Poliçe Nedir?

Poliçe, sigorta şirketi ile sigortalı arasında imzalanan bir sözleşmedir. Sigortalının belirli bir riski, olayı veya kaybına yönelik sigorta şirketinin karşılama taahhüdünü içerir. Aynı zamanda sigorta şirketinin sorumlu olduğu koşulları, teminatları, primleri, sigorta süresini ve diğer önemli bilgileri belirtir. Sigortalının belirli bir risk için sigorta şirketine belirli bir prim ödemesi yapmasını ve sigorta şirketinin belirli bir risk için tazminat ödemesi yapmasını taahhüt etmesini sağlar. Bu nedenle sigorta poliçesi, sigortalıların finansal açıdan korunmasını sağlayan önemli bir araçtır. 

Sigorta Poliçesi Ne İşe Yarar?

Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmada sigortalı belirli bir prim ödeyerek sigorta şirketinin belirli risklere karşı kendisini korumasını sağlar. Aynı zamanda sigortalının çeşitli riskler nedeniyle meydana gelebilecek maddi kayıpları karşılanmasına yardımcı olur. Sigorta poliçesinin birçok farklı çeşidi mevcuttur. Örneğin; araç sigortası, konut sigortası, sağlık sigortası, seyahat sağlık sigortası gibi birçok farklı sigorta türü bulunmaktadır. Her sigorta poliçesi farklı riskleri kapsar ve farklı avantajlar sunar.

Sigorta poliçesi, sigortalının yaşam standardını korumasına ve finansal riskleri en aza indirmesini destekler. Sigortalı, sigorta poliçesi sayesinde beklenmedik bir olay sonucunda ortaya çıkan maddi kayıpların üstesinden gelmek için yeterli maddi kaynaklara sahip olur. Ayrıca sigortalının günlük hayatında daha rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olur. Sigortalı herhangi bir beklenmedik olayda (aracın kaza yapması, evinde yangın çıkması, sağlık sorunları vb.) maddi kaygılarından kurtulur ve sorunlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde çözebilir. Sonuç olarak sigorta poliçesi, sigortalının finansal risklerini minimize ederek yaşam standardını korumasına yardımcı olan önemli bir finansal araçtır.

Poliçe Türleri Nelerdir?

Poliçelerin, farklı amaçlar için kullanılan çeşitli türleri vardır. Dolayısıyla sigortalının riskini ve sigorta şirketinin sorumluluğunu belirleyen temel bir belge görevi görmektedir. Poliçenin kapsamı, sigortalının ihtiyaçlarına göre değişebilir. Sigortalı, poliçenin koşullarına uygun olarak hareket ederse sigorta şirketi poliçede belirtilen koşulları yerine getirerek kayıpları karşılayacaktır. Genel poliçe türleri aşağıdaki gibidir.

1. Konut Sigortası Poliçesi

Konut sigortası poliçesi; bir kişinin evini, apartmanını ya da konutunu doğal afetler, yangın, hırsızlık, su baskını gibi beklenmedik durumların neden olabileceği zararlardan koruyan bir poliçedir. Konut sahibi; evini, konutunu ya da apartmanını belirli bir prim ödeyerek sigorta şirketleri tarafından sunulan bu poliçe ile sigortalayabilir. Poliçe kapsamı, sigorta şirketinin sunduğu çeşitli seçenekler arasından seçilir ve genellikle şu riskleri kapsar:

 • Doğal afetler: Deprem, fırtına, sel vb.
 • Yangın: Evdeki yangın nedeniyle oluşabilecek zararlar
 • Hırsızlık: Evdeki hırsızlık nedeniyle oluşabilecek zararlar
 • Su baskını: Tesisat, boruların patlaması veya sel nedeniyle oluşabilecek zararlar

Konut sigortası poliçeleri, ev sahibinin alabileceği önemli bir güvenlik tedbiridir ve ev sahibinin beklenmedik bir durumda evini koruma altına alırken maddi hasarları da karşılayabilir.

