İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

inşaat risk sigortası
Genç Sigorta
inşaat risk sigortası

Proje çalışmalarının devam ettiği şantiye sahasında bulunan malzeme, inşaat ekipmanı, iş makinesi hasarları veya kişilere gelebilecek ani kazalar İnşaat All Risk Sigortaları kapsamındadır.

İnşaat All Risk Sigortaları; iki ayrı sigorta türü ile işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik teminatlar sunmaktadır:

 • İnşaat Sigortaları; çalışanların başına gelebilecek beklenmeyen kazalar, üçüncü şahıs mali sorumluluk, ekipman, malzeme ve makinelere gelebilecek yangın, deprem, sel ve yıldırım gibi doğal afetler, hırsızlık, çalışan kaynaklı ihmal, dikkatsizlik, elektrik hasarları, hava ve kara taşıtları çarpması gibi tüm zararları, teminatlar kapsamında karşılamaktadır.
 • Montaj Sigortaları; iş makineleri ve montaj ekipmanlarının başına gelebilecek kısa devre veya kıvılcım gibi elektrik aksam hasarları, deprem, fırtına ve yıldırım gibi doğal afetler, yangın, hırsızlık, dikkatsizlik sebebiyle oluşabilecek hasarlar veya sabotaj gibi masrafları, poliçe dahilinde tazmin etmektedir.

Tüm teminatların yanı sıra; enkaz kaldırma, hareketli iş makineleri, grev ve terör gibi kötü niyetli davranışlar, mesai, tatil ücretleri ve zam gibi durumlara karşı, uygun prim ödemeleri ile ek teminatlar satın alınabilmektedir. Tüm risklere karşı geniş teminatlar ile sağladığı kapsamlı koruma sayesinde, işletme ve işletme sahiplerine güvenli bir iş geleceği sağlamaktadır.

İnşaat ve montaj gibi yüksek risk ile karşılaşabilecek bir işletme sahibi iseniz ve bu riskler için doğru bir sigorta ürünü arıyorsanız; ihtiyacınız olan tek adres Genç Sigorta! İşletmenizin geleceği için gelin ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun teminatları içeren poliçeyi sizin için hazırlayalım. Uzman sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak için 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

İnşaat Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İnşaat sigortası, inşaat sürecindeki risklerin finansal korunmasını sağlayan bir mühendislik sigorta türüdür. İnşaat projeleri için yapılan sigorta poliçelerini ifade eder ve inşaat işlerine ilişkin çeşitli riskleri kapsar. Bu riskler; işçi yaralanmaları, hırsızlık, yangın, doğal afetler, inşaat ekipmanının hasarı ve daha fazlası gibi çeşitli konuları içerir.

İnşaat sigortası teminat süresi, projenin başlamasından bitimine kadar geçerlidir. İnşaat şirketi, müteahhit veya inşaat sahibi tarafından satın alınır ve tüm çalışanları, taşeronları ve alt yüklenicileri kapsar. Bu sigorta, inşaat projelerinin risklerini azaltarak maddi açıdan koruma sağlar ve projenin tamamlanmasını kolaylaştırır.

İnşaat All Risk Sigortası genel şartları, inşaat sigortası poliçelerinin temel hükümlerini belirleyen genel koşulları ifade eder. Bu şartlar sigorta şirketi tarafından hazırlanır ve poliçenin taraflarının hak ve yükümlülüklerini belirleyen hükümleri içerir. Genel şartlar aşağıdaki temel konuları kapsamaktadır.

 • İnşaat sigortanın kapsamı
 • Sigorta bedelinin tespiti
 • Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek kıymetler ve haller
 • Teminat dışı kalan durumlar
 • Hasar ve tazminat ödeme süreçleri
 • Çeşitli hükümler 

İnşaat Tüm Riskler Sigortası genel şartları, inşaat sahibi veya müteahhit tarafından dikkatle incelenmelidir. Poliçenin kapsamı, limitleri, primi ve hasar tazmini koşulları inşaat projesinin risklerine uygun şekilde belirlenmelidir.

