Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kamu, özel sağlık kuruluşu veya serbest çalışan uzman hekimlerin, üçüncü şahıslara verebileceği zararlarda açılan tazminat davalarının masraflarını karşılayan, yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür.

avukatlar mesleki sorumluluk sigortasının içeriği
Genç Sigorta
hekim zorunlu mali sorumluluk sigortası

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında veya serbest çalışan hekimlerin, diş hekimlerinin veya tıp alanında uzman olan hekimlerin yaptırması zorunlu olan bir sigortadır.

Uygun, izin verilen tedavilerde oluşan ve sorumluluk gerektirmeyen zarar ve komplikasyonlar haricinde; hekimin komplikasyonu fark etmemesi veya fark ettiği halde standart tıbbi girişim sayılmayan önlemleri sebebiyle verilen zararlarda, üçüncü şahısların açacağı tazminat davalarının oluşturabileceği masrafları karşılamaktadır.
Hekim sorumluluk sigortası genel şartları uyarınca;

 • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında belirlenen, her olay için azami ödeme tutarı 200.000 TL’dir.
 • Ödenmesi gereken maksimum tutar 1.800.000 TL’dir.
 • Prim bedeli peşinen ödenmelidir.
 • Poliçe yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir; özel şart eklenmesi koşulu ile yurt dışında da kapsam geçerli olabilir.
 • Sigortadan yararlanabilmek için sözleşmede ifade edilen 10 yıllık sürenin, 30. 07.2009 tarihinden önce başlamış olması gerekmektedir.
 • Riziko gerçekleştikten sonra 5 günlük süre içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmak gerekir.

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, sağlık sektöründe çalışan hekimlerin mesleki sorumluluklarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, hekimlerin hastalarına verdikleri tıbbi hizmetler sırasında ortaya çıkabilecek hatalar veya ihmaller sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi zararlara karşı koruma sağlar.

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; hastaların korunması, hekimlerin mesleki sorumluluklarını yerine getirmesi ve tıbbi hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Bu bağlamda poliçe, hekimlerin tazminat ödemelerini karşılayarak mali açıdan güvence sunmaktadır. Poliçe kapsamına göre mesleki hatalar, yanlış tanı, tedavi hatası, cerrahi hatalar gibi durumlar sigorta teminatı altında değerlendirilmektedir.

Zorunlu Hekim Sigortası hem hekimlerin hem de hastaların çıkarlarını korur. Hekimler, olası tıbbi hata durumlarında mali açıdan korunurken hastalar da bu sigorta sayesinde haklarını talep edebilirler. Bu sigorta türünün kapsamı ve koşulları ülkeden ülkeye ve sigorta şirketinden sigorta şirketine farklılık gösterebilir. Dolayısıyla sigorta poliçesini satın almadan önce sigorta şirketinden detaylı bilgi almanız ve poliçe şartlarını incelemeniz önemlidir.

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası farklı avantajlar sunabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Mesleki risklerin finansal koruma altında olması: Hekimler, mesleki hatalar veya ihmaller sonucu ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararları karşılayacak finansal korumaya sahip olurlar. Doktor sigortası, tazminat ödemelerini karşılayarak hekimleri mali açıdan güvence altına alır.
 • Hasta memnuniyetinin artırılması: Hasta memnuniyeti, sağlık sektöründe önemli bir faktördür. Hekimlerin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, hastaların olası tıbbi hatalar sonucunda zarar görmeleri durumunda haklarını talep etmelerine olanak tanır. Bu da hasta güvenini artırır ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltir.
 • Profesyonel imajın korunması: Bu sigorta, mesleki hataların veya tıbbi uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda hekimlerin itibarını korur. Doktor sigortanın varlığı, hekimlerin profesyonel ve güvenilir olduğunu gösterir.
 • Hukuki koruma sağlanması: Sigorta poliçesi, hekimlere hukuki koruma sağlar. Sigorta şirketi, hukuki danışmanlık ve savunma hizmetleri sunabilir ve tazminat talepleriyle ilgili hukuki süreçleri yönetebilir. Bu, hekimlerin tıbbi hatalarla ilgili hukuki süreçlerle uğraşmalarını engeller.
 • Kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi: Hekim sorumluluk sigortası, kanunen yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bu sigortayı satın almak, hekimlerin çalışma izni alabilmesi için önemli bir şarttır. 

