Kasko Değer Listesi Nedir?

Araç 27 Temmuz 2023

Kasko değer listesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından aylık olarak hazırlanan ve sigorta şirketlerinin motorlu kara taşıtların kasko sigortası poliçeleri için kullanacakları araçların rayiç değerlerini içeren bir listedir. Araçların rayiç değeri, sigorta şirketlerinin hasar durumunda aracın değerini belirlemek için kullandığı temel bir referanstır. Kasko değer listesi, sigorta şirketlerinin poliçe primlerini hesaplamak ve poliçe sahiplerine uygun kasko teminatı sunmak için kullanılır.

Bu liste, kasko sigortası poliçesi sahipleri için oldukça önemlidir. Çünkü araçların doğru rayiç değeri üzerinden kasko poliçesi satın almak, potansiyel hasar durumlarında daha doğru bir tazminat alabilmelerini sağlar. Sigorta şirketleri her ne kadar farklı fiyatlar uygulasa da temel kaynak olarak kabul edilen kasko değer listesini inceleyerek aracınız için bir kasko teklifi hazırlar. Ancak listedeki fiyatlar, talepleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda sigorta şirketinizle birlikte ekleyebileceğiniz teminatlara bağlı olarak değişebilir.

Kasko Değer Listesi Nasıl Hesaplanır?

Türkiye Sigortalar Birliği kasko değer listesi; güncel piyasa değeri, marka, model, yaş, kullanım durumu ve hasar geçmişi gibi faktörlere dayanarak oluşturulur. Sonraki süreçlerde ise kasko değer listesi yeni piyasa koşullarına, araçların değerine ve diğer faktörlere göre düzenli olarak güncellenir. Bu liste, 15 yaşına kadar olan araçlar için kullanılır.

15 yaş üstü araç kasko değer listesi olmadığı için bunun yerine daha eski modellere ve tiplere ait sigorta bedelleri, poliçe sahibi ile sigorta şirketi arasında karşılıklı anlaşma sonucu belirlenir. Böylece daha eski araçlar konusunda poliçe sahipleri ve sigorta şirketleri için esnek bir yaklaşım benimsenmiş olur.

Sigorta şirketleri kasko tekliflerini belirlerken kasko değer listesini kullanır, ayrıca sıfır ve ikinci el araçlar için farklı kaynaklara başvurabilir. Yeni bir otomobil için kasko değeri, aracın sıfır olması durumunda imalatçı ve ithalatçı firmalardan alınan fiyat listelerine göre belirlenir. Bunun yanı sıra bu firmaların galerileri, web siteleri ve araçla ilgili süreli yayınları da dikkate alınabilir.

Filo Kasko hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için “Filo Kasko Sigortası “sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İkinci el bir otomobil için kasko değerinde ise çeşitli otomotiv firmalarının ikinci el araç satan grup bayi fiyatları, ikinci el alım-satım yapılan internet siteleri ve gazete ilanları temel alınır. Bu kaynaklar üzerinden aracın ikinci el değeri hesaplanır ve kasko değeri buna göre belirlenir. Sigorta şirketleri, bu kaynaklardan elde ettikleri verilere göre araç sahiplerine en uygun kasko teklifini oluşturur ve kasko poliçelerini buna göre düzenler. Bu şekilde araç sahiplerine doğru ve güncel kasko değerleri üzerinden hizmet sunulmuş olur.

Kasko araç değer listesini etkileyen diğer faktörler çeşitlilik göstermektedir. Bu faktörler şu şekildedir:

  • Araç sahibinin daha önceki sigorta poliçelerinde hasar kaydının olmaması durumunda hasarsızlık indirimi elde edilir.
  • Sigorta kapsamında bulunan araç donanımları; jantlar, lastikler ve benzeri parçalar gibi standart ekipmanları içermektedir. Araç sahibi tarafından sonradan eklenen aksesuarlar, cihazlar ya da yedek parçalar kasko teminatlarına dahil değildir. Sigorta şirketi ile sigorta sahibi arasında sağlanan karşılıklı anlaşma ile bu parçaların bedelleri belirlenmiş olur.

Kasko Değer Listesi Nasıl Sorgulanır?

Kasko değer listesi sorgulaması için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak birçok sigorta şirketi, online müşteri portalı veya mobil uygulama gibi dijital hizmetler sunmaktadır. Bu doğrultuda sigorta şirketlerinin internet siteleri üzerinden online olarak sunulan hizmetlerde aracınızın markasını, yılını ve modelini girerek kasko değerini kolayca sorgulayabilirsiniz. Kasko değerini sorgularken aracınızın güncel bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak sağlamanız önemlidir. Dilerseniz sigorta şirketinizle iletişim kurarak da aracınızın kasko değerini sorgulayabilirsiniz.

