Konut Sigortası Hasar Tespiti ve Ödemesi Nasıl Yapılır?

Konut sigortası hasar tespiti ya da diğer bir deyişle ev hasar tespiti nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Konut sigortası hasar tespiti, mevcut hasarın belgelenmesi ve ilgililere rapor edilmesidir. Konut, zarara uğradıktan sonra belirli süreler dahilinde ilgili kişilere durum bildirilmelidir. Konut sigortası hasar bildirim süresi hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 5 iş günüdür.

5 iş günü içinde hasar bildirimi yapılır ve ardından sigorta şirketinin süreci başlar. Şirket önce primlerin düzenli yatıp yatmadığına bakar yanı sıra verilen evrakların teminatlara uyup uymadığını inceler. Konut sigortası genel şartları, özel şartları ve varsa ek teminatları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde de konut hasarı hesaplanır ve prosedür işler.

Bu noktada ekspertiz tutanağının uygunluğu da önemlidir. Tüm şart ve teminatlar ile tutanak bir bütün halinde uygun ise ve verilen tüm bilgiler gerçeği yansıtıyorsa sigorta süreci başlar.

Konut Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Konut sigortası hasar tespiti nasıl yapılır sorusunun yanıtını vererek devam edelim. Öncelikle sigortalı tarafından hasar bildirimi yapılır ve sigorta şirketinden bir eksper göndermesi talep edilir. İlgili eksper incelemesini yapar ve raporunu hazırlar. Konut sigortası eksper raporuna itiraz hakkını doğabilir ki bu noktada yargıya kadar süren uzun bir hukuksal mücadeleden de söz etmek mümkündür.

Sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki tazminat miktarı örtüşmez ve taraflar bu fiyatta mutabık kalmazsa o zaman devreye bilirkişi girer ve iş, ilgili kişinin raporuna bağlı olur. Bilirkişinin de bir üstü vardır; bilirkişinin raporuna itiraz etmeniz durumunda durumu yargıya kadar taşımak söz konusu olabilir.

Konut Sigortası Hasar Tespitinde İstenen Belgeler Nelerdir?

Konutta oluşan hırsızlık, doğal afet, yangın ve benzeri olaylarda sigortanın hasarları karşılaması için kişinin hasar bildiriminde bulunması gerekir. Bu hasar bildirimi bir takım standart ve varsa ek belgeler ibraz edilmek suretiyle gerçekleşir.

Konut hasar sigortasında hangi belgeler istenir sorusunun yanıtını aşağıdaki gibi verelim.

 • Sigorta poliçesi
 • Sigortalının kimlik bilgileri
 • Hasarın hangi tarihte ve saatte yaşandığı bilgisi
 • Başvuran kişinin adı soyadı ve iletişi bilgisi
 • Konutun açık adresi
 • Hasarı belirten fotoğraflar ya da faturalar
 • İlgili kişilerin tutanakları
 • Hasarın nasıl ve ne şekilde yaşandığını anlatan ve sigortalı tarafından yazılan beyan yazısı
 • Konutta kiracı varsa kira kontratı
 • Tapu kaydı
 • Poliçe numarası ve poliçe sahibinin bilgileri
 • Hasar miktarı (bu rakam tahmini olarak sunulabilir)

Bu belgeler genel olarak standart bir hasar tespitinde istenen belgelerdir. Sigorta şirketiniz bazı ek belgeler de talep edebilir. Örneğin hırsızlık sonrası yaşanan bir hasar varsa çalınan eşyalarının faturası istenebilir. Bir yangın hasarı söz konusu ise itfaiye ya da polis tutanağı talep edilebilir.

Konut Sigortası Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

Ev hasar bildirimi için nereye başvurulur sorusunun yanıtı ile başlayalım. Konut sigortası hasar tespiti için bizzat sigorta şirketine gidebilir ya da ilgili şirketin çağrı merkezini arayarak durumu bildirebilirsiniz. Yanı sıra sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu acentelerden destek alabilir ya da online olarak hasar bildiriminde bulunabilirsiniz.

Konut sigortası hasar bildirimi için poliçenin bağlı olduğu sigorta şirketine ilgili belgeler teslim edilir ve bildirimde bulunulur. Aşağıda kısa bir hasar bildirim beyanı örneği paylaşalım.

Konut Su Baskını Sigortası Nasıl Kullanılır?” başlıklı yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Konut Sigortası Hasar Beyanı Örneği

Gerek telaşlar gerek gerginlikle sigortalılar hasar beyanı örneği yazarken kimi zaman zorlanabiliyor ki bu çok doğal zira ortada ciddi bir maddi hasar var. Bu gibi telaşlarda yol göstermesi adına örnek bir beyaz hazırladık.

“.. Sigorta Müdürlüğü’nün Dikkatine,
Şirketiniz tarafından … no’lu poliçe ile sigortalanan konutum, … tarihinde .. sebebiyle hasar almış ve maddi zararım doğmuştur. Maddi zararım tahmini olarak … tutarındadır. Aşağıda hasarlarımı ve tahmini zarar meblağlarını paylaşıyorum, gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.”