2. Trafik Sigortası Poliçesi

Trafik sigortası poliçesi, bir aracın sebep olduğu kazalarda, araç sahibinin ve üçüncü kişilerin maddi ve fiziksel zararlarını karşılamak için düzenlenen bir sigorta poliçesidir. Türkiye’de zorunlu bir sigorta türüdür ve araç sahiplerinin yasal olarak trafikte bulunmaları için gereklidir. Araç sahibi ya da sürücüsü tarafından sebep olunan bir kaza sonucunda oluşabilecek maddi hasarlar ile kazada yaralanan ya da ölen üçüncü kişilerin tazminat taleplerini karşılar. Trafik sigorta poliçesi, kaza sonucunda oluşabilecek hasarların karşılanması için önemli bir koruma sağlar ve kazanın tazminatının araç sahibi tarafından karşılanmasını önler. Poliçe kapsamı, sigorta şirketlerinin sunduğu çeşitli seçenekler arasından seçilebilir ve araç sahibinin taleplerine göre farklı şekillerde düzenlenebilir. Ek olarak araç muayenesinde sigorta poliçesi gerekli mi sorusunun yanıtını da “evet” olarak verelim.

3. DASK Poliçesi

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan zorunlu bir sigorta poliçesi örneğidir. Bu anlamda Türkiye’deki konutların doğal afetlere karşı korunmasını amaçlayan bir sigorta türüdür. Deprem veya deprem sonucu meydana gelen tsunami, yangın, infilak, yer kayması, fırtına, su baskını, kar ve heyelan gibi doğal afetler nedeniyle evde oluşabilecek zararları kapsar. Poliçe kapsamı, sigorta şirketlerinin sunduğu seçenekler arasından seçilebilir ve ev sahibinin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir.

DASK poliçesi Türkiye’de konut sahiplerinin evlerini doğal afetlere karşı korumaları için yasal bir zorunluluktur. DASK poliçesi ile ev sahipleri, olası bir doğal afet durumunda evlerinde meydana gelebilecek hasarları karşılayabilir ve evlerini yeniden inşa etme veya tamir etme maliyetlerini azaltabilirler.

4. Kasko Sigortası Poliçesi

Kasko sigortası poliçesi, bir aracın çeşitli nedenlerden dolayı hasar görmesi veya çalınması durumunda araç sahibinin maddi kayıplarını karşılamak için düzenlenen bir sigorta türüdür. Zorunlu bir sigorta olmamakla birlikte araç sahiplerinin tercih ettiği bir poliçedir. Araç sahibinin taleplerine göre farklı şekillerde düzenlenebilir ve genellikle üç farklı kasko poliçesi türü sunulur. Bunlar; tam kasko, dar kapsamlı kasko ve genişletilmiş kasko olarak adlandırılır. Tam kasko poliçesi, aracın çoğu riskini kapsar iken dar kapsamlı kasko poliçesi yalnızca belirli riskleri kapsar. 

Kasko sigortası poliçesi, araç sahibine çeşitli avantajlar sunar. Bunlar arasında; aracın çalınması, hırsızlık, yangın, deprem, sel, kaza, çarpma, devrilme, vb. gibi risklere karşı koruma sağlamak, hasar durumunda aracın tamir veya değiştirilmesi için maddi kaynak sağlamak, yasal zorunluluk olmamakla birlikte trafik dışı durumlarda meydana gelebilecek hasarları karşılamak gibi avantajlar yer alır. Kasko sigortası araç sahibinin taleplerine göre değişebilir, farklı kapsamlarda sunulabilir ve prim tutarları da aracın özelliklerine, kullanım şekline ve aracın bulunduğu bölgeye göre değişebilir.

5. Sağlık Sigortası Poliçesi

Sağlık sigortası poliçesi, sigortalının belirli bir prim karşılığında sağlıkla ilgili masraflarını karşılamak için düzenlenen bir sigorta türüdür. Birçok farklı sağlık harcaması için finansal koruma sağlar ve sigortalının tedavi masraflarının çoğunu veya tamamını karşılar. Bu bağlamda; hastane yatışları, acil tıbbi müdahaleler, ameliyatlar, diş tedavileri, gözlük, kontakt lens, kulaklık, protezler, rehabilitasyon, psikoterapi, ilaçlar, doğum masrafları, check-up, laboratuvar testleri vb. gibi birçok sağlık hizmeti masrafını kapsar.