Ek olarak sigorta şirketleri araçların değerini belirlemek için bağımsız ekspertiz raporlarına da başvurabilir. Sigorta değerleme uzmanları, aracınızın güncel değerini belirlemek için çeşitli faktörleri değerlendirir ve bir rapor hazırlar. Bu rapor üzerinden kasko değerini öğrenebilirsiniz. Benzer şekilde bazı online otomobil değerleme araçları da aracınızın güncel piyasa değerini tahmin etmek için kullanılabilir. Bu tür araçları kullanarak aracınızın kasko değerini tahmini olarak öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın ki sigorta şirketinizin kullanacağı kasko değeri farklı olabilir.

Kasko Değer Listesi Neye Göre Belirlenir?

Kasko değer listesi, detaylı bir analiz sonucu belirlenir ve bu analiz için farklı kaynaklar kullanılır. Bu kaynaklar arasında ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı ve imalatçı firmaların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler bulunmaktadır.

Her kaynak; aracın markası, modeli, yaşı, motor hacmi, donanımı gibi faktörler hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler aracın piyasa değeri, yedek parça maliyetleri, onarım maliyetleri ve hırsızlık riski gibi faktörler üzerinde etkili olabilir. Bu kaynaklardan elde edilen veriler, kasko değerinin belirlenmesinde kullanılır. Sigorta şirketleri de tekliflerini objektif ve güncel bir şekilde belirlemeye çalışır. Her sigorta şirketi kendi değerlendirme yöntemlerini kullanabilir ve kasko değerini farklı kaynaklara dayanarak belirleyebilir. Bu nedenle farklı sigorta şirketleri araçların kasko değerini farklı sonuçlarla hesaplayabilir. Kasko değerleri, poliçe teminatları ve kapsamına bağlı olarak da değişebilir.

Kasko Değer Listesini İncelerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kasko değer listesi yalnızca araç kasko sigortaları için kullanılmakta olup zorunlu trafik sigortalarını kapsamamaktadır. Zorunlu Trafik Sigortası primleri ise aracınızın markası, türü, hasar geçmişi gibi faktörler dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatlar üzerinden hesaplandığını hatırlatmak isteriz.

Kasko değer listesini incelerken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Araç bedeliniz, kasko değer listesi dahilinde belirlenir ve bu bedel kasko poliçeniz düzenlenirken sisteme işlenir. Rayiç bedel olarak poliçe üzerinde ifade edilir. Böylece hasar anında piyasa rayiç değeri ile sigorta şirketi arasında fark olmaması sağlanır.
  • İkinci el araç alımlarında kasko değer listesi bir referans olarak kullanılır ve noter tarafından düzenlenen satış sözleşmesi üzerinde araç bedeli olarak yazılır.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde indirim uygulaması sağlanabilir.
  • Listedeki kasko bedelleri aracınızdaki aksesuarları içermeyebilir. Eğer aracınızda ekstra aksesuarlar bulunuyorsa bunları da poliçenize ekletmek gerekmektedir.
  • Kasko değer listesinde son 15 yılın araç modelleri yer almaktadır. Eğer aracınız daha eski bir yıla ait bir model ise sigorta şirketinizle iletişime geçerek özel bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Unutmayın ki 2023 kasko değer listesi sürekli güncellenmektedir ve aylık olarak revize edilebilir. Bu nedenle sigorta poliçenizde yer alan araç bedelini güncel değer listesine göre kontrol etmeniz önemlidir. Böylece aracınızın güncel piyasa değeri ve ekstra aksesuarları dikkate alınarak doğru bir kasko sigorta kapsamına sahip olabilirsiniz.

Kasko Değer Listesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin İlişkisi Nedir?

Kasko değer listesi, araçların kasko sigortalarında kullanılan bir referans olarak kullanılır iken Motorlu Taşıtlar Vergisi ise araçların vergilendirilmesi için kullanılan bir sistemdir. Her iki kavram arasında bir ilişki bulunmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi; araçların değeri, yaşı, motor gücü gibi faktörlere göre hesaplanan bir vergi türüdür. Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi, kasko değer listesindeki değerlere göre belirlenebilmektedir. Bu liste araçların bedelini tespit etmeye yönelik bir referans olduğu için bu listede belirtilen bir araç değeri, Motorlu Taşıtlar Vergisi için önemli bir kriter olmaktadır.

