Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.

kefalet sigortası
Genç Sigorta
kefalet sigortası

Başka bir deyişle; firmaların kanun veya sözleşme sorumluluğunu tazmin edemediği takdirde, yerine getirmeyi temin eden bir üründür.

Kefalet Sigortası;

 • Teminat mektubu özelliğine sahip olan bir üründür.
 • Bunun yanı sıra; işletmelerin bankalar gözetimindeki kredi limitlerinin kullanılmaması sebebiyle, sigorta sahibi firmalara sağlıklı bir imaj çizerek avantaj sağlamaktadır.

Kefalet Sigortası, işletmeler için ehemmiyeti yüksek olan kredi limitlerini koruması sebebiyle özel sektörlerin ihtiyaçlarını karşılarken; kredi limitlerini farklı konulara yönlendirerek, yeni adımlara olanak sağlamaktadır.

Sizde işletmeniz adına Kefalet Sigortası arıyor, işletme gereksinimlerinizi en doğru şekilde karşılayan poliçeyi bulmakta zorlanıyorsanız; gelin sizin için biz bulalım. Genç Sigorta’nın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve “Aile Sigortacılığı” misyonu ile hizmet sunan, mesleğinde uzman sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Kefalet Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kefalet sigortası, borçlu kişinin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, kefilin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyi taahhüt ettiği bir sigorta türüdür. Yani borçlunun borcunu ödeyememesi halinde poliçe kapsamında borcun ödenmesi için gerekli olan meblağ, sigorta şirketi tarafından ödenir.

Kefalet sigortası birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin; inşaat sektöründeki bir müteahhitin işi tamamlayamaması durumunda müteahhidin yerine inşaatın tamamlanması için gereken meblağı sigorta şirketi karşılayabilir. Böylece müteahhitin işini tamamlayamaması halinde iş sahibi ve müteahhit arasında bir sorun çıkmaz. Ayrıca ticari kefalet sigortası da mevcuttur ve işletmelerin, müşterileri tarafından ödenmemiş faturaların riskine karşı korunmalarını sağlar.

Kefalet sigortası üç taraflı bir sözleşme olarak düzenlenir. Bu taraflar; sigortalı, sigortacı ve lehtar şeklindedir. Bu sözleşmeye göre borçlu taraf, borcunu ödeyememesi durumuna yönelik sigorta şirketine bir prim öder. Sigorta şirketi ise prim karşılığında borçlu tarafın borcunu ödeyebilmesi için gereken meblağı temin eder.

Kefalet sigortası, borçlu tarafın borcunu ödeyememesi durumunda borcu ödemekle yükümlü olan kişinin (örneğin, kefil veya teminat mektubu veren banka) yerine borcun ödenmesini sağlar. Özellikle inşaat, taahhüt, ticaret, hukuk ve turizm sektörleri gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sigorta türü, borcunu ödeyememe riskini yönetmek isteyen işletmeler için önemli bir araçtır ve işletmelerin finansal risklerini azaltmalarına yardımcı olur. 

Bir diğer örnek olarak da esnaf kefalet kredi sigortası gösterilebilir. Esnafların finansal sıkıntılarının önlenmesi için devlet tarafından sunulan bir destek mekanizması olan “Esnaf Kefalet Kredi Sigortası” Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik bir hizmettir. Bu sigorta, esnafların kredi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için bankalar tarafından sağlanan kredilerde teminat gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Esnaf kefalet kredi sigortası, esnafların kredi geri ödemelerini düzenli olarak yapmaması durumunda bankaların zararını karşılamayı taahhüt eder. Esnafların kredi ihtiyaçlarını karşılamaları için devlet tarafından sunulan bu hizmet, esnafların finansal sıkıntılarına çözüm bulmaya yardımcı olmaktadır.

Kefalet sigortasından bireysel ve tüzel kişiler yararlanabilir. Araç kiralama şirketleri, enerji firmaları, güvenlik şirketleri, temizlik firmaları ve catering firmaları bu sigorta hizmetinden sıklıkla yararlanmaktadır.

