Montaj Sigortası Nedir?

Diğer 12 Haziran 2023

Montaj sigortası, bir inşaat veya montaj işi sırasında meydana gelebilecek kazaların ve hasarların finansal olarak karşılanması için kullanılan bir sigorta türüdür. Her ne kadar mühendislik ve inşaat sigortalarının bir teminatı olarak yer alsa da aslında başlı başına bir sigorta kategorisidir. Genellikle inşaat veya montaj işlerinde çalışan işçilerin güvenliği ve malzemelerin korunması için gereklidir. Bir diğer adıyla Montaj All Risk Sigortası, inşaat veya montaj işi yapan birçok farklı kişi veya şirket tarafından satın alınabilir. Özellikle büyük ve karmaşık projelerde önemlidir ve bir gereklilik olarak görülür.

Eşya Sigortası hakkında detaylı bilgi için linke tıklayınız.

Montaj Sigortası Ne İşe Yarar?

İnşaat veya montaj işleri sırasında birçok risk bulunmaktadır. Örneğin; işçilerin kazaları veya yaralanmaları, ekipman veya malzemelerin hasar görmesi, doğal afetler gibi durumlar bu risklerden bazılarıdır. Bu tür durumlar işverenler veya müteahhitler için büyük maddi kayıplara neden olabilir. Montaj sigortası, çeşitli risklere karşı finansal koruma sunar ve işverenlerin maddi kayıplarını minimize etmelerine yardımcı olur. Ayrıca işçilerin güvenliğini de sağlar iken işlerin de daha düzenli ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Montaj Sigortası Genel Şartları Nedir?

Montaj All Risk Sigortası genel şartları; teminat kapsamı, teminat dışı kalan haller, teminat müddeti, sigortalı ve sigortacının yükümlülükleri gibi birçok önemli konunun bir arada olduğu bir dokümandır. Türkiye Sigorta Birliği resmi web sitesinden Montaj Sigortası Genel Şartlarına ulaşabilirsiniz.

Montaj Sigortası Teminatları Nedir?

Montaj sigortası teminatları, poliçeye göre sigorta şirketi tarafından belirlenir. Genel olarak aşağıdaki teminatları içermektedir.
İşletmeye dahil edilen tüm elektronik ve mekanik ekipmanlar sigortalanabilir.

 • Uygulama alanı geniştir. Bu sebeple boru, bina elektriği, havalandırma tesisatı, boru iletim hatları ve montaj sürecini kapsayan inşaat işleri de sigorta kapsamındadır.
 • İşveren (poliçe sahibi), ana müteahhit ve tali müteahhit (taşeronlar) olmak üzere üç muhatabı kapsar.
 • Montaj sigortası, inşaat veya montaj işleri sırasında meydana gelebilecek hasarları kapsar. Ancak sigorta poliçesi belirli bir süre için geçerlidir ve bazı hasar türleri hariç tutulabilir. İhbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara dair tazminat hakkı düşmektedir.
 • Deprem, sel, fırtına, sabotaj, kar, toprak kayması, yangın, çığ, yıldırım ve infilak gibi durumların yaratmış olduğu hasarlar sigorta kapsamına alınabilir.
 • Uçak çarpması ve uçaktan parçalar düşmesi, şerare ve kısa devre gibi elektrikle bağlantılı hasar oluşması, İkinci el makineler hariç dört haftalık test deneme devresi durumunda oluşan hasarlar teminat altındadır.
 • Sahada taşıma yaparken gerçekleşen kazalar da sigorta kapsamına dahil edilebilir.

Montaj sigortası teminatları, sigorta şirketi ve poliçe şartlarına göre değişebilir. Sigortalıların, sigorta poliçelerini dikkatlice inceleyerek hangi teminatların kapsam dahilinde olduğunu belirlemeleri önerilir.

Montaj Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Montaj sigortası poliçesine ek teminatlar da dahil edilebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk: Bu teminat, inşaat veya montaj işleri sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar nedeniyle ortaya çıkabilecek masrafları kapsar. Örneğin, inşaat işlerinin çevredeki mülklere veya insanlara zarar vermesi durumunda bu sigorta teminatı altındadır.
 • Ekipmanlar ve geçici şantiye: Aşınma ve yıpranma gibi risklerin bulunduğu inşaat ve montaj süreçlerinde, ekipmanlar (iskele, kalıp vb.) veya ilgili olmayan yapılar (işçi barakası, atölye, yemekhane vb.) çeşitli zararlara maruz kalabilirler. Dolayısıyla sigorta poliçeleri bu zararları temin eder. Ancak Makine Kırılması Sigortası sadece makine çalışması ve mekanik hasarları kapsar iken iş makineleri için ek teminat sağlayan sigorta poliçeleri yalnızca fiziki hasarları kapsar. Bu nedenle Makine Kırılması Sigortası ile bu ek teminatı karıştırmamak önemlidir.
 • Enkaz kaldırma: Kalıp çökmesi, sel veya su baskını gibi olaylar, inşaat-montaj işlerinde enkaz oluşumuna sebep olabilir. Bu durum, ek masrafların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ancak, enkaz kaldırma ek teminatı, bu masrafların karşılanmasını sağlayarak poliçe sahibini finansal kayıplardan korur. Bu teminat, işin yürütüldüğü alanda meydana gelen enkazın kaldırılması ve temizlenmesi işlemlerini kapsar.
 • Genişletilmiş bakım: Geçici kabul ve kesin kabul süresi içinde müteahhidin sorumluluğunda olan hasarları karşılar. Bu ek teminat, projenin tamamlanmasından sonra belirli bir süre boyunca devreye girer ve müteahhidin sorumluluğunda olan hasarlar için finansal koruma sağlar.
 • Grev ve lokavt gibi halk hareketleri: Poliçede belirtilen limitler dahilinde montaj işleri sırasında meydana gelen hasarlara karşı sigorta poliçesi koruma sağlar. Bu hasarlar arasında toplu sözleşme, grev, lokavt, halk hareketleri veya terör sebepli olaylar gibi olaylardan kaynaklanan hasarlar da bulunabilir. Sigorta poliçesi, bu tür olaylar sonucu meydana gelen hasarların tamamını karşılamayabilir. Fakat belirtilen limitlere göre tazminat ödemesi yapabilir.

Montaj Sigortası Teminat Dışı Durumlar Nelerdir?

Montaj sigortası bazı durumlar için teminat dışı kalabilir. Bu durumlar, sigorta şirketi ve poliçe şartlarına göre değişebilse de genellikle şu şekildedir:

 • İşverenin kasti ihmal veya yasa dışı eylemleri
 • Sigortalının kasıtlı olarak zarar vermesi
 • Sözleşme ihlalleri
 • Üreticinin sorumluluğunda olan hasarlar
 • Makine Kırılması Sigortası için geçerli olan durumlar
 • Nükleer kirlilik veya radyasyon kaynaklı hasarlar
 • Çürüme ve aşınma
 • Savaş gibi sıra dışı durumlar

Yukarıdaki koşullar nedeniyle sigortalıların poliçe şartlarını dikkatlice incelemeleri ve teminat dışı durumları anlamaları önemlidir. Ayrıca sigorta şirketinin hangi durumlarda teminat dışı kaldığına ilişkin açıklamaları da dikkate alınmalıdır.

Montaj Sigortası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Makine montaj sigortası primleri; sigorta şirketinin belirlediği poliçe şartlarına, sigorta kapsamına ve sigortalının risk profiline göre değişebilir. Bu nedenle her sigortalı için farklı bir hesaplama yapılır. Ancak genel olarak aşağıdaki faktörler hesaplama sürecinde göz önünde bulundurulur.

 • Proje boyutu: Projelerin boyutu ve karmaşıklığı prim hesaplamasında önemli bir faktördür.
 • İşin süresi: İşin ne kadar süreceği de prim hesaplamasını etkileyen bir kriterdir.
 • Risk seviyesi: İşin yapılacağı yer, işin türü ve ne kadar riskli olduğu gibi faktörler de primi etkileyebilir.
 • Sigorta kapsamı: Sigorta kapsamı ne kadar geniş olursa prim de o kadar yüksek olabilir.
 • Sigortalının geçmişi: Sigortalının daha önceki proje ve işlerdeki performansı da hesaplama sürecinde dikkate alınabilir.

Montaj sigortası primlerinin hesaplanması sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Sigortalıların, ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir poliçe seçmek için farklı sigorta şirketlerinden teklifler alması önerilir.

Montaj Sigortası Fiyatları Nedir?

Montaj sigortası fiyatları, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • İşin türü: Fiyat skalası sigortalanacak işin türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir elektrik tesisatı işi daha yüksek bir fiyata mal olabilir iken bir mobilya sektörü daha düşük bir fiyata sahip olabilir.
 • İşin büyüklüğü: Projelerin büyüklüğü, sigorta fiyatını etkileyen önemli bir faktördür. Daha büyük projeler daha yüksek bir prim gerektirebilir.
 • Proje süresi: Daha uzun süreli işler daha yüksek bir prim gerektirebilir.
 • Teminatlar: Montaj sigortası fiyatları, sunulan teminatların ne kadar geniş olduğuna bağlı olarak değişebilir. Daha geniş bir kapsam daha yüksek bir prim gerektirebilir.
 • Risk profili: Sigortalının risk profili, sigorta fiyatını etkileyen bir diğer faktördür. Örneğin, daha önceki projelerde sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılmış sigortalılar daha yüksek bir prim ödeyebilir.

Montaj sigortası fiyatları, yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Ancak fiyatlar sigorta şirketi ve poliçe şartlarına göre değişebilir. Bu nedenle sigortalıların bir broker şirketi aracılığıyla birden fazla sigorta şirketinden teklif almaları ve karşılaştırmaları önerilir.

Montaj Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Montaj sigortası sorgulama işlemleri, sigorta şirketlerinin web sitelerinde veya müşteri hizmetleri hattında yapılabilir. Ancak poliçenize ait bazı bilgilere erişmek için sigorta şirketinin belirlediği kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmanız gerekebilir. Montaj sigortası sorgulaması yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 • Öncelikle sigorta şirketinizin resmi web sitesine veya müşteri hizmetleri hattına erişin.
 • Sigorta poliçenizin numarasını, sigortalanacak işin bilgilerini ve sigorta tarihini hazırlayın.
 • Sigorta şirketinin web sitesindeki “Sorgulama” veya “Poliçe Sorgula” gibi bir bölüme gidin. Bu bölüme müşteri hizmetleri hattından da erişebilirsiniz.
 • Sigorta poliçenizin numarasını, sigortalanacak işin bilgilerini ve sigorta tarihini girin.
 • Sigorta şirketi, poliçenize ait bilgileri kontrol edecek ve size poliçenizin durumu hakkında bilgi verecektir. Bu bilgiler arasında poliçenizin ne kadar süreyle geçerli olduğu, teminatlarınızın neler olduğu, prim ödeme durumunuz gibi veriler yer alabilir.
 • Sorgulama işleminiz tamamlandıktan sonra poliçenizin durumu hakkında gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Montaj Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Sigortanızı iptal edebilmek için montaj sigortası genel şartlarında yer alan beyan yükümlülüğü, ihbar süresi ve mülkiyet değişikliği gibi bazı koşullara uymanız gerekir. Bu koşulları sağladıktan sonra montaj sigortası iptali için yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir.

 • Sigorta poliçenizin iptal edilebilir bir poliçe olup olmadığını kontrol edin. Bazı sigorta şirketleri, poliçelerin belirli bir süre dolmadan önce iptal edilmesine izin vermezler.
 • İptal işlemi için sigorta şirketinizle iletişime geçin. Bu işlemi, sigorta şirketinin müşteri hizmetleri hattını arayarak ya da e-posta yoluyla yapabilirsiniz.
 • İptal talebinizi sigorta şirketine yazılı olarak bildirin. İptal talebinizi içeren bir mektup yazabilir veya sigorta şirketinin web sitesindeki “İptal Talebi” formunu doldurabilirsiniz.
 • İptal talebinizi sigorta şirketine ilettikten sonra sigorta şirketi sizden belirli belgeler isteyebilir. Bu belgeler arasında sigorta poliçenizin orijinal kopyası, kimlik belgeniz ve ödeme makbuzları yer alabilir.
 • İptal işlemi tamamlandıktan sonra sigorta poliçeniz geçersiz hale gelir ve artık sizin için teminat sağlamaz.

İptal işlemleri, sigorta şirketlerinin belirlediği prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle sigorta şirketinizle iletişime geçmeden önce poliçenizin koşullarını ve iptal hallerini dikkatlice incelemeniz önemlidir. Üstelik projenin erken bitirilmesi durumunda da herhangi bir prim iadesi yapılmamaktadır.

Montaj Sigortası Kaç Yıl Geçerlidir?

