Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Her meslek dalının kendi içinde sorumlulukları bulunur. Bu sorumluluk bir doktor için “hayati” kavramları işaret ederken, bir avukat için yasalarla çerçevelidir. Mesleki sorumluluk sigortaları ile pek çok meslek grubunda faaliyet gösteren kişiler korunma altına alınır. Bu korunma, kişinin yaşayabileceği maddi zararları kapsar ve poliçede belirtilen limit ve oranlara sınırlıdır.

Bu yazımızda mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınan “Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası” hakkında bilgiler vereceğiz. Önce konuya temelden bir giriş yapalım ve avukatlık mesleki sorumluluk sigortası nedir kısaca bir tanımlayalım.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat mesleğinin tüm kuralları yasalarla çerçevelidir ve her avukat kanunlar ışığında görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer bir deyişle her avukatın pusulası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıdır. Fakat zaman zaman her şey rayında gitmeyebilir; bir takım hatalar ya da istenmeyen durumlar söz konusu olabilir.

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası, ilgili avukat tarafından yapılan bir hatanın maddi telafisini sunar. Avukatın mesleki sorumluluğunu yerine getirmemesi, hata yapması ya da istem dışı gerçekleşen durumlar için devreye giren bu sigorta çeşidi ile olası risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen zararlar poliçe kapsamında güvence altına alınır.

Tüm bu sorunlar müvekkilin mağdur olmasına sebebiyet verebilir. İşte tüm bu mağduriyeti maddi anlamda gidermek için avukat mesleki sorumluluk sigortası devreye girer ve mesleki faaliyetler sırasında oluşan mesleki hasarlara karşı teminat sunar. Peki bu teminatlar nelerdir?

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatları Nelerdir?

Avukat mesleki sorumluluk sigortası, pek çok bağlamda güvence sağlar ve mesleki kazalar neticesinde meydana gelebilen zararları teminat altında tutar. Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası ana teminatları genelde aynıdır ancak sigorta şirketlerine bağlı olarak ek teminatlardan da söz edilmesi mümkündür. Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası ana teminatlarını aşağıdaki çatılar altında toplayalım.

Mesleki Sorumluluk Teminatı

Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmemesi nedeniyle karşı tarafa tazminat ödeme yükümlülüğü doğduğunda; mesleki sorumluluk teminatı kapsamı ve limitine bağlı olarak sigorta şirketi karşı tarafa ödeme yapar. Yalnızca mesleki faaliyetlerin yerine getirilmemesi değil aynı zamanda yanlış beyanat verme, ihmal sonucu işlerin sekteye uğraması, gizlilik ihlali gibi konu başlıklarında da güvence sağlar.

Savunma Masrafları Teminatı

Bu poliçe teminatında bir mesleki sorumluluk hasar talebinin savunması için mevzu bahis olan avukatlık ücretlerini kapsar. Aynı zamanda yargılama masrafları da savunma teminatı kapsamında yer alır. Ödeme, poliçe ve eklerinde belirtilen limit ve oranlar dahilinde gerçekleşir.

Manevi Tazminat

Manevi tazminat, sözlü hakaret sebebiyle oluşan tazminatları güvence altına alır. Yalnızca maddi zararları değil manevi zararlardan kaynaklanan hasarları da teminat altında tutar. Manevi tazminat davaları ile ilgili masraflar poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası ek teminatları, sigorta şirketine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Söz konusu ek teminatlardan birkaçı:

Yargı Masrafları Teminatı

Soruşturma ya da dava süreçlerinde oluşabilecek harcama ve masrafları içeren bir teminat türüdür. Yargı masrafları poliçe ve eklerinde belirtilen oran ve limitler dahilinde karşılanır.

İletişim Masrafları Teminatı

Sözleşme süresi dahilinde sigortalının itibarına gelen zararı hafifletmek amacıyla yapılan iletişim masraflarını karşılayan teminattır. İletişim masrafları, poliçe ve eklerinde belirtilen limit ve oranlarla sınırlıdır.

Tevkil Teminatı

Poliçede belirtilen ve tanımlanan, sigortalı haricindeki yetkili avukatların tazminat ödeme yükümlülüğünü garanti altına alan bir poliçe türüdür. Yalnızca sigortalıyı değil poliçede tanımlanan “yetkili” avukatların da tazminat doğuracak durumlarını güvence altına alır.

Kayıp Dokümanlar Teminatı

Mesleki faaliyet ile ilgili üçüncü şahıslara ait olan dokümanların kaybolması ya da zarar görmesi gibi durumlarda, kayıp dokümanlar teminatı devreye girer. Bu sayede evrakların kaybolması ya da silinmesi karşısında oluşabilecek zararlar güvence altına alınır. Yanı sıra bazı sigorta şirketleri evrakların yenileme ve onarım masraflarını da karşılayabilir.

