Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

siber güvence sigortası
Genç Sigorta
siber güvence sigortası

Dijital koruma sigortası ya da Siber Güvence; saldırıların vereceği maddi zararların ötesinde, firmaların itibar kaybı yaşamasına neden olabilmesi sebebiyle, işletmeler için tercih edilmesi gereken bir sigortadır.

Siber Güvence Sigortası; poliçe teminatları dahilinde, aşağıdaki risklere karşı koruma sağlamaktadır:

 • Veri koruma hasarları
 • Siber fidye masrafları
 • Veri ihlali zararları
 • Bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu
 • Kişisel verilerle ilgili idari para cezaları
 • Saldırılara bağlı olarak iş durması

Siber Güvence Sigortası, dijital çağın gelişmesi ile birlikte, daha fazla karşılaşılan saldırılara karşı şirketleri koruma altına almasının yanı sıra; sigorta yenilemelerinde hasarsızlık indirimi ve sigorta şirketlerine özel ek indirimler ile şirket bütçesine katkı sağlamaktadır.

Siz de dijital alanda var olan işletmenizi saldırılara karşı koruma altına almak isterseniz; sizi Ailenizin Sigortacısına bekliyoruz. Hayatınızın pek çok alanında olduğu gibi, iş hayatınızın da yanında olan Genç Sigorta’nın uzun yıllara dayanan tecrübesi ile ihtiyacınıza yönelik o poliçeye kolayca ulaşmak isterseniz; sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Siber Güvenlik Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dijital koruma sigortası ya da dijital güvenlik sigortası olarak da bilinen siber Güvenlik Sigortası, bir kuruluşun siber saldırılardan kaynaklanabilecek maddi kayıplara karşı korunmasına yardımcı olan bir sigorta türüdür. Dijital sigorta poliçeleri; siber suçluluk, veri ihlalleri, ağ kesintileri ve diğer siber güvenlik risklerinden kaynaklanabilecek zararları kapsar. Aynı zamanda kuruluşların siber güvenlik stratejilerini geliştirmelerine, siber güvenlik risklerini yönetmelerine ve iş sürekliliğini sağlamalarına destek olur.

Siber güvence sigortası, kuruluşların siber risklerini yönetmelerine ve finansal kayıplarını azaltmalarına yardımcı olur. Poliçeler genellikle bilgi güvenliği ihlallerinin neden olduğu doğrudan maddi kayıpların yanı sıra müşteri bilgilerinin çalınması veya kuruluşun itibarına zarar verilmesi gibi dolaylı kayıpları da içermektedir.

Dijital sigorta, kuruluşların siber risklerini en aza indirmelerine yardımcı olan bir dizi hizmet de sunabilir. Bu hizmetler; siber güvenlik danışmanlığı, veri kurtarma, olay yanıtı ve kriz yönetimi gibi alanlarda uzmanlık sağlayan üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sunulabilir.

Siber güvenlik sigortası çeşitlerinde her poliçenin kapsamı farklıdır ve sigorta şirketleri genellikle sigortalının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş poliçeler sunarlar. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Bireysel siber güvenlik sigortası: Bireylerin siber güvenlik risklerine karşı korunmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu poliçeler; bireylerin dijital cihazlarının, kişisel verilerinin ve diğer siber varlıklarının zarar görmesi durumunda maddi kayıplarını karşılayabilir. Sunduğu hizmetler ise kimlik hırsızlığı, veri kaybı, siber zorbalık ve sosyal mühendislik saldırıları hakkında olmaktadır.
 • Ticari veya kurumsal siber güvenlik sigortası: Bir şirketin siber güvenlik risklerine karşı korunmasını sağlayan sigorta türüdür. Bu sigorta poliçeleri; şirketin dijital varlıklarının, müşteri verilerinin ve iş süreçlerinin zarar görmesi durumunda maddi kayıplarını karşılar. Ticari siber sigorta poliçeleri ayrıca işletmenin maruz kaldığı siber saldırıların etkilerini azaltmak için bir dizi hizmet sunabilir. Bu hizmetler; siber güvenlik risklerini değerlendirme, ağ güvenliği testleri, veri yedekleme ve kurtarma, siber güvenlik danışmanlığı ve hatta itibar yönetimi gibi konuları içerebilir.