Montaj sigortası, proje tamamlanma süresine göre belirlenir ve sigorta süresi, projenin bitiş tarihine göre değişir. Yukarıda da belirtildiği gibi inşaat projelerinde kullanılan malzemelerin, yapıların veya makinelerin montajı sırasında oluşabilecek zararları kapsar. Bu nedenle sigorta süresi; projenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve sigorta şirketinin belirlediği diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterecektir. Sigortalıların tercihleri baz alındığında sigorta süresinin genellikle 1-3 yıl arasında etkin olduğu görülmektedir. Proje tamamlandığında ise vadesi dolar. Ancak bazı durumlarda daha uzun veya daha kısa süreli montaj sigortaları da satın alınabilir.

Montaj Sigortası Yenilenir mi?

Montaj sigortası, sigorta süresi bitiminde yenilenmez. Çünkü projenin sona ermesiyle sigortanın vadesi de dolacaktır. Dolayısıyla sigorta şirketi, sigorta poliçesinin süresi dolmadan önce size bir yenileme teklifi sunmayacaktır. Fakat dilerseniz ek belge ile poliçe vadesinin uzatılması mümkün olabilmektedir.

Elektronik Cihaz Sigortası içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Montaj Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Montaj sigortası yaptırmak istiyorsanız öncelikle bir sigorta şirketi veya acentesi ile iletişime geçmeniz gerekir. Sigorta şirketleri veya acenteleri, montaj sigortası hakkında size gerekli bilgiyi verecek ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir poliçe sunacaklardır. Ayrıca bu sigortayı edinmeden önce acente tarafından istenebilecek belgeleri de hazırlamanız gerekir. Bu belgeler; proje planı, montaj planı, malzeme listesi, teknik çizimler, projenin maliyet tahmini ve diğer belgeler şeklinde sıralanabilmektedir. Sigorta şirketi veya acentesi, bu belgeleri inceleyerek ihtiyacınız olan teminatları ve prim tutarını belirleyecektir.

Montaj sigortası yaptırmak için gereken diğer bir önemli nokta, poliçenin detaylarını dikkatlice okumanız ve anlamanızdır. Poliçede yer alan teminatlar, istisnalar, prim tutarları, ödeme koşulları ve diğer hususlar hakkında bilgi sahibi olmanız son derece kritiktir. Poliçenin detaylarına hakim olduktan sonra poliçenizi imzalayarak ve prim tutarını ödeyerek montaj sigortanızı yaptırabilirsiniz.

Montaj Sigortası hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 no’lu hattan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kimler Montaj Sigortası Yaptırabilir?

Montaj sigortası yaptırmak isteyenler genellikle inşaat firmaları, taahhüt firmaları, müteahhitler ve benzeri şirketlerdir. Ancak montaj sigortası yapılacak olan proje veya montaj işi, herhangi bir işletme veya kuruluş tarafından yaptırılıyorsa o işletme veya kuruluş da montaj sigortası yaptırabilir. Sigorta içeriği; yapılacak projenin veya montaj işinin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve risk seviyesine göre belirlenir. Bu nedenle montaj sigortası yaptırmak isteyenler, sigorta şirketleri veya sigorta acenteleri ile iletişime geçerek ihtiyaçlarına uygun bir poliçe seçmelidirler.

Konut Sigortası içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Montaj Sigortası Nereden Yaptırılır?

Montaj sigortası yaptırmak isteyenler bir sigorta şirketiyle doğrudan iletişime geçebilirler. Sigorta şirketleri, farklı sigorta ürünleri sunarlar ve ihtiyaçlarınıza uygun bir montaj sigortası poliçesi seçmenize yardımcı olabilirler. Benzer şekilde sigorta acenteleriyle de kontak kurarak birden fazla sigorta şirketinin teklifini inceleyebilir ve size en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.

Genç Sigorta, 30’dan fazla sigorta şirketi ile anlaşmalı olduğundan sizin için birçok teklif hazırlama imkanına sahiptir. Montaj Sigortası tekliflerini bir araya getirip, size en uygun poliçeyi seçmek için birlikte karşılaştırma yapabiliriz. Böylelikle ihtiyacınıza yönelik bir poliçe tercih edebilirsiniz. Dilerseniz 0216 411 95 17 numaralı telefondan bize ulaşabilir veya başvuru formunu doldurarak size dönüş yapmamızı talep edebilirsiniz.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.