Bize Ulaşın
Bireysel Sigortalar

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; çarpma, çarpışma, yangın ve çalınma gibi kişilerin iradesi dışında oluşabilecek risklere karşı aracı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının zorunlu olmasının aksine, kasko sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Fakat her gün trafikte veya park halinde oluşabilecek onlarca riske karşı koruma sağlaması nedeniyle birçok araç sahibi kasko sigortasını satın almaktadır.

Kasko sigortasının teminatları istek ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilir;

 • Araç sahibi; kaza, üçüncü şahıs mali sorumluluk, hırsızlık veya doğal afetler gibi temel risklere karşı standart teminatları güvence altına alan bir poliçe tercih edebilir. 
 • Araç sahibi; standart kasko poliçesinden bir veya birkaç teminat çıkartılarak, uygun fiyat seçeneği sunan dar kapsamlı kasko tercih edebilir.  
 • Araç sahibi standart kasko poliçesinin teminatlarına ek olarak; çekici hizmeti, anahtar kaybı veya hukuksal koruma gibi diğer teminatları da poliçesine eklettirerek geniş kapsamlı kasko ile yüksek standartta hizmet alabilir. 

Trafik sigortası kaza durumlarında yalnızca karşı tarafa ilişkin masrafları karşılarken; kasko sigortası, sigortalı araca gelecek hasarlara karşı garanti sunmaktadır. Özellikle en fazla maddi yük getiren, aracın veya parçalarının çalınması durumlarında, sigortalıların zarar görme olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Prim ödemelerinde taksitlendirme; hasarsızlık, alarm veya araç yaşı gibi indirim imkanları ile bütçenizi de güvence altına almaktadır. Bu imkanlar, sigorta şirketleri ve sunduğu poliçeler kapsamında değişkenlik göstermektedir.

“Ailenizin Sigortacısı” Genç Sigorta’da; mesleğinde uzman, işini tutkuyla yapan sigorta danışmanlarımız ile iletişime geçebilir, aracınız için ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun fiyatla, en geniş kapsamlı teminat seçenekleri sunan sigorta şirketlerinden teklif hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

Bilmeniz Gerekenler

Trafik Sigortası ile Kasko Sigortası arasındaki farklar şu şekildedir:

 

 • Trafik sigortası zorunlu, kasko sigortası ise isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür.
 • Trafik sigortası karşı tarafın aracını güvence altına alırken, kasko sigortası hem karşı tarafa verdiğiniz hasarı hem size ait olan aracı güvence altına alır.
 • Trafik sigortasının teminatları sabittir, kasko sigortasının teminatları kişinin ihtiyaçlarına ve bütçesine göre belirlenir.
 • Trafik sigortasının kapsam ve limitleri devlet tarafından belirlenir ve sabittir. Kasko kapsamı ve limitleri ise kişi tarafından belirlendiği için trafik sigortasına göre daha pahalıdır. 
 • Trafik sigortası isteğe bağlı iptal edilemez, kasko sigortası isteğe bağlı iptal edilebilir.

Standart kasko poliçesinde yer alan teminatlardan sadece birinin poliçe kapsamı dışında bırakılması durumunda “Dar Kapsamlı Kasko” poliçesi oluşur. Dar kapsamlı kaskonun teminatları sınırlıdır ve fiyat avantajı sağlar.

Genişletilmiş kasko, temel risklere karşı güvence oluştururken diğer ihtiyaç duyulabilecek teminatları da kapsar. Temel risklere ek olarak genişletilmiş kasko poliçesi kapsamında;  üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararlar, yol yardım hizmetleri, mini onarım, doğal afetler, terör ve anahtar kaybı gibi günlük yaşamda aniden oluşabilecek risklere karşı güvence sağlar. 

Kasko sigortasının kapsamı sigorta şirketine ve kasko türüne göre farklılık gösterir. Genellikle geniş kapsamlı kasko sigortası kapsamında; çarpma, çarpışma, çalınma, hırsızlık, doğal afetler, yangın, terör saldırısı, cam kırılması, ikame araç, çekici hizmeti, anahtar kaybı, hukuksal koruma ve yol yardım gibi hasarlar teminat altındadır.

Kasko poliçeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Bazı sigorta şirketleri kasko poliçesi kapsamına yurt dışı teminatı ekleyerek; poliçede belirtilen süre boyunca yurt dışında oluşabilecek risklere karşı güvence sağlamaktadır.