Hekim sorumluluk sigortası genel şartlarına göre sigortanın kapsamı belirlenmiştir ve aşağıdaki önemli detayları içermektedir.

 • Kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler, serbest çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatı kapsamında uzman olan hekimler için geçerli olan bir sigorta türüdür.
 • Sigorta poliçesi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Ancak özel şartlar sayesinde yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler de poliçe kapsamına alınabilir.
 • Her bir olay için en fazla 200 bin TL ödeme yapmayı taahhüt eder. Hekim sorumluluk sigortası için ödenmesi gereken maksimum tutar ise 1 milyon 800 bin TL’dir.
 • Sözleşmede belirtilen 10 yıllık süre, 30 Temmuz 2009 tarihinden önce başlamamış olmalıdır.
 • Hasar durumları ve tazminat talepleri, sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihlerde veya sözleşme başlangıcından önceki 10 yıl içinde gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Sigorta prim bedeli, poliçenin başlangıcında peşin olarak ödenmelidir. 
 • Sigorta şirketine, rizikonun gerçekleşmesiyle en geç 5 iş günü içerisinde bildirimde bulunulması gerekir.

Aile Hekimi Zorunlu Meslek Sigortası dahilinde Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yaparak işini icra eden aile hekimleri, sigorta primlerinin tamamını kendileri ödemektedir. Ancak Zorunlu Hekim Sigortası geri ödemesi kapsamında 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile kamu kurumlarında çalışan hekimler, ödedikleri sigorta priminin yarısını 30 gün içinde geri almaktadır.

Bu detaylar hekim sorumluluk sigortası genel şartlarının önemli unsurlarını temsil etmektedir. Poliçenin tam kapsamını ve detaylarını değerlendirmek için sigorta şirketi tarafından sağlanan belgeleri incelemeniz önemlidir.

Doktor mesleki sorumluluk sigortası olarak da bilinen hekim sigortası ya da diğer adıyla hekim mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu olan sigorta türlerindendir. Hekimlik sigortası yaptırılmadığı takdirde birtakım cezalar söz konusu olacaktır. Yaptırılması zorunlu olduğu için “Zorunlu hekim sigortası” olarak da tanımlanır.

Hekim Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası aşağıdaki teminatları içermektedir.

 • Hekim kusuru: Sigorta, hekimin mesleki hataları veya ihmalleri sonucunda hastalara verilen zararları karşılayabilir. Yanlış tanı, tedavi hatası, cerrahi hatalar gibi durumlar hekim kusuru teminatı altında değerlendirilebilir.
 • İlaç hataları: Sigorta, yanlış ilaç reçetesi veya ilaç dozajı gibi ilaç hatalarının sonucunda oluşabilecek zararları teminat altına alabilir.
 • Cihaz hataları: Sigorta, hekim tarafından kullanılan tıbbi cihazların hatalı kullanımı veya arızaları sonucu meydana gelen zararları karşılayabilir.
 • Diğer mesleki hatalar: Sigorta, hekimin mesleki görevlerini yerine getirirken ortaya çıkabilecek diğer hataların sonucunda oluşabilecek zararları güvence altına alabilir.
 • Hukuki savunma ve tazminat: Sigorta poliçesi, hekimin hukuki savunma masraflarını ve tazminat ödemelerini karşılayabilir. Sigorta şirketi, hukuki danışmanlık hizmetleri sunabilir ve tazminat talepleriyle ilgili hukuki süreçleri yönetebilir.

Bu teminatlar, genel olarak hekim sorumluluk sigortası poliçelerinde bulunan teminatlar arasında yer almaktadır. Ancak her sigorta şirketi ve poliçe farklı olabilir, bu nedenle detaylı bir şekilde poliçe şartlarını incelemeniz önemlidir. Sigorta şirketi tarafından sağlanan poliçe belgeleri, teminatların kapsamını ve özel şartları netleştirecektir.