Sağlık sigortası poliçesi, sigortalının ihtiyacına ve tercihine göre değişebilir. Bazı poliçeler, yalnızca temel sağlık hizmetlerini dahil eder iken diğerleri daha kapsamlı olabilir. Poliçenin kapsamı sigortalının ödeme yapmak istediği prim tutarına, yaşına, sağlık durumuna, sağlık geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Sağlık sigortası poliçesi, sigortalının ciddi bir hastalık veya kazadan kaynaklanan yüksek tıbbi faturaları karşılamasına yardımcı olur. Ayrıca sigortalının tedavi masraflarını düşünmeden sağlık hizmetlerine erişimini sağlar ve tedaviyi geciktirmeden hızlı bir şekilde almalarına olanak tanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi almak için tıklayabilirsiniz.

Sigorta Poliçesi Nasıl Düzenlenir?

Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Sigorta poliçesi düzenlemek için öncelikle sigorta şirketleri ile iletişime geçmeniz ve istediğiniz sigorta türü hakkında bilgi almanız gerekmektedir.

Sigorta poliçesi düzenlemek için izlenmesi gereken adımlar genellikle şunlardır:

 • Sigorta şirketi: Sigorta poliçesi düzenlemek için öncelikle uygun bir sigorta şirketi seçmeniz gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin sunduğu hizmetleri ve poliçe koşullarını karşılaştırarak kendiniz için en uygun sigorta şirketini seçebilirsiniz.
 • Risk analizi: Sigorta poliçesi düzenlemeden önce sigorta şirketi ile birlikte poliçenin kapsamını belirlemelisiniz. Sigorta poliçesi, sigortalının hangi risklerden korunacağını belirler. Örneğin; araç sigortası poliçesi, aracın hasar görmesi durumunda çalınması veya trafik kazaları gibi risklere karşı sigortalıyı korur.
 • Prim belirleme: Sigorta poliçesi düzenlemek için sigorta şirketi tarafından belirlenen prim ödenmelidir. Prim; poliçenin kapsamına, sigortalının risk profiline, yaşına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 • Poliçe şartları: Sigorta poliçesi, belirlenen prim tutarı ve kapsamı ile birlikte imzalanacak olan sözleşmedir. Sigorta şirketi, poliçede belirtilen koşullara uymak zorundadır.
 • Poliçe onayı: Sigorta poliçesi düzenlemek için belirlenen prim tutarı ödenmeli ve sigorta şirketi tarafından poliçe onaylanmalıdır. Poliçe onaylandıktan sonra sigortalı poliçenin şartlarına uyarak prim ödemelerine devam etmelidir.

Sonuç olarak sigorta poliçesi düzenlemek için uygun bir sigorta şirketi seçmek, kapsamı belirlemek, prim belirlemek ve poliçeyi onaylamak gereklidir. Bu adımları takip ederek sigorta poliçesi düzenleyebilir ve finansal risklerinizi en aza indirebilirsiniz. İşin resmi kayıt kısmında ise sigorta poliçesi muhasebe kaydı yapılırken poliçe bedeli 12 aya bölünmektedir.

Poliçe Numarası Nedir?

Poliçe numarası, sigorta şirketi tarafından poliçeyi niteleyen numaradır. Sigorta şirketi tarafından sigortalıya ait olan poliçe numarası belirlenir ve sorgulama başta olmak üzere pek çok işlem sigorta numarası aracılığı ile pratik bir şekilde gerçekleştirilir.

Sigorta Poliçesi Nasıl Kesilir?

Sigorta poliçesi oluşturma süreci, sigortanın türüne bağlı olarak değişir zira her sigortanın ihtiyaç duyduğu farklı bilgiler söz konusu olabilir. Her poliçede yer alması zorunlu olan bilgiler temel ve kişisel bilgilerdir. Bu bilgiler eksiksiz olarak sigorta şirketine teslim edilir ve sigortalama süreci başlar.

