Zorunlu Sigorta Nedir?

Diğer 07 Haziran 2023

Zorunlu sigorta, bir ülkedeki yasalarla belirlenmiş sigorta türlerinden herhangi birinin yasal bir yükümlülük haline getirilmesidir. Bu sigorta türleri, birçok ülkede yasal olarak mecburi tutulmaktadır ve çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek risklere karşı koruma sağlamaktadır. Üstelik zorunlu sigorta sorgulama işlemlerinin çoğu için sadece e-Devlet üzerinden giriş yapmanız yeterli olmaktadır.

Zorunlu sigorta türleri, kişilerin sağlık hizmetlerine erişimi, araçları ve mülkleri için meydana gelebilecek hasarları karşılamak, çalışanların iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarına ve hastalıklarına karşı koruma sağlamak gibi alanları kapsayabilir. Ayrıca işverenler, çalışanları için belirli sigorta türlerini zorunlu kılabileceği gibi bireyler de belirli sigorta türlerini satın almakla yükümlü olabilirler. Zorunlu sigortalar, birçok insanın hayatını ve maddi durumunu korumak için önemlidir ve yasalarla belirlenir.

Zorunlu Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Zorunlu sigortanın amacı, riskleri ve zararları sınırlandırmak ve finansal güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sigorta türleri, birçok insanın hayatını ve maddi durumunu korumak için önemlidir. Zorunlu sigortanın avantajları, tüm kişilere eşit derecede koruma sağlaması ve finansal güvenlik sağlamasıdır. Örneğin, birçok ülkede araç sigortası zorunlu tutulmaktadır. Bu sigorta bir araç sahibinin bir kaza sonucu bir başkasına verdiği zararları ve kendisinin veya aracının başka bir kişi tarafından verilen zararları karşılamayı amaçlamaktadır. Araç sahiplerini ve diğer sürücüleri, olası kazalardan kaynaklanabilecek mali yükümlülüklerden korumak için mecburi kılınmıştır.

Sağlık sigortası da birçok ülkede zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, bir kişinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve acil durumlarda mali destek sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca çalışanlar iş yerlerindeki risklere karşı korunmak için de zorunlu sigorta türleriyle karşılaşabilirler. Zorunlu sigorta fiyatları ise kategorilere göre değişiklik göstermektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortası, yurt dışına çıkıldığında olası sağlık sorunlarına karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, bir kişinin seyahat sırasında olası bir hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi giderlerinin karşılanmasını amaçlamaktadır. Ek olarak birçok ülkenin vize başvuruları için zorunlu tuttuğu bir sigorta türüdür. Seyahat sağlık sigortası, seyahat edilen ülkeye bağlı olarak değişebilen kapsam ve fiyatlarla sunulmaktadır. Bu sigorta türü seyahat sırasında hastaneye yatış, tıbbi muayene, reçeteli ilaçlar ve diğer tıbbi giderleri kapsayabilir. Bazı seyahat sağlık sigortaları, seyahat anında acil tıbbi tahliye ve geri dönüş uçuşu maliyetlerini de kapsayabilir. Dolayısıyla zorunlu sigorta hesaplaması yapılırken teminatları dikkate almak gerekir.

Seyahat sağlık sigortası, özellikle riskli veya uzun süreli seyahatlerde yüksek maliyetli sağlık sorunlarına karşı mali koruma sağlamaktadır. Örneğin, bir kişi yurt dışına seyahat ederken bir kaza sonucu yaralanabilir veya ciddi bir hastalığa yakalanabilir. Bu durumlarda seyahat sağlık sigortası, tıbbi giderlerin büyük bir bölümünü veya tamamını karşılayabilir.

Yeşil Kart Sigortası

Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartı, sürücülerin yurtdışında seyahat ederken karayolu trafiğinde oluşabilecek kazaların maddi zararlarını karşılamak için kullanılan bir sigorta kartıdır. Kısaca “Yeşil Kart” olarak da bilinir. Bu kart, Türkiye’de kayıtlı motorlu araçların, yurtdışında yaptıkları seyahatlerde karşı tarafın maddi zararlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Böylelikle yurtdışında seyahat ederken oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Yeşil Kart Sigortası, Türkiye’deki sigorta şirketleri ve bankalar tarafından yapılmaktadır. Sürücüler bu kartı satın aldıktan sonra yurtdışında seyahat ederken araçları ile ilgili bir kaza yaparlarsa karşı tarafın maddi zararlarını karşılamak için kartlarını kullanabilirler. Bu sayede sürücüler yurtdışında karşılaştıkları kaza sonucu oluşabilecek yüksek tazminat bedellerini karşılamak zorunda kalmazlar.

Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartı, yurt dışında seyahat ederken kazaların maddi açıdan yıkıcı etkisini önlemek için önemli bir araçtır. Ancak, sürücülerin bu kartı kullanmadan önce, kartın geçerli olduğu ülkeleri ve sigorta kapsamını iyi anlamaları önemlidir.

Karayolları Yolcu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası

Karayolları Yolcu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası, karayolu taşımacılığı yapan firmaların yolcuların yaşayabileceği kazalardan kaynaklanan maddi zararları karşılamak için yaptırmak zorunda oldukları bir sigorta türüdür. Bu sigorta, yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin yasal bir yükümlülüğüdür ve yasal olarak zorunludur.

Karayolları Yolcu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası, yolcu taşımacılığı yapan her türlü araç için yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Otobüs, minibüs, dolmuş, servis araçları ve benzeri araçların hepsi bu sigortanın kapsamına girmektedir. Ek olarak kurumların yüksek tazminat bedelleri ödemek zorunda kalmasını önlediği gibi aynı zamanda yolcuların güvenliği açısından da önemlidir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, tehlikeli maddelerin üretilmesi, taşınması veya saklanması sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu oluşabilecek zararların karşılanması amacıyla yaptırılan bir sigorta türüdür. Taşımacılık sektöründeki işletmelerin yasal bir zorunluluğudur ve tehlikeli maddeler nedeniyle oluşabilecek her türlü zararı kapsamaktadır. Bu zararlar arasında ölüm ve yaralanmalar, çevresel kirlilik, malzemelerin hasar görmesi, yangın, patlama ve benzeri riskler yer almaktadır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası özellikle kimya, petrol, gıda ve diğer endüstriyel sektörlerde faaliyet gösteren firmalar tarafından yaptırılmaktadır. Bu bağlamda finansal riskleri azaltmakta ve bu tür kazalarda ortaya çıkabilecek tazminat bedellerinin karşılanmasını sağlamaktadır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, firmaların yüksek tazminat bedelleri ödemelerini önlerken aynı zamanda çevre koruma konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Sigorta primleri ise risk seviyesine ve tehlikeli maddelerin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca tehlikeli maddelerin üretilmesi, saklanması veya taşınması sırasında ortaya çıkabilecek kazaların önlenmesi için firmaların risk analizi yapması, gerekli önlemleri alması ve uygun ekipmanlar kullanması gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)

Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye’deki tüm konutlar için zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, olası bir depremde ev sahiplerinin finansal açıdan zarar görmelerini önlemek için devlet tarafından zorunlu kılınmıştır. Ayrıca deprem sonrası oluşabilecek toplumsal ve ekonomik sorunların önlenmesine de yardımcı olmaktadır.

Dask, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle binalarda meydana gelen zararların karşılanması için yapılmaktadır. Bu hasarlar arasında yapısal hasarlar, duvar, tavan, çatı, kapı ve pencerelerdeki hasarlar, zemin çökmesi, su sızıntısı, yangın, tsunami vb. riskler yer almaktadır. Poliçe, evde meydana gelen hasarların tamamını kapsamaz ancak depremin doğrudan neden olduğu bina hasarlarını karşılamaktadır.

Dask poliçesi, evin yapımında kullanılan malzemeleri ve yapım tarihini de dikkate alarak hesaplanır. Dask primleri; evin büyüklüğü, konumu ve inşa yılına göre farklılık göstermektedir. Eski binalar daha yüksek bir prim öderken yeni yapılmış binalar daha düşük bir prim ödemektedir.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Türkiye’de faaliyet gösteren özel güvenlik şirketlerinin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, özel güvenlik görevlilerinin faaliyetleri sonucu üçüncü şahıslara veya mala verebilecekleri zararları karşılamayı amaçlar. Özel güvenlik şirketlerinin bu sigortayı yaptırmaları hem şirketin hem de özel güvenlik görevlisinin mali sorumluluklarını güvence altına almaktadır. Ayrıca bu sigorta türü, özel güvenlik görevlilerinin itibarını korumak için de önemlidir.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primi; özel güvenlik şirketinin büyüklüğü, çalışan sayısı, faaliyet gösterdiği sektör ve risk düzeyine göre değişkenlik gösterir. Sigorta priminin belirlenmesinde özel güvenlik görevlilerinin işe alım sürecindeki eğitim ve deneyimleri de dikkate alınır.