Siber güvenlik sigortası, bir kuruluşun siber güvenlik risklerine karşı korunmasını sağlar. Sunmuş olduğu avantajlar ise şu şekildedir:

 • Finansal koruma: Firmanın siber saldırı veya veri ihlali gibi olaylar sonucu oluşabilecek maddi kayıplarına karşı güvence sağlar. Sigorta poliçesi; kuruluşun maruz kalabileceği tazminat taleplerini, hukuki masraflarını, veri kurtarma masraflarını, kriz yönetimi masraflarını, itibar kaybı maliyetlerini ve diğer zararları kapsayabilir.
 • Danışmanlık ve destek: Siber güvenlik sigortası, siber güvenlik konusunda uzmanlığı olan danışmanlar tarafından sağlanan hizmetlere erişim sunar. Bu hizmetler; kuruluşların siber güvenlik politikalarını güncelleme, siber güvenlik testleri yapma, olay yanıtı planları oluşturma ve siber güvenlik açıklarını giderme konularında yardımcı olabilir.
 • Kriz yönetimi: Bu poliçe türü, siber güvenlik olayları sırasında kriz yönetimi hizmetleri sağlayabilir. Böylece kuruluşların acil durumlarda etkili bir şekilde tepki vermelerine yardımcı olur ve olası zararları en aza indirir.
 • Rekabet avantajı: Siber güvenlik sigortası, kuruluşların müşterilerine ve tedarikçilerine siber güvenliklerinin korunduğunu göstererek rekabet avantajı sağlar. Ayrıca siber güvenlik sigortası, kuruluşların iş ortaklarıyla olan ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir.

Siber güvenlik sigortasının genel şartları şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Sigorta kapsamı: Hangi risklerin kapsam dahilinde olduğu ile sigortanın neleri kapsamadığını belirtir.
 • Sigorta teminatı: Poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinin ne kadar ödeme yapacağı belirtilir. Bu ödeme, poliçedeki teminat tutarı ile sınırlandırılabilir.
 • Primler: Sigorta poliçesi için ödenmesi gereken prim tutarları belirtilir. Bu primler, poliçede belirtilen risklerin büyüklüğüne ve şirketin risk profiline göre değişebilir.
 • Sigorta şirketi yükümlülükleri: Poliçede sigorta şirketinin hangi durumlarda ne tür yükümlülükleri olduğu belirtilir. Bu yükümlülükler arasında sigorta şirketinin müşterinin zararını tazmin etme yükümlülüğü, zararın boyutuna göre ödeme yapma ve zararın tespiti için gerekli olan araştırma ve inceleme çalışmalarını yapma yükümlülüğü yer alır.
 • Müşteri yükümlülükleri: Müşterinin sigorta şirketine vermesi gereken bilgiler ve uyması gereken şartlar belirtilir. Bu şartlar; sigorta şirketine doğru ve eksiksiz bilgi verme yükümlülüğü, zararı azaltmak için gerekli tedbirleri alma ve zararın tespiti için gerekli belgeleri sağlama yükümlülüğü şeklindedir.
 • Risklerin azaltılması: Poliçede müşterinin siber güvenlik risklerini azaltmak için neler yapması gerektiği belirtilir. Bu risk azaltma yöntemleri arasında siber güvenlik önlemlerinin alınması, veri yedekleme işlemlerinin düzenli yapılması ve personel eğitimleri gibi uygulamalar yer alır.

Siber güvenlik sigortası poliçeleri, sigorta şirketleri tarafından sunulan birçok farklı seçeneği içerebilir. Bu nedenle bir şirketin kendi ihtiyaçlarına en uygun siber güvenlik sigortası poliçesini seçerken poliçenin genel şartlarının yanı sıra sigorta şirketinin sunacağı özel şartları da dikkate alması gerekir.

Siber güvenlik sigortası teminatları, poliçedeki şartlara ve sigorta şirketinin sunduğu seçeneklere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak siber güvenlik sigortası poliçeleri aşağıdaki teminatları içerir.