Poliçe hazırlandıktan sonra sigortalı tarafa sunulur ve inceleme yapılır. Sigorta poliçesinde yer alan bilgiler, kapsamlar, teminatlar gibi poliçe detaylarında her iki taraf da mutabık kalırsa imzalama aşamasına geçilir. Poliçe imzalandığı andan itibaren artık poliçe süresi başlamış olur ve yine poliçede belirtilen bitiş tarihinde de son bulur.

Dilerseniz sigorta poliçelendirme işleminizi hızlı, pratik ve güvenilir olarak Genç Sigorta aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için 0216 411 95 17 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da sitemizde bulunan teklif formunu doldurarak sizinle iletişime geçmemizi talep edebilirsiniz. Her iki durumda da sigorta danışmanlarımız size destek sağlayacak ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda en uygun sigorta poliçesinin oluşturulması konusunda size yardımcı olacaktır.

Poliçenin Zorunlu Unsurları Nelerdir?

Sigorta şirketleri ya da yetkili acenteler tarafından sigorta poliçesi düzenlenebilir. Sigorta poliçelerinde zorunlu olarak yer alması gereken bazı unsurlar vardır. Bunları aşağıda maddeleyelim.

 • Sigorta poliçesinin düzenlenme tarihi
 • Sigortalının ve sigorta şirketinin adı ve iletişim bilgilerine ait detaylar
 • Sigorta poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihleri
 • Sigortanın çeşidi
 • Poliçe kapsamında sigortalıya sunulan özel şartlar
 • Poliçe kapsamında yer alan genel şartlar
 • Sigortanın prim tutarları ve aylık ödeme planları
 • Sigortanın ücret bilgisi

Yukarıda saydığımız bilgilerden birinin eksik ya da yanlış olması durumunda poliçe yasal olarak geçerli olmaz ve sigorta şirketi olası bir risk durumunda devreye girmez. Poliçede yanlış bilginin verilmesi durumunda sigorta şirketinin yanlış beyandan dolayı poliçeyi iptal etme hakkı mevcuttur.

Poliçe Avali Nedir?

Poliçede aval ne demektir sorusu, sigorta poliçesi yaptırmak isteyenlerin merak ettiği sorulardan biridir. Aval için bir nevi teminat türüdür diyebiliriz. Özel bir kefalet türü olan aval; poliçe, bono ve çekler için uygulanabilen bir teminattır.
Poliçe avali kısaca; ödemeden sorumlu olan kişilerin ödeme yapmaması durumunda, üçüncü bir kişinin alacaklarına senet bedelini ödeyeceğine dair verdiği bir teminat ve güvencedir. Buna göre;

 • Poliçe avali tek taraflı bir yazılı beyandır.
 • Poliçe avali mutlaka poliçenin üzerine yazılmalıdır
 • Aval veren kişi, borcu teminat altına alır ve senet üzerindeki borçtan, borçlu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur

Sigorta Poliçesi Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sigorta poliçesi satın almadan önce poliçenin kapsamı, prim tutarı, sigorta şirketi seçimi, poliçe şartları ve ödeme koşulları gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Bu bağlamda detaylı olarak araştırılması gereken en önemli hususlar şunlardır:

 • Kapsam: Poliçe satın alırken poliçenin kapsamını iyi anlamak önemlidir. Sigorta poliçesi kapsamında hangi risklerin teminat altına alındığı, sigortalıya ne tür avantajlar sağlandığı ve sigortalının ne kadar prim ödemesi gerektiği gibi konulara dikkat edilmelidir.
 • Prim ödemesi: Prim tutarına dikkat edilmelidir. Sigorta şirketleri arasında farklı prim tutarları olabilir ve aynı kapsam için farklı şirketlerden farklı fiyatlar alınabilir. Ancak sadece düşük prim tutarlarına odaklanmak yerine poliçenin kapsamı, sigorta şirketinin finansal durumu, ödeme koşulları ve sigortanın ne kadar süre için geçerli olduğu gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.
 • Sigorta şirketi seçimi: Sigorta poliçesi satın alırken sigorta şirketinin; itibarı, müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyeti, ödeme kolaylıkları ve poliçe koşulları gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir. Sigorta şirketi hakkında yapılacak araştırmalar, doğru seçimin yapılmasına yardımcı olacaktır.
 • Sigorta poliçesi şartları: Bir poliçe satın almadan önce poliçe şartlarının iyi okunması ve anlaşılması gerekir. Poliçe şartları; sigortalının hangi durumlarda teminat alabileceği, hangi durumlarda teminat alamayacağı, poliçenin ne kadar süre için geçerli olduğu ve diğer önemli detayları belirler.
 • Ödeme koşulları: Prim ödeme zamanları, ödeme şekilleri, poliçenin süresi boyunca ödeme yapılması gereken tutarlar ve diğer ödeme koşulları gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir.

