Tekne Sigortası Nedir?

Tekne sigortası ülkemizde zorunlu sigortalar arasında yer almaz ama özellikle deniz ticaretinde kullanılan araçların maddi kıymetleri ve alacakları hasarların boyutları göz önüne alındığında pek çok tekne sahibi tarafından zorunlu görülmektedir. Tekne sigortası kötü hava şartları, fırtına, çarpma, karaya oturma, yangın gibi denizcilik rizikolarına karşı genellikle bir yıl için gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının hazırlanan poliçede belirtilen koşullar zerinden teminat altına alınmasıdır. Tanımda geçen “gemi veya diğer deniz ve göl araçları” ibaresi yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak denizdeki risklerin en az karadaki kadar çok olduğunu gözden kaçırmayan sigorta firmaları genel olarak balıkçı gemileri, yelkenli gemiler, tenezzüh tekneleri, yat ve kontralar, yüzer lokanta, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler gibi deniz ve göl araçları için de özel teminat poliçeleri düzenlemektedir. Sigorta poliçe primleri teknenin birçok teknik detayı göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Teknenin yaşı, modeli, yapım tarzı, kullanım nedeni, sürati, bağlanma yeri,seyir rotası, karaya çıkarılıp çıkarılmaması gibi teknik detaylar kapsamları olarak incelenir ve sigorta firmasının onayı ile birlikte talep ettiğiniz ekstra teminat bedelleri eklenir.

Tekne Sigortası Neleri Teminat Altına Alır?

Tekne sigortası tüm deniz riskleri başta olmak üzere çatışma, çarpışma, yangın, korsanlık, deprem, hırsızlık ve fırtına gibi riskleri teminat altına almaktadır. Sigorta poliçesi tekneyi oluşturan gövde, karina ve teçhizatları koruma altına alacak şekide oluşturulmaktadır. Gemi adamlarının kaza durumunda diğer deniz ve göl araçlarına verecekleri zarar, yaralanma, ölüm ve sakat kalma gibi durumlar da teminat altına alınmaktadır. Kişisel eşyalar özel durumlar göz önüne alınarak, sigorta şirketinin izniyle belli şartlar dahinde teminat altına alınabilir. Bu durumda poliçeye ek bir ücret dahil edilir. Tekneye ait tüketilebilir yakıt, kumanya gibi malzemeler teminata dahil edilmemektedir. Diğer taraftan teknenin kullanıldığı güzargah barındırdığı risk farklılıkları nedeniyle poliçe hazırlanırken konuşulur. Eğer belirtilen güzargah dışına çıkılacaksa sigortadan faydalanmak isteyen tekne sahibinin sigorta şirketiyle iletişime geçmeleri ve onayını almaları gerekmektedir. Savaş ve terör sebebiyle oluşan zararlar teminat dışı olsa da karşılıklı mutabakat ve ek ücretlendirme sonucunda teminat altına dahil edilebilir.

Kimler Tekne Sigortası Almalı?

Tekne sigortası genel olarak deniz ve göl taşıtlarını tüm deniz risklerinin yanı sıra karada karşı karşıya kalabilecekleri olası risklere karşı güvence altına almaktadır. Ticari olarak deniz ve göl taşıtlarına sahip olan kişilerin yanı sıra şahsi tekne sahipleri de tekne sigortasından yararlanabilmektedirler. Tekne sigortası başta yük ve yolcu gemileri için düzenlenseler de sigorta şirketinin kabul etmesi durumunda ahşap ya da beton veya bunların karışımından yapılmış olan gemiler, tenezüh tekneleri, yat ve kontralar, yelkenli tekneler, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri, eğlence amacıyla kullanılan deniz taşıtlarına düzenlenebilmektedir. Dış kredi ile satın alınan gemiler kredi borcu bitene kadar yabancı sigorta firmalarına sigorta yaptırabilseler de geçerli bir sigorta yaptırılabilmesi için Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerini tercih etmeleri zorunludur. Eğer tekne sahibinin yurt dışında bulunan bir teknesi varsa dilerse Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden sigorta yaptırabilmektedir. Şahıslar uluslararası sularda sıklıkla bulunuyorlarsa sigorta poliçesinin İngizce kopyası talep etme haklarına da sahiptir. Tekne sigortalarında uluslararası kurallar geçerli olduğu için zaten poliçenin bir kısmı İngilizce olarak yazılmaktadır.

Tekne Sigortası İçin Nerelere Başvurulabilir?

Küçük olarak adlandırılan ve değerleri diğerlerine nazaran daha az olan gemi ve tekne sahipleri doğrudan Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine tekne sigortası için başvurabilirler. Eğer büyük tonajlı ve değeri yüksek olan bir gemi için sigorta başvuruları sigorta brokerlari aracılıyla yapılmaktadır. Sigorta brokeri %100 hisseyi tamamlayabilmek için piyasada tecrübesine güveniler farklı underwriter’ları dolaşarak sigorta fiyatı alır. Diğer taraftan kullanılan deniz ve göl taşıtlarının oldukça farklı özellikler göstermesi, herbirinin sularda ya da karadaykan maruz kaldığı riskler farklı olacağı için talep edilen sigorta primleri de birbirinden oldukça farklı olacaktır. Türkiye’deki sigorta firmalarının büyük çoğunluğu İngiliz Enstitü Tekne Klozları kullanmayı tercih etse de sigorta yaptırmayı düşünenler uluslararası kabul görmüş Tekne Klozları olan ve farklı teminatlara güvence veren Norveç, Amerikan, Alman, Hollanda Tekne Klozlarını tercih edebilmektedirler.