5 Yıl Geriye Yürürlük Teminatı: Mesleki faaliyetler sırasında poliçe başlangıcından itibaren 5 yıl öncesinde ya da poliçe süresi dahilinde yapılan hatalar nedeniyle doğan tazminat taleplerini teminat altına alır.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamı

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası kapsamında yer alan teminatlar genellikle çoğu sigorta şirketinin politikasıyla paraleldir. Buradaki farklılık şirketin sunacağı ek teminatlardan kaynaklanır. Ek teminat seçenekleri sigorta şirketinin ilgili prosedürlerine bağlı olarak çeşitlenebilir. Genel olarak bakıldığında avukatlık mesleki sorumluluk sigortası çerçevesinde şunlar yer alır;

 • Mesleki faaliyetin gerektirdiği şartların yapılmamasından doğan talepler
 • Müvekkile karşı sorumluluğun tam anlamıyla yerine getirilmemesi
  Poliçede belirtilen kusurlu ya da hatalı davranışlar
 • İhmal sonucu görevi aksatma
 • Yanlış beyanda bulunma
 • Gizlilik ihlalleri

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminat Dışı Haller Nelerdir?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortasının teminat dışı tuttuğu durumlardan birkaçı aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalının poliçede belirlenmiş ve hukuk sınırlarıyla çizilmiş mesleki faaliyetler dışındaki faaliyetlerinden doğan tazminat hakları
 • Mesleki faaliyet sırasında bile isteğe yapılan hatalar ve beraberinde gelen tazminat talepleri
 • Mesleki faaliyeti gerçekleştirdiği sırada alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında olmasından kaynaklanan tazminatlar
 • Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri dışında bir mahkemeden açılmış tazminat davaları
 • Haksız rekabet neticesinde oluşan tazminat talepleri

Hukuksal Koruma Sigortası içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası ne işe yarar sorusunun yanıtı ile başlayalım. Konu “yarar” olunca ilk kazanım “güvence”dir; kusurlu mesleki faaliyetler neticesinde oluşan her türlü zarar sigorta kapsamında yer alır. Avukatların bu sigortayı yaptırmaları, mesleki sorunlardan oluşacak zararlarını teminat altına almalarını sağlar.

Gerek müvekkiller, gerekse üçüncü kişiler farklı sorunlara bağlı olarak zarar görebilirler. Avukat mesleki sorumluluk sigortası ile bu zararlar, poliçede limit ve oranları dahilinde karşılanır bu sayede maddi güvence sağlanmış olur. Avukatlık ya da hekimlik gibi riskli meslek gruplarında mesleki sorumluluk sigortasının uygulanması, kişilerin en büyük dayanaklarından biri haline gelir. Herkes hata yapabilir ancak bazı hataların yükü çok ağır olur; işte bu yükün maddi boyutunu minimize etmek için en etkili yöntem sigorta yaptırmaktır.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortasını Genç Sigorta ve Reasürans Brokerliği aracılığı ile yaptırabilirsiniz. Bu sayede birden fazla sigorta şirketinden hazırlanan teklifleri karşılaştırarak inceleyebilirsiniz. Böylelikle bütçe ve talepleriniz doğrultusunda en uygun avukat mesleki sorumluluk sigortası teklifini değerlendirmenize olanak sağlar.

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası sorgulamasından da kısaca bahsedelim. Sorgulama birkaç şekilde gerçekleşir.

 • E-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. E-devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna mesleki sorumluluk sorgulama yazınız ve sizden istenen bilgileri doldurunuz. Birkaç adım sonra sigorta detaylarınıza ulaşabilirsiniz.
 • Avukat mesleki sorumluluk sigortası poliçesini yaptırdığınız sigorta şirketi ile iletişime geçebilirsiniz.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimler İçin Geçerlidir?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortasını kimler yaptırabilir sorusunun yanıtı ile devam edelim. Avukatlık mesleki sorumluluk sigortasını SGK’lı olarak çalışan tüm avukatlar yaptırabilir. Yanı sıra SGK’lı çalışan ve yetki belgesi verilen personeller de sigortadan yararlanabilir. Stajyer avukatların da avukatlık mesleki sorumluluk sigortasından yararlanma hakları vardır.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Zorunlu mudur?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak kanunen zorunlu değildir. Ancak avukatlık faaliyetlerinin büyük riskler barındırması ve her an tazminat taleplerinin gündeme gelebilir olması bakımından sigortanın yaptırılması büyük güvence sağlayacaktır. Avukatlık mesleki sorumluluk sigortasının kanunen yaptırılması gerekmez ancak riskler gözetildiğinde sigortanın önemi apaçık ortaya çıkar.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Fiyatları Ne Kadardır?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası fiyatları için net bir ücret teleffuz etmek güçtür zira bu durum sigorta şirketlerinin ilgili prosedürlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Her bir sigorta şirketinin teminat ve ek teminat çatısı altında sunduğu hizmetler farklı olabilir dolayısı ile bunlara bağlı prim ödemeleri de değişecektir.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Yapan Sigorta Şirketleri Hangileridir?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası pek çok sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir;

 • Aveon Sigorta
 • Ak Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Gulf Sigorta

Yukarıda belirttiğimiz sigorta şirketlerinden sizin adınıza teklif çalışması yapabiliriz. Detaylı bilgi için 0216 411 95 17 numaralı hattı arayabilir ve sigorta danışmanları aracılığıyla konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Olarak Yazılabilir mi?

Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve hekimlik gibi meslek gruplarının yanı sıra avukatlık mesleki sorumluluk sigortası yaptıran avukatların da yapacağı prim ödemeleri gider olarak dikkate alınabilir.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.