Bu faktörlerin iyi anlaşılması, doğru sigorta poliçesi seçimi yapılmasına yardımcı olabilir ve maddi risklerin minimize edilmesine katkı sağlayabilir.

Sigorta Poliçesi Nereden Alınır?

Sigorta poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri üzerinden sigorta poliçesi satın alınabilir. Bu poliçeler online platformlar üzerinden de oluşturulabilir. Birden fazla sigorta şirketinin sunduğu teklifleri hızlı ve güvenilir bir biçimde değerlendirmek için Genç Sigorta’dan destek alabilirsiniz. Sitemizdeki iletişim formunu doldurabilir ve sizi aramamızı talep edebilirsiniz. Sigorta danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Sigorta Poliçesi Tarafları Kimlerdir?

Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesi niteliğindedir ve en az iki tarafı bulunur. Bu taraflar aşağıdaki gibidir.

 • Sigortalı: Sigorta poliçesi ile korunan kişi ya da varlıktır. Sigortalı, sigorta şirketi tarafından belirlenmiş kapsam dahilindeki risklere karşı koruma sağlayan poliçeden faydalanır.
 • Sigorta şirketi: Sigorta poliçesinde riskleri teminat altına alan ve poliçe kapsamında belirlenen hasar durumlarında sigortalıya ödeme yapmayı kabul eden şirkettir. Sahip oldukları belli bir sigorta poliçesi kar oranı mevcuttur.

Sigorta poliçesinde taraf olan bu iki ana aktöre ek olarak bazı durumlarda poliçe ile doğrudan ilgili olan başka taraflar da var olabilir. Bunlar şu şekildedir:

 • Sigorta acentesi: Sigorta poliçesini satın alan sigortalı adına hareket eden ve sigorta şirketi ile sigortalı arasında aracılık eden yerdir. 
 • Hasar gözlemcisi: Sigorta şirketi tarafından belirlenmiş ve sigorta poliçesi kapsamında hasar tespiti yapmak ve hasarın miktarını belirlemek için görevlendirilmiş kişidir.
 • Teminat veren kurumlar: Sigortalı, poliçe kapsamında belirtilen risklerden biri gerçekleştiğinde poliçe şartlarına uygun olarak belirli bir miktar teminat alır. Sigorta şirketi bu teminatın karşılanması için diğer sigorta şirketleri veya özel teminat veren kurumlar ile iş birliği yapabilir.

Özetle; sigorta poliçesi tarafları arasında en az iki taraf, yani sigortalı ve sigorta şirketi bulunmaktadır. Sigorta acentesi, hasar gözlemcisi ve teminat veren kurumlar gibi diğer taraflar da poliçe ile ilişkili olabilmektedir. 

Sigorta Poliçesi Genel Şartları

Sigorta poliçesi genel şartlarında, sigortanın türüne ve özelliklerine göre hangi kurallara bağlı olduğu bilgisi yer alır. Sigorta poliçesi genel şartlarında aşağıdaki bilgilere yer verilir;

 • Teminat kapsamı
 • Teminat dışı kalan durumlar
 • Sigortacının ve sigortalıların yükümlülükleri
 • Poliçe iptal süreçleri
 • Hasar ödeme süreçleri ve diğer ilgili başlıklar

Sigorta Poliçesi Ne Zaman Başlar?