Zorunlu Paket Tur Sigortası

Zorunlu Paket Tur Sigortası, yurt içi veya yurt dışı paket turlara katılan bireyler için turizm şirketleri tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, seyahat sırasında meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı koruma sunar.

Zorunlu Paket Tur Sigortası kapsamında; uçuş iptalleri, kayıp veya çalıntı bagajlar, seyahat turu iptali, sağlık problemleri, kaza sonrası tedavi ve diğer acil tıbbi masraflar, acil yardım hizmetleri ve hukuki danışmanlık hizmetleri yer alır. Sigorta kapsamı, seyahat acentesi tarafından belirlenen süre boyunca geçerlidir ve turistin seyahatini güvence altına alır. Böylelikle turistlerin seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı korunmaları sağlanır.

Zorunlu Paket Tur Sigortası primleri, sigorta kapsamı ve süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Genellikle zorunlu paket tur sigortasının primi, tur fiyatının içine dahil edilir. Böylece turistler seyahatlerini planlarken sigorta primlerini de hesaba katabilirler.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi kötü uygulama; bir sağlık hizmeti sunucusunun hizmet verirken standartlara uygun davranmaması, ameliyat hatası, enfeksiyon bulaşması, ilaç hatası, yanlış bir teşhis veya tedavi yöntemi uygulaması sonucu hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir. Bu tür durumlarda hastanın haklarını korumak için tazminat talep etmesi durumunda “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” devreye girer. Bir diğer adı ise zorunlu hekim sigortasıdır.

Özellikle uygulamalar sırasında hastaya zarar verme ihtimali olan meslek grupları için zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Sağlık hizmeti sunucularının risklerini azaltarak hastaların haklarını korur ve hizmet veren kurumların maddi zararlarını önler. Sigorta poliçesi, hastanın tazminat talebinin karşılanabilmesi için gereken miktarda teminat sağlar.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, deniz kirliliği nedeniyle meydana gelebilecek zararları karşılamak için yapılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kıyı tesisleri olarak adlandırılan liman, rıhtım, marina, petrol istasyonu, depolama tesisleri ve gemi bakım tesisleri gibi deniz kıyısındaki tesislerin faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek deniz kirliliği hasarlarına karşı koruma sağlar. Özellikle gemi kazaları, petrol sızıntıları, gemi batıkları ve liman tesislerinden kaynaklanan riskli durumlar nedeniyle yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir. Sigorta, tesisin sahibi veya işletmecisi tarafından satın alınır ve sigortanın kapsamı tesisin büyüklüğüne, faaliyetlerine ve yerine göre değişebilir.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, çevre koruma ve deniz kirliliği ile mücadele konularında toplumun ve doğal yaşamın korunmasına yardımcı olur. Ayrıca işletmelerin mali durumlarını koruyarak ciddi bir kirlilik olayı yaşandığında ortaya çıkabilecek yüksek tazminat talepleriyle başa çıkmalarına yardımcı olur.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, sertifika hizmet sağlayıcısı olarak dijital sertifikaların ve diğer kimlik doğrulama hizmetlerinin verilmesinden sorumludur. Bu anlamda kimlik doğrulama ve güvenli elektronik işlemler sağlamak için kullanılan sertifikaları ve diğer kimlik doğrulama hizmetlerini sunar. Bu hizmetler genellikle internet üzerinden yapılan işlemlerde kimlik doğrulaması yapmak ve güvenliği sağlamak için kullanılır. Elektronik İmza Kanunu elektronik imzaların hukuki geçerliliğini ve kullanımını düzenleyen bir kanundur. Bu kanunun getirdiği haklar ve yükümlülükler, elektronik imza kullanıcıları ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası ise bu kanundan doğan haklara karşı bir sigorta teminatı sağlamaktadır.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası, meslek mensuplarının itibarlarını korumaya yardımcı olurken aynı zamanda müşterilerin ve diğer ilgili tarafların haklarını korur. Bu sigorta türü, meslek mensuplarının mali yükümlülüklerini azaltarak mesleki faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlar. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, Elektronik İmza Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu sigorta Elektronik İmza Kanunu’na aykırı hareket eden bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından kaynaklanabilecek zararları kapsar. Böyle bir durumda bu hizmet sağlayıcısının; sertifika sahibi kişi, kurum ve üçüncü şahısların uğrayacağı maddi zararlar için doğrudan sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, Türkiye’de trafiğe çıkan her aracın yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası; sigorta şirketi tarafından belirlenen limitler dahilinde, trafik kazalarında karşı tarafın uğradığı maddi zararları ve/veya bedensel zararları karşılar. Ancak ek bir teminat yok ise kendi araçlarına verilen zararlar zorunlu trafik sigortası kapsamı dışındadır ve bu zararlar için ayrıca kasko sigortası yaptırmak gerekir.
Zorunlu Trafik Sigortası, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte yaşanabilecek kazalar sonucu oluşabilecek maddi ve manevi zararların karşılanması için zorunlu kılınmıştır. ZTS yaptırmayan araç sahipleri, trafik polisi tarafından cezai işlemle karşılaşabilir ve araçlarının trafiğe çıkması engellenebilir. Bu nedenle belli aralıklarla motorlu taşıt zorunlu sigorta sorgulamanızı yaparak kontrol sağlamanız en iyisidir.

