Bize Ulaşın
Bireysel Sigortalar

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası; yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet/oturma izni almak isteyen kişilerin, ülkede bulunduğu süre içerisinde doktor muayenesi, yatarak ve ayakta tedavi işlemleri, ilaç masrafları gibi birçok sağlık ihtiyacında faydalanabileceği sigorta türüdür.

Eğitim, iş veya başka herhangi bir nedenle; Türkiye’de bir yıldan uzun bir süre kalması gereken yabancı uyruklu kişilerin izin işlemlerinden önce edinmesi gereken, zorunlu bir sigortadır. 

Her sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir, fakat genel teminatları şu şekildedir: 

 • Yoğun bakım, cerrahi ameliyat ve dahili yatış, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve küçük müdahaleler gibi işlemlere ait masraflar, yatarak tedavi teminatı limitleri kapsamında karşılanır. 
 • Doktor muayenesi, röntgen, tahlil ve tetkik gibi laboratuvar hizmetleri, modern teşhis ve fizik tedavi gibi hizmetler, ayakta tedavi teminatı limitleri dahilinde karşılanır. 
 • Yatarak ve ayakta tedavilere ait ilaç masrafları, ilaç teminatı limitleri kapsamında karşılanır. 

Tüm güvencelerin yanı sıra; 7/24 tıbbi danışma hizmeti, seçkin ve kapsamlı anlaşmalı hastane ağı, online doktor danışma gibi yüksek standartlarda hizmet alabilmeniz için ücretsiz olarak sunduğu ek teminatların avantajlarından faydalanabilirsiniz. Anlaşmalı kurumlarda geçerli indirim ve kredi kartlarına taksit imkanları ile bütçenize de katkı sağlayabilirsiniz. 

Türkiye’de bulunmak için, ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun sigortayı arıyorsanız; mesleğinde uzman sigorta danışmanlarımızın, sizin için hazırlayacağı tekliflere 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşarak ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Bilmeniz Gerekenler

16/06/2021 tarih ve 2021/8 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede belirlenen şartlar gereğince ikamet izni başvurusunda bulunacak herkes yabancı sağlık sigortası yaptırabilir.

Hayır, yabancı sağlık sigortası her bir aile ferdi için ayrı ayrı düzenlenir. Tek bir poliçe altında tüm aile fertleri sigortalanamaz.

Evet, Türkiye’de oturum izni almak isteyen tüm yabancılar için yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorunludur. Yabancılar Türkiye’de kalmaya devam ettiği süre boyunca da yabancı sağlık sigortasını devam ettirmekle yükümlüdür.

Yabancı sağlık sigortası teminatları ve limitleri sigorta şirketine göre farklılık gösterir. Genel olarak yabancı sağlık sigortasının teminatları aşağıdaki gibidir:

 

 • Ameliyat
 • Dahili ve cerrahi yatış
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Küçük müdahale
 • Yardımcı tıbbi malzeme
 • Doktor muayenesi
 • İlaç
 • Laboratuvar
 • Görüntüleme ve tanı yöntemleri
 • İleri tanı yöntemleri
 • Fizik tedavi

Hayır, yabancı sağlık sigortası kapsamında doğum ve hamilelik giderleri karşılanmaz.

Sigorta şirketleri, ayakta tedavi teminatı kapsamındaki sağlık hizmetlerinin masraflarının bir kısmını karşılar. Sigorta şirketlerinin tedavi masraflarının ne kadarını karşılayacağı, poliçenin içinde yer alan teminat tablosunda yazmaktadır. Genellikle sigorta şirketleri tedavi masraflarının %60’ını veya %80’ini karşılar, geriye kalan tutarı ise sigortalı hastaneye öder. 

Yabancı sağlık sigortasında yatarak tedavi teminatının ve ayakta tedavi teminatının kullanılabilmesi için poliçe başlangıç tarihinden itibaren belli bir sürenin geçmesi gerekir. Uygulanan bekleme süresi sigorta şirketine göre farklılık gösterse de genellikle yatarak tedavi teminatı poliçe başlangıç tarihinden 9 ay sonra kullanılabilir. Ayakta tedavi teminatının bekleme süresi ise genellikle 6 aydır.

Yabancı sağlık sigortasında bekleme süresi uygulanan hastalıklar genellikle şunlardır:

 

 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar ile her türlü kitle
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkan her türlü kanser ve kalp hastalıkları 
 • Bademcik, geniz eti, kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi
 • Her türlü fıtık, hemoroid, kıl dönmesi, fistül, fissür ve perianal apse ameliyatları
 • Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları
 • Organ yetmezlikleri
 • Romatizmal hastalıklar
 • Safra kesesi hastalıkları, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları
 • Varis, hidrosel, spermatosel
 • Miyom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri 
 • Her türlü disk hernisi, diz cerrahisi, omuz cerrahisi, omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri
 • Katarakt, glokom ve tiroit , retina hastalıkları 
 • Uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim
 • Multiple Skleroz (MS) ve Lupus (SLE)
 • Kist Hidatik
 • Tuzak nöropatiler, halluks valgus, tetik parmak
 • İnvaziv teşhis yöntemleri  
 • Yukarıda sayılan rahatsızlıkların komplikasyonlarına ilişkin yatarak tedavi giderleri

Hayır, hiçbir sigorta şirketi yabancı sağlık sigortasında yenileme garantisi vermemektedir. 