Sigorta poliçesi, sigorta imzalandıktan sonra başlar ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde de sona erer. Sigorta poliçesi başladıktan sonra, poliçe kapsamında yer alan teminatların geçerli olabilmesi için bekleme süresine ihtiyaç duyulabilir. Yapılan sigorta türüne bağlı olarak bekleme süreleri değişebilir. Bekleme süresinin ardından sigortadan yararlanma süreci de başlar.

Sigorta Poliçesi Ödenmezse Ne Olur?

Sigorta poliçesinin ödenmemesi durumunda birtakım yaptırımlar söz konusu olacaktır. Bu yaptırımların ne olduğu, poliçede açıkça belirtilmiş olup ilgili tüm süreçler poliçede belirtilen hususlara bağlı olarak ilerler.

Sigorta Poliçesi Sözlü Olarak Düzenlenebilir mi?

Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir. Bu noktada devreye telefonda sesli kayıt sistemi girer. Telefonda sesli kayıt ortamında alınan bilgiler ile poliçe oluşturulabilir ve sözlü olarak yapılan görüşmenin ardından sigorta poliçesi düzenlenebilir. Bu noktada muhakkak yüz yüze bir görüşme yapılmasına gerek yoktur.

Sigorta Poliçesi Taşıma Zorunlu mu?

Eskiden trafik sigortası poliçesinin arabada bulundurulması zorunluydu ancak şu an böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Genel olarak sigorta türü fark etmeksizin poliçenizi yanınızda taşımak gibi bir zorunluluğunuz yoktur zira dijital ortamlardan sigorta poliçesine ve poliçe detaylarına ulaşmak mümkündür.

Sigorta poliçenize e-devlet üzerinden ya da bağlı olduğunuz sigorta şirketini arayarak ve/veya ilgili şirketin online platformuna bilgileri girerek poliçenize erişim sağlayabilirsiniz.

 

Sigorta Poliçesinde Yer Alan Teminatlar Genişletilebilir mi?

Evet, sigorta poliçesinde yer alan teminatlar genişletilebilir. Sigorta şirketleri, sigorta poliçelerinde belirtilen standart teminatlar dışında ek teminatlar sunabilirler. Bu ek teminatlar, sigortalının ihtiyacına göre değişebilir ve sigortalının risklerini daha kapsamlı bir şekilde korumasına yardımcı olabilir. Örneğin, bir araç kasko poliçesi için standart bir teminat; çarpma, çarpışma ve yanma dahil olmak üzere aracın hasarını veya kaybını kapsar. Ancak sigortalı, aracının su baskınına karşı korunmasını da isteyebilir. Bu durumda sigorta şirketi su baskını teminatını ekleyebilir ve bu teminat doğrultusunda sigortalı, su baskını nedeniyle oluşabilecek hasarlardan da korunmuş olur.

Diğer bir örnek olarak sağlık sigortası poliçesi için standart bir teminat, hastalık ve kaza tedavilerini kapsar. Ancak sigortalı bir sporcu ise ve spor yaralanmalarına karşı da korunmak istiyorsa sigorta şirketi bu ihtiyaca uygun bir ek teminat sunabilir. Ek teminatlar, poliçe primini artırabilir fakat sigortalının ihtiyacına göre genişletilmiş bir güvence sağlar. Sigortalı, sigorta şirketi ile temasa geçerek hangi ek teminatların mevcut olduğunu öğrenebilir ve ihtiyacına uygun bir sigorta poliçesi oluşturabilir.

Sigorta Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

Sigorta poliçesi sorgulamak için sigorta şirketinin müşteri hizmetlerinden veya e-Devlet sigorta poliçesi sorgulama ekranı üzerinden güncel bilgilere ulaşmak mümkündür. Bunun yanı sıra poliçe sahibi veya sigortalı, sigorta şirketiyle doğrudan iletişime geçerek de poliçesini sorgulatabilir. Sigorta poliçesi sorgulama işlemi, poliçenin detaylarına ve kapsamına göre değişebilir. Genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir.