Beyan ile birlikte sigorta şirketi tarafından istenen belgeleri bir araya getirip ilgili mercilere teslim edebilirsiniz. Belgelerin tamamlanmasının ardından prosedür başlar ve süreç ilerler.

Konut Sigortası Hasar Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Hasar bildiriminin ardından ilgili eksper adrese sevk edilir ve evrakların incelenmesi yapılır. Hasar ödeme süresi, ekspertiz raporunun süresine ve ilgili belgelerin eksiksiz olmasına bağlıdır.

Hasar tespiti için ilgili evraklar teslim edildikten sonra en geç 15 iş günü içinde sigorta şirketi tazminat tutarını belirler ve uzlaşma sağlandığı takdirde ödemesini yapar. Konut sigortası ödeme süresi, dosya onay aldıktan sonra yaklaşık 30 iş günü içinde gerçekleşmiş olur.

Konut Sigortasında Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Konut sigortasında birtakım azami limitler vardır ve hasarın kaynağı ne olursa olsun azami limitlerle sınırlıdır. Bu maksimum sınır doğrultusunda ödeme yapılır ve daha fazlası talep edilemez. Eğer mevcut ödenen tutar, masrafı karşılamıyor ise bu durumda sigortalı geri kalan masrafları kendi ödemek durumunda kalır.

Konut sigortası az hasarlı binaya ne kadar ödeme yapar sorusu da merak edilen soru başlıklarındandır. Poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde sigortalıya ödeme yapılır bu nedenle bu sorunun yanıtını poliçenizde belirtilen limitler belirleyecektir. Sigorta şirketiniz ile irtibata geçebilir ve poliçeniz özelinde en doğru bilgiyi ilgili kişilerden öğrenebilirsiniz.

Konut Sigortası Hasar Ödemesi Yapmadığı Durumlar Nelerdir?

Konut sigortası kapsam dışı konuları aşağıda maddeler halinde verelim.

 • Savaş ya da halk hareketlenmesi gibi ülke sınırları içinde yaşanan olaylar neticesinde oluşan hasarlar
 • Sigortalı eşyaların kendinden sebep çıkardığı yangınlar. Örneğin bozulması ya da ısısının yükselmesi neticesinde yangına sebebiyet vermesi ve evin bu sebepten hasar görmesi
 • Sigortalının bizzat kendinin verdiği hasarlar
 • Sigortalanan eşyanın, henüz tamir edilmeden yeniden kullanılması neticesinde oluşan zararlar
 • Nükleer yakıtların sebep olduğu hasarlar
 • Terör eylemleri neticesinde hasar gören binalar.

Eşya Sigortası” tekliflerini incelemek için tıklayınız.

Konut Sigortasında Hasar Dosyası Nasıl Sorgulanır?

Konut sigortasında hasar dosyasını sorgulamanın pratik yöntemleri mevcuttur. Poliçenizi satın aldığınız acente ile iletişime geçebilir ve hasar dosyanızı sorgulatabilirsiniz. Yanı sıra online platformlardan ve e-devlet üzerinden de konut hasar dosyası sorgulanabilir.

Hasar ihbarı yapıldıktan sonra size verilen dosya numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. Bu dosya numarasını sigorta şirketinin web sayfasından ya da çağrı merkezi üzerinden sorgulatmanız mümkündür. E-devlet üzerinden de pek çok dosya sorgulanabilir.

Konut Sigortası Hasarın Ne Kadarını Karşılar?

Konut sigortası hasar ödemesi ne kadar sorusunun yanıtı ile devam edelim. Konut sigortasında hasarın miktarına ve teminatlara göre ödeme yapılır bu nedenle net bir rakam vermek mümkün değildir.

Konut sigortasında deprem, su baskını, yıldırım düşmesi, hırsızlık ve benzeri gibi teminat bulunur ve bu teminatlar için azami limitler mevcuttur. Bu limitler doğrultusunda, hasarın boyutuna bağlı olarak ödeme gerçekleşir. Konut sigortası maksimum sınır doğrultusunda ödeme sağlanırken, maksimum tutarın aşılması durumunda kişinin üstünü kendi tamamlaması gerekmektedir.

Konut Sigortası Deprem Hasarını Öder mi?

Konut sigortasının deprem hasarını ödemesi mümkündür ancak bunun için poliçede ek bir teminat ve DASK bulunması gereklidir. Deprem teminatının sigorta poliçesine eklenmesi, konutunuzu depremden doğacak hasarlara karşı da güvence altına alır. DASK Sigortası hakkında detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

DASK Adres Kodu UAVT Nedir?” başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Deprem teminatı bulunmayan konut sigortalarında, deprem ve deprem kaynaklı hasarlar karşılanmaz.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.