İnşaat sigortası, inşaat sürecinde meydana gelebilecek farklı riskler için farklı teminatlar sağlayabilir. Teminatlar, sigorta poliçesi kapsamında belirtilen risklere ve sigortalının ihtiyacına göre değişebilir. İnşaat sigortasının teminatları şunlardır:

 • İnşaat teminatı: İnşaatın başlamasından tamamlanmasına kadar olan süre boyunca meydana gelebilecek tüm riskleri kapsar. Yangın, su baskını, hırsızlık, deprem, fırtına, infilak, araç çarpması gibi birçok riski içerir.
 • Montaj teminatı: Montajı yapılan malzemelerin, ekipmanların veya makinelerin hasar görmesi durumunda finansal destek sağlar.
 • Üçüncü şahıs sorumluluk: Bu teminat, inşaat alanındaki üçüncü kişilerin mal ve can güvenliğini korur ve inşaatın yapımından kaynaklanabilecek maddi ve manevi zararları kapsar.

İnşaat sigortasının teminatları poliçe kapsamında belirtilir ve sigortalının ihtiyacına göre değişebilir. İnşaat sahibi veya müteahhit, inşaat projesinin özelliklerine uygun bir sigorta poliçesi seçerek inşaat sürecinde karşılaşabileceği risklere karşı koruma sağlayabilir.

İnşaat sigortası, belirli riskleri kapsayan bir sigorta türüdür ve poliçe kapsamında belirtilen teminatlar dahilinde hasarlar tazmin edilir. Ancak bazı haller sigorta teminatının dışında kalabilir. İnşaat sigortasının teminat dışı durumları aşağıdaki gibidir.

 • Sigortalının kasti veya ağır ihmali sonucu oluşan hasarlar
 • İnşaat makinesi veya ekipmanın kırılması, çalınması veya hasar görmesi
 • İnşaat sürecinde yaşanabilecek bir aksaklık veya hasar sonucu oluşabilecek kâr kaybı
 • Mühendislik hizmetleri sırasında meydana gelebilecek hataların, ihmallerin veya yanlış hesaplamaların sonucu olarak oluşan hasarlar
 • İnşaat sahibinin veya müteahhitin yasalara uymaması sonucu oluşan hasarlar
 • İnşaatın işletmeye açılmasından sonra meydana gelen hasarlar
 • İnşaat sürecinde kullanılan ve sigorta poliçesi kapsamına alınmayan malzemelerin hasarı
 • İnşaat sırasında iş kazaları sonucu oluşan hasarlar (Ancak bu tür hasarlar için işveren sorumluluk sigortası veya diğer sigorta türlerindeki teminatları edinebilir.)

İnşaat sigortası poliçesinde belirtilen teminat dışı durumlar sigortalı tarafından bilinmeli ve dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kişiler, sigorta poliçesini dikkatlice okumalı ve teminat dışı durumların neler olduğunu anlamalıdır. Ayrıca sigorta şirketiyle iletişime geçerek İnşaat All Risk Sigortası klozlarını daha ayrıntılı şekilde öğrenmelidir.

İnşaat sigortası, inşaat sürecinde meydana gelebilecek hasarları kapsayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, inşaat sürecinde oluşabilecek riskler nedeniyle meydana gelen maddi kayıpları ve hasarları tazmin etmek amacıyla alınır. Genellikle inşaat sürecindeki tüm aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenir. Sigortası kapsamı, poliçe üzerinde belirtilen teminatlara göre değişebilir. Ancak bir inşaat sigortası poliçe örneği genel olarak şu teminatları içerir:

 • İnşaatın yapımı sırasında meydana gelebilecek yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel, su baskını gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar
 • İnşaat sürecinde kullanılan ekipmanların hasarları: Vinçler, iş makineleri, forkliftler vb.
 • İnşaat alanındaki malzemelerin hasarları: Tuğla, çimento, çelik, demir vb.
 • İnşaat sahibinin veya müteahhidin işçilik hataları nedeniyle oluşan hasarlar
 • İnşaat sürecinde oluşabilecek hırsızlık, vandalizm, sabotaj, terör eylemleri gibi zararlardan kaynaklanan hasarlar
 • İnşaat alanındaki çalışanların iş kazalarından doğan sorumluluklar

Bu teminatlar, inşaat sigortası kapsamında yer alan temel teminatlardır. Ancak poliçeye ek olarak farklı teminatlar da eklenerek kapsam genişletilebilir. Kişiler, inşaat sigortası poliçesi seçerken ihtiyaçlarına uygun olan teminatları belirlemelidir.