Neden Tekne Sigortası Yaptırmalıyız?

Deniz ve göllerde kullanılan ürünler kara araçlarına kıyasla çok daha pahalı taşıtlar arasında yer alıyor. Tekne sigortası her ne kadar zorunlu sigortalar arasında yer almasa da, hem bu taşıtların yüksek fiyatları hem de herhangi bir durumda zarar gördüklerinde zarar bedellerinin yükseklerde seyretmesi nedeniyle birçok tekne sahibi tarafından yaptırılmaktadır. Diğer taraftan pek çok kişi göz ardı etse de sigorta şirketlerinin elinde bulunan kayıtlar bize deniz ve göl taşıtlarının da en az kara taşıtları kadar rist altında olduğunu gösteriyor. Sigorta poliçelerinin deniz ve göl taşıtlarının hem karada hem de denizde yaşanabilecek risklere karşı koruması göz önüne alındığında tekne sahiplerinin çok yönlü olarak koruduğu görülebilir. Tekne sigortası; teknenin sahibi dışında tekne kullanıma yetkin herhangi başka birinin kullanımı sırasında göreceği zararları, marinada bağlıyken yangın ve benzeri sebeplerden alabileceği hasarları ve haber verildiği taktirde karaya çekilirken oluşabilecek zararları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tüm deniz riskleri, çatışma-çarpışma, yangın, korsanlık, fırtına, hırsızlık, deprem gibi teminatları kapsamasının yanı sıra sigorta şirketinin onayı ve ek ücretlendirmesine tabi olarak ekstra güvencelerden de yararlanma fırsatı sunar.

Şahsi Kullanımda Tekne Sigortası ve Artıları

Bilindiği gibi ticari kullanımdaki deniz ve göl araçları için tekne sigortası olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Oldukça pahalı araçlar olmasının yanı sıra pahalı malların transferlerinin yapıldığı göz önüne alındığında ödenen primlere nazaran tekne sahiplerinin işlerini de güvence altına almaları konusunda son derece karlıdır. Şahsi tekne kullanıcıları için ise tekne sigortası keyfi olarak görülebilir. Oysa tekne ile üçüncü şahıslara verilen zararın belirlenmiş limitlerle sınırlı olsa da teminat altında olması, teknenizde yer alan misafirleri aynı kurallar çerçevesinde koruması ve tekneyi tüm deniz riskleri ile karada oluşabilecek risklere karşı teminat altına alması sigorta yaptırmak için en önemli sebepler arasında yer almaktadır. Sigorta firmanızla yapacağınız görüşme sonucunda ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz ek teminatları belirli kurallar ve ücretlendirmeler sonucunda poliçenize dahil edebilirsinir. Karada oluşabilecek hasarları göz önünde bulundurularak sezonluk olarak değil bir senelik olarak poliçenin hazırlanması diğer bir artıdır.

Tekne Sigortası Teminatları Nelerdir?

Tekne sigortası teminatlarıdeniz ve göl araçlarının denizlerde başına gelebilecek tüm riskler ve belirli bazı limitlerle karada karşı karşıya kalabileceği riskleri güvence altına almaktadır. Tekne sahiplerinin kişisel eşyalarının teminata dahil olması için özel durumlar için sigorta şirketi ile anlaşarak ekstra ücretlendirmelerle birlikte poliçeye dahil edebilme hakları bulunur. Tekneye ait tükenebilir malzemeler, yakıt ve kumanya gibi, teminata dahil edilmemektetir. Teknede servis botu bulunması durumunda sigorta kapsamına girebilmesi için botun üzerinde teknenin adının bulunuyor olması şartı aranmaktadır. Deniz tehlikeleri, kötü niyetli hareketler, yangın, infilak, kazanların patlaması, tsunami, deprem, şaftların kırılması veya hırsızlık gibi tehlikeleri komple tekne sigortası teminatı kapsamında olduğu gibi yapılan poliçeyle gövde, karina ve teçhizatlar bütünüyle güvence altına alınmaktadır. Teknede yer alan elektronik aletler de teçhizatlar sınıfında değerlenirilir ve teminata dahil edilir. Tekne karaya çekildiği zaman, çekek yerindeyken ya da belirtilen sınırların dışına çıkacağı taktirde sigorta şirketine haber verildiği ve onay alındığı taktirde teminat kapsamında güvenceden yararlanılmaktadır. Bayrak değişimi gibi durumlarda sigorta şirketinin bilgilendirilmesi herhangi bir kayıp durumunda sigortadan verimli bir şekilde yararlanabilmek adına önem kazanmaktadır.

Tekne Sigortası Teminatlarının Kapsamadı Durumlar Nelerdir?

kaza ya da çarpma söz konusu olmadan yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması, bahsi geçen risk faktörleri haricinde yelken direğinin, serenderlerin veya sabit ve hareketli çarmıkların görmüş olduğu hasarlar, kişisel eşyalar, tüketilebilir gereçler, balık takımları, demir ve zincirleri gibi şeyler teminat kapsamına girmemekle birlikte bakım ve onarımla ilgili yapılan masrafları da sigorta şirketleri karşılamamaktadır. Diğer taraftan eğer tekne tasarımı ile ilgili bir hata söz konusu ise tekne sigortası teminat kapsamları dışında kalmaktadır. Eğer yapımı devam eden tekneye sigorta yatırmayı düşünüyorsanız tekne yapım sigortası beklentilerinizin tam karşılığını sağlayacaktır.