Anlaşmalı oto servisi; aracın markasının üreticisi veya temsilcisi tarafından onarım yetkisi verilen ve sigorta şirketi ile anlaşması bulunan yetkili servislerdir. Anlaşmalı oto servisi tarafından yapılan onarım ve bakım işlemlerinin masrafını sigorta şirketi doğrudan işletmeye öder. Ancak anlaşmasız oto servisinde yapılan onarım ve bakım işlemlerinin masrafını önce sigortalı işletmeye öder. Sigortalı gerekli evrakları sigorta şirketine ulaştırdıktan sonra, sigorta şirketinin anlaşmasız kurum için belirlediği limit ve ödeme yüzdesi oranında sigorta şirketinden geri ödeme alır.

Kasko Sigortası Genel Şartlar gereği aşağıdaki hallerde araçta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

 

 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır) 
 3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar 
 4. Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar
 5. Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar
 6. Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar
 7. Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar 
 8. Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar
 9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar
 10. Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 4 ve 5 nolu bentlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması

*Kasko poliçesinde teminat dışı kalan diğer durumların listesine sigorta şirketlerinin özel şartlarından ulaşılabilir.

İkame araç; tarafsız bir eksper tarafından yapılan incelemeye göre sürüş aksamına engel teşkil eden bir durum olduğunda ve aracın serviste olduğu süre boyunca sigorta şirketinin sigortalısına sunduğu yedek araçtır. Yedek aracın kaç gün sigortalıda kalacağı, poliçe başlangıç tarihinde sigortalı tarafından belirlenir. Genellikle ikame araç süresi yıllık 7×2 gün veya 15×2 gün olacak şekilde belirlenir.

İkame araç; bir kaza durumunda araç trafiğe çıkamaz hale geldiğinde ve serviste onarımı yapıldığı esnada verilir. Vuruk, çizik, boya, mini onarım ve tamiri 24 saati geçmeyecek hasarlarda araç serviste olsa dahi sigorta şirketi ikame araç vermeyecektir. 

İkame araç süresi poliçe yaptırmadan önce mutlaka belirlenmelidir. İkame araç süresi, yıllık 7×2 gün veya 15×2 gün olacak şekilde tercih edilebilir. 

Kasko sigortası geniş kapsamlı bir araç sigortası türüdür. Kasko sigortası sadece kaza esnasında oluşan hasarları karşılamaz. Kaza kaynaklı hasarlara ek olarak; hırsızlık veya hırsızın araca verdiği zararlar ve doğal afetten kaynaklanan hasarları da güvence altına alır. Bu sebeple kasko poliçesi yaptırmadan önce teminat limitleri ve teminat kapsamları dikkatlice incelenmelidir.

Öncelikle kasko poliçesi yapılacak sigorta şirketinin güvenilir olduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • Poliçede yer alan teminatların kapsamı hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Hasar durumunda poliçede belirtilmiş teminat limitlerinin yeterli olup olmayacağı hesap edilmelidir.
 • Grev, toplumsal hareketler gibi özel durumlarda ve doğal afetlerde kasko poliçesinin geçerli olup olmadığı ve muafiyet bilgisi sorgulanmalıdır.
 • Kasko sigortasının 4 türü vardır ve her bir tür güvence altına aldığı risklere göre isimlendirilir. Poliçenin dar kapsamlı kasko, genişletilmiş kasko, kasko veya tam kasko türlerinden hangisi olduğu mutlaka öğrenilmelidir.
 • Kasko poliçesinin muafiyetli olup olmadığı sorgulanmalıdır. Hasar durumunda tüm masrafları sigorta şirketi üstlensin isteniliyor ise muafiyetsiz kasko poliçesi tercih edilmelidir.
 • Sigorta şirketinin anlaşmalı oto servisleri incelenmelidir.
 • Kasko sigortasının genel şartları ve poliçe düzenlenen sigorta şirketinin kasko ürününe özel özel şartları mutlaka okunmalıdır.

Kasko sigortasının fiyatı; aracın markası, modeli, yaşı, yaşanılan il, kişinin hasar geçmişi ve poliçedeki teminat kapsamı ve limitlerine göre hesaplanır.

Sigorta şirketlerinden kasko teklifi almak için; aracın plakası, markası, modeli, şasi numarası, motor numarası, iletişim bilgileri ve doğum tarihi bilgileri gereklidir.

Kasko sigortasının devam ettiği süre boyunca; sigortalının kusurlu olduğu bir kazanın gerçekleşmesi ve bu durumda sigorta şirketinin hasarı üstlenmesi ile kasko bozulur. Kasko bozulması, bir sonraki sene kasko poliçesi yenilenirken hasarsızlık indiriminden yararlanılamayacağını ifade eder.

