Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları; kara, deniz, hava veya demiryoluyla nakil olarak taşınması gereken herhangi bir yükün, taşınma sırasında karşılaşabileceği zarar ve kayıpları garanti altına alan bir sigorta çeşididir.

nakliyat sigortası
Genç Sigorta
nakliyat sigortası

Nakliyat Sigortaları; taşınması gereken yükü, firmaların ihtiyaçlarına göre teminatlar ile korumaktadır:

 • Nakliyat Emtia Teminatı; taşınacak malın, araç ile birlikte değerini tamamen kaybedecek şekilde zarar görmesini; kaza sebebiyle yükün fiziksel hasarlarını ve tüm risklere karşı kayıplarını teminat limitleri kapsamında güvence altına almaktadır.
 • Nakliyat Abonman Teminatı; işletmelerin yıl boyunca taşınacak tüm ürünlerini cinsi, teminat türü ve limitine göre özel olarak hazırlanan poliçe kapsamında teminat altına almakta; yıllık kapasiteye göre indirim sağlamaktadır.

Nakliyat Sigortaları, zorunlu bir sigorta türü olmamakla birlikte gerek hava koşulları gerekse barındırdığı riskler itibari ile işletmelerin geleceğini koruyan; ürün güvenliğini sağlayan bir sigorta oluşu nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. Abonman Teminatının sunduğu indirim avantajı ile de bütçenize katkı sağlamaktadır.

İşletme olarak sıkça nakliye ihtiyacı duyuyor, ürünlerinizin güvenliğinden endişe ediyorsanız; Genç Sigorta işinizin daima yanında! Sektörünüze gereken en doğru ve uygun prim ödemelerine sahip poliçe için; sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak isterseniz 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Nakliyat Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Nakliyat sigortası; taşımacılık sırasında oluşabilecek hasar, kayıp veya hırsızlık gibi risklere karşı taşıma işleminin yapılacağı aracın, yükün ve taşıyıcı firmanın sigorta kapsamına alınmasıdır. Bu bağlamda yükün taşınması sırasında herhangi bir kaza veya hasar meydana geldiğinde taşıyıcı firmaya veya yük sahibine maddi açıdan koruma sağlar.

Bu sigorta genellikle yükün türüne, taşınacak mesafeye, taşıma yöntemine ve risk düzeyine göre değişiklik gösterir. Taşıma sırasında oluşabilecek çarpma, devrilme, yanma, çalınma, kaybolma gibi risklere karşı korur. Ayrıca nakliyat sigortası kapsamında taşıma sırasında oluşabilecek üçüncü şahıs zararları da teminat altına alınabilir.

Nakliyat sigortası, genellikle yükün taşınacağı mesafeye, yükün değerine, taşıma yöntemine ve risk düzeyine göre farklı türlerde sunulur. En yaygın nakliyat sigortası türleri şunlardır:

 • Nakliyat emtia sigortası: Nakliyat sigortası kapsamında emtia taşınması sırasında oluşabilecek hasar ve kayıplar da emtia sigortası kapsamında korunabilir. Genellikle yükün türüne ve değerine göre fiyatlandırılır. Tam ziya teminatı, dar teminat ve geniş teminat olmak üzere üç farklı çeşidi bulunmaktadır.
 • Navlun sigortaları: Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, taşıma işlemleri sırasında oluşabilecek hasarlar nedeniyle maddi kayıplarını önlemek için aldıkları bir sigorta türüdür. Navlun yükünün kara, deniz veya hava yoluyla taşınması sırasında oluşabilecek hasarlar, kayıplar veya gecikmeler nedeniyle oluşabilecek maddi kayıpları korur. Bu sigortalar, navlun yüklerinin değerine ve taşıma şekline göre farklı kapsamlar sunabilir.
 • Kıymet nakliyatı sigortası: Mücevher, antika eşya, sanat eseri, para, bono, hisse senedi gibi yüksek maddi değeri olan eşyaların taşınması sırasında oluşabilecek riskleri kapsar. Bu sigorta ile taşıma sırasında değerli eşyaların çalınması, kaybolması veya hasar görmesi durumunda sigorta şirketi tarafından belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir. Genellikle özel bir ekip tarafından ve özel bir taşıma aracı ile gerçekleştirilen nakliyat işlemlerinde kullanılır. Nakliye firmaları, mücevheratçılar, bankalar, müzeler ve sanat galerileri gibi kurum ve kuruluşlar tarafından tercih edilir.
 • Tekne sigortaları: Tekne sahiplerinin tekneyle ilgili risklere karşı koruma sağlamak amacıyla aldıkları sigorta poliçeleridir. Bu sayede maddi kayıplara karşı korunarak olası hasar ve kayıplardan dolayı oluşabilecek maddi yükümlülükler minimize edilebilir. Tekne sigortaları, tekne sahiplerine birçok farklı riski kapsayacak şekilde sunulur. Bu riskler; çarpışmalar, batma, yangın, hırsızlık veya vandalizm olabilir. Genellikle tekne tipi, boyutu, kullanım amacı, kullanım alanı, motor özellikleri gibi faktörlere göre sigorta içeriği de değişkenlik gösterir.
 • Sorumluluk sigortaları: Taşıyıcı firmaların taşıma sırasında yük sahibine veya üçüncü şahıslara verdiği zararları teminat altına alır. Yük taşıma işinde oluşabilecek çeşitli riskleri kapsar. Bu riskler arasında yükün kaybolması, hasar görmesi, çalınması veya diğer nedenlerle zarar görmesi yer alır. Bu tür durumlarda sorumluluk sigortası, taşıyıcının yük sahibine tazminat ödemesini sağlar.

Nakliyat sigortası türleri ve teminatları, sigorta şirketleri ve sigorta poliçelerine göre değişebilir. Bu nedenle nakliyat sigortası satın almadan önce poliçeleri ve teminatları dikkatli bir şekilde incelemeniz önerilir.

 

Nakliyat sigortası genel şartları, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve nakliyat sigortası poliçesinin temel koşullarını tanımlar. Bir nakliyat sigortası poliçe örneğinde şu maddelerin kapsamı hakkında bilgi vermektedir:

 • Sigorta kapsamı: Poliçede belirtilen şartlar dahilinde yükün taşınması sırasında oluşacak hasarlar ve kayıplar sigorta kapsamı içinde yer alır.
 • Sigorta bedeli: Yükün taşınması sırasındaki risk düzeyine göre belirlenen bedeldir.
 • Sigorta primleri: Sigorta poliçesi kapsamında ödenecek primler; yükün değeri, taşıma mesafesi, taşıma yöntemi, sigorta şirketinin risk değerlendirmesi ve diğer faktörlere göre belirlenir.
 • Sigorta tazminatı: Sigorta poliçesi kapsamında oluşan hasar ve kayıpların tazmini, sigorta şirketinin belirlediği koşullara ve tazminat limitlerine göre gerçekleştirilir.
 • Sigorta iptali: Sigorta poliçesinin iptali, poliçe sahibinin talebi veya sigorta şirketinin belirlediği nedenlere göre gerçekleştirilir.
 • Sigorta süresi: Sigorta poliçesi kapsamında belirlenen süre, yükün taşınması sırasında oluşabilecek risklerin süresi boyunca geçerlidir.
 • Sigorta yükümlülükleri: Poliçe sahibi ve sigorta şirketi arasındaki yükümlülükler, poliçede belirlenen koşullar ve sigorta sözleşmesine göre gerçekleştirilir.

Tüm bunların dışında nakliyat sigortası özel şartları ise sigorta poliçesi kapsamında belirtilen ve poliçenin sigorta şirketi tarafından sunulan standart koşullarından farklı olan şartlardır. Bu özel şartlar, sigortalının ihtiyacına göre düzenlenir ve sigorta şirketi tarafından kabul edilir. Örneğin, nakliyat sigortası kapsamında kamyon klozu olarak bilinen araçların kullanımı durumunda özel bir sigorta ihtiyacı ortaya çıkabilir. 

