İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

iş yeri sorumluluk sigortası
Genç Sigorta
iş yeri sorumluluk sigortası

İş kazalarının hukuki sorumluluğu işverene aittir ve İş yeri Sorumluluk Sigortaları; Sosyal Sigortalar Kurumu’nun karşılamadığı durumlara teminat sağlamaktadır.

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; farklı teminat seçenekleri ile birçok riske karşı işverenlere koruma sağlamaktadır:

 • İşveren Sorumluluk Teminatı kapsamında; kurumlarda, çalışanların karşılaşabileceği kazaların işverene düşen sorumluluğun doğuracağı masraflar teminat limitlerince tazmin edilmektedir.
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı kapsamında; işletmenin ihmal veya kusuru sebebiyle üçüncü şahısların yaralanma, sağlık kaybı veya vefat etmesi gibi bedeni; mal ve varlıklarının zarar görmesi gibi maddi zararları poliçe limitleri tutarınca karşılanmaktadır.
 • Asansör Sorumluluk Teminatı kapsamında; poliçede belirtilen asansör/asansörler sebebiyle üçüncü şahısların görebileceği zararlar; bu zararlara bağlı açılacak tazminat davalarının mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır. 
 • Emniyeti Suistimal Teminatı kapsamında; çalışanların işletmeye ait para, değerli varlık veya kıymetli evrakları çalması, kendi varlığına geçirmesi, dolandırıcılık yolu ile sahiplenmesi gibi zararlar koruma altına alınmaktadır.

İş yeri Sorumluluk Sigortaları, işletme ve işletme sahiplerine kapsamlı bir koruma sağlaması sebebiyle tercih edilmektedir. Teminatlar kurumların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanabileceği gibi; çalışanların toplu olarak ulaşımı esnasında oluşabilecek iş kazaları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde meydana gelebilecek iş kazaları, meslek hastalıkları için tazminat davaları ve manevi tazminat talepleri gibi risklere karşı uygun prim ödemeleri ile ek teminatlar eklenebilmektedir.

İşveren Sorumluluk Sigortası Ek Teminatları

İşveren sorumluluk sigortası kapsamı, ek teminatlarla genişletilebilir. İşveren mali mesuliyet sigortası ek teminatlardan birkaçı;

 • İşçilerin iş yerine toplu ulaşımı sırasında yaşanan iş kazaları
 • İşçinin temel görevi yerine başka bir iş kolunda faaliyet göstermesi ve bu esnada iş kazası geçirmesi
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında gelişen iş kazaları
 • Mesleki hastalıklar özelinde yaşanan sağlık sorunları
 • Manevi tazminat taleplerinden doğan zararlar

İş yeriniz ve işletme sorumluluklarınız hakkında endişe duyuyorsanız; Genç Sigorta daima yanınızda. Karşılaşabileceğiniz her türlü risk için sigorta ürünleri sunan Genç Sigorta ile işletmeniz adına kolayca teklif alabilir; bütçenizi zorlamadan sigortalı olabilirsiniz. Uzman sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İşveren Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İşveren sorumluluk sigortası (ISS), işverenlerin işçilerinin iş kazaları veya meslek hastalıklarından doğan maddi ve manevi zararlarına karşı koruma altına alınmasını sağlayan bir sigorta türüdür. İşveren Sorumluluk Sigortası, işçilerin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan yaralanmaları durumunda işverenin yasal olarak sorumlu tutulabileceği tazminat taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır. İşverenlerin bu tazminatları ödemek için ihtiyaç duyabilecekleri finansal riski azaltarak işçi sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir teşvik oluşturur. Türkiye’de olmasa da çoğu ülkede zorunlu bir sigorta türüdür ve işverenlerin sigorta poliçesi primlerini ödemeleri gerekmektedir.

İşveren sorumluluk sigortası, işverenlerin iş yerinde meydana gelebilecek kazalar sonucu çalışanlarının yaralanması halinde doğabilecek tazminat taleplerini karşılamak amacıyla yaptırılır. İş yeri sorumluluk sigortası sayesinde iş yerinde bulunan kişilerin yaralanması veya hastalanması sonucu işverenin yasal olarak ödeyeceği tazminat ile diğer yükümlülükler sigorta şirketi tarafından karşılanır. Dolayısıyla temel amacı, işverenlerin iş yerinde meydana gelen kazaların olası maddi yüklerini hafifletmektir. İşveren sorumluluk sigortası, çalışanların güvenliği ve sağlığına önem veren işverenler için önemli bir sigorta türüdür. 