 • Veri ihlalleri: Sigorta şirketi, müşterinin bilgi sistemlerinde gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle oluşan zararları tazmin edebilir. Bu kapsamda bilgi hırsızlığı, bilgisayar korsanlığı veya kötü amaçlı yazılımların neden olduğu veri kaybı veya çalınma gibi riskler yer alabilir.
 • İş sürekliliği: Sigorta şirketi, müşterinin bilgi sistemlerindeki kesintiler nedeniyle iş kayıplarını veya operasyonel zararları karşılayabilir. Doğal afetler, elektrik kesintileri, saldırılar veya bilgi sistemlerindeki teknik arızalar gibi durumlarda geçerlidir.
 • ATM’den para çekme: ATM’den para çekme işlemlerinin ardından yaşanabilecek kapkaç ve gasp olaylarına yönelik teminat sağlar.
 • Hukuki savunma ve tazminat: Sigorta şirketi, müşterinin siber güvenlik ihlalleri nedeniyle bir hukuki sorun yaşaması durumunda hukuki savunma masraflarını veya tazminat ödemelerini karşılayabilir. Siber zorbalık, hakaret veya itibar kaybı gibi risklerde devreye girer.
 • Sistem düzenleme: Sigorta şirketi, müşterinin bilgi sistemlerindeki hasarları onarmak veya kayıp verileri kurtarmak için gerekli olan masrafları karşılayabilir. Bu bağlamda kötü amaçlı yazılım temizliği, veri kurtarma işlemleri veya sistem yeniden yapılandırma çalışmaları gibi risklere karşı korur.
 • Soruşturma ve raporlama: Sigorta şirketi, müşterinin bir siber güvenlik ihlali yaşaması durumunda zararın boyutunu belirlemek veya nedenini tespit etmek için gereken soruşturma veya raporlama işlemlerinin masraflarını karşılar.

Siber güvenlik sigortası, müşterinin maruz kalabileceği birçok siber risk için koruma sağlar. Bu riskler arasında şunlar yer alabilir:

 • Veri ihlalleri: Bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılımlar veya iç tehditler gibi nedenlerle müşterinin bilgi sistemlerindeki verilerin çalınması veya kaybolması riskleri.
 • İş sürekliliği kesintileri: Doğal afetler, teknik arızalar veya siber saldırılar nedeniyle müşterinin iş sürekliliğinin kesintiye uğraması riskleri.
 • Hukuki sorunlar: Müşterinin, kendi çalışanları veya müşterileri tarafından açılan hukuki davalar veya veri ihlali nedeniyle idari para cezaları gibi riskler.
 • Sistem düzenleme ve restorasyon masrafları: Kötü amaçlı yazılımların temizlenmesi, veri kurtarma işlemleri veya sistem yeniden yapılandırma işlemleri gibi teknik masraflar.

Siber güvenlik sigortası, yukarıda belirtilen riskler nedeniyle müşterinin yaşayabileceği finansal zararları azaltmak veya önlemek için bir dizi teminat içerir. Ancak poliçeler arasında farklılık olabileceğinden müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun olan poliçeleri seçmesi gerekecektir.

Siber güvenlik sigortası, çeşitli riskler için güvence sunsa da yine de her poliçenin belli sınırlamaları ve hariç tutmaları vardır. Siber güvenlik sigortası genellikle aşağıdaki durumları kapsamaz.

 • Mevcut zayıf güvenlik önlemleri: Sigorta şirketleri, müşterilerin siber risklere karşı kendilerini korumak için yeterli güvenlik önlemlerini almadıklarını düşünüyorlarsa poliçeleri iptal edebilir veya tazminat ödemeyebilirler.
 • Kasti veya dolaylı zararlar: Poliçeler, müşterilerin kasti veya dolaylı zararlarını kapsamaz. Örneğin, müşterinin veri ihlalinden sonra kötüye kullanılan veriler nedeniyle iş kaybı yaşanması durumunda sigorta şirketi bu kaybı tazmin etmeyebilir.
 • Önceden bilinen riskler: Poliçeler, müşterinin poliçe satın almadan önce bilerek veya isteyerek aldığı riskleri kapsamaz. Örneğin, müşterinin daha önceki bir veri ihlali nedeniyle oluşan zararlarını karşılamazlar.
 • Sözleşme ihlalleri: Sigorta şirketleri, müşterilerin sözleşme hükümlerine uymadığı durumlarda poliçeyi geçersiz kılabilir.
 • Devlet düzenlemeleri: Bazı ülkelerde siber güvenlik sigortası poliçeleri belli sınırlamalara veya düzenlemelere tabi olabilir.

