Bize Ulaşın

Bireysel Sigortalar

Dask Sigortası

DASK Sigortası; deprem sebebiyle oluşabilecek yıkılma, tsunami veya yangın gibi risklerden doğan masrafları, poliçede bulunan teminat limitleri kapsamında karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.

dask sigortası

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesi ile sunulan Zorunlu Deprem Sigortası; ailenizi, geleceğinizi ve bütçenizi koruma altına almaktadır.

DASK adı ile bilinen Zorunlu Deprem Sigortasının teminatları, tüm sigorta şirketlerinde aynı olarak sunulmaktadır:

 • Depremin hasar verebileceği duvarlar, tavan, taban ve temeller gibi kısımların oluşturabileceği maddi hasarlar,
 • Kısmen veya tamamen bina yıkılması,
 • Deprem kaynaklı yangın, tsunami, infilak ve yer kayması sonucu oluşan hasarlar, DASK Sigortası tarafından teminat altına alınmaktadır.

Dask Sigortası; sunduğu indirim avantajları ile bütçenize katkı sağlamaktadır. İnşaat ruhsat tarihi 2007 veya ilerisindeki yıllara ait yapılarda %10, yönetimler tarafından sigortalatılan bina/site yapılarında %20; vaktinde poliçe yenilemelerinde bir, iki ve üçüncü yıllarda %10, üçüncü yenileme sonrası %20 indirim fırsatları sunulmaktadır.

Zorunlu deprem sigortası ve konutlarınızı koruma altına alan tüm poliçelere hızlı ve kolayca ulaşmak isterseniz; 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir, ya da web sayfamızın üst kısmında bulunan bize ulaşın kutucuğuna bilgilerinizi bırakarak sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz. Mesleğinde uzman, işini tutkuyla yapan sigorta danışmanlarımızın, ihtiyaçlarınıza uygun hazırlayacağı teklifler ile; güvenli bir gelecek sizi bekliyor.

DASK Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Deprem ve depremden kaynaklanan yer kayması, tsunami ve yangın gibi felaketlerin doğuracağı risklere karşı maddi güvence sağlayan DASK, zorunlu bir deprem sigortasıdır. Bu anlamda depremin yarattığı sarsıntının konuta verdiği zararın ötesine geçerek diğer afetlere yönelik de koruma sağlar. DASK sigortasının asıl amacı, sigortalı olan evin hasarlı veya oturulamaz duruma gelmesi halinde mevcut zararı belirli sınırlar dahilinde tazmin etmektir.

Depremin konutta veya binanın kendisinde yarattığı hasarları teminatlar kapsamında karşılayan DASK sigortası, depremden zarar gören kişilerin hayatını tekrar düzene sokmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda evini sigortalatan kişiye teminat limitleri ile sınırlı bir ödeme yapmaktadır. Ek olarak ödenen sigorta primleriyle dolaylı olarak diğer depremzedelere de destek olunmaktadır. Özellikle bir deprem ülkesi olan Türkiye’de DASK’ın önemi bu noktada daha fazla ön plana çıkmaktadır. Edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde maddi giderlerinizi telafi eden bir güvenceye sahip olmak, bu sigorta türünün en önemli faydalarından biridir.

DASK zorunlu deprem sigortası poliçesi, binada yaşanan hasar masraflarını belirli limitler dahilinde karşılamaktadır. Bu anlamda binanın pek çok bölgesinin zarar görmesi mümkündür. Sonuç olarak sadece evin içi değil, binanın çevresindeki alanlarda da hasar meydana gelebilir. DASK sigortası bu alanları da poliçe kapsamında değerlendirmektedir. Bir diğer özelliği ise deprem nedeniyle oluşan yangın gibi felaketlerin maddi zararlarının da DASK güvencesi altında olmasıdır. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortasının kapsadığı konular şu şekildedir:

 • Asansör, baca, bina temelleri, ana duvarlar, merdiven, bahçe duvarı, çatı ve koridor gibi bölgelerde deprem sonucu meydana gelen zararlar
 • Deprem sebebiyle binanın yıkılması
 • Deprem kaynaklı olarak ortaya çıkan yer kayması, yangın ve tsunami gibi felaketlerin getirdiği maddi hasarlar

DASK sigortasının kapsamının dışında yer alan haller vardır. Çünkü doğrudan deprem sebepli olmamaktadır. Bu kapsam dışı haller aşağıdaki gibidir.