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, deniz taşımacılığı yapan araçların yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. Gemi, yat, tekneler gibi deniz araçlarının üçüncü şahıslara verdiği maddi ve bedeni zararları karşılamak amacıyla yaptırılır. Bu sigorta deniz araçları sahiplerinin, üçüncü şahıslara karşı maddi ve bedeni zararları karşılamakla yükümlü olduğu durumlarda devreye girer. Örneğin; bir deniz aracı bir kaza sonucu liman tesislerine, diğer deniz araçlarına ya da üçüncü şahıslara zarar verirse mevcut poliçe, oluşan zararları karşılamayı taahhüt eder.

Unutulmamalıdır ki kanunda zorunlu sigorta yaptırmamanın cezası bulunmaktadır. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmayan deniz aracı sahipleri, ilgili yasalar gereği cezai işlemle karşılaşabilirler.

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, tüp gaz dolum işletmelerinin yasal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için yaptırmaları gereken bir sigorta türüdür. Bu sigorta, firmaların dolum yaptıkları tüp gazların taşıma, depolama ve dolum süreçlerinde üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni zararları karşılamayı amaçlar. Tüp gaz dolum işletmeleri, sigorta şirketine ödedikleri prim karşılığında belirlenen teminat limitleri dahilinde meydana gelen zararları karşılamayı taahhüt ederler. Bu sigorta, tüp gaz dolum işletmelerinin yasal sorumluluklarını yerine getirebilmelerini ve potansiyel maddi kayıplardan korunmalarını sağlar.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yurt içi ya da yurt dışına yolcu taşımacılığı yapan araçların yolcularına yönelik bir sigorta türüdür. Bu sigorta bir kaza sonucunda yolcuların uğrayabileceği bedeni zararları karşılamayı amaçlar. Ek olarak Türkiye’de faaliyet gösteren ticari araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta sayesinde ticari amaçlı olarak seyahat hizmeti veren araç sahipleri, duraklar da dahil olmak üzere yolcuların maruz kalabileceği kazaların maddi sonuçlarını karşılamayı garanti altına alırlar. Bunlar; ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları gibi teminatlardır.

Sigorta primi, aracın koltuk sayısına göre hesaplanır ve her yolcuya ayrı bir teminat limiti belirlenir. Aracın ruhsat tescil ve yenileme işlemleri sırasında da ödenir. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası hem yolcu hem de araç sahibi açısından önemli bir sigorta türüdür.

İhtiyacınız olan zorunlu sigortalar hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için buradan teklif alabilir veya 0216 411 95 17 no’lu hattan bize ulaşabilirsiniz.

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.