Siber güvenlik sigortası, sigorta şirketlerinden doğrudan veya Genç Sigorta aracılığı ile satın alınabilir. Siber güvenlik sigortası yaptırmak isteyen kişiler aşağıdaki adımları izleyebilirler.

 • İhtiyaçları belirlemek: İlk olarak siber güvenlik risklerine karşı ne kadar koruma ihtiyacı olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu; sektör, işletme büyüklüğü, veri türleri ve siber saldırılarla karşılaşma olasılığı gibi faktörlere bağlı olabilir.
 • Genç Sigorta ile iletişim kurmak: Kişiler bir veya birden fazla sigorta şirketinden teklif isteyerek ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi seçmenizi sağlayabiliriz.
 • Poliçe kapsamını incelemek: Sigorta poliçesi kapsamı, teminatları, primleri, yıllık tazminat limitleri, kapsama dahil edilmeyen riskleri ve diğer önemli bilgileri incelenmelidir.
 • Poliçe satın alma işlemini tamamlamak: Kişiler en uygun poliçeyi seçtikten sonra satın alma işlemi için sigorta şirketiyle sözleşme imzalarlar ve gerekli primleri öderler.

Siber güvenlik sigortası özellikle işletmelerin ve kurumların, siber risklere karşı koruma elde etmelerine yardımcı olur. Müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi seçmek ve poliçenin kapsamını dikkatle incelemek için ise bir sigorta uzmanıyla çalışmak önem arz eder. 

Siber güvenlik sigortası, bireysel ve kurumsal müşteriler tarafından yaptırılabilir. Aşağıdaki kişiler ve kuruluşlar, bu sigortaya sahip olabilirler.

 • Bireysel kullanıcılar: Kişisel bilgisayarları, cep telefonları, tabletler ve diğer kişisel cihazları olan bireysel kullanıcılar, siber suçlara karşı korunmak için bireysel siber güvenlik sigortası yaptırabilirler.
 • İşletmeler: İşletmeler, siber risklere karşı korunmak için ticari veya kurumsal siber güvenlik sigortası yaptırabilirler. Küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve büyük kuruluşlar dahil olmak üzere her türlü işletme, siber güvenlik sigortası sahibi olabilir.
 • Kuruluşlar: Kamu kurumları, vakıflar, dernekler ve diğer kuruluşlar da siber güvenlik sigortası yaptırabilirler. Bu kuruluşlar, çalışanlarının kişisel verilerini ve kuruluşlarının siber varlıklarını korumak için bu yönteme başvururlar.

Siber güvenlik sigortası, siber suçlara maruz kalan herhangi bir kişi veya kuruluş için oldukça önemli bir güvence sunmaktadır. 

Siber güvenlik sigortası birçok farklı sektördeki şirketlerin, kurumların ve kuruluşların yararlanabileceği bir sigorta türüdür. Bu poliçeden genellikle aşağıdaki gibi şirketler yararlanır.

 • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler: Siber saldırılar hem küçük hem de büyük ölçekli işletmeler için ciddi bir tehdit oluşturur. Siber güvenlik sigortası, bu tür işletmelerin kendilerini siber saldırılara karşı korumalarına yardımcı olur.
 • Kamu kuruluşları: Hükümet kurumları, devlet daireleri ve diğer kamu kuruluşları tarafından da kullanılır. Bu kuruluşlar; müşteri bilgilerinin, vergi beyannamelerinin ve diğer hassas bilgilerin korunmasına özellikle dikkat ederler.
 • Sağlık sektörü: Sağlık sektörü, hassas hasta bilgilerini saklar ve işler. Bu bilgilerin güvenliği için siber güvenlik sigortası kullanmak, bu sektörde çalışan kuruluşların önemli bir önceliğidir.
 • Finans sektörü: Bankalar, kredi kuruluşları ve diğer finans kuruluşları da siber güvenlik sigortasından yararlanabilir. Bu kuruluşlar, milyarlarca liralık finansal işlem yapar ve müşteri bilgilerinin güvenliği son derece önemlidir.
 • E-ticaret şirketleri: E-ticaret, online ödeme sistemleri ve diğer dijital para transferleri yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle e-ticaret şirketleri ve online ödeme sistemleri, siber güvenlik sigortasından yararlanabilir.