Kamyon klozu, nakliyat esnasında yüklerin araçtan inmeden başka bir araca aktarılmasını sağlayan bir ekipmandır. Bu şekilde yapılan taşımacılık işlemleri, yüklerin hasar görme olasılığını azaltır ancak yine de riskler söz konusu olabilir. Dolayısıyla kamyon klozu kullanılarak yapılan nakliyat işlemlerinde, nakliyat sigortası poliçesinde ek bir madde ile kamyon klozu kullanımı belirtilerek bu ekipmanın kullanımından kaynaklanabilecek riskler de sigorta kapsamına dahil edilebilir. Bu ek madde ile kamyon klozu kullanımına özgü riskler, kapsamlı bir şekilde ele alınarak sigorta poliçesi düzenlenebilir.

Nakliyat sigortası, yükün taşınması sırasında oluşabilecek hasarlar ve kayıpların tazmin edilmesini sağlayan bir sigorta çeşididir. Genel olarak da aşağıdaki riskleri kapsar.

 • Kargo hasarı: Yük taşınırken oluşabilecek her türlü hasar, çizik, ezik, kırılma, çarpma, yanma, patlama gibi zararlar nakliyat sigortası kapsamında yer alır.
 • Hırsızlık: Taşınma esnasında hırsızlık olaylarına karşı koruma sağlar.
 • Yanma: Yükün taşınması sırasında yangın gibi doğal afetlere karşı koruma sağlar.
 • Kayıp: Yükün kaybolması veya çalınması durumunda nakliyat sigortası kapsamında tazminat ödenebilir.
 • İnsan kaynaklı zararlar: Yükü taşıyan aracın kazası, şoförün hatalı manevraları, yükün düşmesi gibi insan kaynaklı zararlar nakliyat sigortası kapsamında yer alır.

Nakliyat sigortası; kara, deniz ve hava taşımacılığı dahil olmak üzere çeşitli taşımacılık yöntemleri için uygulanabilir. Ancak nakliyat sigortası genel şartları, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve poliçeler arasında farklılıklar olabilir.

Nakliyat sigortası, yükün taşınması sırasında meydana gelebilecek çeşitli zararları kapsar. Ancak nakliyat sigortası bazı durumlarda tazminat ödemesi yapmayabilir. Bu durumlar şunları içerir:

 • Yasa dışı faaliyetler: Nakliyat sigortası, yasa dışı faaliyetler sırasında oluşan zararları kapsamaz. Örneğin, sigortalı kişinin kaçak mal taşıması veya yasa dışı bir işlem yapması durumunda nakliyat sigortası geçerli olmayabilir.
 • İhmal veya hatalar: Yük taşıyan araçtaki bir hatadan veya ihmalden kaynaklanan zararları kapsamayabilir.
 • Yüksek değerli eşyalar: Özellikle yüksek değerli eşyalar için yeterli tazminat sağlamaz. Bu durumda özel bir sigorta poliçesi almak gerekebilir.
 • Öngörülebilir riskler: Nakliyat sigortası, öngörülebilir riskleri kapsamayabilir. Örneğin; bir yükün taşınması sırasında paketleme hatasıyla meydana gelebilecek hasarlar, öngörülebilir riskler olarak kabul edilebilir ve nakliyat sigortası kapsamı dışında kalabilir.

Nakliyat sigortası poliçesi satın almadan önce sigorta şirketinin belirlediği kapsamı ve sınırlamaları dikkatle incelemeniz önerilir.

