YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlik yapan kişilerin, kusurlu işlemleri sonucu mükelleflerine gelebilecek idari para ve usulsüzlük cezası gibi masrafları, teminat limitleri kapsamında tazmin eden bir sigorta çeşididir.

avukatlar mesleki sorumluluk sigortası
Genç Sigorta
ymm mesleki sorumluluk sigortası

Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası (YMM); sigortalı bireylerin hatalı işlemleri sonucu, hizmet verdiği mükelleflerine gelebilecek idari para ve özel usulsüzlük cezaları, sosyal sigorta primleri, gecikme zammı/faizi, vergi veya vergi cezası masraflarını teminat limitleri kapsamında tazmin etmektedir.

Sigorta poliçesi düzenlenmesinden 5 yıl önceye kadar yapılan hatalı fiillerden doğan tazminat talepleri sigorta kapsamı altına alınır. Yan ısıra sigorta poliçesi yürürlükteyken yapılan kusurlu eylemlerden doğan tazminat talepleri de sigorta kapsamında yer alır.

Zararlardan doğan tazminat talepleri, sözleşme süresi içinde ya da sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 5 yıl içinde sigortacıya bildirilmelidir; bildirimin şartı ile hasarlar, sigorta şirketi tarafından karşılanır.

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mali müşavirlerin mesleki faaliyetleri sırasında hatalı ya da kusurlu bir fiilden kaynaklanan zararı, sigorta güvencesi altına alan sigorta ürününe muhasebeci mesleki sorumluluk sigortası adı verilir. Mesleki mali sorumluluk sigortası ile resmî kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları ya da diğer cezalardan doğan maddi zararlar, sigorta tarafından poliçe limit ve oranları dahilinde karşılanır.

Yeminli mali müşavirler, mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası yaptırabilirler bu sayede hatalı ya da kusurlu durumlar neticesinde doğan tazminat talepleri sigorta güvencesi altına alınır.

Mali müşavirlik sigortası, hatalı ya da kusurlu durumlarda destek sağlayan önemli bir sigorta ürünüdür. Sigortalının mesleki faaliyetleri sırasında istem dışı hatalı olduğu hususlar olabilir ancak bu durum ciddi tazminat taleplerini de doğuracaktır.

İşte bu noktada devreye giren mesleki mali sorumluluk sigortasıyla olası hatalardan doğan maddi tazminat talepleri sigorta tarafından karşılanır. Sigortanın geçerli olabilmesi için poliçede belirtilen şartlar, poliçe detayları, limit ve oranlar ciddi boyutta önem arz eder bu nedenle poliçe dikkatlice incelenmeli ve hiçbir detay atlanmamalıdır.

Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk sigortası genel şartları kapsamında; teminat kapsamı, teminat dışı haller ve ek teminatların sınırları belirlenir. Poliçenin çerçevesini bu genel şartlarlar oluşturur.

Genel şartlarda yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri, sigortalının müteselsil sorumluluğu gereği ödemekle yükümlü olduğu SSK primi, vergi cezası, vergi bedeli, gecikme zammı ve beraberindeki gecikme faizi gibi rizikonun gerçekleşmesi halinde uygulanacak prosedür yazmaktadır.

16 Mart 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortaları genel şartlarına bağlı olarak aşağıdaki konular sigorta kapsamında yer alır;

  • Yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri
  • Sigortalının sorumluluk gereği ödemekle yükümlü olduğu SGK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri

Tüm bu giderler, poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde sigorta tarafından karşılanır.

Mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası 2 teminattan oluşur; mesleki sorumluluk teminatı ve savunma teminatı.

  • Mesleki Sorumluluk Teminatı: Bu teminat türünde, sigortalının görevini icra ederken yaptığı hatalı ya da eksik işlemlerden kaynaklanan üçüncü şahıs hasarları teminat altına alınır.
  • Savunma Teminatı: Bu teminat türünde, sigortalının görevini icra ederken yaptığı ihmal ya da kusurdan kaynaklanan zararlara binaen açılan tazminat davalarının giderleri teminat altına alınır. Avukatlık masrafı da sigorta kapsamında yer alır.

Mali müşavir sigortası, pek çok sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılabilir. Bu noktada mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası fiyatları, sigorta şirketinin fiyat politikasına ve poliçe kapsamına göre değişiklik gösterecektir. Müşavir sigorta fiyatları hakkında detaylı bilgi için Genç Sigorta ile iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz 0216 411 95 17 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ve sigorta danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Aynı şekilde, sitemizde yer alan formu doldurarak size ulaşmamızı da talep edebilirsiniz.

Mali müşavir sigortası ile olası bir hatalı ya da kusurlu davranıştan doğan zararlar sigorta güvencesi altında alınır. Tüm savunma masrafları alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altında tutulur bu sayede sigortalı için maddi anlamda güvence sağlanmış olur.

Muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu yoktur bu nedenle sigorta yaptırılmazsa herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz. Ancak sigortanın pek çok avantajı vardır bu nedenle olası maddi tazminat taleplerine karşın sigorta güvencesi altına girmek sigortalı için büyük bir güvence sağlayacaktır.

Mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası kapsam dışı hallerden bazıları;

  • Yasa dışı ya da etik olmayan hareket ve davranışlardan doğan zararlar
  • Mesleki faaliyet sırasında alkol ya da yasaklı madde tesirinde olmak ve bu nedenle oluşan zararlar
  • Mesleki faaliyet sırasında kasten yapılan her türlü durum ve olay.

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

smmm mesleki sorumluluk sigortası

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest Mali Müşavirlik mesleğine sahip kişi veya işletmelerin yanlış hizmet vermesi sonucu, mükelleflerinden talep edilebilecek zararları karşılayan bir sigorta türüdür.

avukat mesleki sorumluluk sigortası

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatlık yapan işletme veya kişilerin gizliliği ihmal, yanlış beyan verme vb. hatalı davranış sonucu talep edilebilecek tazminat davaları ve masraflarını güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

ymm mesleki sorumluluk sigortası

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlik yapan kişilerin, kusurlu işlemleri sonucu mükelleflerine gelebilecek idari para ve usulsüzlük cezası gibi masrafları, teminat limitleri kapsamında tazmin eden bir sigorta çeşididir.

hekim ihtiyari mali sorumluluk sigortası

Hekim İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının limitlerini yetersiz bulan hekimlerin, teminat limitlerini yükseltmek için edindiği bir sigorta türüdür.

hekim zorunlu mali sorumluluk sigortası

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kamu, özel sağlık kuruluşu veya serbest çalışan uzman hekimlerin, üçüncü şahıslara verebileceği zararlarda açılan tazminat davalarının masraflarını karşılayan, yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür.