Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

doğum sigortası
Genç Sigorta
ferdi kaza sigortası

Ferdi Kaza Sigortası için yaş sınırlaması olmamakla birlikte; 16 yaşından küçük, 65 yaşından büyük kişiler için belli koşullar dahilinde sigorta yapılmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortasının ana teminatları aşağıdaki gibidir:

 • Sigortalı bireylerin bir kaza sonucu, kaza esnasında veya kazaya bağlı belirli bir süre içerisinde vefat etmesi durumunda; ailesi veya kanuni varisleri, Vefat Teminatı kapsamında güvence altına alınmaktadır.
 • Sigortalı bireyler; kaza sırasında veya buna bağlı olarak daha sonraki zamanda daimî sakatlık yaşaması durumunda, Sürekli Sakatlık Teminatı’ndan faydalanmaktadır.
 • Sigortalı bireylerin, ani veya iradesi dışında bir kazaya maruz kalması durumunda nakil ücretleri hariç; doktor muayenesi, ilaç ve hastane gibi ihtiyacı olabilecek sağlık hizmetleri, Tedavi Giderleri Teminatı dahilinde karşılanmaktadır.
 • Sigortalı birey; kaza sonucu günlük veya belirli bir süre iş göremeyecek durumda olursa, poliçe limitleri kapsamında Gündelik Tazminat Teminatı’ndan yararlanabilmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası; kazalara karşı garanti sunarken, sigorta şirketlerine bağlı değişiklik gösterebilecek ücretsiz veya indirimli ek teminatlar da sağlamaktadır. Yüksek standartlarda sigorta deneyimi için araç kasko, konut ve ferdi yardım; sağlık, ev bakım, check-up ve çocuk paketleri vb. birçok hizmet ayrıcalığından faydalanabilirsiniz. Vergi indirimi ile bütçenize de katkıda bulunabilirsiniz.

Maddi zararları düşünmeden, en iyi hizmeti almak ve geleceğinizi korumak isterseniz; “Ailenizin Sigortacısı” daima yanınızda. Mesleğinde uzman sigorta danışmanlarımızın size özel hazırlayacağı, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan teklifler ve ek fırsatlar için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ferdi kaza sigortası, bir kişinin kendi hayatına veya sağlığına yönelik bir kaza sonucu meydana gelen zararları karşılamak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, bir kişinin beklenmedik bir kazaya maruz kalması durumunda tıbbi masraflarını, gelir kaybını veya kalıcı sakatlıkların neden olduğu diğer finansal kayıpları karşılar.

Ferdi kaza sigortası genellikle kişisel bir sigorta olarak adlandırılır ve sigorta şirketleri tarafından sunulur. Sigorta poliçesi kapsamında sağlanacak tazminat miktarı, sigorta primi tutarı ve kapsamın ne kadar süre geçerli olacağı gibi detaylar sigorta şirketi ile müşteri arasındaki sözleşme dahilinde belirlenir. Ferdi kaza sigortası özellikle riskli işlerde çalışanlar veya tehlikeli sporlar yapan kişiler için önerilir. Ancak yaşam standartlarına uygun bir sigorta sahibi olmak isteyen herkes için de uygun bir seçenektir.

Ferdi kaza sigortası genel şartları, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve sigorta poliçesinin tarafları olan sigortalı ve sigorta şirketi arasında geçerlidir. Bu genel şartlar, poliçe için belirli koşulları ve sınırlamaları belirler. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Sigorta kapsamı: Sigorta poliçesinde belirtilen risklere karşı koruma sağlar. Bu riskler arasında kaza sonucu ölüm, kalıcı sakatlık, tedavi masrafları, günlük tazminat, iş göremezlik gibi durumlar yer alabilir. Sigorta şirketi tarafından belirlenen kapsam, prim tutarını ve poliçenin süresini içerebilir.
 • Sigortalıların yaşı: Genellikle belli bir yaş aralığı için geçerlidir. Sigortalıların yaşları, sigorta şirketi tarafından belirlenen sınırlar içinde olmalıdır. Yaş sınırları; sigortalıların riskli işlerde çalışması, tehlikeli sporlar yapması veya sağlık sorunları olması durumunda daha dar olabilir.
 • Prim ödeme koşulları: Ferdi kaza sigortası primi, poliçede belirtilen koşullara göre ödenir. Prim ödeme periyotları, ödeme şekilleri, vade tarihleri ve ödeme tutarları sigorta şirketi tarafından belirlenir. Primlerin ödenmesi poliçenin geçerliliği için önemlidir.
 • Sınırlamalar: Ferdi kaza sigortası poliçesi, bazı sınırlamalar içerebilir. Örneğin, sigortalının kaza sonucu sakat kalması durumunda ödenecek tazminat miktarı belirli bir sınırda olabilir. Ayrıca sigortalıların belirli riskli işlerde çalışması veya tehlikeli sporlar yapması durumunda primler ve kapsam farklılık gösterebilir.
 • Riziko hariç tutulması: Bu sigorta türü belirli durumlarda rizikoları hariç tutabilir. Örnek olarak sigortalının alkollü veya uyuşturucu maddeler etkisi altında kaza geçirmesi durumunda sigorta şirketi tazminat ödemez.

Yukarıda belirtilenler genel olarak ferdi kaza sigortası poliçelerinde yer alan işleyiş şeklidir. Ancak her sigorta şirketi kendi şartlarını belirleyebilir. Sigorta satın almadan önce sigorta poliçesi ve genel şartlar hakkında detaylı bilgi alınması önemlidir.

Ferdi kaza sigortası yaptırmak  için bir yaş sınırı bulunur. 16 yaşından büyük, 65 yaşından küçük kişiler ferdi kaza sigortası yaptırabilir. 65 yaşından büyük kişiler için ferdi kaza sigortası düzenlenemez.

Ferdi kaza sigortasını isteyen herkes yaptırabilir ancak özellikle riskli işlerde çalışanlar ya da sürekli seyahat edenler için öncelikli yapılması gereken sigorta ürünlerinden biridir. Kendisini ve ailesini olası risklere karşı koruma altına almak isteyen herkes, ferdi kaza sigortası ile güvence oluşturabilir.

Ferdi kaza sigortası kapsamında teminatlardan yararlanmak için aşağıdaki hallerin oluşmuş olması gereklidir:

 • Vefat
 • Tam maluliyet
 • Kısmı maluliyet

Vefat veya sakatlık bir kazaya bağlı gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Kaza sonucu oluşmayan vefat veya sakatlık ferdi kaza sigortası kapsamında değerlendirilmez.

Ferdi kaza sigortası, sigortalıyı ani ve beklenmedik kazalara karşı korur. Poliçe kapsamında belirtilen teminatlar ve limitler doğrultusunda, sigortalıya ödenebilecek tazminatlar şunları içerebilir:

 • Vefat: Sigortalının kaza sonucu vefatı durumunda poliçede belirtilen tutar sigorta şirketi tarafından ödenir.
 • Kalıcı sakatlık: Ferdi kaza sigortası, sigortalının kaza sonucu kalıcı bir sakatlık yaşaması durumunda maddi destek sağlar. Bu kapsamda sigortalının sakatlığı nedeniyle ödenmesi gereken tazminat tutarı poliçe limitine göre belirlenir.
 • Tedavi giderleri: Sigortalının kaza sonucu yaralanması durumunda hastane masrafları, ameliyat masrafları, ilaç masrafları gibi tedavi giderlerini karşılayabilir. Poliçe limiti doğrultusunda sigortalının tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.
 • Geçici iş göremezlik: Sigortalının kaza sebebiyle geçici olarak çalışamayacak duruma düşmesi halinde poliçede belirtilen günlük tazminat sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.
 • Diğer teminatlar: Ferdi kaza sigortası poliçesi kapsamında özel olarak belirtilen diğer teminatlar da olabilir. Örneğin; sporcular için spor yaralanmaları, seyahat edenler için seyahat kazaları gibi durumlar buna dahil edilebilir.

Ferdi kaza sigortası; bir kişinin kaza sonucu yaralanması, sakat kalması veya ölmesi durumunda maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen bir sigorta türüdür. Ancak bu sigorta türü bazı durumlar için geçerli değildir. Ferdi kaza sigortası sayılmayan haller aşağıdaki gibidir.

 • İntihar veya intihar girişimi sonucu oluşan kazalar
 • Kaza sonucu oluşan yaralanmaların, sigortalının alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında olması nedeniyle meydana gelmesi
 • Sigortalının yasalara aykırı faaliyetler sırasında yaralanması veya ölümü
 • Sigortalının kasti hareketleri sonucu oluşan kazalar
 • Savaş, ayaklanma, terör, iç savaş veya bunlara benzer durumlar nedeniyle meydana gelen kazalar
 • Sigortalının belirli bir yaşın üzerinde olması: Bazı ferdi kaza sigortası poliçelerinde, sigortalının belirli bir yaşın üzerinde olması durumunda kapsam sınırlandırılabilir veya kapsam dışında yer alabilir.

Listeye ek olarak ferdi kaza sigortası poliçesi, sigortalının mesleki faaliyetleri sırasında meydana gelen kazaları da kapsamayabilir. Buna örnek olarak iş kazaları veya meslek hastalıkları gösterilebilir. Bu nedenle özellikle riskli mesleklerde çalışan kişilerin poliçe detaylarını dikkatlice incelemeleri önerilir.

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik kazalara karşı koruma sağlayan bir sigorta çeşididir. Ferdi kaza sigortası poliçesinde belirtilen limit ve oranlar dahilinde kazaya bağlı vefat veya sakatlık riskine karşı koruma sağlar. Ferdi kaza sigortası, zorunlu olmayan ve isteğe bağlı bir sigorta ürünüdür ancak seyahat acenteleri, turlarda yolculara ferdi kaza sigortası yaptırmak zorundadır.

Ferdi kaza sigortası genellikle ani kazalar sonucu ortaya çıkan zararları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Bu nedenle kalp krizi genellikle ferdi kaza sigortası kapsamında değerlendirilen bir hastalık olarak görülmez.

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik kaza risklerine karşı kişiyi maddi anlamda koruma altına alır. Yani ferdi kaza sigortası deprem kaynaklı vefat veya sakatlık durumunda destek sağlamaz. Ancak kazalara ek olarak deprem, sel, yer kayması gibi olaylar da sigorta kapsamına teminat olarak dahil edilebilir. Poliçeye eklenen deprem vb. olayları içeren ek teminatla bu gibi olaylar da sigorta kapsamına dahil edilebilir.

Ferdi kaza sigortası yaptırmak için bir sigorta şirketi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sigorta şirketi, size poliçe detayları hakkında bilgi verecek ve ihtiyaçlarınıza uygun bir plan önerisi sunacaktır. Poliçe detaylarını inceledikten sonra sigorta şirketi ile bir sözleşme imzalamanız yeterli olacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra poliçe primini ödeyerek ferdi kaza sigortası poliçenizi satın alabilirsiniz. Ayrıca bazı sigorta şirketleri online olarak ferdi kaza sigortası satın alma imkanı da sunmaktadır. Bu doğrultuda ferdi kaza sigortası yaptırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Sigorta şirketleri araştırması yapmak: Ferdi kaza sigortası yaptırmak istediğinizde öncelikle hangi sigorta şirketlerinin bu hizmeti sunduğunu araştırmanız gerekir. Sigorta şirketlerinin internet siteleri, müşteri hizmetleri veya acenteleri aracılığıyla bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • Kapsam ve fiyat karşılaştırması yapmak: Poliçeler farklı kapsam ve fiyat seçenekleri sunabilir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin sunduğu kapsamları ve fiyatları karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.
 • Poliçe şartlarını dikkatlice okumak: Ferdi kaza sigortası satın almadan önce poliçe şartlarını dikkatlice okumanız önemlidir. Poliçede kapsam dışı kalan durumlar veya özel şartlar olabilir.
 • Sigorta başvurusu yapmak: Sigorta satın alma işlemlerinde seçtiğiniz sigorta şirketiyle iletişime geçerek sigorta başvurusu yapmanız gerekmektedir. Sigorta başvurusu sırasında kişisel bilgileriniz, kapsam ve poliçe süresi gibi bilgiler talep edilebilir.

Tüm bunlarla beraber sigorta şirketleri ve poliçeleri araştırmak, poliçe şartlarını dikkatlice okumak ve doğru sigorta şirketiyle çalışmak sigorta sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Ferdi kaza sigortası, gerçekleşen kaza sonucu yaşanabilecek maddi ve manevi zararları karşılamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda sigorta şirketleri bu sigortayı yaptıran kişilerin, kendi yaşam standartlarını koruyabilmeleri için bir alternatif sağlamaktadır.

Ferdi kaza sigortası, bireysel olarak çalışan ve işverenleri tarafından iş kazası sigortası kapsamına alınmayan herhangi bir kişiye yapılabilir. Dolayısıyla çoğunlukla serbest meslek sahipleri, esnaflar, işverenleri tarafından sigortalı olarak çalıştırılmayan işçiler, öğrenciler, ev hanımları ve emekliler gibi farklı gruplardaki kişilere yönelik olarak sunulmaktadır. Ancak ferdi kaza sigortası yapmak için belirli yaş, cinsiyet, meslek, sağlık durumu veya diğer koşullar gibi bazı sınırlamalar olabilir. Bu nedenle sigorta şirketleri, potansiyel müşterilerine yapılacak sigorta kapsamı hakkında daha ayrıntılı bilgi vermektedir.

Ferdi kaza sigortası birçok sigorta şirketi tarafından sunulan bir sigorta türüdür ve farklı sigorta şirketleri aracılığıyla yaptırılabilir. Bunun için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir:

 • Sigorta şirketleri: Ferdi kaza sigortası yaptırmak için sigorta şirketlerinin internet siteleri, müşteri hizmetleri veya acenteleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Sigorta şirketleri tarafından sunulan poliçelerin kapsamı, fiyatı ve diğer şartları hakkında bilgi alabilirsiniz. 
 • Sigorta brokerleri: Sigorta brokerleri, farklı sigorta şirketlerinin sunduğu sigorta ürünlerini müşterilerine sunan profesyonel danışmanlardır. Bir sigorta brokeri aracılığıyla ferdi kaza sigortası poliçesi satın alabilirsiniz. Brokerler, farklı sigorta şirketleri arasında karşılaştırma yapmanıza yardımcı olabilir ve sizin ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi seçmenize yardımcı olabilir.
 • Bankalar: Bazı bankalar, müşterilerine sigorta ürünleri sunarlar. Ferdi kaza sigortası da bu ürünler arasında yer alabilir. Bankaların sunduğu sigorta ürünleri hakkında bilgi almak için ilgili bankanın müşteri hizmetleri veya şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ferdi kaza sigortası yaptırmak için yukarıdaki gibi çeşitli kanallar kullanılabilir. Eğer bu alanda profesyonel destek arayışındaysanız siz de Genç Sigorta ile iletişime geçerek geniş kapsamlı bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Sigorta uzmanlarından oluşan ekibimiz sayesinde ihtiyaçlarınızı keşfedebilir ve kapsam, fiyat ve diğer şartları karşılaştırarak sizin için en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

Ferdi kaza sigortası, kişisel bir tercih olup yaptırılması zorunlu değildir. Ancak bir kaza sonucunda maddi ve manevi açıdan zor durumda kalmak istemeyen kişiler bu sigorta türünü yaptırarak kendilerini koruma altına alabilirler. İşverenleri tarafından çalışanlar için yaptırılan iş kazası sigortasından ayrı tutulmakla beraber, iş yeri dışında meydana gelebilecek kazaların finansal sonuçlarına karşı korunmak isteyen bireyler tarafından tercih edilebilir.

Ferdi kaza sigortası fiyatları birçok farklı etkene bağlı olarak değişebilir. Bu etkenler arasında sigortalının yaşı, mesleği, sağlık durumu, sigorta poliçesi kapsamı, seçilen teminat tutarı ve sigorta şirketinin belirlediği prim oranları gibi faktörler yer alır. Ferdi kaza sigortası ücreti genellikle yıllık olarak belirlenir. Poliçenin kapsamına ve teminat tutarına göre prim tutarları değişebilir. Örneğin, daha yüksek teminat tutarı seçilmesi prim tutarını artırabilir. Ek olarak bazı sigorta şirketleri, sigortalının mesleğine ve sağlık durumuna bağlı olarak prim oranlarını belirleyebilirler.

Bu poliçenin fiyatları, farklı sigorta şirketleri arasında değişebilir. Bu nedenle sigorta poliçesi satın almadan önce farklı sigorta şirketlerinin sunduğu fiyatları karşılaştırmak ve ihtiyaçlarınıza en uygun sigorta poliçesini seçmek önemlidir. Ayrıca sigorta şirketlerinin sunduğu kampanyaları ve indirimleri takip ederek de daha uygun fiyatlarla sigorta poliçesi satın almanız mümkündür.

Ferdi kaza sigortası ile hayat sigortasını birbirinden ayıran bazı çizgiler vardır. Bunlar;

 • Hayat sigortasında her türlü ölüm teminat altındadır ancak ferdi kaza sigortası yalnızca kaza sonucu vefat durumunu kapsam altına alır.
 • Hayat sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden hasta olunduğunda fayda sağlanabilir ancak ferdi kaza sigortasında sağlık masraflarının karşılanması için bir kaza yaşanması gerekmektedir. Bu kaza sonrası fiziksel hasar alınırsa, sigorta kapsamında değerlendirilir.

Ferdi kaza sigortası sorgulama işlemi; sigorta poliçenizde belirtilen poliçe numarası veya kimlik bilgilerinizle, sigorta şirketinin internet sitesinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Sigorta şirketinin internet sitesinden sorgulama yapmak isterseniz öncelikle sigorta şirketinin web sitesine girerek sorgulama bölümüne tıklamanız gerekir. Daha sonra sigorta poliçenizde yer alan poliçe numarası veya kimlik bilgilerinizi girerek poliçe bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. Tüm bunların dışında e-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeniz de mümkündür.

Sigorta şirketinin müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama yapmak isterseniz şirketin iletişim numarasını kullanarak poliçe bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri temsilcisine poliçe numaranızı veya kimlik bilgilerinizi vererek istediğiniz bilgiyi öğrenebilirsiniz. Ferdi kaza sigortası sorgulama işlemi, sigorta poliçenizde yer alan bilgileri doğru bir şekilde girmeniz veya müşteri hizmetleri temsilcisiyle doğru bilgileri paylaşmanız halinde kısa sürede sonuçlandırılabilir. Bu sayede sigorta poliçenizin kapsamı ve geçerlilik durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ferdi kaza sigortasında, kaza geçirdikten sonraki 10 gün içinde sigorta şirketine başvuru yapılması zorunluluğu vardır. Eğer 10 gün aşılırsa, başvuru zaman aşımına girer ve sigorta şirketi tarafından herhangi bir ödeme söz konusu olmaz. Bu nedenle kaza yaşandıktan hemen sonra sigorta şirketine bilgi verilmeli ve prosedür işleme konmalıdır.

Ferdi kaza sigortası iptali için öncelikle sigorta poliçenizin iptal koşullarını ve sürelerini belirleyen şartları incelemeniz gerekmektedir. Çünkü sigorta şirketleri genellikle poliçelerin iptal edilebilmesi için belirli bir süre ve belirli koşullar düzenlerler. Ardından telefon, e-posta veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sigorta şirketi ile iletişime geçerek poliçenizin iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Bu süreçte sigorta poliçesi numaranızı ve kimlik bilgilerinizi sigorta şirketiyle paylaşmanız gerekebilir. Dilerseniz iptal talebinizi yazılı olarak da sigorta şirketine ileterek ferdi kaza sigortanızı iptal ettirebilirsiniz. Bu talebinizi sigorta şirketi tarafından belirtilen yöntemle (posta, e-posta vb.) iletebilirsiniz.

İptal işlemi sonrasında sigorta şirketi tarafından ödeme iadesi yapılacak ise belirlenen prosedürleri takip etmeniz gerekebilir. Sigorta şirketi, ferdi kaza sigorta sözleşmenizi gözden geçirerek iptal işleminin nasıl gerçekleştirileceği ve size iade edilecek tutar hakkında bilgi verecektir. Unutmayın ki ferdi kaza sigortası belirli bir süre için geçerlidir ve bu süre sonunda otomatik olarak yenilenir. Sigorta şirketi tarafından belirlenen süreler içerisinde iptal işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Bireysel ferdi kaza sigortası, eğer otomatik yenileme talimatı verdiyseniz yenilenir. Otomatik yenileme talimatı vermediyseniz poliçeniz yenilenmez. Ferdi kaza poliçenizi yenilemek için poliçenizi yaptırdığınız yer ile iletişime geçmeniz gerekir.

Ferdi kaza sigortası, kişinin kendisine yönelik bir kaza sonucu ortaya çıkan maddi kayıpları karşılamayı amaçlayan bireysel bir sigorta türüdür. Benzer diğer sigorta çeşitleri şunlardır:

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

geri ödemeli hayat sigortası

Geri Ödemeli Hayat Sigortası

Geri Ödemeli Hayat Sigortası, sigortalı bireyin vefat etmesi durumunda ailesini veya hukuki varislerini koruma altına alan; sigorta süresinin sonunda vefat durumu gerçekleşmediği takdirde prim ücretlerini iade eden bir sigorta ürünüdür.

büyüyen çocuk sigortası

Büyüyen Çocuk Sigortası

Büyüyen Çocuk Sigortası; 0-17 yaş aralığında bulunan çocuğunuzun geleceği için, erkenden birikim yapmanızı sağlayan bir sigorta ürünüdür.

hayat sigortası

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası; vefat, tehlikeli hastalık, maluliyet veya işsizlik gibi beklenmeyen risklere karşı, yaşamınız boyunca sizi, sevdiklerinizi ve yaşam standartlarınızı teminat kapsamında koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

ferdi kaza sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.