Sorumluluk Sigortası Nedir?

Diğer 21 Haziran 2023

Sorumluluk sigortası bir kişinin, organizasyonun veya işletmenin bir başkasına karşı yasal olarak sorumlu olduğu zararları ve tazminat taleplerini karşılamak için satın aldığı bir sigorta türüdür. Bu sigorta; sigortalının bir hata, ihmalkârlık veya kusur sonucu başkalarına zarar vermesi durumunda tazminat taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Sorumluluk sigortaları birçok farklı sektörde kullanılır. Örneğin, trafik sigortası bir sürücünün kazaya karışması durumunda karşı tarafa verilen maddi hasarı karşılayabilir. Benzer şekilde mesleki sorumluluk sigortası bir profesyonelin yanlış tavsiye veya hatalı hizmet nedeniyle müşterilere verdiği zararları üstlenebilir.

Sorumluluk Sigortası Çeşitleri Nedir?

Sorumluluk sigortası birçok risk için teminatlar sunar ve poliçe sahibinin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. Zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Farklı alanlarda ve faaliyetlerde ortaya çıkabilecek risklere yönelik oluşturulan sorumluluk sigortaları aşağıdaki gibidir.

TÜPGAZ Zorunlu Sorumluluk Sigortası

TÜPGAZ zorunlu sorumluluk sigortası; LPG (Likit Petrol Gazı) dolduran, doldurtan, satış yaptıran ya da depolayan firmaların yasal olarak sahip olması gereken bir sigorta türüdür. Bu sayede LPG sistemlerinin neden olduğu olası kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek maddi hasarlara yönelik bir koruma sunar.
Örneğin; bir LPG tüpünün kullanım sırasında patlaması veya gaz kaçırması sonucu meydana gelebilecek yangın, patlama, maddi hasar veya bedensel zararlar gibi durumlar sigorta poliçesi kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla herhangi bir kazanın meydana gelmesi halinde TÜPGAZ sorumluluk sigortası, sigortalı LPG firmasının tazminat yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur ve mali açıdan güvence sağlar. Sigorta poliçesi, belirli sınırlar ve teminatlar içerir ve yerel yasalara uygun olarak düzenlenmektedir.

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan gemi sahiplerini, yolcu ve eşyalarına karşı oluşabilecek maddi zararlara karşı güvence altına alan sigorta türüdür.

Bu sigorta; deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan gemi sahiplerinin, kusurlu olsun olmasın, yolcularının veya yolcularının eşyalarının zarar görmesi veya kaybolması durumunda tazminat taleplerine karşı korunmalarını sağlar. Örneğin; gemi kazaları, deniz yolculuğu sırasında yolcuların yaralanması, hastalanması, eşyalarının kaybolması veya hasar görmesi gibi hallerde sigorta poliçesi kapsamında tazminat talepleri değerlendirilir ve sigortalı gemi sahibi mali açıdan korunmuş olur.
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan gemi sahiplerinin yasal zorunluluklarına uygun olarak düzenlenmelidir. Sigorta poliçesi genellikle belirli sınırlar ve teminatlar içerir ve yerel yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak düzenlenir. Bu sayede gemi sahipleri, yolcu taşımacılığı sırasında meydana gelebilecek potansiyel maddi zararlara karşı korunarak yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

Vale Sorumluluk Sigortası

Vale Sorumluluk Sigortası bir işletmenin müşteri araçlarını park veya teslim etme sürecinde meydana gelebilecek maddi zararları karşılar. Ayrıca vale tarafından kullanılan aracın neden olduğu trafik cezaları veya araçların çekilmesi gibi durumlar da bu sigorta kapsamında yer alabilir. Genellikle otel, restoran, otopark, vale hizmeti sunan işletmeler ve benzeri yerlerde kullanılır.