Yabancı sağlık sigortasının fiyatları; kişinin yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, yabancı sağlık sigortasının kapsamı ve limitleri ile poliçenin 1 veya 2 yıllık düzenlenmesine göre hesaplanır.

Yabancı sağlık sigortası fiyat teklifi almak için sigortacı ile; iletişim bilgileri, pasaport veya yabancı kimlik no, açık adres, doğum tarihi, uyruk, ikamet başvuru türü, ikamet başvuru tarihi ve poliçenin kaç yıllık düzenleneceği bilgisi paylaşılmalıdır.

Yabancı sağlık sigortası yaptırılması zorunlu bir sigorta türü olduğundan, iptal edilmesi için geçerli sebeplerin olması gerekmektedir. Yabancı sağlık sigortasının iptal edilebilmesi için; farklı bir şirketten poliçe yaptırılması, Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunması veya Türkiye’den çıkış tarihini gösteren belgelerin sigorta şirketine beyan edilmesi gerekmektedir.

 • Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı sonucu doğan sağlık problemleri
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri 
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıklar ile ilgili her türlü sağlık harcamaları, sigortalılık dönemi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları
 • Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri başlığı altında yer alan tüm konjenital hastalıklar 
 • Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar
 • Her türlü omurga şekil bozukluğu tedavisi ile ilgili giderler
 • Kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kanı bankasına ilişkin giderler
 • Kemik iliği nakillerinde donöre ve alıcıya ait materyalin saklanmasına ilişkin giderler,
 • Kök hücre nakli ve tedavi amaçlı kök hücre çalışmaları, embriyo klonlanması, bu klonlama sonrasında elde edilen hücreler ile yapılan her türlü tedavi ve nakil işlemleri
 • Alerjik hastalıklara yönelik aşı tedavileri 
 • AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile HIV virüsünün neden olduğu tüm hastalık ve sendromlar
 • Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları 
 • Karayolları Trafık Kanunu hükümlerinde bahsi geçen, gerekli sürücü belgesine sahip olmadan araç kullanımı sırasında oluşabilecek yaralanmalar ve konu ile ilgili her türlü ulaşım ve tedavi masrafları
 • Her türlü psikiyatrik muayene ve tedavi gideri, psikosomatik hastalıklar, psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları 
 • Tehlikeli sporların yapılması sırasında oluşabilecek tüm sağlık giderleri, otomobil ve motosiklet yarışları dahil olmak üzere her türlü spor müsabakası sırasında sporculara ait sağlık masrafları

 

Yabancı sağlık sigortasında teminat dışı kalan diğer durumların listesine sigorta şirketlerinin özel şartlarından ulaşılabilir.

Kimlerle Çalışıyoruz?

İlgili ürünler

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası; herhangi bir kaza sonucunda yalnızca karşı tarafta oluşabilecek sağlık ve araç hasarı gibi maddi masrafları karşılayan, Türkiye’de yaptırılması zorunlu olan bir sigorta çeşididir.

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatlık yapan işletme veya kişilerin gizliliği ihmal, yanlış beyan verme vb. hatalı davranış sonucu talep edilebilecek tazminat davaları ve masraflarını güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bireysel Emeklilik Sigortası

Bireysel Emeklilik Sigortası; ileriki yaşlarda yaşam kalitesinin düşmemesi için, çalışma dönemlerinizde size uygun düzenli yatırım planı sunarak geleceğinizi, bugünden koruma altına almanızı sağlayan bir sigorta türüdür.

Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışına eğitim için seyahat gerektiren Erasmus, yüksek lisans veya dil öğrenimi gibi süreçlerde, eğitim boyunca risklere karşı teminatlar sunan bir sigorta türüdür.

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası; evcil hayvanların sağlık sorunlarında tedavi, muayene veya tahlil gibi hizmetlere ait masraflarını güvence altına alan sigorta ürünüdür.

Yat ve Tekne Sigortası

Yat ve Tekne Sigortası; denizde, çekek yerlerinde veya marinalarda oluşabilecek pek çok riske karşı yat, tekne ve içerisinde bulunan teçhizatları koruma altına alan bir sigorta türüdür.

Konut Sigortası

Konut sigortası; bir evin başına gelebilecek yangın, su baskını, hırsızlık gibi herhangi bir kaza sebebiyle oluşacak olan zararları karşılayarak, daha büyük masrafların doğmasını engelleyen bir sigorta türüdür. Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmeksizin, 18 yaşından büyük herkes konut sigortasından faydalanabilir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Hekim İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının limitlerini yetersiz bulan hekimlerin, teminat limitlerini yükseltmek için edindiği bir sigorta türüdür.

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kamu, özel sağlık kuruluşu veya serbest çalışan uzman hekimlerin, üçüncü şahıslara verebileceği zararlarda açılan tazminat davalarının masraflarını karşılayan, yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür.

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası; vefat, tehlikeli hastalık, maluliyet veya işsizlik gibi beklenmeyen risklere karşı, yaşamınız boyunca sizi, sevdiklerinizi ve yaşam standartlarınızı teminat kapsamında koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

Dask Sigortası

DASK Sigortası; deprem sebebiyle oluşabilecek yıkılma, tsunami veya yangın gibi risklerden doğan masrafları, poliçede bulunan teminat limitleri kapsamında karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.