 • Mahrum kalınan kira geliri
 • Ev veya iş yerindeki giderler
 • Kar kaybı
 • Eşyalara, taşınır mallara vs. gelen hasarlar
 • Dolaylı yoldan temini istenen mali sorumluluk gibi durumlar
 • Ölüm dahil gerçekleşen bedeni hasarlar
 • Enkaz kaldırılırken yapılan masraflar
 • Yapılan işin durması
 • Manevi tazminat

Depremle beraber konuttaki hasarlar karşılanınca DASK kapsamı artık sona ermektedir. Oluşan kısmi hasarların karşılanması halinde ise DASK geçerliğini korumaya devam etmektedir. Ek olarak sizden istenen bina bilgilerinin yanlış çıkması durumunda da deprem sigortası herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 

Zorunlu deprem sigortası için online ortamdan başvuruda bulunabilir ve çeşitli sigorta şirketlerinden teklif alabilirsiniz. Dilerseniz Genç Sigorta ile iletişime geçerek DASK sigortası için ilk adımı atabilirsiniz. Deprem sigortası yaptırırken sizden bazı belgelerin isteneceğini ise unutmamanız gerekir.

DASK sigortası yaptırırken birtakım resmi evraklara sahip olmanız gerekecektir. Bu anlamda sigortası yaptırılacak yerin bilgileri sizde mevcut olmalıdır. Deprem sigortası için gerekli olarak başvuru evrakları aşağıdaki gibidir.

 • Açık adres
 • Daire kullanım tarzı
 • Brüt metrekaresi
 • Bina yapı tarzı
 • Toplam kat sayısı
 • Bina hasar durumu
 • Binanın inşa senesi

DASK sigortası, yetkili sigorta şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Aksigorta 
 • Allianz Sigorta 
 • Anadolu Sigorta 
 • Ankara Sigorta 
 • Aveon Global Sigorta 
 • Axa Sigorta 
 • Bereket Sigorta 
 • Corpus Sigorta 
 • Doğa Sigorta 
 • Eureko Sigorta 
 • Generali Sigorta 
 • Groupama Sigorta 
 • HDI Sigorta 
 • Magdeburger Sigorta 
 • Mapfre Sigorta 
 • Neova Katılım Sigorta 
 • Orient Sigorta 
 • Quick Sigorta 
 • Ray Sigorta 
 • Sompo Sigorta 
 • Türkiye Sigorta 
 • Türk Nippon Sigorta 
 • Unico Sigorta 

Tapuda ticarethane olarak geçen işyerleri ve sanayi tesisleri DASK yaptıramaz. Ancak tapuda mesken olarak geçen binalardaki dükkan, büro gibi işyerleri DASK yaptırabilir.

Zorunlu deprem sigortasını, ev sahibi veya kiracı yaptırabilir. DASK’ı kiracı yaptırmış olsa dahi poliçe ev sahibinin adına düzenlenir ve ev sahibi her zaman poliçede sigortalıdır. Kiracı ise poliçede sigorta ettiren olarak yer alabilir ancak DASK primini ödeme zorunluluğu yoktur. Hasar durumunda da sigorta şirketinden tazminatı ev sahibi alır.