Özellikle ticari faaliyetlerde bulunan işletmeler, alacaklıların alacaklarını teminat altına almak için kefalet sigortası yaptırabilirler. Bunun yanı sıra çeşitli ihalelerde ihaleye giren firmaların, ihale şartnamesinde yer alan kefalet şartlarını karşılamak için de kefalet sigortası yaptırmaları gerekebilir. Kefalet sigortasının şartları, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterse de genellikle aşağıdaki gibidir:

 • Kefalet edilen tutar: Sigorta şirketi tarafından kefalet edilecek tutar, önceden belirlenir. Bu tutar, kefilin veya teminat mektubu veren bankanın sorumluluğunu üstlendiği tutarla aynı olabilir.
 • Teminat mektubu: Kefalet sigortası için teminat mektubu veren bankalar, sigorta şirketi tarafından kefalet tutarının belirlenmesi için bir teminat mektubu sunarlar.
 • Teminat mektubu ücreti: Teminat mektubu veren bankalar, teminat mektubu karşılığında bir ücret alırlar. Bu ücret, kefalet tutarının belirlenmesinde bir faktör olabilir.
 • Kefalet ücreti: Kefalet sigortası için ödenen prim, sigorta şirketinin kefaleti karşılığında alınan ücrettir. Bu ücret, kefalet edilen tutarın bir yüzdesi olarak belirlenebilir.
 • Kefalet süresi: Kefalet sigortası, belirli bir süre için geçerlidir. Bu süre sigorta şirketi tarafından belirlenir ve genellikle bir yıldır.
 • Ödeme koşulları: Kefalet sigortası için ödeme koşulları, sigorta şirketi tarafından belirlenir. Ödeme koşulları; prim ödeme planı, taksitlendirme seçenekleri ve sigorta şirketinin borcu ödeme koşullarını içerebilir.
 • Kefalet şartları: Kefalet sigortası, belirli şartlar altında devreye girer. Bu şartlar; borcun ödenememesi durumu, borçlu tarafın iflas etmesi, teminat mektubu veren bankanın iflas etmesi veya kefilin borcunu ödeyememesi gibi durumları içerebilir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 2014 senesinde yayınlanan poliçe bilgilerine göre kefalet sigortası ihalelerde teminat mektubu vazifesi görebilmektedir. Ek olarak kefalet sigortasının genel şartları, sigorta şirketlerinin kendi belirlediği kurallara göre değişebilir. Ancak belirtilen kategoriler şu bilgileri içermektedir:

 • Sigortanın kapsamı: Kefalet sigortası kapsamında hangi tür zararların karşılanacağı, teminat tutarları ve ödeme koşulları belirtilir.
 • Teminat limitleri: Poliçe dahilindeki zararlar için sigorta şirketi tarafından ödenecek maksimum teminat tutarı belirtilir.
 • Kefalet oranı: Kefalet verilecek tutarın yüzdesi yer alır. Bu oran, farklı kefalet tipleri için değişebilir.
 • Ödeme koşulları: Sigorta kapsamında oluşan zararların ödenmesine ilişkin detaylar belirtilir. Bu bağlamda zararın ne kadar sürede ödeneceği, ödeme şekli ve ödemenin hangi koşullara bağlı olduğu gibi bilgiler yer alır.
 • İptal ve iade koşulları: Kefalet sigortası sözleşmesinin iptal edilmesi ya da sigortanın süresinin dolması halinde iade koşulları belirtilir.
 • Sigorta primleri: Kefalet sigortası için ödenecek prim tutarları ifade edilir. Prim tutarları; kefalet tutarına, kefalet oranına ve diğer faktörlere göre değişebilir.
 • Genel şartlar: Poliçeye ilişkin diğer detaylar bu kapsamda belirtilir. Bu şartlar; sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki hak ve yükümlülükler, mücbir sebepler gibi konuları içerebilir.

Kefalet sigortası kapsamında düzenlenen ve hizmet almayı sağlayan belgeye kısaca kefalet senedi adı verilir. Bankalar tarafından teminat gereksinimi doğrultusunda hazırlanan kefalet senedi aynı zamanda kredi limitinin başka alanlarda kullanılmasına da olanak sağlar.

Kefalet sigortası, teminat mektubunun kullanıldığı hemen her yerde kullanılabilir. Kefalet senedini aynı zamanda kamu ihale kanunu çerçevesinde bankalarda da teminat mektubu yerine kullanmak mümkündür.