 • Öğretmenler, öğretim üyeleri, emniyet mensupları, yargı mensupları kasko poliçesi yaptırırken meslek indiriminden faydalanabilir.
 • 1 yıllık poliçe süresi boyunca, sigortalı kendisinin kusurlu olduğu bir kazaya karışmaz ise hasarsızlık indirimi uygulanır.
 • Ruhsat sahibinin 30 yaşın üzerinde olması ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olması durumunda sürücü indirimi uygulanır.

Çarpma veya çarpışma hasarlarında; kaza tespit tutanağı doldurularak zabıt tutulmalı, sigorta şirketini arayarak çekici çağrılmalıdır. Eğer poliçede çekici teminatı yoksa sigorta şirketi ile anlaşmalı en yakın servise araç götürülmelidir. Araç servise teslim edildikten sonra 5 gün içinde gerekli belgeler sigorta şirketine ulaştırılmalıdır. Gerekli belgeler sigorta şirketine teslim edildikten sonra hasar dosyası takip edilmelidir. Sigorta şirketi hasarı karşılayacağını bildirdikten sonra genellikle 8 iş günü içinde ödeme yapar.

Kasko hasar dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıdaki gibidir: 

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneği 
 • Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği
 • Zabıt yok ise, karşı tarafın kusurunu kabul ettiğine dair beyanı
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Aracın hasar fotoğrafları
 • Olay yeri kaza fotoğrafları
 • Ruhsat sahibine ait IBAN

Kimlerle Çalışıyoruz?

İlgili ürünler

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası; vefat, tehlikeli hastalık, maluliyet veya işsizlik gibi beklenmeyen risklere karşı, yaşamınız boyunca sizi, sevdiklerinizi ve yaşam standartlarınızı teminat kapsamında koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası; evcil hayvanların sağlık sorunlarında tedavi, muayene veya tahlil gibi hizmetlere ait masraflarını güvence altına alan sigorta ürünüdür.

Motosiklet Trafik Sigortası

Motosiklet trafik sigortası; kaza sebebiyle üçüncü şahıslara vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılayan, yaptırılması zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Doğum Sigortası

Doğum Sigortası; özel hastanelerde hamilelik sürecinde yapılacak rutin kontrolleri, doğum ve yeni doğan işlemleri gibi sağlık hizmetlerinde oluşabilecek masrafları, teminat limitleri kapsamında karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Eşya Sigortası

Eşya Sigortası; ev sahibi veya kiracı olmak fark etmeksizin, eşyalarınızı oluşabilecek hasarlara veya kayıplara karşı maddi açıdan teminat altına alarak, büyük masrafların oluşmasını önleyen bir sigorta çeşididir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Motosiklet Kasko Sigortası

Motosiklet Kasko Sigortası; trafikte seyir veya park halinde oluşabilecek çarpma, çarpışma, kısmen veya tamamen çalınma, yanma veya üçüncü şahısların kötü niyetli davranışları sebebiyle oluşacak zararlara karşı, motosikletinizi ve bütçenizi koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; çarpma, çarpışma, yangın ve çalınma gibi kişilerin iradesi dışında oluşabilecek risklere karşı aracı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının zorunlu olmasının aksine, kasko sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Fakat her gün trafikte veya park halinde oluşabilecek onlarca riske karşı koruma sağlaması nedeniyle birçok araç sahibi kasko sigortasını satın almaktadır.

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlik yapan kişilerin, kusurlu işlemleri sonucu mükelleflerine gelebilecek idari para ve usulsüzlük cezası gibi masrafları, teminat limitleri kapsamında tazmin eden bir sigorta çeşididir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'lıların özel hastaneye gittiklerinde muayene, tahlil veya tedavi gibi işlemler için ödedikleri fark ücretini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran 0-65 yaş arasındaki herkes, özel hastanedeki tedavi masrafları için sadece devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL SGK katılım payını öder, diğer tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest Mali Müşavirlik mesleğine sahip kişi veya işletmelerin yanlış hizmet vermesi sonucu, mükelleflerinden talep edilebilecek zararları karşılayan bir sigorta türüdür.

Büyüyen Çocuk

Büyüyen Çocuk Sigortası; 0-17 yaş aralığında bulunan çocuğunuzun geleceği için, erkenden birikim yapmanızı sağlayan bir sigorta ürünüdür.