İşveren mali sorumluluk sigortası (IMS) işverenlerin, iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu çalışanlarına veya üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi zararlar için koruma sunar. IMS poliçeleri, işverenlerin yasal olarak zorunlu olduğu maddi sorumlulukları yerine getirmelerini sağlar ve bu sayede işverenlerin işletme sermayelerini korumalarına yardımcı olur. Ayrıca işverenin iş yerindeki tüm çalışanlarını ve ziyaretçilerini kapsar. Bu poliçeler, iş yerinde meydana gelebilecek kazalar veya hastalıklar sonucu ortaya çıkan tıbbi masraflar, kayıplar ve hatta ölümler gibi çeşitli zararlar için maddi güvence sunar.

IMS poliçesi, işverenin faaliyet gösterdiği sektöre ve iş yerinin büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Poliçenin kapsamı, poliçe sahibinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. IMS poliçesi, işverenin iş yerinde meydana gelen kazaların yanı sıra çalışanların seyahatleri sırasında da geçerli olabilir. IMS poliçesi, işverenlerin mali açıdan ciddi sonuçları olan durumlarla karşı karşıya kalmalarını önleyerek iş yerlerinde çalışanların güvenliğini ve refahını sağlamalarına yardımcı olur.

İşveren mali sorumluluk sigortası genel şartları, sigortanın temel koşullarını ve kapsamını belirleyen bir dokümandır. Bu bağlamda aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir: 

 • İşveren Sorumluluk Sigortası Teminatının Kapsamı
 • Teminat Dışında Kalan Haller
 • Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü
 • Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları
 • Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin
 • Temerrüdü
 • Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
 • Tazminat Miktarının Tespiti
 • Çeşitli Hükümler

İşveren sorumluluk sigortası teminatları, çalışanların iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan maddi zararlarına karşı işverenin mali sorumluluğunu temin eder. Her sigorta şirketi için değişebilmekle beraber bir işveren sorumluluk sigortası poliçesi örneğinde yer alan teminatlar şu şekildedir:

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu çalışanların yaralanması durumunda ortaya çıkan tazminatlar
 • Çalışanların iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle geçirdikleri tedavi ve rehabilitasyon giderleri
 • Çalışanların iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yaşadıkları gelir kaybı ve bu kayıpların karşılanması
 • İşverenin yasal savunmasını karşılamak için gerekli olan masraflar
 • Hizmet kusuru nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri
 • İş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu üçüncü kişilere verilen zararlar
 • Sigorta poliçesi kapsamında belirtilen ve işverenin sorumlu olduğu diğer zararlar

İşveren sorumluluk sigortası kapsamında yer almayan bazı riskler ve bazı durumlar vardır. Genel olarak işveren sorumluluk sigortası teminat dışı kalan haller şu şekildedir: 

 • Kasti fiil: İşverenin veya işveren vekilinin kasten iş kazası veya meslek hastalığına neden olması.
 • İşverenin işçi olarak çalıştığı iş kazaları: İşverenin, işveren olarak değil de işçi olarak çalıştığı bir işte meydana gelen iş kazaları.
 • İşverenin kusuru dışında oluşan kazalar: İşverenin kusuru dışında meydana gelen kazalar (doğal afetler veya terör gibi olaylar).
 • İşverenin sigorta şirketi ile anlaşmazlığı: İşveren sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında olan bir olayın gerçekleşmesi durumunda işveren ile sigorta şirketi arasında anlaşmazlık olması.

İşveren sorumluluk sigortası yaptırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Sigorta şirketlerinden teklif alın: İlk adım, sigorta şirketlerinden teklif almak olacaktır. Sigorta şirketleri, işverenlerin ihtiyaçlarına göre uygun bir sigorta planı önerirler.
 • Sigorta planını seçin: Sigorta şirketlerinin sunduğu teklifleri karşılaştırarak uygun bir sigorta planı seçin. Sigorta planı seçiminde prim tutarı, sigorta kapsamı ve ödeme koşulları gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru yapın: Seçtiğiniz sigorta planı için sigorta şirketine başvuru yapın. Başvuru sürecinde işverenin çalışan sayısı, iş yeri faaliyetleri ve iş yeri güvenliği tedbirleri gibi bilgilerin veya resmi kağıtların verilmesi gerekmektedir.
 • Sigorta primini ödeyin: Başvurunuz onaylandıktan sonra sigorta primini ödemekle yükümlüsünüz. Prim tutarı; seçtiğiniz sigorta planı, iş yeri büyüklüğü, iş yeri faaliyetleri ve diğer faktörlere göre değişebilir.