6305 Afet Sigortaları Kanunu kapsamında yer alan binalar, zorunlu deprem sigortasına dahil edilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Mesken olarak inşa edilmiş tapuya kayıtlı özel mülkiyetler
 • Binaların içerisinde bulunan büro ve ticarethane gibi amaçlarla kullanılan yapılar
 • Devlet tarafından doğal afetler sebebiyle yaptırılan meskenler
 • Tapu kütüğündeki vasfı “arsa, bağ vs.” olan binalar
 • Tapu tahsisi yapılmamış kooperatif evleri

Resmi Gazete’de yayınlanmış olan genel şartlara göre DASK sigortasının kapsamı dışında kalan binalar mevcuttur. Şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Mevzuata aykırı bir şekilde inşa edilen binalar
 • Tamamen ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar
 • Köylerde ve mezralarda inşa edilen binalar
 • Projesi olmayan ve mühendislik hizmetine tabii tutulmamış binalar
 • Kamu kuruluş binası amacıyla kullanılanlar
 • Kamu kurumlarınca yıkımına karar verilmiş binalar

Depremin neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olduğu maddi zararlar, DASK poliçesi kapsamı ve limitleri dahilinde teminat altındadır.  DASK teminat limiti 2022 yılı için azami 320.000 TL’dir.

Zorunlu deprem sigortası teminat dışı kalan durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Depremden kaynaklanmayan binada ve konuttaki hasarlar teminat dışıdır.
 • Depremden önce ve farklı nedenlerle oluşmuş bina hasarları teminat dışıdır.
 • Poliçe yaptırılırken sigorta şirketine beyan edilen bilgilerin yanlış olması durumunda deprem sigortası kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altındadır.

DASK, depremin yol açabileceği büyük hasarlara karşı güvence oluşturmak adına, devlet tarafından yaptırılması zorunlu tutulan sigorta türlerindendir. DASK yaptırılması zorunlu olan bir sigorta olsa da yaptırılmadığı takdirde herhangi bir cezası yoktur. Ancak, 305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu ve elektrik/ su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.

Zorunlu deprem sigortasını yaptırmayan kişilere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamaktadır. Ancak DASK poliçesi bulunmayan konutlarda bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi engellenmektedir. Bu anlamda deprem sigortası yaptırmayan bireylerin evini satması ya da kiraya çıkarması yasaklanmıştır. Ek olarak son gelen düzenlemeler ile elektrik ve su aboneliği alınmasına da engel koyulmuştur. Çünkü artık kurumlar, abonelik gerçekleştirmek için önce DASK sigortasının yapılıp yapılmadığına dair belge istemektedir.

Zorunlu deprem sigortası kapsamına arsa bedeli dahil değildir. Depremde bina yıkılsa dahi, sigortalının arsa değeri baki kaldığından dolayı, sigorta şirketi tazminat öderken arsa değerini hesaba katmaz. Zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar için ödenecek tazminat, binanın rayiç değeri ve yeniden inşa bedeli esas alınarak ödenir.

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binayı teminat altına aldığından evin içindeki eşyalar için güvence sağlamaz. Evin içindeki eşyaları teminat altına almak için konut sigortası yaptırılmalıdır.

Zorunlu deprem sigortası primi; sigorta yapılacak konutun bulunduğu bölgedeki deprem riski, binanın yapı özellikleri, konutun brüt metrekaresine göre hesaplanır. Binanın deprem riski yüksek bir bölgede yer alması ve yaşının büyük olması gibi faktörlerde poliçe primini yükseltir. 

Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alındığından; zorunlu deprem sigortasının primi sigorta şirketine göre değişiklik göstermez.

DASK diğer adı ile zorunlu deprem sigortası, sadece depremin neden olduğu binadaki hasarları güvence altına alır. Deprem dışında başka bir sebepten dolayı binanın veya konutun zarar görmesi durumunda DASK güvence oluşturmaz. Konut sigortasında ise konutun, konutun içindeki eşyaların ve yaşayan kişilerin karşılaşabileceği riskler teminat altındadır. Ayrıca, bina değeri DASK sigortasının ödediği sınırlı bina teminat limitinin üzerinde olduğunda, ara fark konut sigortası ile güvence altına alınarak, olası bir deprem hasarını en az zararla atlatılması sağlanır.

 

DASK ile konut sigortası birbirinden farklı iki sigorta türüdür. Eğer konut sigortası yaptırmak istiyorsanız öncelikle deprem sigortasına sahip olmanız gerekir. Aynı zamanda devlet tarafından zorunlu kılınan DASK sigortası, konut sigortasının da yerine geçmez. Deprem teminatı içeriyor olsa bile konutla alakalı herhangi bir yasal süreçte konut sigortası da kabul görmeyecektir.