Bunlar sadece birkaç örnek olup siber güvenlik sigortası hizmetleri hemen hemen her sektördeki şirketler tarafından kullanılmaktadır. 

Siber güvenlik sigortası, genellikle sigorta şirketleri veya sigorta acenteleri aracılığıyla satın alınabilir. Bununla birlikte ülkelere ve bölgelere göre sigorta şirketleri ve sigorta ürünleri farklılık gösterebilir. Türkiye’de siber güvenlik sigortası yaptırmak istiyorsanız birçok sigorta şirketi bu hizmeti sunmaktadır. Bu şirketlerin web siteleri veya müşteri hizmetleri kanalları üzerinden bilgi alabilir ve poliçe satın alabilirsiniz. Ancak siber güvenlik sigortası genellikle işletmeler için sunulan bir ürün olduğundan, sigorta acenteleri veya brokerleri aracılığıyla da bu hizmeti bulabilirsiniz.

Siz de dijital çağın yansımaları olan siber dünyada kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız Genç Sigorta olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pek çok sigorta branşında olduğu gibi siber güvenlik alanında da profesyonel hizmet veren Genç Sigorta, deneyimli sigorta uzmanlarıyla ihtiyaçlarınıza yönelik bir danışmanlık süreci sağlamaktadır. Detaylı bilgi almak için 0216 411 95 17 numaralı telefon adresimizden bize ulaşabilir ve en avantajlı fiyat tekliflerimizden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz sayfanın üst kısmında yer alan butondaki formu da doldurabilirsiniz.

Siber güvenlik sigortası yapan şirketler, ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye’de bu alanda hizmet veren sigorta şirketleri şunlardır:

 • Ak Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta

 

Bu sigorta şirketlerinin siber güvenlik sigortası ürünleri, işletmelerin farklı ihtiyaçlarına ve risk profillerine göre farklı olabilmektedir. Bu nedenle sigorta şirketleri ve sigorta ürünleri hakkında detaylı bilgi almak ve karşılaştırmak için her zaman profesyonel bir danışmanlık alınması önerilir.

Siber güvenlik sigortası poliçe süresi, sigorta şirketi tarafından belirlenir ve 1 yıl şeklindedir. Ancak bazı sigorta şirketleri daha kısa veya daha uzun süreli poliçeler de sunabilirler. Poliçe süresi, poliçe başlangıç ​​tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Fakat poliçe bitiş tarihinden önce sigorta şirketi tarafından sunulan bir yenileme seçeneği varsa poliçe yenilenebilir. Öte yandan siber güvenlik sigortası kapsamında sunulan bazı hizmetler poliçe süresi boyunca değil, yaşanan olay nezdinde geçerli olacaktır. Örneğin, bir siber saldırı gerçekleştiğinde poliçenin kapsadığı hizmetlerden yararlanmak için bir talepte bulunmanız gerekir.

Siber güvenlik sigortası fiyatları birçok faktöre bağlıdır. Sigorta şirketi tarafından sunulan hizmetlerin kapsamı, sigorta alıcısının işletmesinin boyutu ve sektörü, işletmenin maruz kaldığı riskler ve geçmişteki siber güvenlik olayları gibi etkenler poliçe fiyatını etkileyebilir. Genellikle işletmelerin ölçeğine, risk profiline ve kapsadığı hizmetlere göre farklı fiyatlandırma seçenekleri sunulur. Bu nedenle her sigorta şirketi farklı bir fiyatlandırma stratejisi izleyebilir.

Türkiye’de siber güvenlik sigortası fiyatları, işletmenin boyutuna ve sektörüne göre belli limitlerle başlayıp yıllık maliyetlerin on binlerce TL’ye kadar çıkabildiği görülmektedir. Bu nedenle siber güvenlik sigortası satın almadan önce farklı sigorta şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırmak, danışmanlık almak ve farklı poliçe seçenekleri arasından en uygununu seçmek önemlidir.