İnşaat sigortası, inşaat sahibi veya müteahhit tarafından yaptırılır. İnşaat sigortası yaptırmadan önce inşaatın özellikleri ve süresi hakkında detaylı bir planlama yapılmalı ve sigorta şirketleriyle görüşülmelidir. Poliçe kapsamı ve limiti; inşaatın türüne, büyüklüğüne, konumuna ve süresine göre değişebilir. İnşaat sigortası yaptırmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

 • İnşaatın özelliklerini belirleyin: İnşaatın türü, büyüklüğü, konumu ve süresi hakkında detaylı bir planlama yapın. Bu bilgiler, sigorta şirketiyle iletişim kurarken işinize yarayacaktır.
 • Sigorta şirketleriyle görüşün: İnşaat sigortası sunan farklı sigorta şirketlerinden teklifler alın. Poliçelerin teminatları, fiyatları ve ödeme seçenekleri hakkında bilgi edinin. Karşılaştırma yaparak en uygun inşaat sigortası poliçesini seçin.
 • Sigorta poliçesini düzenletin: Seçtiğiniz sigorta şirketiyle anlaştıktan sonra poliçeyi düzenletin. Poliçede; teminatlar, sigortalının sorumlulukları, prim ödeme koşulları ve sigorta şirketinin sorumlulukları yer alır.
 • Prim ödemesi yapın: Poliçede belirtilen prim tutarını ödeyin. Prim tutarı; inşaatın özelliklerine, teminatların kapsamına ve sigorta şirketinin politikalarına göre değişebilir.

İnşaat sigortası yaptırmak, inşaat sahibi veya müteahhitin sorumluluğundadır. İnşaat sürecinde meydana gelebilecek risklerin önlenmesi ve olası hasarların tazmin edilmesi için bu sigorta türünü edinmek önemlidir.

İnşaat sigortası için gerekli evraklar, sigorta şirketi ve poliçenin kapsamına göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle şu belgeler istenir:

 • İnşaat projesinin teknik özelliklerini içeren bir rapor: İnşaatın türü, büyüklüğü, konumu, süresi ve diğer teknik özellikler hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor, inşaatın sigorta şirketi tarafından değerlendirilmesine ve poliçenin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
 • İnşaat projesinin bütçesi: İnşaatın bütçesi, sigorta şirketi tarafından talep edilebilir. Bu bilgi, poliçenin hazırlanması ve prim tutarının belirlenmesi için gereklidir.
 • İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihleri: İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihleri, sigorta poliçesinde yer almalıdır. Bu bilgi, sigorta şirketinin inşaat sürecini takip etmesine ve sigorta kapsamının süresini belirlemesine yardımcı olacaktır.
 • İnşaatın tamamlayıcı belgeleri: Yapı kullanım izin belgesi ve inşaat ruhsatı gibi inşaatın tamamlayıcı belgeleri sigorta şirketi tarafından talep edilebilir.
 • Sigorta poliçesi başvuru formu: Sigorta şirketinin verdiği başvuru formu doldurulmalıdır. Bu formda inşaatın türü, büyüklüğü, konumu, süresi, teminatlar ve prim tutarı gibi bilgiler yer alır.

Yukarıdaki belgeler, inşaat sigortası yaptırmak için gereken standart belgelerdir. Ancak sigorta şirketi, poliçenin türüne ve inşaatın özelliklerine göre farklı belgeler talep edebilir.

İnşaat sigortası, birçok sigorta şirketi tarafından sunulan bir üründür ve bu nedenle farklı sigorta şirketleri ile iletişime geçerek yaptırılabilir. Bununla birlikte inşaat sigortası özel sigorta brokerlerinden de satın alınabilir. Özellikle büyük projelerde inşaat sigortası yaptırmak isteyenler, bir sigorta brokeri veya aracısıyla çalışarak daha uygun sigorta teklifleri alabilirler.