Nakliyat sigortası geniş teminat, yük taşımacılığı sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli riskleri kapsayan bir poliçedir. Geniş teminatlı nakliyat sigortası poliçesi, kapsamını artırmak için ek teminatlar sağlar ve genellikle sigortalının yüksek risk altındaki yükleri taşıdığı durumlarda tercih edilir. Bu bağlamda aşağıdaki riskleri kapsar:

 • Kaza, çarpışma veya devrilme: Taşıma sırasında araçta yaşanan kaza, çarpışma veya devrilme sonucu oluşabilecek zararlar.
 • Yangın, patlama veya yıldırım: Aracın içindeki eşyaların yangın, patlama veya yıldırım sonucu oluşabilecek zararları.
 • Hırsızlık: Taşınan eşyaların çalınması veya kaybolması sonucu oluşabilecek zararlar.
 • Sel veya su baskını: Aracın sel veya su baskını sonucu zarar görmesi veya taşınan eşyaların suya maruz kalması sonucu oluşabilecek zararlar.
 • Deprem: Deprem sonucu oluşabilecek zararlar.
 • Yüksek değerli eşyalar: Özellikle yüksek değerli eşyalar için yeterli tazminat sağlanması.
 • Taşımacılıkta kullanılan araçların hasarlanması: Sigorta poliçesinde belirlenen limitler dahilinde aracın hasarlanması durumunda meydana gelen zararlar.

Geniş teminatlı nakliyat sigortası, yük taşımacılığı sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli riskleri de dahil ettiği için en kapsamlı sigorta korumasını sağlar. Ancak sigorta şirketi tarafından belirlenen istisnalar dikkatlice incelenmelidir.

Nakliyat sigortası dar teminat, yük taşımacılığı sırasında oluşabilecek en yaygın riskleri kapsayan bir poliçedir. Dar teminatlı nakliyat sigortası poliçesi, geniş teminatlı nakliyat sigortasına göre daha az kapsamlıdır. Ancak daha uygun fiyatlıdır. Diğerine nazaran sunduğu teminatlar sadece kaza, çarpışma veya devrilme ile yangın, patlama veya yıldırım şeklindedir.

Dar teminatlı nakliyat sigortası poliçesi, geniş teminatlı poliçeden daha sınırlı olsa da yük taşımacılığı yapan şirketlerin çoğu için yeterli olabilir. Ancak her nakliyat işi farklı riskler taşıdığı için doğru sigorta kapsamının belirlenmesi adına bir sigorta danışmanından yardım almak faydalı olabilir. Ayrıca nakliyat sigortası, dar teminat veya geniş teminat fark etmeksizin sigorta şirketi tarafından belirlenen sınırlamalar ve istisnalar düzgün bir şekilde anlaşılmalıdır.

Nakliyat sigortası, yük taşımacılığı yapan firmalar veya yük sahipleri tarafından yaptırılabilir. Sigorta yaptırmak için öncelikle bir sigorta şirketi seçilmeli ve bu şirketle iletişime geçilmelidir. Sigorta şirketi, talep edilen kapsama göre bir poliçe hazırlayacak ve poliçe için prim ücreti belirleyecektir. Nakliyat sigortası yaptırmak isteyen kişi veya firma, sigorta şirketinin istediği bilgi ve belgeleri sağlamalıdır. Bu bilgi ve belgeler arasında şunlar yer alır:

 • Taşıma işinin türü, yani hangi tür yüklerin taşındığı
 • Taşıma işinin sıklığı ve düzenli olup olmadığı
 • Taşıma işinin başlangıç ve bitiş noktaları
 • Taşınacak eşyaların türü ve miktarı
 • Araç tipi, plaka numarası ve kullanım süresi gibi araç bilgileri
 • Sigortalanacak taşıma bedeli ve sigorta limitleri

Sigorta şirketi, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra poliçeyi düzenleyecek ve yük sahibine veya taşıma şirketine teslim edecektir. Poliçe genellikle belirli bir süre için geçerli olacaktır. Yük taşımacılığı yapan firmaların çoğu, her taşıma işi için ayrı bir poliçe düzenlemek yerine yıllık bir poliçe satın alarak tüm taşıma işlerini kapsayacak şekilde sigorta yaptırmayı tercih ederler.

Nakliyat sigortası, sigorta şirketleri tarafından sunulan bir üründür ve bu şirketlerin müşteri hizmetleri veya internet siteleri aracılığıyla yapılabilir.

