalanabilir.

öğrenci seyahat sağlık sigortası

Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışına eğitim için seyahat gerektiren Erasmus, yüksek lisans veya dil öğrenimi gibi süreçlerde, eğitim boyunca risklere karşı teminatlar sunan bir sigorta türüdür.

yabancı sağlık sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası; yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet/oturma izni almak isteyen kişilerin, ülkede bulunduğu süre içerisinde doktor muayenesi, yatarak ve ayakta tedavi işlemleri, ilaç masrafları gibi birçok sağlık ihtiyacında faydalanabileceği sigorta türüdür.

tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'lıların özel hastaneye gittiklerinde muayene, tahlil veya tedavi gibi işlemler için ödedikleri fark ücretini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran 0-65 yaş arasındaki herkes, özel hastanedeki tedavi masrafları için sadece devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL SGK katılım payını öder, diğer tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.