Kefalet sigortası kapsamında sunulan iki ana teminat vardır. Bunlar, geçici ihale teminatı ile performans teminatıdır. 

 • Geçici ihale teminatı: İhaleye katılan firmaların ciddiyetini göstermek için kullanılan bir araçtır. Bu teminat, ihaleye katılan firmanın çekilmesi durumunda, yaşanan maddi kayıpların ödenmesi için kullanılır. Ayrıca ihaleden sorumlu kişinin, sözleşmeyi imzalamaktan cayması durumunda, bu teminat devreye girmektedir.
 • Performans teminatı: Genellikle inşaat ve taahhüt işleri gibi büyük ölçekli projelerde kullanılan bir teminattır. Bu teminat, işi yüklenen firmanın proje tamamlama taahhüdünü yerine getireceğine dair bir güvence sağlar. Bu sayede firmanın sözleşmeye uygun şekilde çalışmasına ve projeyi zamanında tamamlamasına yardımcı olur.

 

Kefalet sigortasının ek teminatları sigorta şirketine göre değişebilse de genellikle aşağıdaki gibidir.

 • Avans ödeme teminatı: Herhangi bir proje veya ihale karşılığında avans alan kişi, sözleşme kapsamında belirtilen işi tamamlamazsa işveren avans ödediği tutarı geri almak isteyebilir. Bu durumda, kefalet sigortası devreye girerek avans ödemesinin geri alınmasını sağlar. Kişiler, avans ödemesini geri almak için işi zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlamak zorundadır. Bu sayede işverenin maddi kayıpları minimize edilirken kişinin de sözleşme şartlarını yerine getirmesi sağlanır.
 • İmalat, bakım ve onarım teminatı: Sözleşmeye bağlı olarak belirli bir ürünün imalatı, bakımı veya onarımı sırasında herhangi bir sorun yaşanması durumunda devreye girer. Bu teminat, sözleşme kapsamında belirtilen işin zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlaması için bir motivasyon kaynağıdır. İşverenin maddi kayıplarını minimize ederek sorumluların, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi durumunda oluşabilecek tazminat tutarlarını karşılamak için bir güvence sağlar. 
 • Gümrük mahkeme teminatı: Bir ihracat veya ithalat işlemi sırasında ortaya çıkabilecek idari ve hukuki yükümlülükler için gümrük makamları tarafından istenebilen bir teminattır. Bu teminat, söz konusu ihracat veya ithalat işlemi sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir vergi, ceza veya diğer yükümlülüklerin ödenmesi için güvence sağlar. Ek olarak gümrük idaresi tarafından talep edilen bir teminattır ve gümrük mahkemesinde dava açılması durumunda kefalet sigortası devreye girerek kefilin ödeme yükümlülüğünü yerine getirir. Bu teminat, ihracat veya ithalat işlemi sırasında ortaya çıkabilecek maddi kayıpları en aza indirir. Özellikle yurt dışına mal satan veya yurt dışından mal alan firmalar için önemli bir güvence kaynağıdır.
 • Emniyet suistimal teminatı: İşletmenin çalışanları veya diğer kişiler tarafından yapılan hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, gasp, vurgun veya diğer emniyet suistimali eylemleri nedeniyle işletmenin finansal kayıplarının karşılanması için bir teminattır. Özellikle işletmelerin büyük miktarda para veya değerli eşyalarla çalıştığı durumlarda önemlidir. Bu teminat, işletmenin finansal risklerini minimize ederek, işletmenin varlıklarını ve itibarını korur.
 • İhaleye katılım teminatı: Kamu veya özel sektör ihalelerine katılmak isteyen işletmelerin ihaleye katılmak için göstermesi gereken bir teminattır. ihaleyi kazanan işletme, belirtilen koşullara uymazsa teminat, ihaleyi düzenleyen kurum tarafından tahsil edilir. işletmelerin ihale sürecinde finansal risklerini azaltmak için bir güvence sağlar. Bu teminat, ihale sürecinde belirtilen şartlara uyulmadığı takdirde, ihaleyi düzenleyen kurumun kayıplarının karşılanmasını garanti eder.
 • Sözleşme teminatı: Bir işletme ile müşterileri arasında yapılan sözleşmelerde, işletmenin sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, müşterilerin zararlarını karşılamak için bir teminattır. Bu teminat, işletmenin sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda, müşterilerin uğrayabileceği maddi kayıpları karşılamak için kullanılır. işletmenin müşterilerine sunduğu hizmetlerle ilgili finansal risklerini azaltmak için bir güvence sağlar. Sözleşme teminatı, işletmelerin müşterileriyle güvenilir bir iş ilişkisi kurmasına yardımcı olur.