Vale Sorumluluk Sigortası, işletmelerin yasal zorunluluklarını yerine getirirken aynı zamanda finansal risklerini azaltmalarına yardımcı olur. Poliçe teminatları, sigortalının ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişebilir ve belirli sınırlar içerebilir. Bu sigorta, işletmelerin potansiyel tazminat taleplerine karşı korunmalarını sağlar ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası; hekimler, avukatlar, mühendisler, mali müşavirler, sigorta brokerleri, mimarlar gibi meslek grupları tarafından oluşabilecek ihmal ve dikkatsizlik sonucu üçüncü kişilere verilebilecek zararlara ilişkin tazminat taleplerini karşılamayı hedefleyen bir sigorta türüdür. Bu anlamda poliçe, meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri sırasında meydana gelen hasarlarda geçerli olur.

Ek olarak poliçe sahibinin meslek icrasında maruz kaldığı risklere ve ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirilebilir. Teminat sınırları, prim tutarları, kapsam ve istisnalar, poliçe üzerinde anlaşılan koşullara ve sigortalının tercihlerine göre değişebilir. Mesleki Sorumluluk Sigortası, meslek mensuplarının potansiyel tazminat taleplerine karşı mali güvence sağlar ve mesleki itibarın ve müşteri güveninin korunmasına yardımcı olur.

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası; belirli meslek veya faaliyet gruplarının, yasalar veya düzenlemeler gereği sahip olmaları gereken belgelere ilişkin mali sorumluluklarını karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu bağlamda Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı’nın yasalar ve düzenlemeler gereği yerine getirmesi gereken mali yükümlülüklerini gerçekleştirmemesi durumunda elektronik sertifika sahipleri, kuruluşlar ve üçüncü şahısların maruz kalabileceği zararları karşılamayı hedefler.

Bu zararlar; elektronik sertifikaların yanlış düzenlenmesi, hatalı zaman damgası uygulanması, elektronik imza hataları veya diğer hatalar nedeniyle meydana gelebilir. Böylelikle ESHS’nin bu tür hatalarının sonuçlarına karşı finansal koruma sağlayarak elektronik sertifika sahipleri ve ilgili tarafların güvende olmasını sağlar.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu araçların karayollarında işletildiği esnada araç sahipleri veya işletenleri, üçüncü kişilere karşı olan yasal sorumluluklarını yerine getirmek için zorunlu olarak yaptırmaları gereken Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, trafik sigortası olarak da bilinmektedir.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarına göre sözleşme, araç sahibinin veya araç kullanıcısının trafik kazası sonucu 3. kişilere verdiği zararlara yönelik teminatları ve limitleri içerir. Bu poliçe türü, trafik güvenliği ve karayolu kullanıcılarının korunması amacıyla yasalar tarafından zorunlu tutulmuştur ve araç sahiplerinin trafikte güvence altında olmasını sağlar.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası; şirketlerin ve şirket çalışanlarının, faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara zarar verme sonucu ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararların finansal yükünü azaltmayı hedefler. Poliçede belirtilen teminatlara ve limitlere göre kazaya maruz kalan kişilerin ölümü, yaralanması veya sakat kalması gibi durumlar ile üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelen zararlar, bu sigorta kapsamında değerlendirilir. Bu tür sigorta poliçeleri, işletmelerin veya şahısların, üçüncü şahısların mülkiyetine veya maddi varlıklarına zarar verme riskine karşı mali önlem almalarını sağlar.

Özellikle iş faaliyetlerinin yoğun olduğu sektörlerde kazaların ve maddi zararların meydana gelebilme riski yüksektir. Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, şirketleri ve şirket çalışanlarını korur ve olası tazminat taleplerini karşılamak suretiyle finansal güvence sağlar. Aynı zamanda iş sürekliliğini ve güvenilirliğini artırır.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; güvenlik alanında faaliyet gösteren personelin, üçüncü şahıslara neden olabileceği zararlar sonucu ortaya çıkacak tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta türüdür. Bu tür zararlar; kazalar, yaralanmalar, mülk hasarları gibi durumları kapsayabilir. Poliçede belirtilen teminatlara ve limitlere göre olası bir kaza veya zarar durumunda tazminat talepleri Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası tarafından karşılanır.