DASK ev sigortası fiyatlarının belirlenmesinde bazı tarife ve talimatlar baz alınmaktadır. Bunlar; binanın yapısı, kat sayısı, ruhsat yılı, bulunduğu il-ilçe-köy-mahalle ve brüt yüz ölçümü şeklindedir. Dolayısıyla DASK fiyatları bu faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak her ne kadar farklı sigorta şirketleri tarafından yapılabilse de deprem sigortasında şirkete göre fiyat değişikliği gibi bir durum yoktur. Bu kapsamda sigorta bedeli, betonarme yapılar için 3016 TL şeklinde olmakta iken diğer yapılar için belirlenen tutar 2080 TL’dir.

DASK’ın resmi internet sitesi üzerinden poliçe detaylarınıza ulaşmanız mümkündür. Sisteme giriş yaparak yenileme dönemlerinizi takip edebilirsiniz. Zorunlu deprem sigortanıza ait poliçelerin süresi 1 senedir. Dolayısıyla bitiş tarihi itibariyle poliçenizi yeniletmeniz gerekecektir. Dilerseniz vade bitiminden 30 gün sonraya kadar yenileme yapma imkânınız da mevcuttur.

Zorunlu bir sigorta türü olması nedeniyle istisnai durumlar dışında iptalini gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu istisnai haller, yanlış bilgilerle poliçe düzenleme veya aynı alana birden fazla poliçe düzenleme şeklinde olabilir. Eğer bu gerekçelerden dolayı DASK sigortanızı iptal etmek istiyorsanız poliçenizi yaptırdığınız sigorta şirketine başvurmanız gerekecektir. Bu sayede iptal süreci başlatılabilir.

DASK sigortası sorgulamada en çok kullanılan yöntem T.C. kimlik numarası ile giriş yapmaktır. Sadece kimlik no ile yapılan sorgulamalarda kişiye ait herhangi bir poliçe olup olmadığı da genel olarak sorgulanabilmektedir. Vatandaşların sıklıkla kullandığı yöntemlerden biri olan e-Devlet üzerinden DASK poliçe sorgulama sekmesini aratarak sorgulama yapmanız mümkündür. Dilerseniz DASK’ın kendisine ait web sitesini ziyaret ederek de gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Eğer poliçe numarası ya da adres kodu bilinmiyorsa poliçe hakkında daha detaylı veriye erişebilirsiniz.

UAVT kodu yani adres kodu uygulaması, DASK zorunlu deprem sigortası işlemlerinizi gerçekleştirirken yararlanabileceğiniz bir özelliktir. Bu sayede evinizle ilgili tüm sigorta adımları pratik bir şekilde kısa sürede gerçekleştirilir. Türkiye’deki tüm konutlara 10 haneli adres kodları atanmıştır. Bu kodlar bir diğer ifadeyle meskenler için kimlik numarası görevi görmektedir. Böylece sigorta işlemleri sırasında hangi konutu kastettiğiniz çok kısa bir sürede anlaşılmaktadır. Aynı zamanda diğer sigorta türleri için de işlevsel bir yanı olan adres kodları, direkt devlet tarafından tayin edildiği için resmi bir özelliğe de sahiptir. Dijital ortamdaki işlemleri kolaylaştırması ise bir diğer avantajdır.

Zorunlu deprem sigortası poliçelerinde sigorta muafiyeti uygulaması mümkündür. Bu bağlamda her bir hasara yönelik %2 muafiyet uygulanmaktadır. Dolayısıyla sigorta şirketi, poliçe bedelinin %2’sini aşmayan hasarlardan muaf tutulmaktadır. Bu bedeli aşmayan zararları karşılamamaktadır. Eğer meydana gelen hasar, bu muafiyet bedelini aşıyorsa sigorta şirketi önce muafiyet bedelini tazminattan düşmekte ve sonra ödeme yapmaktadır.

