Bize Ulaşın
Bireysel Sigortalar

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; SGK’ya bağlı bir devlet sigortası bulunmayan veya devlet sigortasının yetersiz olduğunu düşünen bireylerin, hastalık veya kaza gibi nedenlerden oluşabilecek problemlerde, özel hastanelerde yapılacak tedavi masraflarını güvence altına alan bir sağlık sigortası ürünüdür. Yeni doğan bebeklerden, ortalama 60 yaşına kadar herkes özel sağlık sigortasından faydalanabilir.

Özel Sağlık Sigortasının karşılayacağı riskler, bireylerin sağlık ihtiyaçlarına göre tercih edilebilir: 

 • Yoğun bakım, kemoterapi, ameliyat veya dahili yatışlar, ambulans ve evde bakım hizmetleri gibi masrafları güvence altına almak için yatarak tedavi teminatlı bir poliçe tercih edilebilir. 
 • Doktor muayenesi, aşı, ilaç, röntgen ve laboratuvar hizmetleri gibi masrafları da karşılayan bir poliçe ihtiyacında; yatarak tedavi teminatına, ayakta tedavi teminatı eklenebilir. 
 • Tedavi teminatlarının yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da geçerli olmasının istenmesi halinde; yurt dışı tedavi teminatı eklenerek, teminat limitleri kapsamında poliçe genişletilebilir. 
 • Sezaryen veya normal doğum, hamilelik ve doğum sürecinde oluşabilecek tüm komplikasyonlara ait; yatarak tedavi veya rutin kontrol masraflarının karşılaması için doğum teminatlı poliçe seçilebilir. 

Tüm bu teminatlara ek diş muayenesi/tedavisi, gözlük, lens masrafları veya check-up gibi hizmetler; ekstra prim karşılığında, poliçenize teminat limitleri kapsamında dahil edilebilir. Sağlık hizmetleri dışında; vefat veya kaza sonucu maluliyet teminatları ile sizin ve ailenizin geleceğini garanti altına alabilirsiniz. 

Özel Sağlık Sigortası; özel hastane ağı ve geniş teminat kapsamı, ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap veren poliçeleri ile doğum planlayan kadınların, ileri yaşa sahip olan kişilerin, mevcut sigortası olmayan bireylerin ve ailelerinin en iyi şekilde hizmet alırken, tedavi masraflarını ortadan kaldırarak kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarına destek olur. Her bütçeye uygun paketlerinin yanı sıra; yıllık prim toplamının %15’i kadar vergi indirimi, ailece yaptırılan sigortalarda da ekstra %10 indirim imkânı sunmaktadır. 

Siz de aileniz ve kendiniz için en uygun poliçeyi arıyorsanız; “Ailenizin Sigortacısı” ile sağlıklı bir geleceğe en güzel yatırımı yapabilirsiniz. Mesleğinde uzman sigorta danışmanlarımızın sizin için hazırlayacağı, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan teklifler için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Bilmeniz Gerekenler

Özel sağlık sigortasının sunduğu avantajlar şu şekildedir:

 

 • Özel sağlık sigortası poliçesinin kapsamı ihtiyaçlara göre belirlenebilir.
 • Özel sağlık sigortasında sunulan limit ve ödeme yüzdesi seçenekleri sayesinde bütçeye uygun poliçe düzenlenebilir.
 • Anlaşmalı sağlık kurumu listesinde yer alan yüzlerce hastane, tıp merkezi, doktor ve diğer sağlık kurumlarından hizmet alınabilir.
 • Özel sağlık sigortası; yatarak tedavi teminatı, ayakta tedavi teminatı, doğum teminatı ve ek teminatlarla standardı yüksek sağlık hizmeti alınmasını sağlar.
 • Bir kaza veya sağlık problemi olması durumunda hiç vakit kaybetmeden tedavi olma imkanı sağlar.
 • Sadece yurt içinde değil, poliçe kapsamına yurt dışı teminatı eklendiğinde dünyanın neresinde olursa olsun maddi kaygılar yaşamadan tedavi olma imkanı sunar.