Eğer nakliyat sigortası konusunda profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız Genç Sigorta olarak bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Bünyemizde yer alan sigorta uzmanları, sizin ihtiyaçlarınızı dinleyerek en uygun sigorta planını önermek için size danışmanlık sağlayacaklardır. Bunun için dilerseniz sayfanın üst kısmında yer alan form üzerinden veya 0216 411 95 17 müşteri hizmetleri numarasından Genç Sigorta‘ya  ulaşabilirsiniz.

Nakliyat sigortası, birçok sigorta şirketi tarafından sunulan bir üründür. Bu şirketler arasında ülkemizde hizmet veren örnekler şunlardır:

 • Ak Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Generali Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Ray Sigorta

 

Hangi sigorta şirketinin nakliyat sigortası için en uygun teklifi sunduğunu belirlemek için farklı şirketlerin tekliflerini karşılaştırmak faydalı olabilir.

Nakliyat sigortası fiyatları; taşınacak malzemelerin niteliği, taşınacak mesafenin uzunluğu, taşıma yöntemi, sevkiyat süresi gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak nakliyat sigortası fiyatları konusunda kesin bir rakam vermek zordur. Çünkü fiyatlar, yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak çeşitli olabilir ve sigorta şirketlerinin politikaları da farklılık gösterebilir. Bu nedenle nakliyat sigortası yaptırmadan önce farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırmak ve en uygun fiyatı almak için sigorta brokerleri veya sigorta danışmanlarından yardım almak faydalı olabilir.

Nakliyat sigortası primleri genellikle sigortalı malın değerine göre belirlenir. Ek olarak sigorta poliçesi kapsamındaki teminat seviyesine de bağlıdır. Bu bağlamda kullanılan belli bir oran mevcuttur. Malın değerine göre belirlenen bu oran genel olarak %0,1 ile %2 arasında değişmektedir. Örnek verecek olursak 100 bin TL değerindeki bir mal için nakliyat sigortası primi genellikle 100 TL ila 2000 TL arasında olacaktır. Nakliyat sigortası hesaplamasında kullanılan bilgiler aşağıdaki gibidir.

 • Taşınacak malın değeri ve cinsi
 • Kalkış ve varış yeri
 • Vergi numarası
 • Yükleme tarihi
 • Taşıma vasıtası türü (kara yolu, hava yolu ve deniz yolu gibi hangi trafik yolunun kullanıldığı)
 • Deniz yolu taşıması ise geminin yaşı
 • Ambalaj türü

Nakliyat sigortası kapsamında meydana gelebilecek hasarlar şunları içerebilir:

 • Kaza hasarları: Araç kazaları sonucu oluşabilecek maddi hasarlar, nakliyat sigortası kapsamında yer alır ve sigorta şirketi tarafından karşılanır.
 • Hırsızlık hasarları: Yolculuk sırasında taşınan malzemelerin çalınması durumunda sigorta kapsamında yer alan hırsızlık hasarları meydana gelebilir. Sigorta şirketi, çalınan malzemelerin değerini karşılar.
 • Yangın hasarları: Taşınan malzemelerin yangın sonucu zarar görmesi halinde sigorta şirketi, yangın sonucu oluşan maddi zararı ödemektedir.
 • Su hasarları: Taşınan malzemelerin suya maruz kalması sonucu oluşan hasarlar, bu sigorta kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla sigorta şirketi, su hasarı sonucu yaşanan hasarları karşılar.
 • Diğer hasarlar: Nakliyat sigortası, yukarıda belirtilen hasarlar dışında da çeşitli hasarlara karşı koruma sağlar. Örneğin; taşınan malzemelerin düşmesi sebebiyle ortaya çıkan zararlar, sigorta şirketi tarafından karşılanabilir.