Hekim sorumluluk sigortası bazı teminat dışı durumları içerebilir. Bu durumlar aşağıdaki gibidir.

 • Hekimin mesleki faaliyetleri dışında gerçekleştirdiği eylemler, sigorta teminatı altında değerlendirilmemektedir.
 • Adli ve idari para cezaları da teminat dışı durumlar arasında yer alır. Bu durumda hekimin herhangi bir ceza veya cezai şartla karşılaşması durumunda sigorta poliçesi tarafından tazminat talepleri karşılanmayabilir.
 • Sigorta poliçesi, insani görevin yerine getirilmesi dışındaki faaliyetler neticesinde ortaya çıkan tazminat taleplerini kapsamaz. Hekimin sorumluluk alanı haricindeki faaliyetlerinden kaynaklanan zararlar, sigorta teminatı dışında olabilir.
 • Tıbbi mesleki faaliyet gereği yapılanlar dışında tüm deneylerden kaynaklanan talepler de teminat dışı durumlar arasında yer alabilir. Dolayısıyla hekimin tıbbi deneyler veya araştırmalar sonucunda ortaya çıkan taleplerini karşılamak için sigortadan yararlanması mümkün olmayabilir.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında her bir olay için ödenecek tazminat miktarı belirli sınırlar dahilinde belirlenir. Genel olarak bu sigorta poliçelerinde maddi-manevi tazminat giderleri ve yargılama harcamaları için azami teminat tutarları belirlenir. Teminat tutarları, risk gruplarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin, I. Grup riski olan bir hekim için azami teminat tutarı 200 bin TL olabilir iken IV. Grup riski olan bir hekim için bu tutar 800 bin TL’ye kadar çıkabilir. Aradaki gruplar, teminat tutarının artışını temsil eder ve yüksek risk grubunda yer alan hekimler için daha yüksek bir teminat sağlanır.

Bu teminat tutarları hem tazminat ödemelerini hem de yargılama süreçlerindeki harcamaları kapsar. Bir olay sonucunda hekime karşı açılan dava veya tazminat talepleri durumunda sigorta poliçesi, belirlenen azami teminat tutarı dahilindeki ödemeleri gerçekleştirebilir. Bu bilgiler genel olarak hekim mesleki sorumluluk sigortasının teminat tutarlarını ve risk gruplarını açıklamaktadır. Ancak her sigorta poliçesi farklı özellikler taşıyabilmektedir.

Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, sağlık hizmetinin topluma daha verimli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için hekimlerin güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlar. Aşağıdaki yükümlülükler hem sigortacının hem de sigortalının sorumluluklarını belirleyen önemli faktörlerdir.

Sigorta şirketinin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

 • Sigorta poliçesi gereği belirli bir teminat altında hekimlere koruma sağlamak ve zarar durumunda tazminat ödemek
 • Sigorta poliçesi kapsamında belirlenen teminat tutarını, hekimin maruz kaldığı zarar durumunda ödemek
 • Sigortalının mesleki sırlarını gizli tutmak ve gizlilik prensibine uymak
 • Sözleşmeyle ilgili olarak sigortalıya doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak

Sigortalının yükümlülükleri ise şunlardır:

 • Sigorta primlerini belirlenen periyotlarda düzenli olarak ödemek
 • Sigorta sözleşmesi yapılırken doğru, eksiksiz ve açık beyanda bulunmak
 • Poliçe süresi boyunca risk koşullarında herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri sigorta şirketine bildirmek
 • Zararın meydana geldiği yani rizikonun gerçekleştiği durumları sigorta şirketine bildirmek
 • Olası zararları önlemek veya azaltmak için gereken tedbirleri almak
 • Sigorta şirketinin olayı doğru bir şekilde değerlendirmesi ve tazminat taleplerini hızlı bir şekilde işlemesi için olayın aydınlatılmasında yardımcı olmak
 • Sigorta poliçesi kapsamında yapılan ikrar ya da sulh sözleşmelerinden uzak durmak

Hekim mesleki sorumluluk sigortasının primlerini belirleyen önemli faktörlerden biri, hekimin yer aldığı risk grubudur. Hekimler, risk düzeylerine göre dört farklı gruba ayrılır. 1. Grup, en düşük riskli hekimleri kapsar iken 4. Grup ise en yüksek riskli hekimleri içerir. Bu risk grupları, sigorta primlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. 1. Grup hekimler, daha düşük riskli faaliyetler yürüten ve dolayısıyla en düşük prim bedelini ödeyen hekimlerdir. 4. Grup hekimler ise en yüksek riskli faaliyetler yürüten hekimlerdir ve dolayısıyla en yüksek prim bedelini ödemek zorunda kalırlar.