Genç Sigorta ve Reasürans Brokerliği, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en uygun sigorta ürününü seçmelerine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda inşaat sigortasına yönelik farklı sigorta şirketlerinin sunduğu teminatları ve fiyatları sizin için karşılaştırır. Siz de doğru sigorta poliçesini seçmek ve inşaat projenizi risklere karşı en iyi şekilde korumak istiyorsanız 0216 411 95 17 numaralı müşteri hattından bize ulaşabilir veya sayfamızdaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Türkiye’de birçok sigorta şirketi inşaat sigortası hizmeti sunmaktadır. Bu şirketler aşağıdaki gibidir.

 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Zurich Sigorta

İnşaat All Risk Sigortası fiyatları; sigorta poliçesinin kapsamına, inşaat projesinin özelliklerine ve sigorta şirketinin fiyatlandırma politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu fiyatlar sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve her sigorta şirketi farklı bir fiyat politikası uygulayabilir. 

İnşaat sigortası primleri; inşaat projesinin değerine, kullanılan malzemelere, işin türüne, proje süresine ve risklerine göre hesaplanır. Bunun yanı sıra sigorta şirketinin tecrübesi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti de primleri etkileyen faktörler arasındadır.

İnşaat sigortası primi, sigorta şirketleri tarafından belirlenen belli başlı kriterlere göre hesaplanır. Bu kriterler arasında şunlar yer alır:

 • Sigortalı yapının değeri: İnşaat projesinin değeri, inşaat sigortası priminin en önemli belirleyicilerinden biridir. Daha değerli bir inşaat projesi, daha yüksek bir prim ödenmesini gerektirir.
 • İnşaat süresi: İnşaat sigortası primi, inşaat projesinin süresine göre hesaplanır. Uzun süreli inşaat projeleri, daha yüksek bir prim ödenmesine sahip olacaktır.
 • İnşaat projesinin riski: İnşaat projesinin risk seviyesi, primin hesaplanmasında önemli bir faktördür. Örneğin, yapı alanında daha yüksek riskli işler yapılıyorsa veya doğal afet riski daha yüksek bir bölgede bulunuyorsa primler artabilir.
 • Kullanılan malzemeler: İnşaat sigortası primi, kullanılan malzemelerin türüne ve kalitesine göre hesaplanır. Daha pahalı ve kaliteli malzemeler kullanılan inşaat projeleri, daha yüksek bir prim ödenmesini gerektirir.
 • İnşaat projesinin türü: İnşaat sigortası primi, inşaat projesinin türüne göre değişir. Örneğin; bir konut projesi için ödenen prim, bir endüstriyel proje için ödenen primden farklı olabilir.

Yukarıdaki faktörler inşaat sigortası priminin hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Her sigorta şirketinin kendi prim hesaplama yöntemleri olabilir, bu nedenle sigorta şirketleri arasında fiyat farklılıkları görülebilir. Sigorta şirketleri, bu faktörlerin yanı sıra başka belirleyici faktörleri de dikkate alarak inşaat sigortası primlerini düzenleyebilirler.

İnşaat sigortası sorgulama işlemi, kişinin sigorta poliçesinde belirtilen sigorta şirketi ile iletişime geçmesiyle mümkündür. Sigorta şirketi, poliçede yer alan bilgilere göre sigorta poliçesi sorgulama işlemini gerçekleştirir. Bu işlem için aşağıdaki bilgilerin paylaşılması gerekebilir.

 • Sigorta poliçesi numarası: Poliçenin tanımlanması için gereklidir.
 • Sigorta yaptıranın kimlik bilgileri: Sigorta yaptıranın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler sigorta poliçesi sorgulama işlemi için gereklidir.
 • Poliçe süresi: Poliçenin geçerli olduğu süre, sorgulama işlemi için gereklidir.

İnşaat sigortası borç sorgulama işlemi, genellikle sigorta şirketinin müşteri hizmetleri departmanı ya da online sigorta hesabı üzerinden yapılır. Bu işlem sonucunda sigorta poliçesiyle ilgili bilgiler ve poliçenin geçerli olup olmadığı gibi detaylar öğrenilebilir.

İnşaat sigortasına benzer sigorta çeşitleri aşağıda listelenmiştir.