Kefalet sigortası şirketleri, farklı teminat paketleri sunabilirler ve bu paketlerdeki teminatlar da değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kefalet sigortası yaptırmadan önce teminatları detaylı bir şekilde incelemek ve sigorta poliçesinde belirtilen şartları anlamak önemlidir.

Kefalet sigortası teminat dışı haller, poliçede belirtilen şartlar dahilinde ve sigortacı tarafından poliçe düzenlenirken belirtilen koşullar doğrultusunda belirlenir. Bu hallere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Sigortalının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
 • Sigortalının yükümlülüklerini yerine getirirken kasti veya ağır kusurlu davranışta bulunması
 • Sigortalının hukuka aykırı hareket etmesi veya kanuna aykırı işlem yapması
 • Sigortalının mali yükümlülüklerini ödeme güçlüğü içerisinde olduğunun tespit edilmesi
 • Sigortalının iflas etmesi veya tasfiye kararı alınması
 • Sigortalının başka bir kefalet sigortası ile teminat altına alınmış olması
 • Kefalet sigortası poliçesi kapsamında belirtilen özel şartların gerçekleşmesi

Kefalet sigortası, sigorta şirketleri tarafından sunulan bir hizmettir ve birçok sigorta şirketi kefalet sigortası poliçeleri sunmaktadır. Kefalet sigortası yaptırmak isteyen kişiler, öncelikle bir sigorta şirketiyle iletişime geçerek bu hizmeti alabilecekleri bilgisini alabilirler. Daha sonra atılması gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

 • Sigorta şirketleri arasında araştırma yapmak ve uygun teklifleri karşılaştırmak. Bu noktada sigorta şirketi tarafından başvuru yapan şirketin bilançosu ile hesap özetleri de incelenmektedir. Dolayısıyla şirketin mali durumunun yeterli görülmesi gerekir.
 • Seçilen sigorta şirketi ile kefalet sigortası poliçesi için bir sözleşme imzalamak.
 • Kefalet sigortası priminin belirlenmesi için gereken bilgileri sigorta şirketine sağlamak.
 • Kefalet sigortası primini ödemek

Kefalet sigortası yaptırırken sigorta şirketi tarafından sunulan hizmetin kapsamını ve poliçede belirtilen koşulları dikkatlice okumak önemlidir. Ayrıca kefalet sigortası primlerinin poliçede belirtilen koşullara ve kişisel ihtiyaçlara uygun şekilde belirlenmesi için sigorta şirketleriyle detaylı bir görüşme yapmak faydalı olacaktır.

Kefalet sigortası yaptırmak isteyen kişilerin öncelikle bir başvuru formu doldurması gerekmektedir. Başvuru formunda ad-soyad, iletişim bilgileri, kefalet sigortası kapsamındaki bilgiler ve talep edilen teminat tutarı gibi bilgiler yer alır. Bu talepler dışında kişilerden genellikle şu belgeler istenir:

 • İhalenin tarihi
 • Kefalet vadesi
 • Kefalet ücreti

Kefalet sigortası; genellikle sigorta şirketleri, bankalar ve finans kuruluşları tarafından sunulur. Kefalet sigortası yaptırmak isteyen kişiler; tercih ettikleri sigorta şirketi veya finans kuruluşu ile iletişime geçerek, kefalet sigortası hakkında bilgi alabilir ve sigorta poliçesi için gerekli belgeleri hazırlayabilirler. Ayrıca internet üzerinden de bazı sigorta şirketleri kefalet sigortası satışı yapmaktadır.