 • Sigorta şirketinin müşteri hizmetleri hattını arayın veya internet sitesini ziyaret edin.
 • Sorgulama yapmak istediğiniz poliçenin türünü (trafik sigorta poliçesi sorgulama vb.) belirleyin.
 • Sigorta şirketinin poliçe sorgulama sayfasına erişin ve gerekli bilgileri girin (poliçe numarası, sigortalının adı, tarih aralığı vb.).
 • Sorgulama işlemini tamamlayın ve poliçe detaylarını görüntüleyin.

Sigorta poliçesi sorgulama işlemi, sigorta şirketinin müşteri hizmetleri veya internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Poliçe sahibi veya sigortalı; poliçenin güncel durumu, kapsamı ve detayları hakkında bilgi edinebilir.

Sigorta Poliçesi Nasıl İptal Edilir?

Sigorta poliçesi iptali; sigorta şirketi ve poliçe sahibi arasında anlaşmazlık, poliçe sahibinin ihtiyacının değişmesi veya sigorta şirketinin belirli gerekçelerle poliçeyi sonlandırması gibi sebeplerle gerçekleşebilir. Sigorta poliçesi iptali için aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Sigorta poliçesi sahibi, sigorta şirketi ile iletişime geçmelidir. Sigorta şirketinin müşteri hizmetleri hattını arayarak e-posta veya yazılı talep yoluyla sigorta poliçesi iptal talebi iletilir.
 • Sigorta poliçesi sahibi iptal talebinde bulunurken poliçe numarası, sigortalının adı, poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri gibi poliçe bilgilerini vermelidir. Ayrıca iptal talebinin nedeni de belirtilmelidir.
 • Sigorta şirketi, poliçe sahibinin talebini aldıktan sonra poliçenin iptal edilebilirliğini değerlendirir. Eğer poliçenin iptal edilmesinde herhangi bir engel yoksa sigorta şirketi iptal talebini onaylar ve poliçe iptal işlemlerini gerçekleştirir.
 • Poliçe iptali sırasında sigorta şirketi poliçe sahibine herhangi bir iade yapılması gerekiyorsa iade tutarı poliçe iptali işlemi tamamlandıktan sonra belirli bir süre içinde hesaba yatırılır veya poliçe sahibine gönderilir.

Sigorta poliçesi iptali işlemi, sigorta şirketi ve poliçe sahibi arasındaki sözleşmenin sonlandırılması anlamına gelir. Ancak iptal edilen poliçenin yerine yeni bir poliçe alınması gerekiyorsa poliçe sahibi yeni bir sigorta poliçesi satın alabilir veya mevcut sigorta şirketi ile yeni bir poliçe için görüşme yapabilir.

Poliçe Ücreti Ne Kadar?

Poliçe ücreti; sigorta poliçesi kapsamında sunulan teminatlar, sigortalının risk profili, sigorta şirketinin prim politikaları, sigorta süresi, ödeme planı ve diğer faktörlere göre değişebilir. Bu nedenle her poliçenin ücreti farklı olabilir. Örneğin; araç sigortası poliçesi için aracın marka, model ve yaşına, kullanım amacına, sürücünün yaşı ve ehliyet süresine, poliçe kapsamındaki teminatlara ve diğer faktörlere göre prim belirlenir. Benzer şekilde sağlık sigortası poliçesi için de sigortalının yaşı, sağlık durumu, poliçe kapsamındaki teminatlar ve diğer etkenler göz önünde bulundurulur.

Sigorta şirketleri, poliçe ücretlerini hesaplarken risk analizi yapar ve poliçe sahibine sunulacak primi belirler. Genel olarak daha yüksek riskli sigortalara daha yüksek prim ödeme zorunluluğu getirilirken daha düşük riskli sigortalara daha düşük primler sunulabilir. Poliçe ücretleri, sigorta şirketi tarafından belirlendiği için her sigorta şirketinin fiyatlandırması farklılık gösterebilir. Bu nedenle sigorta poliçesi satın almadan önce birden fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırmak önemlidir.

 

Genç Sigorta Banner

İlgilendiğiniz bir sigorta ürünü mü var?
Numaranızı verin, uzmanımız sizi arasın.