Nakliyat sigortası sorgulaması yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Öncelikle sigorta poliçenizde yer alan sigorta şirketi ile poliçe numarası gibi bilgileri hazırlamalısınız.
 • Sigorta şirketinin resmi web sitesine gidin ve “Sigorta Sorgulama” veya benzeri bir seçenek arayın.
 • Sigorta şirketi tarafından sağlanan sorgulama formunu doldurun. Bu formda genellikle poliçe numaranızı ve diğer kimlik bilgilerinizi girmeniz istenir.
 • Formu gönderdikten sonra sigorta şirketi tarafından sağlanan sonuç sayfasını kontrol edin. Burada sigorta poliçenizle ilgili detaylı bilgilere ve poliçe süresine ilişkin bilgilere erişebilirsiniz.
 • Eğer sigorta poliçenizde bir sorun ya da hata varsa sigorta şirketiyle iletişime geçerek çözüm arayabilirsiniz.

Nakliyat sigortası sorgulama işlemi için doğrudan sigorta şirketinize ait acenteyi ziyaret edebilir veya sigorta temsilcinizle telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Nakliyat sigortası genellikle belirli bir süre için yapılan bir sözleşmedir ve bu süre sonunda sigorta poliçesi otomatik olarak yenilenmez. Ancak bazen sigortanın, poliçe süresi içinde iptal edilmesi gerekebilir. Nakliyat sigortasının iptali için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Sigorta şirketi ile iletişime geçmek: Nakliyat sigortası iptali için öncelikle sigorta şirketi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • İptal talep formunu doldurmak: Sigorta şirketi, nakliyat sigortası iptal talebinizi kabul ederse size bir iptal talep formu gönderecektir. Bu formu doldurarak sigortanızın iptal edilmesi için gerekli adımları atabilirsiniz.
 • İptal ücretlerini ödemek: Nakliyat sigortası iptal edilirken sigorta şirketi iptal ücreti talep edebilir. Bu ücret, sigorta poliçesi sözleşmesinde belirtilir. İptal ücretlerini ödemeden önce sigorta şirketi ile görüşerek ücretin ne kadar olduğunu öğrenmeniz önerilir.

Nakliyat sigortası iptali işlemi, sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sigorta şirketi ile iletişime geçerek nasıl bir yol izlemeniz gerektiği bilgisini alabilirsiniz.

Nakliyat sigortasına benzer sigorta çeşitleri aşağıdadır.

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

yangın ve ek teminat sigortası

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları; bir iş yeri ve işverenin yangın başta olmak üzere karşılaşabileceği deprem, sel, su baskını ve hırsızlıktan; mali sorumluluk ve iş durmasına kadar pek çok risk nedeniyle oluşabilecek masraflarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

iş yeri sorumluluk sigortası

İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

üçüncü şahış sorumluluk sigortası

3. Şahıs Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; işletmelerin ürettiği veya sattığı ürünlerin hatalı olması sebebiyle üçüncü şahıslara ve firmaya verebileceği zarar masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.

inşaat risk sigortası

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

mesleki sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; kurumsal işletmelerin, mesleğini icra ederken veya hizmet sunarken kazaen üçüncü şahıslara maddi ve bedeni verdiği zararlarda istenilen tazminat talepleri; bu taleplere bağlı olarak açılacak dava, mahkeme ve avukatlık masraflarını tazmin eden bir sigorta ürünüdür.

siber güvence sigortası

Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

grup sağlık sigortası

Grup Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları; işletmelerin, personellerinin sağlık ihtiyaçlarında ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılaması adına yaptırdığı; firmalara ve çalışanlara uygun prim ödemeleri ile birçok avantaj sağlayan bir tür sağlık sigortasıdır.

tarım sigortası

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

mühendislik risk sigortası

Mühendislik All Risk Sigortaları

Mühendislik All Risk Sigortaları, işletmelerinde elektronik cihaz, hareketli veya sabit makinesi bulunan firmaların karşılaşabileceği her türlü doğal afet, yangın, ani kaza, cihaz bozulması veya kırılması gibi riskleri garanti altına alan bir sigorta ürünüdür.

mali teminat sigortası

Mali Teminat Sigortaları

Mali Teminat Sigortaları; işletme ve işletme sahiplerinin mali kayıplara uğramaması adına pek çok riske karşı garanti sunan bir sigorta ürünüdür.

vicdani sorumluluk sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.