Bize Ulaşın
Bireysel Sigortalar

Motosiklet Trafik Sigortası

Motosiklet trafik sigortası; kaza sebebiyle üçüncü şahıslara vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılayan, yaptırılması zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Trafik Sigortası; herhangi bir kaza sonucunda yalnızca karşı tarafta oluşabilecek sağlık ve araç hasarı gibi maddi masrafları karşılayan, Türkiye’de yaptırılması zorunlu olan bir sigorta çeşididir. Sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması halinde, araç trafikten uzaklaştırılır ve cezaya tabi tutulur. Zorunlu Trafik Sigortası; teminat limitleriniz kapsamında bütçenizi ve karşı tarafı güvence altına alır:

 • Maddi Zararlar Teminatı ile; kazada zarar verdiğiniz aracın değer kaybına uğraması durumuna karşı güvence sağlar. 
 • Sağlık Giderleri Teminatı ile; üçüncü şahısların kaza nedeni ile oluşabilecek problemlerinde, protez organlar dahil tüm sağlık masraflarını karşılar. 
 • Sürekli Sakatlık Teminatı ile; üçüncü şahsın iyileşemeyecek sakatlığa uğraması halinde, gelecekte uğrayabileceği masrafları güvence altına alır. 
 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı ile; üçüncü şahsın ölmesi halinde, maddi desteğinden yoksun kalan kişilerin zararlarını karşılar. 

Zorunlu Trafik Sigortası; kişi ve kaza başına sunduğu teminatları, yüksek bütçeli teminat limitleri ve devlet gücü desteği ile sizin ve trafikte bulunan tüm üçüncü şahısların geleceğini garanti altına almaktadır. Bazı sigorta şirketleri ekstra prim kapsamında; çekici ve kurtarma hizmeti, 7/24 Asistans hizmetleri, lastik değişimi, ferdi kaza ve üçüncü şahıslara karşı maddi sorumluluk gibi ek teminatlar da sunulabilmektedir. Tüm avantajlarının yanı sıra, aracın kaza yapmaması durumunda hasarsızlık indirimi ile bütçenize katkı sağlamaktadır.  

Siz de Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırmadan önce, aklınıza takılan tüm sorulara cevap bulmak ve ihtiyacınıza yönelik tekliflere kolayca ulaşmak isterseniz; mesleğinde uzman sigorta danışmanlarımızdan sizin için teklif hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Bunun için 0216 411 95 17 numaralı telefondan bize ulaşabilir veya sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Bilmeniz Gerekenler

Trafik sigortası; bir kaza sonucu karşı tarafın aracına hasar verilmesi ve o aracın içindeki kişilerin kaza sonucu sakat kalması veya vefat etmesi durumunda, sigorta şirketi sigortalı adına karşı tarafa ödeme yapar. Zorunlu trafik sigortası sayesinde olası risklere karşı maddi hasarlar limitler dahilinde güvence altındadır.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik sigortasının yaptırılması zorunlu olup, sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Eğer trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılırsa hem ceza kesilir hem de araç bağlanır. Ayrıca trafik sigortası yaptırılmak istendiğinde gecikme zammı uygulanır ve varsa hasarsızlık indirimi hakkı kaybedilebilir.

Trafik sigortası yaptırmak için güncel ruhsat ve kimlik bilgilerinin sigortacıya beyan edilmesi yeterlidir.

Trafik sigortası fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yasal çerçeveye göre belirlenmiş olup; aracın bilgileri, aracın kullanım tipi, aracın kullanıldığı il, sigortalının hasar geçmişi, sigortalının kimlik bilgisi ve poliçeye eklenen ek teminatlara göre hesaplanır.

Trafik sigortası, özel veya tüzel kişi ruhsat sahibi adına yapılmalıdır.

Maddi Zararlar Teminatı; hak sahibinin, kaza sonucu zarar verdiği araçta değer kaybı oluşması durumunda, hasarı güvence altına alan teminattır. Karşı tarafın aracındaki maddi hasarın tespitini, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri yapar.

 

Sağlık Giderleri Teminatı; üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini limitler dahilinde içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. 

 

Sürekli Sakatlık Teminatı; üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları limitler dahilinde karşılar. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanmasından ve sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan bakıcı giderleri, kaza nedeniyle mağdurun sürekli iş göremezliği durumunda tazminat bu teminat kapsamında ödenir.

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı; üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere belirlenecek tazminat bu teminat kapsamında limitler dahilinde ödenir. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır.

Trafik sigortası, üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılar. Bu nedenle trafik sigortasına sahip kişinin aracında oluşan hasarlar poliçe kapsamında karşılanmamaktadır.

Yeni alınan araç, şahsın adına tescil edildiği gün, araç trafiğe çıkmadan önce trafik sigortası yaptırılmalıdır. Trafik sigortasının her yaptırılmadığı ay için gecikme sürprimi uygulanır.