Ürün Geri Çağırma Sorumluluk Sigortası

Ürün Geri Çağırma Sorumluluk Sigortası bir şirketin ürettiği veya dağıttığı ürünlerin geri çağırılması gerektiğinde ortaya çıkacak maddi kayıpları karşılar. Ürünlerin hatalı veya zararlı olduğu durumlarda geri çağırma süreci ve sonuçları nedeniyle şirketin maruz kalabileceği mali riskleri ve tazminat taleplerini karşılamak amacıyla kullanılır. Ürün Geri Çağırma Sorumluluk Sigortası; iş durması, geri çağırma, yerine koyma, rehabilitasyon, danışmanlık ve ürünün yok edilmesine ilişkin masraflar gibi çeşitli kapsamları içerebilir.

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin çevre kirliliği nedeniyle üçüncü şahıslara veya doğal kaynaklara verilebilecek zararlar sonucu ortaya çıkacak maddi yükümlülükleri karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. İşletmelerin potansiyel çevresel risklere karşı mali koruma sağlamak için kullanılır. Bu tür olaylar; kara, hava, su kirliliği gibi doğal kaynaklara, topraklara, su kaynaklarına, bitki ve hayvan yaşamına, aynı zamanda üçüncü şahısların mülkiyetine ve sağlığına zarar verebilecek nitelikte olabilir.

Çevre kirliliği; asit, atık madde, baz, buhar, duman, is, zehirli kimyasal maddeler gibi tahriş edici ve kirletici her türlü katı, sıvı ya da gaz maddenin dağılması ve sızması sonucu ortaya çıkabilir. Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası, bu tür çevresel kirlilik olaylarına karşı işletmelerin finansal koruma sağlar ve temizleme, onarım, tazminat ve diğer masrafları karşılayabilir. Ayrıca çevre düzenlemelerine uyumluluk gerekliliklerini karşılamak için işletmelerin finansal risklerini yönetmelerine yardımcı olabilir.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası bir işverenin çalışanlarına karşı mali yükümlülüklerini karşılayan sigorta ürünüdür. Bu sigorta işverenin çalışanlarına fiziksel yaralanma, hastalık gibi durumlarda ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini ödemektedir. Bu bağlamda iş yerinde veya işle ilgili faaliyetler sırasında çalışanların maruz kalabileceği risklere karşı koruma sağlar.

Örneğin; iş kazaları, meslek hastalıkları veya çalışanların yaralanması durumunda ortaya çıkabilecek masrafları üstlenebilmektedir. Bu sigorta aynı zamanda işverenin yasal yükümlülüklerini karşılamasına yardımcı olabilir. Çalışma koşullarına ilişkin yasal düzenlemelere uymama durumlarında işverenin mali yükümlülüklerini karşılayabilir ve işvereni olası mali risklerden koruyabilir. Ayrıca işverenin itibarını ve iş devamlılığını koruyarak işletmenin sürdürülebilirliğini destekleyebilir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, karayolu ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zararlar nedeniyle taşımacıların yasal olarak taşıma konusundaki mali sorumluluklarını karşılamak için zorunlu olarak satın almaları gereken bir sigorta türüdür. Bu sigorta, karayolu ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinde meydana gelebilecek kaza, hasar veya diğer olaylar sonucu üçüncü şahıslara veya mala verilecek zararlar nedeniyle taşımacının mali sorumluluğunu teminat altına alır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından taşımacılık belgesine sahip araçların zorunlu olarak yaptırması gerekir. Sigorta teminatlarının sınırları ve prim ödemeleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınır. Tazminat ödemesi konusunda öncelikli olan sigorta, zorunlu trafik sigortasıdır. Ek olarak araç sahipleri, kendi araçlarındaki hasarları karşılamak adına ihtiyari mali sorumluluk sigortası da yaptırabilirler. Ancak bu poliçe türü sonrasında devreye girer. Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, taşımacının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini ve taşıma faaliyetlerini yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürebilmesini sağlar.