Genç Sigorta, kefalet sigortası da dahil olmak üzere birçok sigorta ürünü sunan bir sigorta şirketidir. Kefalet sigortası poliçesi ile işletmelerin, devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların hukuki yükümlülükleri yerine getirilirken teminat ihtiyacı da karşılanmaktadır. Siz de dilerseniz sayfanız üst kısmında yer alan formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilir veya 0216 411 95 17 numaralı telefon hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Geçici kefalet senedi sigortası almak isteyenler, kefalet senedi veren sigorta şirketleri aracılığı ile temin edilebilir. Kefalet sigortası yapan firmalara yapılan başvurunun ardından kefalet senedi düzenlenir.

Kefalet sigortası, isteğe bağlı bir sigorta ürünüdür. Borçlu olan taraf, borcunu ödemediği takdirde devreye kefalet sigortası girer. Bu sayede alacaklının zararı sigorta güvencesi altına girmiş olur. Diğer bir deyişle kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” pozisyonunda olur ve sigortalı, kuruma olan borcunu ödeyemediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt eder; kefalet sigortası aynı zamanda bankaların düzenlemiş olduğu teminat mektubunu yerine de işlev görür.

Kefalet sigortasının sunmuş olduğu avantajlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Borçlu olan taraf, borcunu ödemezse kefalet sigortası devreye girer bu sayede olası zararlar sigorta güvencesi altında değerlendirilir.
 • Sigorta şirketi, lehtar borcunu ödemediği durumlarda bu borcu üstlenir.
 • Kredi limitleri, kefalet sayesinde herhangi bir şekilde etkilenmez
 • Kefalet sigortası aynı zamanda teminat mektubu yerine de kullanılabilir.

Kefalet sigortası 1 yıl süreyle geçerlidir. Sözleşmede aksi bir hüküm bulunmuyorsa öğlen 12:00’da başlar ve öğlen 12:00’da sona erer. Elbette kişi dilerse sözleşmesini herhangi bir zaman diliminde sonlandırmayı da tercih edebilir ancak bu durumda poliçede belirtilen şartlar çerçevesinde her türlü maddi masrafı da üstlenmesi gerekmektedir.

Sigortalı, sigortacı ve lehtar kurum olmak üzere toplamda 3 taraftan bahsetmek mümkündür.

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok sigorta şirketi, bu sigortaya ait poliçeler sunmaktadır. Kefalet sigortası yapan bazı firmalar şu şekildedir:

 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Quick Sigorta

Unutmayın ki kefalet sigortası yaptırmadan önce farklı şirketlerin tekliflerini karşılaştırarak en uygun seçeneği belirlemek önemlidir.

Kefalet sigortası ücretleri, sigorta şirketlerinin belirlediği primler ve teminatlar dahilinde değişebilir. Bu nedenle kesin bir fiyat vermek mümkün değildir. Kefalet sigortası fiyatları; kefalet miktarı, risk durumu, ödeme şekli ve vade gibi faktörlere göre belirlenir.

Kefalet sigortası primleri, genellikle kefalet tutarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Poliçe için ödenecek primler; sigortalının geçmiş dönem performansına, sektörel risklere ve diğer faktörlere bağlıdır. Sigortalının riski ne kadar yüksek ise primler de o kadar yüksek olabilir. Kefalet sigortası fiyatları, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle en uygun fiyatı bulmak için farklı şirketlerin kefalet sigortası tekliflerini karşılaştırmak faydalı olabilir.

Kefalet sigortası sorgulama işlemi yapmak isteyen kişiler, sigortayı yaptırdıkları sigorta şirketlerinin internet siteleri üzerinden veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek sorgulama işlemi yapabilirler. Ayrıca sigortanın yapıldığı poliçede yer alan bilgiler de sorgulama işlemi için kullanılabilir. Kefalet sigortası sorgulama işlemi sırasında poliçe numarası veya TC kimlik numarası gibi kişisel bilgiler istenebilir. Ek olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden de sorgulama yapmak mümkündür.

Kefalet sigortası poliçesi kapsamında bir tazminat ödemesi gerektiğinde öncelikle sigortalı veya hak sahibi, hasarın meydana geldiğini sigorta şirketine bildirmelidir. Sigorta şirketi, hasarın tutarını tespit etmek üzere gerekli incelemeleri yapar ve sigortalıya veya hak sahibine bir tazminat ödemesi yapar.