DASK sigortası ile benzerlik gösteren diğer sigorta çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Kimlerle Çalışıyoruz?

https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/axa.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/sompo.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/generali.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turkiyesigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/allianz.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/nn.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/anadolusigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/chubb.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/aksigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/quick.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/hdi.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/euroko.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/raysigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DEMİR.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/turknippon.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ACB.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/groupama.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/agesa.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/DOĞA.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/fiba.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/GULF.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/neova.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ylogodemokrasi.jpghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/arex.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/zurich.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/korusigorta.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ankarasigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/magdeburger.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/corpus.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/orientt.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/bereketsigorta.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/unico.svg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atradius-logo.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/ŞEKER.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/atlasmutlu.svghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/KATILIM_EMEKLİLİK.jpg
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/06/MAPFRE_Sigorta_cmyk_250_1.pnghttps://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/aveon.png
https://www.gencsigorta.com/wp-content/uploads/2022/12/hepiyi.png

İlgili ürünler

avukat mesleki sorumluluk sigortası

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatlık yapan işletme veya kişilerin gizliliği ihmal, yanlış beyan verme vb. hatalı davranış sonucu talep edilebilecek tazminat davaları ve masraflarını güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

konut sigortası nedir

Konut Sigortası

Konut sigortası; bir evin başına gelebilecek yangın, su baskını, hırsızlık gibi herhangi bir kaza sebebiyle oluşacak olan zararları karşılayarak, daha büyük masrafların doğmasını engelleyen bir sigorta türüdür. Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmeksizin, 18 yaşından büyük herkes konut sigortasından faydalanabilir.

yabancı sağlık sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası; yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet/oturma izni almak isteyen kişilerin, ülkede bulunduğu süre içerisinde doktor muayenesi, yatarak ve ayakta tedavi işlemleri, ilaç masrafları gibi birçok sağlık ihtiyacında faydalanabileceği sigorta türüdür.

kasko sigortası

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; çarpma, çarpışma, yangın ve çalınma gibi kişilerin iradesi dışında oluşabilecek risklere karşı aracı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının zorunlu olmasının aksine, kasko sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Fakat her gün trafikte veya park halinde oluşabilecek onlarca riske karşı koruma sağlaması nedeniyle birçok araç sahibi kasko sigortasını satın almaktadır.

bireysel emeklilik sigortası

Bireysel Emeklilik Sigortası

Bireysel Emeklilik Sigortası; ileriki yaşlarda yaşam kalitesinin düşmemesi için, çalışma dönemlerinizde size uygun düzenli yatırım planı sunarak geleceğinizi, bugünden koruma altına almanızı sağlayan bir sigorta türüdür.

hekim ihtiyari mali sorumluluk sigortası

Hekim İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının limitlerini yetersiz bulan hekimlerin, teminat limitlerini yükseltmek için edindiği bir sigorta türüdür.

evcil hayvan sigortası

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası; evcil hayvanların sağlık sorunlarında tedavi, muayene veya tahlil gibi hizmetlere ait masraflarını güvence altına alan sigorta ürünüdür.

yat ve tekne sigortası

Yat ve Tekne Sigortası

Yat ve Tekne Sigortası; denizde, çekek yerlerinde veya marinalarda oluşabilecek pek çok riske karşı yat, tekne ve içerisinde bulunan teçhizatları koruma altına alan bir sigorta türüdür.

motosiklet kasko sigortası

Motosiklet Kasko Sigortası

Motosiklet Kasko Sigortası; trafikte seyir veya park halinde oluşabilecek çarpma, çarpışma, kısmen veya tamamen çalınma, yanma veya üçüncü şahısların kötü niyetli davranışları sebebiyle oluşacak zararlara karşı, motosikletinizi ve bütçenizi koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

doğum sigortası

Doğum Sigortası

Doğum Sigortası; özel hastanelerde hamilelik sürecinde yapılacak rutin kontrolleri, doğum ve yeni doğan işlemleri gibi sağlık hizmetlerinde oluşabilecek masrafları, teminat limitleri kapsamında karşılayan bir sigorta ürünüdür.

seyahat sağlık sigortası

Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde, acil sağlık sorunları ve diğer risklere karşı bulunduğunuz coğrafi konuma özel teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

ferdi kaza sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.