SGK’lı olsun veya olmasın, sigorta şirketinin belirlediği yaş sınırı içinde olan herkes özel sağlık sigortasının geniş kapsamlı sağlık hizmetinden faydalanabilir. Sigorta şirketleri, kişiyi özel sağlık sigortası kapsamına almak için yalnızca sağlık durumunu değerlendirir. Kişinin sağlık durumu sigorta şirketinin belirlediği kriterlere uygunsa, özel sağlık sigortası poliçesinden yararlanabilir.

Özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketlerinin, ilk defa sigorta kapsamına girenler için üst yaş kriteri farklılık gösterir. Kimi sigorta şirketi 55 yaşına kadar poliçe düzenlerken kimi sigorta şirketi de 64 yaşına kadar ilk defa sigorta yaptıranlar için poliçe düzenlemektedir. 

18 yaş altı kişiler için de sigortalanma şartı sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Bazı sigorta şirketleri 18 yaş altı kişileri ebeveynleri olmadan özel sağlık sigortası kapsamına alırken, bazı sigorta şirketleri de 18 yaş altı kişileri ebeveynleri ile birlikte sigorta kapsamına alır.  

Yatarak tedavi teminatı; ameliyat, ameliyatsız tedavi, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, trafik kazası sonrası diş tedavi, küçük cerrahi, ameliyat sonrası fizik tedavi, evde bakım ve ambulans giderlerini kapsar. Eğer poliçe kapsamına yurt dışı tedavi teminatı da eklendiyse, aynı teminatlar yurt dışı tedavi teminatı limiti ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir. 

Ayakta tedavi teminatı; doktor muayene, ilaç, aşı, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderleri kapsar.  Eğer poliçe kapsamına yurt dışı tedavi teminatı da eklendiyse, poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Doğum teminatı; normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedaviler ve gebelik rutin kontrollerine ait giderleri güvence altına alır. 

Özel sağlık sigortası kapsamına sağlık dışı teminatlarda eklenebilir. Sağlık dışı teminatlar;  kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık teminatı ve hayat teminatıdır. Özel sağlık sigortasının geniş kapsamlı teminatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için, sigorta şirketlerinin özel şartları incelenmelidir.

Sigorta şirketleri belirli hastalıklar ve durumlar için yatarak tedavi teminatının belli bir süre kullanılmasına izin vermez. Sigorta şirketlerinin özel şartlarında belirlenmiş hastalık ve komplikasyonlar ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 12 ay süre ile kapsam dışındadır.

Özel sağlık sigortası anlaşmalı sağlık kurumları; sigorta şirketinin sözleşme yapmış olduğu sağlık kurumları ile kurum bünyesinde kadrolu olarak çalışan ve sigorta şirketinin sözleşme şartlarını kabul eden doktorları ifade eder.

Özel sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı hastanelere ek olarak SGK ile anlaşmalı olmayan özel hastaneler, tıp merkezleri ve doktorlarda da geçerlidir. Özel sağlık sigortasının geçerli olduğu en bilinen hastaneler; Amerikan, Acıbadem, Memorial ve Florence Nightingale Hastane Gruplarıdır.

Özel sağlık sigortasını kesintisiz olarak 3 yıl boyunca devam ettirmiş (bazı sigorta şirketlerinde 4 yıl), bu tarihte sigorta şirketinin belirlediği yaş sınırını aşmamış ve yapılan sağlık değerlendirmesine göre riskli hastalığı bulunmayan kişilere ömür boyu yenileme garantisi verilir. 

 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanan sigortalılar;

 • Poliçe dönemi içinde ortaya çıkan riskleri, sigorta şirketi  yenileme döneminde kapsam dışı bırakamaz.
 • Sigorta şirketi yenileme döneminde ek prim, üst limit ve katılım protokolü uygulayamaz.
 • Ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanan sigortalılara, poliçe dönemi içindeki hasarlarından sigorta şirketi ek prim uygulayamaz.

Özel sağlık sigortasının fiyatları; yaş, cinsiyet, ikamet edilen il, sağlık durumu, teminat kapsamı, teminat limitleri, ödeme yüzdesi, muafiyet ve anlaşmalı kurum ağı tercihine göre hesaplanır. Her bir kriter özel sağlık sigortası primini düşüren veya yükselten faktörlerdendir.

 • Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar sonucu oluşan sağlık giderleri
 • Suç işlemek veya suça teşebbüs sonucu oluşan sağlık giderleri
 • Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı 
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri 
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıklar ile ilgili her türlü sağlık harcamaları
 • Sigortalılık dönemi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları
 • Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri başlığı altında yer alan tüm konjenital ( doğumsal) hastalıklar 
 • Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar 
 • Kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kanı bankasına ilişkin giderler
 • Kemik iliği nakillerinde donöre ve alıcıya ait materyalin saklanmasına ilişkin giderler 
 • Kök hücre nakli ve tedavi amaçlı kök hücre çalışmaları, embriyo klonlanması, bu klonlama sonrasında elde edilen hücreler ile yapılan her türlü tedavi ve nakil işlemleri
 • Alerjik hastalıklara yönelik aşı tedavileri (immünoterapi)
 • AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile HIV virüsünün neden olduğu tüm hastalık ve sendromlar
 •  Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, estetik amaçlı her türlü girişim
 •  Kısırlık tanı ve tedavisi, yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler
 • Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik her branşta muayene, tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler
 • Konuşma ve ses terapisi, gözdeki kırılma kusuru (miyopi vb.) cerrahisi ile şaşılık ve görme tembelliği ile ilgili giderler, multifokal lens gibi kırma kusurunu düzeltici etkisi bulunan lensler

 

Özel sağlık sigortasında teminat dışı kalan diğer durumların listesine sigorta şirketlerinin özel şartlarından ulaşılabilir.

Kimlerle Çalışıyoruz?

İlgili ürünler

Büyüyen Çocuk

Büyüyen Çocuk Sigortası; 0-17 yaş aralığında bulunan çocuğunuzun geleceği için, erkenden birikim yapmanızı sağlayan bir sigorta ürünüdür.

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest Mali Müşavirlik mesleğine sahip kişi veya işletmelerin yanlış hizmet vermesi sonucu, mükelleflerinden talep edilebilecek zararları karşılayan bir sigorta türüdür.

Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışına eğitim için seyahat gerektiren Erasmus, yüksek lisans veya dil öğrenimi gibi süreçlerde, eğitim boyunca risklere karşı teminatlar sunan bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'lıların özel hastaneye gittiklerinde muayene, tahlil veya tedavi gibi işlemler için ödedikleri fark ücretini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran 0-65 yaş arasındaki herkes, özel hastanedeki tedavi masrafları için sadece devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL SGK katılım payını öder, diğer tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlik yapan kişilerin, kusurlu işlemleri sonucu mükelleflerine gelebilecek idari para ve usulsüzlük cezası gibi masrafları, teminat limitleri kapsamında tazmin eden bir sigorta çeşididir.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; SGK’ya bağlı bir devlet sigortası bulunmayan veya devlet sigortasının yetersiz olduğunu düşünen bireylerin, hastalık veya kaza gibi nedenlerden oluşabilecek problemlerde, özel hastanelerde yapılacak tedavi masraflarını güvence altına alan bir sağlık sigortası ürünüdür. Yeni doğan bebeklerden, ortalama 60 yaşına kadar herkes özel sağlık sigortasından faydalanabilir.

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası; vefat, tehlikeli hastalık, maluliyet veya işsizlik gibi beklenmeyen risklere karşı, yaşamınız boyunca sizi, sevdiklerinizi ve yaşam standartlarınızı teminat kapsamında koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Geri Ödemeli Hayat

Geri Ödemeli Hayat Sigortası, sigortalı bireyin vefat etmesi durumunda ailesini veya hukuki varislerini koruma altına alan; sigorta süresinin sonunda vefat durumu gerçekleşmediği takdirde prim ücretlerini iade eden bir sigorta ürünüdür.

Hekim İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının limitlerini yetersiz bulan hekimlerin, teminat limitlerini yükseltmek için edindiği bir sigorta türüdür.

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası; yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet/oturma izni almak isteyen kişilerin, ülkede bulunduğu süre içerisinde doktor muayenesi, yatarak ve ayakta tedavi işlemleri, ilaç masrafları gibi birçok sağlık ihtiyacında faydalanabileceği sigorta türüdür.

Eşya Sigortası

Eşya Sigortası; ev sahibi veya kiracı olmak fark etmeksizin, eşyalarınızı oluşabilecek hasarlara veya kayıplara karşı maddi açıdan teminat altına alarak, büyük masrafların oluşmasını önleyen bir sigorta çeşididir.