Kefalet sigortası tazminat ödemesi, hasarın türüne ve tutarına göre farklılık gösterir. Örneğin, kefalet sigortası kapsamında teminat altına alınan bir kredi borcunun geri ödenmemesi durumunda sigorta şirketi tarafından borcun tamamı ödenebilir. Benzer şekilde kefalet sigortası kapsamında teminat altına alınan bir proje için verilen kefaletin kullanılması durumunda sigorta şirketi tarafından kefalet tutarı ödenebilir. Tazminat ödemesi, sigorta şirketi tarafından sigortalıya veya hak sahibine nakit olarak yapılabilir veya hasarın giderilmesi için doğrudan fatura ödemeleri şeklinde de gerçekleştirilebilir. Tazminat ödemesinin nasıl yapılacağı, sigorta şirketi ile yapılan sözleşmede belirtilen şartlara göre belirlenir.

Teminat mektubu, kamu tarafından açılan bütün ihalelerde kefalet sigortası yerine geçebilir. Teminat mektubu, borçlunun bir taahhüdüdür ve borçlu taahhüdünü yerine getirmezse alacaklı teminat mektubundaki miktara kadar bir tazminat talep edebilir. Bu nedenle teminat mektubu, kefalet sigortasının yerine kullanılabilir. 

Kefalet senedi; bir kişinin veya şirketin, borçlu olduğu miktara karşı kefil olmak isteyen bir üçüncü tarafın, yani kefilin bankaya verdiği bir garanti belgesidir. Kısaca, sigorta kapsamında düzenlenen hizmet belgesidir.

Kefalet senedi almak istediğiniz sigorta şirketi ile iletişime geçin. Acente size gerekli bilgileri ve belgeleri sağlayacaktır. Aynı zamanda şirket tarafından istenen belgeleri de hazırlayın. Bu belgeler arasında kimlik belgesi, gelir beyanı, borçlunun finansal durumunu gösteren kâğıtlar ve diğer ilgili evraklar yer alabilir. Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra kefalet senedini imzalamak için şubeye gitmeniz gerekebilir.

Kefalet senedi sigortası alımıyla ilgili prosedürler, ülkelere, bankalara ve uygulamaya göre değişebilir. Bu nedenle kefalet senedi almadan önce ilgili sigorta şirketiyle veya finansal kuruluşla iletişime geçmeniz ve gereken belgeler ile şartlar hakkında ayrıntılı bilgi almanız önemlidir.

Kefalet sigortası ile benzerlik gösteren sigorta şirketleri şu şekilde sıralanabilir:

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

vicdani sorumluluk sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

ortak alan sigortası

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası; toplu faydalanma ve kullanım mekanlarına sahip site, apartman, sanayi bölgeleri veya Avm’ler gibi ortak yaşam alanlarını ve bu alanların yönetici sorumluluklarını teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

iş yeri sorumluluk sigortası

İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Genç Sigorta

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

inşaat risk sigortası

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

yangın ve ek teminat sigortası

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları; bir iş yeri ve işverenin yangın başta olmak üzere karşılaşabileceği deprem, sel, su baskını ve hırsızlıktan; mali sorumluluk ve iş durmasına kadar pek çok risk nedeniyle oluşabilecek masraflarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

tarım sigortası

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

kefalet sigortası

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.

siber güvence sigortası

Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

nakliyat sigortası

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları; kara, deniz, hava veya demiryoluyla nakil olarak taşınması gereken herhangi bir yükün, taşınma sırasında karşılaşabileceği zarar ve kayıpları garanti altına alan bir sigorta çeşididir.

filo kasko sigortası

Filo Kasko Sigortası

Filo Kasko Sigortası; işletmelerin sahip olduğu araç filolarına, günlük kullanımlarda oluşabilecek risklere karşı, toplu olarak sigortalama imkânı ile teminatlar sunan bir sigorta ürünüdür.

alacak sigortası

Ticari Alacak Sigortası

Alacak Sigortası; işletmelerin yurt içi veya yurt dışına yaptığı vadeli satışlarda, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ticari kayba uğramasını engelleyen bir sigorta türüdür.