İşveren sorumluluk sigortası yaptırmak isteyen işverenler, sigorta şirketlerinin internet sitelerinden veya sigorta acentelerinden teklif alabilirler. Ek olarak bir sigorta aracısı veya brokeri de işveren sorumluluk sigortası konusunda size yardımcı olabilir. Bu aracılar, farklı sigorta şirketleri arasında karşılaştırma yaparak size en uygun sigorta poliçesini bulmanıza yardımcı olacaktır.

Eğer siz de işveren sorumluluk sigortası sahibi olmak istiyorsanız Genç Sigorta olarak bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Deneyimli sigorta uzmanlarımız size, bu poliçe ile ilgili olarak detaylı bilgi verecek ve size uygun bir teklif sunacaktır. Aynı zamanda poliçe koşullarının size doğru bir şekilde aktarılacağından ve sigorta şirketlerinin sunduğu farklı seçeneklerin karşılaştırılacağından emin olabilirsiniz. Bunun için 0216 411 95 17 numaralı telefon adresimizden bize ulaşabilir veya size dönüş yapmamız adına sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz. 

İşveren sorumluluk sigortası, işverenin çalışanlarına karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Bu sigorta türünü yapan birçok sigorta şirketi bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Anadolu Sigorta
 • Ak Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Gulf Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Quick Sigorta

Şirketlerin listesi sürekli olarak değişebilir, bu nedenle en güncel bilgiyi ilgili sigorta şirketlerinin web sitelerinden veya sigorta acentelerinden almanız önerilir.

Türkiye’deki işverenler için işveren sorumluluk sigortası tamamen isteğe bağlıdır. Ancak işverenlerin iş kazaları veya meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluklarına dikkat çekmek gerekirse bu masrafların oldukça yüksek olacağı aşikârdır. Dolayısıyla işverenler tarafından genel olarak tercih edilen bir sigorta türüdür.

İşveren Sorumluluk Sigortası primini işveren ödemekle sorumludur.İşverenlerin iş kazaları veya meslek hastalıklarından kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmek için bu sigortayı yaptırmaları hem çalışanların güvenliği hem de işverenlerin hukuki anlamda kendilerini korumaları için önemlidir.

İşveren sorumluluk sigortası fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında işverenin iş kolu, çalışan sayısı, iş yerinin büyüklüğü, iş yerinin bulunduğu yer, iş yerinde kullanılan ekipmanlar ve iş yerinin risk seviyesi gibi faktörler yer alabilir. Dolayısıyla sağlıklı bir fiyat bilgisi için 0216 411 95 17 no’lu telefondan Genç Sigorta ile iletişime geçmeniz en doğrusudur.

İşveren sorumluluk sigortası sorgulama işlemi için sigortanın yapıldığı şirket ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sigorta şirketi size işveren sorumluluk sigortası poliçenizin bir kopyasını sağlayacaktır. Bu anlamda sigorta şirketinin müşteri hizmetleri hattını veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sigorta poliçenizin numarasını veya işvereninizin adını ve sigorta poliçesi tarihini vermeniz halinde sigorta şirketi müşteri temsilcisi size gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

vicdani sorumluluk sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

nakliyat sigortası

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları; kara, deniz, hava veya demiryoluyla nakil olarak taşınması gereken herhangi bir yükün, taşınma sırasında karşılaşabileceği zarar ve kayıpları garanti altına alan bir sigorta çeşididir.

ortak alan sigortası

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası; toplu faydalanma ve kullanım mekanlarına sahip site, apartman, sanayi bölgeleri veya Avm’ler gibi ortak yaşam alanlarını ve bu alanların yönetici sorumluluklarını teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

üçüncü şahış sorumluluk sigortası

3. Şahıs Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; işletmelerin ürettiği veya sattığı ürünlerin hatalı olması sebebiyle üçüncü şahıslara ve firmaya verebileceği zarar masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.

tarım sigortası

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

siber güvence sigortası

Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

kefalet sigortası

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.

alacak sigortası

Ticari Alacak Sigortası

Alacak Sigortası; işletmelerin yurt içi veya yurt dışına yaptığı vadeli satışlarda, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ticari kayba uğramasını engelleyen bir sigorta türüdür.

iş yeri sorumluluk sigortası

İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

filo kasko sigortası

Filo Kasko Sigortası

Filo Kasko Sigortası; işletmelerin sahip olduğu araç filolarına, günlük kullanımlarda oluşabilecek risklere karşı, toplu olarak sigortalama imkânı ile teminatlar sunan bir sigorta ürünüdür.

Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

inşaat risk sigortası

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.