Ticari siber sigorta, işletmelerin siber risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işletmelerin maruz kaldığı siber tehditlere karşı finansal ve hukuki koruma sunar. Genellikle firmanın siber risk profiline göre farklılık gösteren bir dizi kapsama sahiptir. Bu kapsam, işletmenin karşılaşabileceği bir dizi siber tehdide karşı güvence sağlar. Örneğin; siber saldırılar, veri kaybı veya hasarı, ağ kesintileri, fidye yazılımı saldırıları veya telif hakkı ihlalleri gibi konuları barındırmaktadır.

Ticari siber güvenlik sigortası, işletmelerin siber tehditlere karşı hazırlıklı olmasına ve siber risklerin yönetiminde daha proaktif bir yaklaşım benimsemesine destek olur. Ticari veya kurumsal siber güvenlik sigortası poliçeleri genellikle aşağıdaki riskleri kapsar.

 • Veri kaybı veya veri sızıntısı: Şirketin dijital verilerinin kaybı veya sızıntısı sonucu oluşacak maddi kayıplara yönelik koruma sunar. Bu kayıplar arasında müşteri verilerinin çalınması, iş süreçlerindeki veri kayıpları ve itibar kaybı gibi durumlar yer alır.
 • DDoS saldırıları: Şirketin hizmetlerine yönelik DDoS saldırılarındaki maddi kayıplara karşı güvence sağlar. Bu kayıplar; web sitesi veya online hizmetlerin kullanılamaz hale gelmesi ve müşteri kaybıdır.
 • Siber zorbalık veya siber şantaj: Siber zorbalık veya siber şantaj sebebiyle meydana gelen kayıplara karşı koruma sunar. Bu kayıplar arasında şirketin itibar kaybı, müşteri kaybı ve maddi zararlar gibi durumlar yer alabilir.
 • Hukuki masraflar: Şirketin siber güvenlik ihlalleri nedeniyle hukuki masraflarına karşı koruma sağlar. Bu masraflar; avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları ve cezai tazminatlar gibi hallerdir.

Siber güvenlik sigortası, işletmelerin maruz kaldığı siber risklere karşı korunmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Benzer şekilde, işletmelerin diğer risklere karşı korunmalarını sağlayan birçok farklı sigorta türü de vardır. Bunlar şu şekildedir:

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

kefalet sigortası

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.

mühendislik risk sigortası

Mühendislik All Risk Sigortaları

Mühendislik All Risk Sigortaları, işletmelerinde elektronik cihaz, hareketli veya sabit makinesi bulunan firmaların karşılaşabileceği her türlü doğal afet, yangın, ani kaza, cihaz bozulması veya kırılması gibi riskleri garanti altına alan bir sigorta ürünüdür.

alacak sigortası

Ticari Alacak Sigortası

Alacak Sigortası; işletmelerin yurt içi veya yurt dışına yaptığı vadeli satışlarda, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ticari kayba uğramasını engelleyen bir sigorta türüdür.

mesleki sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; kurumsal işletmelerin, mesleğini icra ederken veya hizmet sunarken kazaen üçüncü şahıslara maddi ve bedeni verdiği zararlarda istenilen tazminat talepleri; bu taleplere bağlı olarak açılacak dava, mahkeme ve avukatlık masraflarını tazmin eden bir sigorta ürünüdür.

Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

iş yeri sorumluluk sigortası

İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

yangın ve ek teminat sigortası

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları; bir iş yeri ve işverenin yangın başta olmak üzere karşılaşabileceği deprem, sel, su baskını ve hırsızlıktan; mali sorumluluk ve iş durmasına kadar pek çok risk nedeniyle oluşabilecek masraflarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

vicdani sorumluluk sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

siber güvence sigortası

Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

ortak alan sigortası

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası; toplu faydalanma ve kullanım mekanlarına sahip site, apartman, sanayi bölgeleri veya Avm’ler gibi ortak yaşam alanlarını ve bu alanların yönetici sorumluluklarını teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

nakliyat sigortası

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları; kara, deniz, hava veya demiryoluyla nakil olarak taşınması gereken herhangi bir yükün, taşınma sırasında karşılaşabileceği zarar ve kayıpları garanti altına alan bir sigorta çeşididir.

filo kasko sigortası

Filo Kasko Sigortası

Filo Kasko Sigortası; işletmelerin sahip olduğu araç filolarına, günlük kullanımlarda oluşabilecek risklere karşı, toplu olarak sigortalama imkânı ile teminatlar sunan bir sigorta ürünüdür.