Bize Ulaşın
Kurumsal & Endüstriyel Sigortalar

3. Şahıs Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; işletmelerin ürettiği veya sattığı ürünlerin hatalı olması sebebiyle üçüncü şahıslara ve firmaya verebileceği zarar masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.

Ürünü temin eden üretici, dağıtıcı veya satıcılar; kusurlu ürün sebebiyle tüketiciye maddi ve bedeni gelebilecek zararlardan kanunen sorumludurlar.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; firmaların isteklerine uygun olarak 2 ana teminat sunmaktadır:

  • Ürün Sorumluluk Teminatı kapsamında; işletmelerin geliştirme, üretim, etiket ve ürün kontrol hatalarından kaynaklanan, kusurlu ürün sebebiyle oluşan bedeni ve maddi zararlara karşılık, üçüncü şahısların firmaya açacağı tazminat isteklerini teminat limitlerince karşılamaktadır. Yurtdışından temin edip Türkiye’de satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin kusurları da poliçe teminatları dahilinde sayılmaktadır.
  • Ürün Geri Çağırma Teminatı kapsamında; ürünlerin üretim, ambalajlama ve dağıtımı esnasında farkında olmadan tasarım, etiket hataları; tahrifat veya bozulma gibi nedenlerden dolayı bedeni ve maddi zararlara karşılık piyasadan toplanma masrafları koruma altına alınmaktadır. Bu teminatın kullanımı için, ürünün kusurlu/ayıplı ürün olması zorunluluğu vardır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; günümüzde üretim ve tüketici sayısı artması ile daha fazla karşılaşılan hasar ve tazminat taleplerine; tüketici haklarına ve işletme sahiplerine kapsamlı koruma sağladığından tercih edilmektedir. Yalnızca maddi olanak sağlamakla kalmayıp; müşteri ve topluma duyarlı olmaya destek sağlaması sebebiyle firmalara olumlu bir imaj da sunmaktadır.

Sunduğunuz ürünler ve geri dönüşleri sebebiyle kaygı yaşamamak için; tam da ihtiyacınız olan ürün Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortasıdır. Ürünlerinize ve işletmenize gereken tüm sigortalara Genç Sigorta ile kolayca ve güvenle ulaşabilirsiniz. Uzman sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak isterseniz 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Kimlerle Çalışıyoruz?

İlgili ürünler

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları; kara, deniz, hava veya demiryoluyla nakil olarak taşınması gereken herhangi bir yükün, taşınma sırasında karşılaşabileceği zarar ve kayıpları garanti altına alan bir sigorta çeşididir.

İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Grup Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları; işletmelerin, personellerinin sağlık ihtiyaçlarında ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılaması adına yaptırdığı; firmalara ve çalışanlara uygun prim ödemeleri ile birçok avantaj sağlayan bir tür sağlık sigortasıdır.

Siber Güvence

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

3. Şahıs Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; işletmelerin ürettiği veya sattığı ürünlerin hatalı olması sebebiyle üçüncü şahıslara ve firmaya verebileceği zarar masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

Alacak Sigortası

Alacak Sigortası; işletmelerin yurt içi veya yurt dışına yaptığı vadeli satışlarda, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ticari kayba uğramasını engelleyen bir sigorta türüdür.

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası; toplu faydalanma ve kullanım mekanlarına sahip site, apartman, sanayi bölgeleri veya Avm’ler gibi ortak yaşam alanlarını ve bu alanların yönetici sorumluluklarını teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; kurumsal işletmelerin, mesleğini icra ederken veya hizmet sunarken kazaen üçüncü şahıslara maddi ve bedeni verdiği zararlarda istenilen tazminat talepleri; bu taleplere bağlı olarak açılacak dava, mahkeme ve avukatlık masraflarını tazmin eden bir sigorta ürünüdür.