Trafik sigortası isteğe bağlı sebeplerden iptal edilemez. Ancak poliçe vadesi başlamamış, araç satılmış, araç kullanılamayacak hale gelmiş, sigortalı vefat etmiş veya araç için yürürlükte mükerrer poliçe varsa trafik sigortası iptal edilebilir.

Aracın satıldığı günden itibaren 15 gün boyunca trafik sigortası yeni araç sahibi için güvence sağlamaya devam eder. 15. günün sonunda yeni araç sahibi trafik sigortasını yaptırmak zorundadır. Eğer yeni araç sahibi trafik poliçesini yaptırmazsa araç trafikten men edilir ve ceza kesilir.

İlk kez trafik sigortası yaptıran kişiler dördüncü basamaktan başlar. Aracın kazaya karışıp karışmaması sigortalının basamağını etkiler. Sigortalının bulunduğu basamağa göre hasarsızlık indirimi oranı da belirlendiği için prim üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilir.

Trafik sigortası basamakları 7 kademeden oluşmaktadır. İlk defa trafik sigortası yaptıran kişiler 4. basamaktan başlarken, sigortalının hasar kaydına göre basamak kademesi düşebilir veya yükselebilir. Hasarsız geçen bir yılın sonunda sigortalı 5, 6, ve en son basamak olan 7’ye yükselebilir.

SEDDK 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren; araç başına maddi zarar limitini 100.000 TL’ye, kaza başına uygulanan teminat limitini 200.000 TL’ye, sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminatı limitlerini ise 1 milyon TL’ye yükseltmiştir.

Aşağıdaki haller trafik sigortasının teminat kapsamı dışındadır:

 • İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
 • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri
 • Sigortalının, eşinin, sigortalının usul (ana,baba, dede vb.) ve fürunun(çocuk, torun vb.), sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler
 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler
 • Manevi tazminat talepleri
 • Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler
 • Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler
 • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar
 • Terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürdükleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri
 • Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri
 • İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler, 
 • 918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar 
 • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları

Kimlerle Çalışıyoruz?

İlgili ürünler

Motosiklet Trafik Sigortası

Motosiklet trafik sigortası; kaza sebebiyle üçüncü şahıslara vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılayan, yaptırılması zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Dask Sigortası

DASK Sigortası; deprem sebebiyle oluşabilecek yıkılma, tsunami veya yangın gibi risklerden doğan masrafları, poliçede bulunan teminat limitleri kapsamında karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest Mali Müşavirlik mesleğine sahip kişi veya işletmelerin yanlış hizmet vermesi sonucu, mükelleflerinden talep edilebilecek zararları karşılayan bir sigorta türüdür.

Büyüyen Çocuk

Büyüyen Çocuk Sigortası; 0-17 yaş aralığında bulunan çocuğunuzun geleceği için, erkenden birikim yapmanızı sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; çarpma, çarpışma, yangın ve çalınma gibi kişilerin iradesi dışında oluşabilecek risklere karşı aracı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının zorunlu olmasının aksine, kasko sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Fakat her gün trafikte veya park halinde oluşabilecek onlarca riske karşı koruma sağlaması nedeniyle birçok araç sahibi kasko sigortasını satın almaktadır.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası; SGK’ya bağlı bir devlet sigortası bulunmayan veya devlet sigortasının yetersiz olduğunu düşünen bireylerin, hastalık veya kaza gibi nedenlerden oluşabilecek problemlerde, özel hastanelerde yapılacak tedavi masraflarını güvence altına alan bir sağlık sigortası ürünüdür. Yeni doğan bebeklerden, ortalama 60 yaşına kadar herkes özel sağlık sigortasından faydalanabilir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası; Zorunlu Trafik Sigortası bulunan araç sahiplerinin, olası bir kaza durumunda üçüncü şahıslara vereceği hasarın Trafik Sigortası limitlerini aşması durumunda, kalan masrafları karşılayan bir sigorta türüdür.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Doğum Sigortası

Doğum Sigortası; özel hastanelerde hamilelik sürecinde yapılacak rutin kontrolleri, doğum ve yeni doğan işlemleri gibi sağlık hizmetlerinde oluşabilecek masrafları, teminat limitleri kapsamında karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası; yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet/oturma izni almak isteyen kişilerin, ülkede bulunduğu süre içerisinde doktor muayenesi, yatarak ve ayakta tedavi işlemleri, ilaç masrafları gibi birçok sağlık ihtiyacında faydalanabileceği sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'lıların özel hastaneye gittiklerinde muayene, tahlil veya tedavi gibi işlemler için ödedikleri fark ücretini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran 0-65 yaş arasındaki herkes, özel hastanedeki tedavi masrafları için sadece devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL SGK katılım payını öder, diğer tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışına eğitim için seyahat gerektiren Erasmus, yüksek lisans veya dil öğrenimi gibi süreçlerde, eğitim boyunca risklere karşı teminatlar sunan bir sigorta türüdür.