Ortak Alan Paket Sigortası

Ortak Alan Nedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre; ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan alanlar ortak kullanım alanlarıdır.

Bağımsız bölümler hariç, ana gayrimenkule ait temeller, ana duvarlar, ortak duvarlar, tavanlar, asansörler, kapıcı daire ve odaları, koridorlar, sahanlıklar, kalorifer daireleri, su depoları, sığınaklar, çatılar, kanalizasyon tesisatları ve benzeri bölümler ortak alanlara örnek olarak verilebilir.

Ortak Alan Paket Sigortası Nedir?​

Apartman, Site, Sanayi bölgeleri, AVM’ler gibi toplu yaşam alanlarını ve bu alanların yönetici sorumluluklarını teminat altına alan bir poliçe tipidir.

Neden Ortak Alan Paket Sigortası Yaptırılmalı?

Yangın, sel, su baskını, dolu gibi doğal afetlerin yanında hırsızlıkterörpara hareketleri ve emniyeti suistimalbinadan parça düşmesi sonucu mal ya da 3. şahıslara verilen zararlar ile asansör, yürüyen merdiven vb. ortak alanlarda oluşabilecek arızalar ve hasarlar nedeni ile verilen zararlar gibi daha pek çok farklı riske karşı ortak yaşam alanlarını ve bunun yanında işveren ve yöneticilerin sorumluluklarını da güvence altına almak için Ortak Alan Paket Sigortası yaptırılmalıdır.

Ortak Alan Sigortası Yaptırmak Zorunlu mu?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, kat malikleri kurulu ana gayrimenkulün sigortalanmasına karar verebilir ve bu bağlamda kat malikleri sigorta giderlerine arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür. Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça yöneticiler ana gayrimenkulün sigortalanması ile yükümlüdür.

Kimler Ortak Alan Sigortası Yaptırmalıdır?

 • Apartman yönetimleri,
 • Site yönetimleri,
 • Profesyonel Apartman ve Site Yönetim Firmaları
 • Sanayi Siteleri Yönetimleri
 • AVM yönetimleri
 • Teknokent Ortak Alan Yönetimleri ortak alan sigortası yaptırmalıdır.

Yöneticilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. Maddesinin a,b ve c bentleri uyarınca;

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi
 • Ana gayrimenkulün bakımı ve onarımı için gerekli tedbirlerin alınması
 • Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi

Yöneticilerin sorumlulukların arasındadır.

Ortak Alan Sigortası Teminatları Nelerdir?

Sabit Kıymetler

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Deprem
 • GLKHHKNH
 • Hırsızlık (Bina Sabit Tesisat)
 • Çalışanlara ait eşyalar
 • Sel, su baskını
 • Dolu
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Duman
 • Kar Ağırlığı
 • Kara ve Hava Taşıtları Çarpması
 • Cam Kırılması
 • Hukuksal Koruma
 • Fiziki Zararlar, Kazaen Kırılma
 • İzolasyon Yetersizliği
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Kira Kaybı
 • Geçici Adres / Nakil

Hukuk Mali Sorumluluk

 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Komşuluk Mali Sorumluluk
 • Kiracılık Mali Sorumluluk
 • 3. Şahıs Mali Sorumluluk

Cihaz Bozulma

 • Elektronik Cihaz
 • Makine Kırılması

Para Hareketleri

 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Kasa Yangın
 • Kasa Hırsızlık

Şahıs Mali Mesuliyet

 • Asansör Sorumluluk
 • Yürüyen Merdiven Sorumluluk
 • Binadan Parça Kopması
 • Kalorifer Dairesi Teminatı
 • Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk
 • Su Deposu Sorumluluğu
 • Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu
 • Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu
 • Otopark Sorumluluğu
 • Motorlu Araç Sorumluluğu
 • Bedeni Zararlar
 • Reklam Panosu / Totem Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı
 • Renovasyon ve Arızi İşleri Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı
 • Kaza Sonucu Ani Kirlenme
 • Yakıt Sızması
 • Merdiven, Merdiven Boşlukları ve Bahçe Bakımsızlığına Bağlı Sorumlulukları

Ortak Alan Paket Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Poliçe bedeli ile sigortalanacak alanın değerinin uyuşması için değer tespitinin uzmanlarca yapılması,

Değerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde belirlenebilmesi için demirbaş listesi, elde bulunan site projeleri, daha önce alınmış değer tespitleri vb. belgelerin hazırlanması,

Genel şartlar dışında, teminat altına alınması gereken özel isteklerin belirlenmesi,

Ortak alan sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Genç Sigorta’nın Ortak Alan Paket Sigortası İçin Sağladığı Avantajlar

 • Türkiye’nin önde gelen tüm sigorta şirketleriyle çalışma
 • Ortak Alan Paket Sigortası konusunda uzman kadro
 • Doğru yönlendirme
 • En kapsamlı teminatlar için özel şartlar ve siteniz için özel güvenceler
 • Müşterilerin özel ihtiyaçları için hazırlık süreci
 • Ücretsiz risk değerlendirme raporu
 • Hasar anında hızlı çözüm üreten hasar yönetim servisi
 • En geniş teminatlar – En uygun prim tutarı