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, sorumluluk sigortası türlerinden biridir ve zorunlu bir sigortadır. Zorunlu bir sigorta olması sebebiyle yaptırmama durumunda para cezası vardır. Bu nedenle, hangi sağlık alanında görev aldığının bir önemi olmaksızın, zaman kaybetmeden hekim mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmalıdır.

Malpraktis sigortası, hekim sağlık sigortası, hekimlik sigortası ücreti gibi detaylar için net bir rakam vermek doğru olmayacaktır zira hekim sigortası poliçesi için farklı kriterlere göre bir prim bedeli çıkar. Hekim sigortası fiyatlarına etki eden en önemli faktörlerden biri hekimin bulunduğu risk grubudur. Örneğin en düşük riske sahip olan grup, 1.gruptaki hekimlerdir ve en ödenmesi gereken prim bedeli düşüktür.

En yüksek riskli grup ise 4.gruptur bu nedenle prim ödemeleri de yüksek olacaktır. Özetle, ödenmesi gereken prim tutarları risk grubuna bağlı olarak belirlenecektir.

Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası sorgulaması yapmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Birçok sigorta şirketi, müşterilerine internet üzerinden sorgulama imkânı sunmaktadır. Bu durumda sigorta şirketinin resmi web sitesine girerek poliçe sorgulama gibi bir bölüm bulmanız gerekmektedir. Sorgulama işlemi genellikle poliçe numarası, TC kimlik numarası veya doğum tarihi gibi bilgilerin girilmesini gerektirir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra sorgulama işlemini başlatabilirsiniz. Sistem; poliçenizin geçerlilik durumunu, teminatlarını, prim ödeme durumunu ve diğer detayları size sunacaktır. Böylece poliçenizin güncelliğini kontrol edebilir, teminatlarınızı öğrenebilir ve varsa prim ödemeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ek olarak bu işlemleri devletin resmi adresi e-Devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirmeniz de mümkündür.

İnternet üzerinden sorgulama yapamıyorsanız sigorta şirketinin müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri temsilcisi size sorgulama işlemi için gerekli bilgileri sağlayacak ve poliçenizin durumu hakkında detaylı bilgi verecektir. 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası sözleşmesi belirli durumlarda sona erer. Bu durumlar şunları içerir:

 • Mesleki faaliyetlerin sona ermesi durumunda sigorta sözleşmesi sona erer. Hekim; emekliye ayrılma, meslek değiştirme veya başka bir nedenle mesleki faaliyetlerini sonlandırdığında sigorta sözleşmesi sona erer.
 • Sigorta şirketi finansal güçlükler yaşar ve iflas ederse sigorta sözleşmesi geçerliliğini yitirir.
 • Taraflardan biri, önceden belirlenmiş şartlar veya bildirim süreleri çerçevesinde sözleşmeyi feshetmek isteyebilir. Sözleşmenin taraflar arasında karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmesi durumunda da sözleşme sona erer. 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası sözleşmesinin sona ermesi durumunda sigortacı artık sigorta teminatı sağlamayacaktır. Bu nedenle hekimlerin sözleşme süresini ve sona erme koşullarını dikkate alarak sigorta sözleşmesini yönetmeleri önemlidir.

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırılabilir. Dilerseniz sigorta şirketlerinin web sitelerini ziyaret ederek bu sigortayı sağlayan şirketleri ve poliçe detaylarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca sigorta acenteleri veya sigorta brokerleri de size yardımcı olacaktır. 