“Filo Kasko Sigortası” hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için tıklayınız.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası bir işletmenin ürettiği veya satışını yaptığı ürünlerin neden olduğu bedeni zararlar, maddi hasarlar veya mülkiyet kayıpları gibi üçüncü şahısların zarar taleplerine yönelik koruma sağlar. Üretim, ambalajlama, dağıtım veya satış süreçlerinde sigortalının başına gelebilecek kazalara, ürün hatalarına, tasarım kusurlarına veya ürünün kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek masraflara karşı mali güvence sunar.

Sigortalı, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde gerekli belgeleri sunarak sigorta şirketine bildirimde bulunması halinde tazminat ödemesi alabilir. Ürün sorumluluk sigortası; üreticiler, ithalatçılar, distribütörler, toptancılar, perakendeciler ve diğer ticari işletmeler için önemli bir tedbirdir. İşletmelerin finansal risklerini azaltır ve potansiyel tazminat taleplerine karşı koruma sağlar, böylece işletmelerin itibarını ve sürdürülebilirliğini korur.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası; asansör sahiplerinin veya işleticilerinin, asansörlerinde meydana gelebilecek kazalar sonucu 3. şahısların maddi ve bedeni zararlarına karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür.

Aynı zamanda taraflar arasındaki anlaşmazlık durumlarında açılan dava masraflarını ve avukatlık ücretlerini de kapsayabilir. Ancak sigorta poliçesi gereği belirli durumlar teminat kapsamında yer almayabilir. Örneğin; sigortalının kasti hareketler sonucu meydana gelen kazalar, maksimum yük ağırlığının dikkate alınmaması, poliçede belirtilen sınırlar dışında gerçekleşen olaylar veya asansörün bakım ve güvenlik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalar teminat dışında tutulabilir.

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, tehlikeli maddelerin taşınması ve atıkların yönetimi süreçlerinde meydana gelebilecek kazalara karşı maddi sorumluluğu güvence altına alır. Genel olarak atık yönetimi konusunda yasal düzenlemelere uygunluk sağlamak isteyen işletmeleri ilgilendirir. Bu sigorta sayesinde vefat (kişi başına ve kaza başına), sürekli sakatlık (kişi başına ve kaza başına), tedavi masrafları (kişi başına ve kaza başına) ve maddi zararlar (kaza başına) gibi riskler karşılanır. Kimyasal, toksik, yanıcı, radyoaktif maddeler ve petrol gibi tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili faaliyetlerde bulunan işletmeler tarafından yaptırılmakla beraber bu sektör için zorunlu tutulmuştur.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, kıyı tesislerinin deniz kirliliği yaratma riskine karşı üçüncü kişilere verilebilecek maddi zararları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür. Kıyı tesisleri; denizde petrol veya diğer tehlikeli maddelerin üretimi, depolanması, transferi veya işlenmesi gibi faaliyetlerde bulunan tesisleri kapsar. Bu sigorta ile deniz kirliliği nedeniyle oluşabilecek maddi zararlar karşılanır. Bu sigorta, poliçede belirtilen limitler dahilinde kusur şartı aranmaksızın üçüncü kişilere karşı sorumlulukları üstlenir.

Sorumluluk Sigortaları Nasıl Yaptırılır?

Sorumluluk sigortası, sigorta acentesi aracılığıyla temin edilir ve size sunulan poliçe seçenekleri arasından bir seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu doğrultuda poliçeyi imzalayarak ve belirlenen ödeme planına uygun şekilde hareket ederek sigortadan faydalanmanız mümkündür. Poliçeyi edinirken sizden birtakım bilgi ve belgelerin isteneceğini ise unutmamanız gerekir.

Genç Sigorta, deneyimli sigorta uzmanlarıyla sizlere en uygun sigorta çözümlerini sunmak için profesyonel hizmet vermektedir. Detaylı bilgi almak ve en avantajlı fiyat tekliflerimizden yararlanmak için 0216 411 95 17 numaralı danışma hattımızdan bize ulaşabilir veya sayfamız üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak size dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.