İnşaatlarda iş yaptıran taraflar ve müteahhit arasında yapılan özel sözleşmede “sigorta şartı” bulunuyorsa, inşaat bütün tehlikeler sigortasının yapılması zorunlu hale gelecektir.

İnşaat tüm riskler sigortası süresi, proje süresine ve işin temel özelliklerine bağlı olarak değişecektir. İnşaat kaza sigortası teminatı altında değerlendirilen ürünlerin, inşaat alanına boşaltılmasıyla birlikte sigorta süreci başlar. All risk poliçesinde belirtilen tarihte de son bulur.

İnşaat all risk sigortasında dikkat edilmesi gerekenleri birkaç madde halinde paylaşalım.

 • İnşaat sigortası için gerekli evraklar, eksiksiz ve doğru bir şekilde sigorta acentesine ulaştırılmalıdır.
 • Poliçenizi imzalamadan önce detaylı bir vakit ayırıp okuyun; tarafların hak ve hükümlülüklerinin net olarak kaleme döküldüğüne emin olun. Bu emin olma durumu, ileride oluşabilecek sorunlara karşı alacağınız ilk önlemdir.
 • Sigorta genel şartlarını inceleyin; söz konusu sigorta ile temin edilen haller, teminat dışı kalan haller, sigorta şirketine düşen görevler, inşaat ekipman sigortası ya da inşaat işçisi sigortası detayları gibi temel konulara vakıf olun.
 • Sigorta teminatının kapsamını ve özel şartlarını inceleyin; özel şartlar poliçeye özel olarak eklenebilir bu nedenle özel şart hükümleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
 • Poliçeye ait prim tutarını dikkatlice inceleyin; sigorta teminatı, taraflar arasında aksi belirtilmedikçe ilk taksitin ödenmesi ile başlar bu nedenle ücret kısımlarını da dikkatlice gözden geçirin.

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

yangın ve ek teminat sigortası

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları; bir iş yeri ve işverenin yangın başta olmak üzere karşılaşabileceği deprem, sel, su baskını ve hırsızlıktan; mali sorumluluk ve iş durmasına kadar pek çok risk nedeniyle oluşabilecek masraflarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

inşaat risk sigortası

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

vicdani sorumluluk sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

üçüncü şahış sorumluluk sigortası

3. Şahıs Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları; işletmelerin ürettiği veya sattığı ürünlerin hatalı olması sebebiyle üçüncü şahıslara ve firmaya verebileceği zarar masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.

ortak alan sigortası

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası; toplu faydalanma ve kullanım mekanlarına sahip site, apartman, sanayi bölgeleri veya Avm’ler gibi ortak yaşam alanlarını ve bu alanların yönetici sorumluluklarını teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

filo kasko sigortası

Filo Kasko Sigortası

Filo Kasko Sigortası; işletmelerin sahip olduğu araç filolarına, günlük kullanımlarda oluşabilecek risklere karşı, toplu olarak sigortalama imkânı ile teminatlar sunan bir sigorta ürünüdür.

alacak sigortası

Ticari Alacak Sigortası

Alacak Sigortası; işletmelerin yurt içi veya yurt dışına yaptığı vadeli satışlarda, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ticari kayba uğramasını engelleyen bir sigorta türüdür.

grup sağlık sigortası

Grup Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları; işletmelerin, personellerinin sağlık ihtiyaçlarında ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılaması adına yaptırdığı; firmalara ve çalışanlara uygun prim ödemeleri ile birçok avantaj sağlayan bir tür sağlık sigortasıdır.

mali teminat sigortası

Mali Teminat Sigortaları

Mali Teminat Sigortaları; işletme ve işletme sahiplerinin mali kayıplara uğramaması adına pek çok riske karşı garanti sunan bir sigorta ürünüdür.

iş yeri sorumluluk sigortası

İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

siber güvence sigortası

Siber Güvence Sigortası

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

mühendislik risk sigortası

Mühendislik All Risk Sigortaları

Mühendislik All Risk Sigortaları, işletmelerinde elektronik cihaz, hareketli veya sabit makinesi bulunan firmaların karşılaşabileceği her türlü doğal afet, yangın, ani kaza, cihaz bozulması veya kırılması gibi riskleri garanti altına alan bir sigorta ürünüdür.