Örneğin, bir aracın kasko değer listesinde belirtilen değeri yüksekse bu aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi de genellikle daha yüksek olacaktır. Fakat Motorlu Taşıtlar Vergisi, bu listedeki değerlere tamamen bağlı değildir ve farklı hesaplama yöntemleri de vardır. Üstelik araç sahipleri, kasko değer listesinde belirtilen değerin %5’inden fazla bir vergi ödediyse bu fazla ödenen vergi tutarını geri alabileceklerdir.

Sonuç olarak kasko değer listesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi arasında bir ilişki bulunsa da her iki kavramın bağımsız olarak değerlendirildiği unutulmamalıdır. Araç sahipleri, her iki konuda da güncel ve doğru bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmalı ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak işlem yapmalıdır.

Aracın Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Aracın kasko değeri, TSB tarafından belirlenen kasko değer listesine göre hesaplanır. Sigorta şirketleri bu listedeki fiyatları inceleyerek çeşitli değerlendirmelerde bulunur ve poliçenin fiyatını belirler. Listede aracın temel değeri (yani gövde değeri), opsiyonel aksesuarlar ve ek donanımlar gibi unsurlar da dikkate alınabilir. Ancak kasko değer listesinde sadece aracın gövde değeri yer alır, ek donanımlar ayrıca değerlendirilir.

Tüm bunlarla birlikte aracın sıfır veya ikinci el olmasına göre kasko prim tutarında da farklılık oluşabilir. Çok satılan araçların hem parçaları daha kolay bulunur hem de tamirleri daha uygun fiyatlarla yapılır. Bu nedenle kasko primleri daha düşük olabilir. Araç yaşlandıkça daha fazla kaza ve hasar durumu ile karşılaşma ihtimali artar, ödenmesi gereken kasko primi de yükselebilir. Ek olarak aracın kullanım amacına bağlı olarak da kaza riski ve dolayısıyla kasko prim fiyatları farklılık gösterebilir. Örneğin, spor bir araç ile aile arabası arasında kaza riski açısından farklılık olabilir ve bu da prim fiyatlarını etkileyebilir. Sonuç olarak araç kasko değeri; aracın özelliklerine, kullanım amacına, yaşı ve ek ekipmanlarına bağlı olarak değişkenlik gösteren bir faktördür ve kasko prim fiyatlarını etkileyen önemli bir unsurdur.

Motosiklet Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Motosiklet kasko değeri hesaplanırken öncelikle aracın markası, modeli ve üretim yılı gibi temel bilgiler dikkate alınır. Daha sonra aracın motor gücü, kullanım amacı gibi detaylar da değerlendirilir. Motosikletlerin kasko değerleri, otomobillerden farklı olarak daha az olabilmektedir. Çünkü motosikletlerin genellikle daha düşük piyasa değeri vardır. Özellikle spor veya yüksek güçlü motosikletler, daha yüksek kasko değerine sahip olmaktadır. Sebebi ise bu tür araçların kaza riskinin yüksek olmasıdır. Diğer önemli faktörler ise aşağıdaki gibidir.

  • Motosiklet sahibinin kaza raporları: Motosiklet sahibinin geçmişteki kaza ve hasar geçmişi, sigorta şirketleri tarafından değerlendirilir. Eğer daha önceki kaza ve hasar kayıtları bulunuyorsa kasko fiyatlarına yansıyabilir ve poliçe primi artabilir.
  • Motosikletin yer aldığı şehir: Motosikletin bulunduğu şehir de kasko fiyatlarını etkileyebilir. Özellikle trafik yoğunluğu, hırsızlık ve güvenlik riski gibi faktörler göz önünde bulundurulabilir. Büyük şehirlerde yoğun trafik ve hırsızlık riskinin daha yüksek olması nedeniyle kasko fiyatları da genellikle daha yüksek olabilir.
  • Poliçe teminatları: Ek teminatlar veya ekstra korumalar içeren poliçeler daha yüksek fiyatlarla sunulabilir.

Ek olarak motosikletin kullanılacağı alan da kasko değerini etkileyebilir. Örneğin; off-road veya dağcılık gibi riskli alanlarda kullanılacak motosikletlerin kasko değeri, düz yolda kullanılacak olanlara göre fazladır. Bunların yanı sıra motosikletin ekstra ekipmanları da etkili olabilir. Özel egzoz sistemi, navigasyon cihazı veya diğer aksesuarlar buna örnek olarak gösterilebilir. Sigorta şirketleri, bu faktörleri değerlendirmekte ve poliçe fiyatını buna göre belirlemektedir.

Motosiklet Trafik Sigortası” teklifi almak için tıklayınız.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.