Bize Ulaşın
Bireysel Sigortalar

Dask Sigortası

DASK Sigortası; deprem sebebiyle oluşabilecek yıkılma, tsunami veya yangın gibi risklerden doğan masrafları, poliçede bulunan teminat limitleri kapsamında karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesi ile sunulan Zorunlu Deprem Sigortası; ailenizi, geleceğinizi ve bütçenizi koruma altına almaktadır.

DASK adı ile bilinen Zorunlu Deprem Sigortasının teminatları, tüm sigorta şirketlerinde aynı olarak sunulmaktadır:

 • Depremin hasar verebileceği duvarlar, tavan, taban ve temeller gibi kısımların oluşturabileceği maddi hasarlar,
 • Kısmen veya tamamen bina yıkılması,
 • Deprem kaynaklı yangın, tsunami, infilak ve yer kayması sonucu oluşan hasarlar, DASK Sigortası tarafından teminat altına alınmaktadır.

Dask Sigortası; sunduğu indirim avantajları ile bütçenize katkı sağlamaktadır. İnşaat ruhsat tarihi 2007 veya ilerisindeki yıllara ait yapılarda %10, yönetimler tarafından sigortalatılan bina/site yapılarında %20; vaktinde poliçe yenilemelerinde bir, iki ve üçüncü yıllarda %10, üçüncü yenileme sonrası %20 indirim fırsatları sunulmaktadır.

Zorunlu deprem sigortası ve konutlarınızı koruma altına alan tüm poliçelere hızlı ve kolayca ulaşmak isterseniz; 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir, ya da web sayfamızın üst kısmında bulunan bize ulaşın kutucuğuna bilgilerinizi bırakarak sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz. Mesleğinde uzman, işini tutkuyla yapan sigorta danışmanlarımızın, ihtiyaçlarınıza uygun hazırlayacağı teklifler ile; güvenli bir gelecek sizi bekliyor.

Bilmeniz Gerekenler

DASK, depremin yol açabileceği büyük hasarlara karşı güvence oluşturmak adına, devlet tarafından yaptırılması zorunlu tutulan sigorta türlerindendir. DASK yaptırılması zorunlu olan bir sigorta olsa da yaptırılmadığı takdirde herhangi bir cezası yoktur. Ancak, 305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu ve elektrik/ su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.

Zorunlu deprem sigortasını, ev sahibi veya kiracı yaptırabilir. DASK’ı kiracı yaptırmış olsa dahi poliçe ev sahibinin adına düzenlenir ve ev sahibi her zaman poliçede sigortalıdır. Kiracı ise poliçede sigorta ettiren olarak yer alabilir ancak DASK primini ödeme zorunluluğu yoktur. Hasar durumunda da sigorta şirketinden tazminatı ev sahibi alır.

Tapuda ticarethane olarak geçen işyerleri ve sanayi tesisleri DASK yaptıramaz. Ancak tapuda mesken olarak geçen binalardaki dükkan, büro gibi işyerleri DASK yaptırabilir.

305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altındadır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler,
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evler için de geçerlidir.

Depremin neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olduğu maddi zararlar, DASK poliçesi kapsamı ve limitleri dahilinde teminat altındadır.  DASK teminat limiti 2022 yılı için azami 320.000 TL’dir.

Zorunlu deprem sigortası teminat dışı kalan durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Depremden kaynaklanmayan binada ve konuttaki hasarlar teminat dışıdır.
 • Depremden önce ve farklı nedenlerle oluşmuş bina hasarları teminat dışıdır.
 • Poliçe yaptırılırken sigorta şirketine beyan edilen bilgilerin yanlış olması durumunda deprem sigortası kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altındadır.

Zorunlu deprem sigortası kapsamına arsa bedeli dahil değildir. Depremde bina yıkılsa dahi, sigortalının arsa değeri baki kaldığından dolayı, sigorta şirketi tazminat öderken arsa değerini hesaba katmaz. Zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar için ödenecek tazminat, binanın rayiç değeri ve yeniden inşa bedeli esas alınarak ödenir.

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binayı teminat altına aldığından evin içindeki eşyalar için güvence sağlamaz. Evin içindeki eşyaları teminat altına almak için konut sigortası yaptırılmalıdır.

Dask yaptırmak için; sigortalının kimlik numarası, iletişim bilgileri, açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, evin metrekaresi ve kullanım şekli bilgisi sigortacı ile paylaşılmalıdır.

