Bize Ulaşın
Kurumsal & Endüstriyel Sigortalar

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Geniş teminat seçeneklerine sahip poliçeler ile dilediğiniz alanda güvenceye sahip olabilirsiniz.

Tarım Sigortaları; aşağıdaki sigorta türleri ile ihtiyaçlara özel teminatlar sunmaktadır:

  • Bitkisel Ürün Sigortası; hasat ürünlerine gelebilecek sel, fırtına, yangın ve deprem gibi doğal afet zararlarını, dolu yağışıyla ürünlerde kalite; hava sıcaklığının düşmesiyle oluşan don sebebiyle miktar kayıplarını güvence altına almaktadır. 
  • Sera Sigortası; sera içerisinde yetiştirilen ürünleri kara ve hava taşıtları çarpması, yangın, heyelan, fırtına, sel, su baskını, dolu ağırlığı ve kar gibi risklere karşı koruma altına almaktadır.
  • Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası; yetiştirilen hayvanları doğal afetler, kaza, böcek ve yılan sokması, hayvan hastalıkları, zehirlenme, yavru atma, güneş çarpması ve hırsızlık gibi pek çok riske karşı teminatlarıyla korumaktadır.
  • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası; kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan sigortalılara her türlü kaza, kanatlı hayvan hastalıkları, zehirlenme, doğal afetler, yangın ve infilak nedeniyle gerçekleşen ölümlere karşı poliçe kapsamında teminatlar sunmaktadır.
  • Su Ürünleri Hayat Sigortası; su ürünleri yetiştiriciliği yapan sigortalılara kontrol dışı zehirlenme ve su kirliliği, istisnalar dışında kalan hastalıklar, doğal afetler, Alg patlaması nedeniyle gerçekleşen ölümler ve kazalar gibi risklere karşı teminat sağlamaktadır.
  • Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası; içerisinde aktif arı bulunan kovanları hayvan saldırısı, taşıt çarpması, fırtına, deprem, sel ve hortum gibi doğal afetler, yangın ve nakliye sırasında zarar görmesi gibi risklere karşı garanti altına almaktadır.
  • İlçe Bazlı Kuraklık Sigortası; aşırı nem, fazla yağış nedeniyle ürünlerde verim düşmesi, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgasının sebep olacağı kayıpları teminat limitleri kapsamında tazmin etmektedir.

Tarım Sigortaları, uzun zaman verilen emeklerin, riskler karşısında kayba uğramaması; çiftçi ve üreticiyi maddi açıdan güvenceye alması sebebiyle tercih edilmektedir. Geniş teminat seçeneklerinin yanı sıra, uygun prim ödemeleri ile büyük maddi zararların da önüne geçmektedir.

Sizde gözünüz gibi baktığınız ürün ve hayvanlarınıza gelecek risklere endişelenmeden tarım ile ilgilenmek istiyor, gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam hediye etmek için emek veriyorsanız; “Ailenizin Sigortacısı” Genç Sigorta, emeklerinizin de yanında! Tarım Sigortaları hakkında, uzman sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgi ve teklif almak isterseniz 0216 411 95 17 numaralı telefon hattımızdan bize ulaşabilir ya da sayfanın üst kısmındaki butondan açılan forma bilgilerinizi bırakarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Kimlerle Çalışıyoruz?

İlgili ürünler

Mühendislik All Risk Sigortaları

Mühendislik All Risk Sigortaları, işletmelerinde elektronik cihaz, hareketli veya sabit makinesi bulunan firmaların karşılaşabileceği her türlü doğal afet, yangın, ani kaza, cihaz bozulması veya kırılması gibi riskleri garanti altına alan bir sigorta ürünüdür.

Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları, tarım veya hayvancılık işleri ile uğraşan; çiftçiyi, üreticiyi ve verdikleri emekleri pek çok alanda risklere karşı teminatlar ile güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, işletmelerin kefil gerektiren iş durumlarında kefili olan; sözleşme imzaladığı kurumlara borçlarını ödeyemediği hallerde, kurum zararlarını teminat limitlerince karşılayan bir sigorta çeşididir.

Siber Güvence

Siber Güvence Sigortası; işletme ve KOBİ’lerin, güvenlik riskleri nedeniyle dijital alanda yaşayabilecekleri siber saldırılara bağlı masraflarını, teminatlar dahilinde koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

Alacak Sigortası

Alacak Sigortası; işletmelerin yurt içi veya yurt dışına yaptığı vadeli satışlarda, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ticari kayba uğramasını engelleyen bir sigorta türüdür.

Vicdani Sorumluluk Sigortası

Vicdani Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin personellerini koruması ve daha güvenilir çalışma şartları sunabilmesi için; Grup Ferdi Kaza Sigortasıyla, çalışan ve ailesini garanti altına alan bir sigorta türüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları; kurumsal işletmelerin, mesleğini icra ederken veya hizmet sunarken kazaen üçüncü şahıslara maddi ve bedeni verdiği zararlarda istenilen tazminat talepleri; bu taleplere bağlı olarak açılacak dava, mahkeme ve avukatlık masraflarını tazmin eden bir sigorta ürünüdür.

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları; inşaat ve montaj projelerine hizmet sunan işletmelerin, çalışma esnasında karşılaşılabilecek tüm riskleri, teminatları ile koruma altına alan bir sigorta çeşididir.

Grup Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortaları; işletmelerin, personellerinin sağlık ihtiyaçlarında ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılaması adına yaptırdığı; firmalara ve çalışanlara uygun prim ödemeleri ile birçok avantaj sağlayan bir tür sağlık sigortasıdır.

İşyeri Sorumluluk Sigortaları

İş yeri Sorumluluk Sigortaları; şirket sahiplerinin sorumluluğunda olan, işletme sınırları içerisinde personel veya üçüncü şahısların başına gelecek kaza ve riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Mali Teminat Sigortaları

Mali Teminat Sigortaları; işletme ve işletme sahiplerinin mali kayıplara uğramaması adına pek çok riske karşı garanti sunan bir sigorta ürünüdür.

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları

Yangın ve Ek Teminat Sigortaları; bir iş yeri ve işverenin yangın başta olmak üzere karşılaşabileceği deprem, sel, su baskını ve hırsızlıktan; mali sorumluluk ve iş durmasına kadar pek çok risk nedeniyle oluşabilecek masraflarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.