Genç Sigorta Brokerliği; sigorta ihtiyaçlarınızı değerlendirecek, size en uygun sigorta şirketi ve poliçe seçeneklerini sunacaktır. Doğru ve güvenilir bir sigorta şirketiyle çalışmak önemlidir; bu nedenle seçiminizi yaparken şirketin deneyimi, güvenilirliği, müşteri hizmetleri ve poliçe koşullarını dikkate almanız önerilir.

Hekim sigortası online teklif almak için sayfanın üst kısmında bulunan formu doldurabilirsiniz.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmak için Genç Sigorta ile  (0216) 411 95 17 numaralı telefon hattından iletişime geçebilir veya sayfamızda yer alan formu doldurabilirsiniz. Böylece sigorta sektöründe uzmanlaşmış ekibimizle size en uygun hekim sorumluluk poliçesini bulmanıza yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. Tekliflerin karşılaştırılması, özel danışmanlık hizmeti ve hızlı poliçeleştirme süreci gibi avantajlarıyla Genç Sigorta size büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası sağlayan çeşitli sigorta şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Allianz Sigorta
 • Ak Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Türkiye Sigorta

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile benzerlik gösteren diğer sigorta çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Hekim mesleki sorumluluk sigortası kapsamında ihmal ya da hata sonucu hastanın zarar görmesi ve sağlık durumunun tehdit altında olması ya da vefat gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan tazminat taleplerinin karşılanması yer alır.

Olası riskler karşısında oluşacak tazminat talepleri, poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde sigorta tarafından karşılanır bu sayede maddi anlamda güvence sağlanmış olur.

Hekim sorumluluk sigortası için gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Olayın nasıl gerçekleştiğine dair yazılı ihbar dilekçesi
 • T.C Sağlık Müdürlüğü ya da adli merciler tarafından yürütülen araştırma dosyası
 • Araştırma dosyasına ait belgeler, hastane kayıtları ve tüm ilgili deliller
 • Tedavi görüldüğüne ilişkin doktor raporları ve belgeler
 • Hastanın rızasını almaya yarayan form ve uygulanacak tedavi hakkında bilgi
 • Savunma dilekçesi

Sorumluluk sigortası türlerinden biri olan hekim sigortası, zorunlu bir sigorta ürünüdür bu nedenle yaptırılması şarttır. Yaptırılmadığı takdirde ise bir takım para cezaları gündeme gelecektir. 

Hekim mesleki sorumluluk sigortası prim tutarlarına ilişkin tarife aşağıdaki gibidir;
1. Risk Grubu: 150 TL
2. Risk Grubu: 300 TL
3. Risk Grubu: 500 TL
4. Risk Grubu: 750 TL

Hekim sigortası aşağıdaki kişiler için yaptırılabilir;

 • Diş hekimleri
 • Serbest olarak çalışan hekimler
 • Kamuya bağlı hekimler
 • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler
 • Tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde uzman olarak yer alan hekimler

İlgili kanunlar çerçevesinde, hekim mali sorumluluk sigortasında zaman aşımı; rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır.

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

smmm mesleki sorumluluk sigortası

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest Mali Müşavirlik mesleğine sahip kişi veya işletmelerin yanlış hizmet vermesi sonucu, mükelleflerinden talep edilebilecek zararları karşılayan bir sigorta türüdür.

avukat mesleki sorumluluk sigortası

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatlık yapan işletme veya kişilerin gizliliği ihmal, yanlış beyan verme vb. hatalı davranış sonucu talep edilebilecek tazminat davaları ve masraflarını güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

hekim zorunlu mali sorumluluk sigortası

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kamu, özel sağlık kuruluşu veya serbest çalışan uzman hekimlerin, üçüncü şahıslara verebileceği zararlarda açılan tazminat davalarının masraflarını karşılayan, yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür.

ymm mesleki sorumluluk sigortası

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlik yapan kişilerin, kusurlu işlemleri sonucu mükelleflerine gelebilecek idari para ve usulsüzlük cezası gibi masrafları, teminat limitleri kapsamında tazmin eden bir sigorta çeşididir.

hekim ihtiyari mali sorumluluk sigortası

Hekim İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının limitlerini yetersiz bulan hekimlerin, teminat limitlerini yükseltmek için edindiği bir sigorta türüdür.