Zorunlu deprem sigortası primi; sigorta yapılacak konutun bulunduğu bölgedeki deprem riski, binanın yapı özellikleri, konutun brüt metrekaresine göre hesaplanır. Binanın deprem riski yüksek bir bölgede yer alması ve yaşının büyük olması gibi faktörlerde poliçe primini yükseltir. 

Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alındığından; zorunlu deprem sigortasının primi sigorta şirketine göre değişiklik göstermez.

DASK diğer adı ile zorunlu deprem sigortası, sadece depremin neden olduğu binadaki hasarları güvence altına alır. Deprem dışında başka bir sebepten dolayı binanın veya konutun zarar görmesi durumunda DASK güvence oluşturmaz. Konut sigortasında ise konutun, konutun içindeki eşyaların ve yaşayan kişilerin karşılaşabileceği riskler teminat altındadır. Ayrıca, bina değeri DASK sigortasının ödediği sınırlı bina teminat limitinin üzerinde olduğunda, ara fark konut sigortası ile güvence altına alınarak, olası bir deprem hasarını en az zararla atlatılması sağlanır.

Kimlerle Çalışıyoruz?

İlgili ürünler

Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde, acil sağlık sorunları ve diğer risklere karşı bulunduğunuz coğrafi konuma özel teminat limitleri ile güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası; Zorunlu Trafik Sigortası bulunan araç sahiplerinin, olası bir kaza durumunda üçüncü şahıslara vereceği hasarın Trafik Sigortası limitlerini aşması durumunda, kalan masrafları karşılayan bir sigorta türüdür.

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası; yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet/oturma izni almak isteyen kişilerin, ülkede bulunduğu süre içerisinde doktor muayenesi, yatarak ve ayakta tedavi işlemleri, ilaç masrafları gibi birçok sağlık ihtiyacında faydalanabileceği sigorta türüdür.

Yat ve Tekne Sigortası

Yat ve Tekne Sigortası; denizde, çekek yerlerinde veya marinalarda oluşabilecek pek çok riske karşı yat, tekne ve içerisinde bulunan teçhizatları koruma altına alan bir sigorta türüdür.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; yaşamınız boyunca, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz kazalar sebebiyle oluşabilecek risklere karşı, maddi zararları teminatlar ile koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; çarpma, çarpışma, yangın ve çalınma gibi kişilerin iradesi dışında oluşabilecek risklere karşı aracı güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının zorunlu olmasının aksine, kasko sigortası yaptırılması zorunlu değildir. Fakat her gün trafikte veya park halinde oluşabilecek onlarca riske karşı koruma sağlaması nedeniyle birçok araç sahibi kasko sigortasını satın almaktadır.

Dask Sigortası

DASK Sigortası; deprem sebebiyle oluşabilecek yıkılma, tsunami veya yangın gibi risklerden doğan masrafları, poliçede bulunan teminat limitleri kapsamında karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.

Motosiklet Kasko Sigortası

Motosiklet Kasko Sigortası; trafikte seyir veya park halinde oluşabilecek çarpma, çarpışma, kısmen veya tamamen çalınma, yanma veya üçüncü şahısların kötü niyetli davranışları sebebiyle oluşacak zararlara karşı, motosikletinizi ve bütçenizi koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

Eşya Sigortası

Eşya Sigortası; ev sahibi veya kiracı olmak fark etmeksizin, eşyalarınızı oluşabilecek hasarlara veya kayıplara karşı maddi açıdan teminat altına alarak, büyük masrafların oluşmasını önleyen bir sigorta çeşididir.

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest Mali Müşavirlik mesleğine sahip kişi veya işletmelerin yanlış hizmet vermesi sonucu, mükelleflerinden talep edilebilecek zararları karşılayan bir sigorta türüdür.

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası; evcil hayvanların sağlık sorunlarında tedavi, muayene veya tahlil gibi hizmetlere ait masraflarını güvence altına alan sigorta ürünüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'lıların özel hastaneye gittiklerinde muayene, tahlil veya tedavi gibi işlemler için ödedikleri fark ücretini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran 0-65 yaş arasındaki herkes, özel hastanedeki tedavi masrafları için sadece devlete ödemekle yükümlü olduğu 15 TL SGK katılım payını öder, diğer tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.